MALALTIES I TRASTONS DEL SISTEMA NERVIOS

download report

Transcript MALALTIES I TRASTONS DEL SISTEMA NERVIOS

TREBALL DE CIÈNCIES
GABRIELA MOREIRA BENALCÁZAR
MALALTIES I TRASTONS DEL
SISTEMA NERVIOS
• MALALTIES I TRASTORNS DE TIPUS
NEUROLÒGICS MÉS HABITUALS:
•
•
•
•
EPILÈPSIA.
MENINGITIS.
MALALTIA DE PARKINSON.
ESCLEROSIS MULTIPLE.
EPILÈPSIA
• Es produeix quan un grup de neurones del sistema nerviós central
produeix una sèrie d’impulsos nerviososque transtornen les
funcions cerebrals. Durants els atacs d’epilèpsia es produeixen
covulsions musculars, es perd la consciència i s’alteren les
percepcions del sentits.
• Malaltia nerviosa crònica, caracteritzada per accessos de pèrdua de
coneixement seguida de convulsions, en molts casos totalment
controlats i sense crisis des de fa més de 10 anys.
MENINGITIS
• És una inflamació de les membranes (meninges) que embolcallen i
protegeixen l’encèfal i la medul·la espinal. Normalment és causada
per una infecció. Es tracta d’una malaltia que pot ser greu perquè, si
no tracta ràpidament, la infecció pot afectar el teixit nerviós i
provocar danys irreversibles.
MALALTIA DE PARKINSON
• Afecta generalmentles persones d’edat avançada. En aquest cas,
es deteriorenles neurones que controlen el moviment involuntari de
la musculatura. El síptoma més característic d’aquest malalt és un
moviment semblant a un tremolorque afecta les mans i els peus.
Esclerosi múltiple
Fibra nerviosa y
su vaina de
mielina.
És la destrucció lenta i progressiva de la mielina que
recobreix els àxons d’algunes de les neurones afectades
no transmeten correctament l’impuls nerviós.
Segons la zona del sistema nerviós afectada, els
simptomes són diferents: dificultat de movimients, pèrdua
de la visió, etc…
Simptomes:
Generalment apareix ente els 20 i els 40 anys.
Les dones sufren amb més freqüencia quel els homes.
La desmielinización suele aparecer en cualquier parte del
cerebro o de la médula espinal y los síntomas dependerán
del área afectada. La desmielinización en las vías
nerviosas que transmiten señales a los músculos es la
causa de los problemas de movilidad (síntomas motores),
en tanto que la desmielinización en las vías nerviosas que
conducen la sensibilidad al cerebro causa alteraciones
sensitivas (síntomas sensoriales o sensitivos).
QUÈ ÉS MALALTIES
PSÍQUIQUES?
Són alteracions de les funcions intel·lectual que , aparentment, no estan
relacionades amb una lesió o un funcionament anòmal de les neurones.
MALALTIES I TRASTORNS
PSÍQUICS MÉS FREQÜENTS
• DEPRESIÓ
• ESQUIZOFRÉNIA
• DEMÈNCIA
DEPRESIÓ
ESQUIZOFRÈNIA
• Pèrdua del contacte amb la realitat. En els seus múltiples tipus,
moltes d’aquestes persones estan perfectament controlades i
medicades des de fa anys lo que els permet desenvolupar una vida
totalment normal i per descomptat desenvolupar perfectament el
seu treball.
•
DEMÈNSIA