Du ser jo så godt ut – kronisk sykdom bak fasaden - MS

Download Report

Transcript Du ser jo så godt ut – kronisk sykdom bak fasaden - MS

Program 10.04.2013
Du ser jo så godt ut
– kronisk sykdom bak fasaden
Kurs ved MS-Senteret Hakadal
0830-0900
Registrering
0900-0915
Velkommen v/Antonie G. Beiske, daglig leder
0915-1000
Kognitiv adferdsterapi i rehabilitering
v/Torkil Berge, Psykologspesialist
1000-1015
Pause
1015-1100
Frisk og kronisk syk v/Elin Fjærstad, psykologspesialist
1100-1115
Pause
1115-1200
Usynlig symptomer, herunder kognitive utfordringer
v/Antonie G. Beiske, Nevrolog PhD og
Kjersti Træland Hanssen, nevropsykolog
1200-1230
Lunsj
1230-1315
Hjelpemidler – venn eller fiende
v/Anne Margrethe Nyhus, sosionom og
Inger Grethe Løyning, ergoterapeut.
1315-1330
Pause
1330-1345
«Sjå meg. SJÅ meg. Sjå MEG»
v/Åshild Helleset, brukerrepresentant
1345-1430
Livsglede, på godt og vondt
v/Kari Frank, psykologspesialist og
Anne Kristin Posti, psykiatrisk sykepleier.
1430-1500
Avslutning med musikalsk innslag