Les vellositats intestinals

download report

Transcript Les vellositats intestinals

Slide 1

En el jejú i l’ili, la llum de l’intestí té
milers de vellositats. Aquí en veiem
una micrografia. La llum és la zona
interior del tub digestiu, per on passa
l’aliment que un cop digerit (quim) i
barrejat amb els sucs pancreàtics, la
bilis (fabricada pel fetge) i els sucs
intestinals forma el quil.

La part interna del jejú està plena
de rugositats que augmenten la
superfície de contacte amb el quil.
Això provoca un increment
notable de l’efectivitat de
l’absorció. Els nutrients passen a
la sang travessant les vellositats
intestinals.

L’absorció dels nutrients es
produeix a les vellositats. Aquestes
digitacions amb capil·lars a
l’interior són les responsables que
els glúcids, aminoàcids, àcids
nucleics i proteïnes passin a la
nostra sang per arribar a totes les
cèl·lules.