הכנס השנתי הרביעי של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה מרכז הירידים 20/3/13 , 750,000 400,000 גודל האוכלוסיה 18% 17% 22% שיעור מהאוכלוסיה • סה"כ • סה"כ • ללא קצבאות • יהודים 2.7% 1.9% קצב גידול האוכלוסיה לשנה בעשור האחרון 750,000 51% 35% 72% 5.4% 5% שיעור התעסוקה שיעור המעסיקים •סה"כ א . ע . מ •

Download Report

Transcript הכנס השנתי הרביעי של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה מרכז הירידים 20/3/13 , 750,000 400,000 גודל האוכלוסיה 18% 17% 22% שיעור מהאוכלוסיה • סה"כ • סה"כ • ללא קצבאות • יהודים 2.7% 1.9% קצב גידול האוכלוסיה לשנה בעשור האחרון 750,000 51% 35% 72% 5.4% 5% שיעור התעסוקה שיעור המעסיקים •סה"כ א . ע . מ •

‫הכנס השנתי הרביעי של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה‬
‫מרכז הירידים‪20/3/13 ,‬‬
‫‪750,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫גודל‬
‫האוכלוסיה‬
‫‪18%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪22%‬‬
‫שיעור‬
‫מהאוכלוסיה‬
‫• סה"כ‬
‫• סה"כ‬
‫• ללא‬
‫קצבאות‬
‫• יהודים‬
‫‪2.7%‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫קצב גידול‬
‫האוכלוסיה‬
‫לשנה בעשור‬
‫האחרון‬
‫‪750,000‬‬
‫‪51%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪72%‬‬
‫‪5.4%‬‬
‫‪5%‬‬
‫שיעור‬
‫התעסוקה‬
‫שיעור‬
‫המעסיקים‬
‫•סה"כ א‪.‬ע‪.‬מ‬
‫• מעסיקים‬
‫‪5‬‬
‫מיליארד‬
‫הפסד כספי‬
‫בש"ח‬
‫•הפסד מצטבר‬
‫לפרט‬
‫• מוג' חמורה‬
‫• א‪.‬ע‪.‬מ‬
‫• ללא מוג'‬
‫• ערבים‬
‫• סה"כ אוכ'‬
‫• עסקים‬
‫נושרים‬
‫• הפסד תוצר‬
‫לשנה‬
‫ערך כלכלי‬
‫מגוון אפשרויות‬
‫תעסוקה‬
‫קידום בעבודה‬
‫מחקר והערכה‬
‫תפיסות‬
‫העולם‬
‫המנחות את‬
‫עבודת המטה‬
‫צמצום הפער‬
‫ביחס למדינות‬
‫ה ‪OECD‬‬
‫שקיפות והפצת‬
‫מידע‬
‫‪One stop center‬‬
‫שיתוף האוכלוסיה‬
‫ונציגיה‬
‫‪942‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪900‬‬
‫‪800‬‬
‫‪700‬‬
‫‪402‬‬
‫‪600‬‬
‫‪425‬‬
‫‪500‬‬
‫‪309‬‬
‫‪400‬‬
‫‪300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫מעסיקים‬
‫מראשית הפעלת התקנות ועד סוף ‪2012‬‬
‫בקשות‬
‫התאמות‬
‫עובדים‬
‫באלפי ש"ח‬
‫‪5,000.0‬‬
‫‪4,550.0‬‬
‫‪4,500.0‬‬
‫‪4,000.0‬‬
‫‪3,500.0‬‬
‫‪3,000.0‬‬
‫‪2,266.7‬‬
‫‪2,500.0‬‬
‫‪2,000.0‬‬
‫‪1,500.0‬‬
‫‪808.9‬‬
‫‪264.8‬‬
‫‪1,000.0‬‬
‫‪521.8‬‬
‫‪41.4‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪500.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪42.8%‬‬
‫‪45.0%‬‬
‫‪40.0%‬‬
‫‪35.0%‬‬
‫‪30.0%‬‬
‫‪25.0%‬‬
‫‪19.6%‬‬
‫‪20.0%‬‬
‫‪11.0%‬‬
‫‪11.4%‬‬
‫‪15.0%‬‬
‫‪9.0%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪2.7%‬‬
‫‪1.1%‬‬
