YYÜ Kadın Sorunları Merkezi

Download Report

Transcript YYÜ Kadın Sorunları Merkezi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA
VE UYGULAMA MERKEZİ
(YÜKAM)
KURULUŞU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
(YÜKAM), 1997 tarihinde kurulmuştur.
AMACI
Toplumda kadın sorunlarına karşı
duyarlılığı arttırmak ve kadının statüsünün
yükselmesine yardımcı olmak,
ÇALIŞMA ALANI
 kadına yönelik ve aile içi şiddet,
 toplumsal cinsiyet eşitliği,
 Okuma yazmanın önemi,
 resmi nikahın önemi,
 erken evlilik,
 töre ve namus cinayetleri vb.
konularda eğitim programları hazırlamak
konferans, paneller ve seminerler vermektir.
YAPTIĞIMIZ KONFERANS, PANEL VE
SEMİNERLER
Toplumsal Cinsiyet eşitliği : 36
Kadına Yönelik Şiddet
:25
Aile İçi İlişkiler ve İletişim :30
Genel Kadın Sorunları
:41





erken evlilik
kadın istihdamı
kadın örgütlenmesi
okuma yazmanın önemi
resmi nikahın önemi
28 Mayıs 2000
"Kadın Sorunları"
• Prof. Dr. Feride ACAR
• Prof. Dr. Ayşe AYATA
• Doç. Dr. Yıldız ECEVİT
• Öğr.Gör. Zerrin ÜNALDI
• Araş.Gör.İrem İNCEOĞLU
• Uzman Sema SANCAK
panelist olarak katılmışlardır.
RADYO TELEVİZYON PROGRAMLARI
1- 13.12.2001 TRT 1 Radyosu «Erken Evlilik»
2- 21.12.2001 GAP Radyosu «Doğuda Kadın Sorunları»
3- 26.03.2002 TRT GAP TV
«Berdel Evlilikler»
4- 29 09.2003 TRT GAP Radyosu «Cumhuriyetten Günümüze
Kadın»
5- 08 .03.2004 Van TV «Kadınlar Günü Niçin Kutlanıyor»
6- 4 Mart 2005 NTV 5N1K programında «Van'da Kadın
İntiharları»
7- 31.10.2006 HABERTÜRK Kanalı «İntiharlar ve Töre
Cinayetleri»
8- 28 08.2007 TRT GAP Radyosu «Göçün Aile Üzerindeki
Etkileri»
9- 23.05.2008 TRT Gap Radyosu
«Anne çocuk ilişkisi»
10- 30.05.2008 TRT Gap Radyosunda «Aile içi iletişim»
11- 06.06.2008 TRT Gap Radyosu «Baba çocuk ilişkisi»
12- 13.06.2008 TRT Gap Radyosu «Aile içi şiddet»
13- 20.06.2008 TRT Gap Radyosu «Baba çocuk ilişkisi»
14- 27.06.2008 TRT Gap Radyosu «Gelenek ve göreneklerin aile
yapısına etkileri»
15- 04.07.2008 TRT Gap Radyosu «4320 sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik»
16- 11.07.2008 TRT Gap Radyosu «Töre ve Namus Cinayetleri ile
intihar»
17- 29.09.2010 TRT Erzurum Radyosu «Erken Yaşta Evlilik ve Aile
İçi Şiddet»
18- 08.09.2011 TRT İstanbul Radyosu «Şiddeti Nasıl
Önleyebiliriz?»
19- 10 Eylül 2011 TRT Gap Radyosu
«Kadına Yönelik Şiddet»
20- 12 Haziran 2013 VAN TV 1 saat süren canlı yayın
«Kadına Yönelik Şiddet»
21- 19 Haziran 2013 VAN TV 1 saat süren canlı yayın
«Kadın ve Çocuk Sağlığı»
22- 26 Haziran 2013 VAN TV 1 saat süren canlı yayın
«Erken Evlilik»
23- 03 Temmuz 2013 VAN TV 1 saat süren canlı yayın
«Kadın Hakları, Boşanma ve Mal Ayrılığı Rejimi»
24- 10 Temmuz 2013 VAN TV 1 saat süren canlı yayın
«Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği»
25- 12 Temmuz 2013 VAN TV 1 saat süren canlı yayın
“ Kız Çocuklarının Eğitim Sorunu”
2007 «Kadın ve Çocuklara Yönelik Eğitim ve
Beceri Geliştirme» Projesi
UYGULANAN PROJELER VE ÇIKTILARI
2008 “Sağlıklı ve Bilinçli Nesillere Doğru”,
Sabancı Vakfı destekledi. 8 mahallede 10 ay devam
etti. Tamamlanmıştır.
ÇIKTILAR: Bu mahallelerde ilgili konularda duyarlılık sağlandı.
 2006-2010 «Kadın Hakları ve Yerel Yönetimler Kadın
Dostu Kentlere Doğru», İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş
Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının
Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programının uygulandığı 5
ilden biri Van ili olmuştur. Proje ortağı olduk.
ÇIKTILAR:
 Van’daki bütün STK’lar birbiri ile iletişim kurdu
 Van’da kadın çarşısı kuruldu,
 bazı sokaklara sokak lambaları konuldu,
 bazı sokaklara kadın adı verildi
2000–2010 Yılları Arasında Van İl Sınırları
İçerisindeki İntihar Vakalarının
Değerlendirilmesi: Sosyo-Psikolojik ve
Kültürel Bir Çözümleme” Projesi
 2011-2012 “TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMININ
DESTEKLENMESİ OPERASYONU TEKNİK DESTEĞİ” projesi,
Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı
Van İli “İstihdam ve İşgücü Piyasası Uzmanı” olarak
çalışılmıştır.
 anket oluşturma ,
 odak gruplarıyla görüşme
 kadınlarla yüz yüze görüşme
Van’a yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifine göre
politika önerileri içeren «VAN İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ
RAPORU HAZIRLAMA» gibi faaliyetlerde bulunulmuştur.
 2012 “Eğitimle Kadınlar, Kadınlarla Toplum
Güçleniyor Ve Kalkınıyor” projesinde, Eğitim Uzmanı
olarak görev yapılmıştır.
ÇIKTILAR: Kursiyerlere, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında
ve Kadına Yönelik Şiddet konularında eğitimler verilerek
duyarlılık sağlandı.
 2012-2013 tarihleri arasında, “KADIN DESTEK
MERKEZİ -KADEM” projesi tamamlandı. SODES
ÇIKTILAR: Van’ ın ilçesi Çaldıran’da «Kardelen» adında bir kadın
derneği kuruldu.
 2012-2013 “ANNELER SODESLE BULUŞUYOR”
Van/Çaldıran Kaymakamlığı ve Merkezimiz
SODES projesinde ortak olarak tamamdı.
ÇIKTILAR: Anne eğitimi sağlandı. Çeşitli konularda
farkındalık yaratıldı.
 2013 ‘de “ERKEN EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ”
Merkezimiz ile Van/Saray Kadın Derneğinin ortak
yaptığı proje 6 mahallede tamamlandı. Finlandiya
Büyükelçiliği destekledi.
13 Haziran Çarşamba 2013’de, Van TV Saat: 17-18
arası 1 saat süren canlı yayın programları başlamış ve
her Çarşamba 6 hafta üst üste devam etmiştir.
ÇIKTILAR: Erken evlilik ve kadın konusunda toplumda
farkındalık sağlandı.
TEŞEKKÜRLER
Sema SANCAK (sosyolog)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
MERKEZİ MÜDÜRÜ
[email protected]
TLF: 4445065/ Dahili TLF: 5719-5738