Miks on vastsündinul vaja vaigistada stressi ja valu?

Download Report

Transcript Miks on vastsündinul vaja vaigistada stressi ja valu?

Slide 1

Miks on vastsündinul vaja
vaigistada stressi ja valu?

Annika Tiit
SA TÜK Lastekliinik
02.12. 2000 Tartu


Slide 2


Slide 3

Mis on valu? I


Rahvusvaheline Valu-uuringute
Assotsiatsioon:
“Valu on ebameeldiv sensoorne ja
emotsionaalne tunne, mis on seotud
olemasoleva või ähvardava
koekahjustusega või mida patsient
kirjeldab valu terminiga”


Slide 4

Mis on valu? II
Valu on “subjektiivne kogemus”
Iga inimene “õpib kogemustest”
Vastsündinute valukogemuse kirjeldamiseks
see definitsioon vaieldav
“Valu on koekahjustusest tingitud signaal, mis
on oluline vastsündinu ellujäämiseks ning see
areneb enne igasugust muud
kohastumuslikku käitumist arengu jooksul”
(Anand and Craig)


Slide 5

Kas vastsündinu tunneb valu? I


Arvamus kuni 1970-ni: vastsündinu ei
tunne valu
Nüüdseks: vastsündinu tunneb valu
Enamgi veel:
– 7. rasedusnädalal tunderetseptorite areng
– 20.rasedusnädalal retseptorid nahas jm
– 24. rasedusnädalaks võib loode täielikult
tunda valu ja reageerida sellele


Slide 6

Kas vastsündinu tunneb valu? II


Vastsündinud tunnevad valu ja kogevad
stressi nagu vanemad lapsed ja
täiskasvanudVastsündinute vastus pikaaegsele
vaigistamata valule ja stressile võib
oluliselt mõjutada nende kliinilist
seisundit


Slide 7

Mis põhjustavad valu ja stressi? I
Valu pole vastsündinul evolutsiooniliselt ette
nähtud (valu moduleerivad mehhanismid on
ebaküpsed)
Nii haigete kui ka tervete vastsündinute
hoolduses palju evolutsiooniliselt
ettenägematuid stressimomente:
– emast eraldamine
– valulikud protseduurid
– müra
– ???


Slide 8

Mis põhjustavad valu? IIFunktsioneeriv notsitseptiivne süsteem
Alanevate inhibeerivate juhteteede
puudulikkus
Puudulik endogeenne opioidsüsteem
Programmeeritud apoptoos
Ülemäärane neuronaalne düsfunktsioon
(Larsson BA, Rootsi, 1999)


Slide 9

Kuidas valu väljendub? I
Lühiajalised efektid
 katabolism
 hüpermetabolism
 vastuvõtlikkus
infektsioonidele
 aeglasem
paranemine

Pikaajalised efektid
 valutundlikkuse tõus
 käitumis-ja
psühholoogilised
häired hilisemas eas
 enneaegsetel
intraventrikulaarse
hemorraagia risk


ELBW lastel 4,5 a
somatisatsiooni häired


Slide 10

Kuidas valu väljendub? II
Äge valu vabastab “avariihormoonid” (AKTH,
kortisool, ADH, adrenaliin, noradrenaliin)
HHA mooduli programmeerumine: valule ja
stressile tekib vastuseks kortisool
Pikaaegne glükokortikoidide tõus
vereseerumis on neurotoksiline: märklauaks
hippokampus (õppimise ja mälu keskus)
Nii eksperimentaalne kui ka terapeutiline
GKS manustamine põhjustab mälu
halvenemist


Slide 11

Kas vastsündinu talletab valu mällu?


Vastsündinu valu programmeerib hilisemat
valutunnet: tugev valu jääb mällu, sest valu
tagajärjel ehituvad ümber neuroplastilised
protsessid (Price DD, 1995)
– anesteesiata ümberlõigatud poisid reageerisid
hiljem valule enam kui eakaaslased (Taddio A. jt
1995)
– IRO-s viibinud lastevanemate tähelepanekud
(Porter FL, Marshall RE)Stress programmeerib ajju pikaajalisi
psühholoogilisi- ja käitumishäireid


Slide 12

Stress  tagajärg?
Valu on stressor. Vastus stressile avaldub HHA teljel
kortisooli taseme mõjutamisega
Suureneb kortikosterooni retseptori ekspressioon
(geen reguleerib kortikotropiini riliisingfaktori
vabanemist)
Kerge stress:
– KRF, AKTH, kortisooli tase 
– täiskasvanueas reaktsioon stressile
vähemväljendunud
Raske stress:
– KRF, AKTH, kortisooli tase 
– täiskasvanueas tundlikkus stressile tõusnud
(Sapolsky, 1997)


Slide 13

Vastsündinute valu hindamine


Täiskasvanutel VAS (visuaal-analoog skaala)Vaatamata kõikidele raskustele on ka
vastsündidnutel välja töötatud valuskaalad:
PIPP (enneaegsetele), NIPS (ajalistele)Postoperatiivse perioodi hindamiseks CRIES
(1985); hinnatakse nuttu, FiO2; füsioloogilisi
näitajaid, valu väljendust, unekvaliteeti


Slide 14

Kokkuvõte
Vastsündinud tunnevad valu
Valu kupeerimine on oluline
– humaanne külg (ainus valu, mis ei piina, on
teise inimese valu)
– saavutatakse organismi tasakaaluseisund,
haiguse komplikatsioone vähem, kliinilise
seisundi kiirem paranemine
– hoiab ära hilisemat hüperalgeesiat ning
mitmesuguseid käitumuslikke ja
psühholoogilisi häireid


Slide 15

Tänan
tähelepanu
eest!