‫‪2.4%‬‬
‫למידה‬
‫ותקשורתית‬
‫בריאותית ניידות ‪75%‬‬
‫סה"כ ‪ 942‬עובדים = ‪100%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫שכלית‬
‫שמיעה‬
‫ראיה‬
‫פיזית‬
‫נפשית‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪25.0%‬‬
‫‪21.1%‬‬
‫‪20.0%‬‬
‫‪18.5%‬‬
‫‪16.7%‬‬
‫‪15.0%‬‬
‫‪13.0%‬‬
‫‪12.3%‬‬
‫אבחונים ‪5,000‬‬
‫ממוצע יכולת עבודה – ‪54%‬‬
‫ממוצע שכר מותאם – ‪60%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪8.4%‬‬
‫‪5.4%‬‬
‫‪2.3%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪2.1%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪ 10.01-19 19.01-30 30.01-40 40.01-50 50.01-60 60.01-70 70.01-80 80.01-90 90.01-100‬עד ‪10%‬‬
‫מראשית הפעלת התקנות ועד סוף ‪2012‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪37.6%‬‬
‫‪32.9%‬‬
‫‪40.0%‬‬
‫‪35.0%‬‬
‫‪30.0%‬‬
‫‪25.0%‬‬
‫‪20.0%‬‬
‫‪15.0%‬‬
‫‪5.4%‬‬
‫‪4.9%‬‬
‫‪2.2%‬‬
‫אחר‬
‫תקשורתית‬
‫סה"כ ‪ 5,000‬מאובחנים = ‪100%‬‬
‫‪6.6%‬‬
‫‪7.1%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪3.4%‬‬
‫חושית‬
‫‪5.0%‬‬
‫לקות‬
‫למידה‬
‫בריאותית‬
‫פיזית‬
‫נפשית‬
‫שכלית‬
‫‪0.0%‬‬
‫ל ‪ 41%‬נקבע באבחון‬
‫שכר גבוה יותר מכפי‬
‫ששולם לפני האבחון‬
‫‪75.0%‬‬
‫‪80.0%‬‬
‫‪70.0%‬‬
‫‪60.0%‬‬
‫‪50.0%‬‬
‫‪40.0%‬‬
‫‪30.0%‬‬
‫‪11.8%‬‬
‫‪20.0%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫פוטרו‬
‫‪ 4‬חודשים בממוצע לאחר האבחון‬
‫עובדים במקום עבודה אחר‬
‫עובדים במקום העבודה בו‬
‫נערך האבחון‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪414‬‬
‫‪388‬‬
‫‪450‬‬
‫‪400‬‬
‫‪350‬‬
‫‪300‬‬
‫‪215‬‬
‫‪250‬‬
‫‪200‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪31‬‬
‫‪50‬‬
‫מספר השמות בחודש‬
‫וחצי האחרונים‬
‫מספר משרות שנפתחו מספר תוכניות ארוכות‬
‫טווח שנבנו‬
‫סיכום הפעילות של שלושת חודשי ההפעלה הראשונים‬
‫מספר פגישות יזומות‬
‫עם מעסיקים‬
‫‪0‬‬
‫‪37.9%‬‬
‫‪40.0%‬‬
‫‪35.0%‬‬
‫‪30.4%‬‬
‫‪30.0%‬‬
‫‪25.0%‬‬
‫‪20.0%‬‬
‫‪14.4%‬‬
‫‪15.0%‬‬
‫‪9.8%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪4.8%‬‬
‫‪2.7%‬‬
‫עובדים בלתי‬
‫מקצועיים‬
‫סה"כ ‪ 388‬משרות = ‪100%‬‬
‫עובדים‬
‫מקצועיים‬
‫סוכנים‪ ,‬מכירות‬
‫ועובדי שירותים‬
‫עובדי פקידות‬
‫ומינהל‬
‫בעלי מקצועות‬
‫חושפיים‬
‫וטכניים‬
‫משלח יד‬
‫אקדמי‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪36.7%‬‬
‫‪ 300‬משולבים‪ 82% ,‬מהם בשכר הגבוה‬
‫משכר המינימום‬
‫‪40.0%‬‬
‫‪35.0%‬‬
‫‪30.0%‬‬
‫‪26.3%‬‬
‫‪25.0%‬‬
‫‪20.0%‬‬
‫‪9.6%‬‬
‫‪15.0%‬‬
‫‪10.3%‬‬
‫‪6.8%‬‬
‫‪1.8%‬‬
‫אינטרנט‪,‬‬
‫תכנות‪,‬‬
‫וידאו‬
‫וגרפיקה‬
‫‪2.1%‬‬
‫מוקד‬
‫טלפוני‬
