Stabilisering i gruppe ved traumelidelser

download report

Transcript Stabilisering i gruppe ved traumelidelser

INFORMASJON TIL HENVISER:
Primær målgruppe er mennesker med Posttraumatisk
stresslidelse (PTSD) og/ eller dissosiative symptomer. Det
forutsettes at pasienten har en individuell behandler med
regelmessig kontakt under gruppeløpet.
Pasienten bør være ferdig utredet, og aktiv psykose/
hallusinasjoner utelukket.
Henvisningen må inneholde en kort beskrivelse av
pasientens psykiske og somatiske helsetilstand, samt
pasientens motivasjon for deltakelse i gruppen.
LDPS tar imot pasienter tilhørende LDS sektor og andre
bydeler på bakgrunn av fritt sykehusvalg.
Alle henvisninger og behandlingsforløp vurderes av
psykologspesialist eller psykiater, men ikke alle pasienter
har regelmessig og/ eller direkte kontakt med psykiater
eller psykologspesialist under behandlingen her.
Henvisningsadresse:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Seksjon Gruppebehandling
Postboks 4970, Nydalen
0440 Oslo
Kontakt:
Seksjon Gruppebehandling: 24 07 44 00
Kunst- og uttrykksterapeut Maja Thune: [email protected]
Spes. spl. Camilla Myklestad-Karam: [email protected]
Lovisenberg DPS
Seksjon Gruppebehandling
Stabilisering
i gruppe
ved traumelidelser
STABILISERING VED TRAUMER
Praktiske opplysninger:
Ved behandling av traumatisk fortid vil pasientene
huske det verste som har hendt dem, uansett om de ønsker
det eller ikke. Målet med behandlingen er at de kan leve med
de negative tingene som har skjedd. Behandlingen begynner
Gruppen går til fast tid en gang i uken, 1 time hver gang.
Det er plass til 15 deltakere i gruppen.
Gruppen ledes av to behandlere.
Man kan være med i gruppen i ett år.
derfor med en stabiliseringsfase, og ikke direkte med
traumebearbeiding.
Mål og metode:
I stabiliseringsgruppen vil det arbeides med å vekke
pasientens evne til imaginasjon og tilstedeværelse.
Vi vil jobbe med å støtte pasientene i å forestille seg et indre
trygt sted, som han eller hun kan trekke seg tilbake til uten å
oppleve angst. Gruppen har som fokus å arbeide med
integrering av tanker og følelser gjennom fysiske øvelser, pust
og meditasjon. Ved hjelp av ulike øvelser vil vi jobbe med:
•
Økt tydelighet i forhold til egne grenser
•
Å komme i kontakt med ønsker og behov
•
Aktivering av kroppens sanseapparat
Dette er en åpen gruppe, det vil si at nye deltakere taes inn når
andre slutter.
Tid: All behandling ved Seksjon Gruppebehandling foregår på
dagtid hverdager.
Sted: Spångbergveien 25b, 3 etg.
Betaling: Egenandel for spesialisthelsetjeneste opp til
frikortgrensen. Betaling foregår via giro eller med bankkort i
ekspedisjonen.
Henvisning: Gruppedeltakerne henvises til Seksjon
gruppebehandling fra lege eller psykolog.