Què són els aliments? Quina és la seva procedència? Com els transformem? Com es conserven? Com es presenten?

download report

Transcript Què són els aliments? Quina és la seva procedència? Com els transformem? Com es conserven? Com es presenten?

Què són els aliments?
Quina és la seva procedència?
Com els transformem?
Com es conserven?
Com es presenten?
Són les
substàncies que
els éssers vius
ingereixen i que
transformen en
energia, fent
que creixin i es
desenvolupin.
Els aliments poden tenir un origen:
inorgànic
orgànic
animal
vegetal
Tècniques que serveixen per a
mantenir els aliments aptes pel
seu consum.
Tradicionals
Modernes
Fumatge
Tractament Tèrmic
Assecatge
Liofilització
Salaó
Irradació
Ensucratge
Envasament al buit
Oli, vinagre, alcohol
Additius
Fermentació
Tècniques que serveixen per a
mantenir els aliments aptes pel
seu consum.
Tradicionals
Modernes
Fumatge
Tractament Tèrmic
Assecatge
Liofilització
Salaó
Irradació
Ensucratge
Envasament al buit
Oli, vinagre, alcohol
Additius
Fermentació
Tècniques que serveixen per a
mantenir els aliments aptes pel
seu consum.
Tradicionals
Modernes
Llar de foc
Placa de fogons
Fogó de carbó
Forn de convecció
Cuina econòmica
Forn microones
Forn (llenya)
Cuina de buit
Colorants
Conservants
Antioxidants
Emulsionants
Estabilitzants
Espesants
Edulcorants
Acidulants
Antiaglomerants
Antiespumants
Espumants
Potenciadors
E–1xx
Potencien o
canvien el color
E–2xx
Eviten el moho
dels aliments.
E–3xx
Eviten que els
greixos es tornin
E–3xx
Mantenen units
rancis i conserven
productes que no
Mantenen
el color. les
es barrejen (aigua
emulsions.
E–4xx
i oli).
Ajusten
la
viscosistat
Productes del
producte.
alternatius al
E–5xx
Serveixen
per
sucre.
ajustar l’acidessa.
E–5xx
Eviten que es
formin grumulls o
E–9xx
Eviten la formació
que es depositi
d’escuma.
producte
fons
Potencienalels
gust
H – 1 x x x de
del l’envàs...
menjar.
Han d’estar escrites en els idiomes
oficials del pais.
Han d’indicar la compossició del
producte, de manera entenadora.
El tamany de la lletra ha de ser
prou clar.
Si porta un producte tòxic, s’ha de
citar el seu nom, no el codi.
E-220
Nitrit sòdic