‫סה"כ ‪300‬משולבים = ‪100%‬‬
‫‪2.9%‬‬
‫עוזרי‬
‫מחקר‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪3.5%‬‬
‫גינון‪,‬‬
‫חקלאות‬
‫ומיחזור‬
‫‪5.0%‬‬
‫מחסנאות‬
‫אחזקה‬
‫דואר‬
‫וארכיב‬
‫כח עזר‬
‫מזכירות‬
‫וניהול‬
‫לשכה‬
‫‪0.0%‬‬
‫טוב יותר‬
‫(‪)%‬‬
‫טוב פחות‬
‫(‪)%‬‬
‫מידת העניין בעבודה הנוכחית‬
‫‪76.9‬‬
‫‪6.7‬‬
‫שכר‬
‫‪65.6‬‬
‫‪23.3‬‬
‫יחסים עם עמיתים לעבודה‬
‫‪63.4‬‬
‫‪8.6‬‬
‫יחסים עם המנהל‬
‫‪59.8‬‬
‫‪3.3‬‬
‫בטחון תעסוקתי‬
‫‪75.8‬‬
‫‪6.6‬‬
‫מצב כלכלי‬
‫‪71.9‬‬
‫‪3.5‬‬
‫מידת האושר‬
‫‪84.1‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪ 5.5‬מיליון‬
‫‪ ₪‬סכום‬
‫סיוע‬
‫התחייבות‬
‫לתוספת של‬
‫‪ 125‬עובדים‬
‫‪ 28‬עסקים‬
‫שבקשותיהם‬
‫אושרו‬
‫נכון להיום נקלטו ‪ 101‬עובדים‬
‫‪ 41‬בקשות‬
‫שהוגשו‬
‫‪ .1‬תוכנית לקידום עובדים עם מוגבלות בעבודה באמצעות "הכשרה‬
‫תוך כדי עבודה" (‪ )OJT‬מובנית‬
‫‪ .2‬חידוש הפעילות של פורום העסקים הישראלי לקידום השתלבותם‬
‫של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה – "המעגל הפתוח"‬
‫‪ .3‬תוכנית לעיצוב ושינוי עמדות של ילדים ובני נוער ביחס לאנשים‬
‫עם מוגבלויות בעולם העבודה בשיתוף "בית איזי שפירא"‬
‫‪ .4‬הרחבת התוכנית הממשלתית למסגרת של התנסות קצובת זמן‬
‫עבור בעלי השכלה על תיכונית ואקדמית‬
‫‪ .5‬אכיפת שכר מינימום מותאם‬
‫יעדים ל ‪2020 -‬‬
‫ואם לא נעמוד ביעדים‪...‬‬
‫‪ .1‬העלאת שיעור התעסוקה‬
‫‪ .1‬אנשים עם מוגבלות ימשיכו להיות‬
‫מ – ‪ 51%‬ל ‪63% -‬‬
‫עניים ולחיות בשולי החברה‬
‫‪ .2‬צמצום פערי השכר הממוצע ברוטו בכ –‬
‫‪( 50%‬מ – ‪ ₪ 1000‬ל – ‪)₪ 500‬‬
‫‪ .3‬העלאת שיעור העצמאים מ – ‪ 15%‬ל –‬
‫‪ .2‬בני המשפחה ימשיכו לספוג פגיעות‬
‫‪ .3‬המשק ימשיך להפסיד תוצר בהיקף‬
‫של ‪ 5‬מיליארד ‪ ₪‬לשנה‬
‫‪20%‬‬
‫‪ .4‬הכפלת שיעור המעסיקים ומשרות מגוונות‬
‫מ – ‪ 5%‬ל – ‪10%‬‬
‫‪.5‬‬
‫הגדלת‬
‫מספר‬
‫המשתתפים‬
‫במסלול‬
‫הממשלתי מ ‪ 300 -‬ל – ‪1,000‬‬
‫‪ .6‬העלאת שיעור העובדים עם מוגבלות‬
‫בתקנים במגזר הממשלתי מ ‪ 2.5% -‬ל –‬
‫‪.6%‬‬
‫מסקנה‪:‬‬
‫אין אפשרות שלא לעמוד ביעדים!!!‬
‫יעל הנדלסמן קורן‪,‬‬
‫מנהלת תחום שכר מינימום מותאם‬
‫מיכל אלפסי‪-‬הנלי‪,‬‬
‫מנהלת תחום מחקר אנשים עם מוגבלות‬
‫אבי אורן‪,‬‬
‫מנהל התכנית הממשלתית‬
‫ענת לנדאו‪,‬‬
‫מנהלת תוכניות מיוחדות‬
‫מיכאל מורג‪,‬‬
‫מנהל תחום התאמות‬
‫רובי ציקלובר‪,‬‬
‫רכז תפעול התאמות‬
‫מרים גרינשטיין‪,‬‬
‫סטטיסטיקאית‬
‫אורנה חביב‪-‬תמיר‪,‬‬
‫מנהלת מרכזי התמיכה למעסיקים‬
‫עו"ד אלעד ארליך‪,‬‬
‫מנהל תחום פניות ציבור‬
‫דן רשל‪,‬‬
‫מנהל תוכנית מסלול תעסוקה‬
‫קובי סיגלוביץ'‪,‬‬
‫אחראי תוכן אתר אינטרנט‬
‫תמר ויינר‪ ,‬יעל שטיינפלד‪ ,‬אורן כהן‪,‬‬
‫ניר שריג‪ ,‬גל זהר‪ ,‬מאי יונס‬