Kurstilbud våren 2015

download report

Transcript Kurstilbud våren 2015

Fredag 27. februar
Praktiske verktøy i arbeid
med dissosiative pasienter
Jobber du med mennesker med dissosiative lidelser?
Strever du med å komme i posisjon til å jobbe med
indre dialog og samarbeid? Synes du det er vanskelig
å vite hvordan du skal henvende deg til dissosiative deler?
Føler du deg utrygg på dine egne ferdigheter til å
jobbe med denne gruppen pasienter. Da kan dette
kurset være noe for deg. På denne kursdagen vil
vi gå igjennom fire nyttige verktøy:
•Multidialog
• De fire vennskapeliggjørende spørsmål
som er svært nyttig i møte med kampdeler.
• Fingersignalmetoden som er spesielt nyttig
for å opprette kommunikasjon der en enten
ikke kommer i posisjon eller en del ikke har ord.
Traumepoliklinikken
Modum Bad i Oslo
Kurstilbud
våren 2015
Torsdag 26.februar og fredag 22. mai
Veiledningsgruppe
For terapeuter som arbeider
med komplekse dissosiative
lidelser
Er du engasjert men utfordret av arbeidet med personer
som har en kompleks dissosiativ lidelse? Synes du det er
krevende å forstå hvordan teori kan settes ut i konkrete
terapeutiske intervensjoner? Ønsker du innspill på hvordan
du best kan bidra til integrerende behandling? Da har du
mulighet til å bli med i en veiledningsgruppe to ganger
denne våren. Innholdet i dagene vil veksle mellom
veiledninger på saker og problemstillinger som den
enkelte står oppe i, og undervisning om tema som
aktualiseres gjennom sakene.
Veileder: Ingunn Holbæk, psykologspesialist
• Hvilesteder for å berolige den indre verden.
Vi vil undervise, knytte metodene til teori,
demonstrere og praktisere gjennom dagen.
Kursholdere: Katinka Salvesen, psykologspesialist
og Ingunn Holbæk, psykologspesialist
Torsdag 16. og fredag 17. april,
17. og 18. september
4-dagers kurs:
Hvordan drive psykoedukativ
gruppebehandling for pasienter
med en kompleks posttraumatisk
stresslidelse (PTSD)?
• Ønsker du mer kompetanse på traumer?
• Savner du å jobbe mer systematisk i møte med
pasienter som har en kompleks ptsd?
• Savner du praksisnær litteratur du kan benytte
og komme tilbake til i møte med denne pasientgruppen ?
• Jobber du på et sted hvor dere vurderer å drive grupper
for pasienter med kompleks PTSD, men mangler et
behandlingsopplegg å jobbe utfra?
Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo har utarbeidet et
behandlingsopplegg for pasienter med kompleks ptsd.
Dette behandlingsopplegget utgis nå som behandlingsmanual, og egner seg både som et gruppebehandlingsopplegg og til individualterapi. Språket i manualen er
erfaringsnært og ligger tett opp til muntlig formidling.
Fortsetter neste side
Manualen har et todelt fokus på psykoedukasjon (hvordan
reagerer vi mennesker når vi utsettes for påkjenninger
over tid: hvordan påvirkes nervesystemet, følelsene,
tankene og opplevelsen av kroppen) og konkrete øvelser
innrettet for å håndtere symptomtrykket i nåtid.
Kurset vil omhandle:
• Hvordan lede kurs for pasienter med kompleks PTSD?
• Hvordan velge deltakere til gruppen?
• Hvordan skape trygghet i gruppen?
• Hvordan gi god psykoedukasjon?
• Hvordan holde en strukturert samtale med
gruppedeltakerne?
• Hvordan lede stabiliserende øvelser?
• Hvordan starte og avslutte gruppen?
• Hvordan håndtere utfordringer som oppstår i gruppen?
Du vil få med deg manualen og lydfiler til øvelsene, og
motta kursbevis hvor det dokumenteres at du har gjennomført intensivt kurs i å drive grupper med pasienter som har
komplekse traumelidelser.
Kurset går over 4 dager, hvor to av dagene er innføring i
behandlingsopplegget. Det vil være erfaringsbasert læring,
hvor en får øve på nødvendige ferdigheter for å lede grupper.
De to siste dagene vil bestå av undervisning og veiledning i
forhold til å bruke boken som en del av et behandlingsopplegg. Kurset koster totalt kr 6.500,-. Manualen kan
kjøpes på kurset.
Kursholdere: Irene Michalopoulos, psykologspesialist
og Jørgen Rygh, psykiater
KursholderE: Katinka Salvesen, psykologspesialist,
sertifisert kursholder i programmet ”Cultivating
emotional balance” og MSC-lærer (Mindful SelfCompassion). Malin Wästlund, fysioterapeut og
sensorimotorisk psykoterapeut, MSC-lærer.
Torsdag 11. juni og 27. august
Utredning av komplekse
traumelidelser og dissosiasjon
To dagers workshop med opplæring i utredning og
diagnostisering av traumerelaterte plager. Vi vil særlig
fokusere på posttraumatiske symptomer, kompleks
PTSD og dissosiasjon. Det legges vekt på vanskelige
differensialdiagnostistiske problemstilinger, særlig
mot personlighetsforstyrrelser og psykose.
I løpet av kurset får deltakeren en grunnleggende innføring
i bruk av vanlige diagnostiske verktøy og selvrapportskjemaer.
Dag to av kurset vil også gi mulighet til å drøfte saker og
problemstillinger fra egen praksis.
Kursholdere: Marianne Klouman, psykologspesialist/
leder og Harald Bækkelund, psykologspesialist/PhD cand.
påmelding:
Kurssted: Eilert Sundts gate 34, Oslo
Varighet: Kl. 09.00 -15.00.
Torsdag 7. og fredag 8. mai
Mindfulness og indre
medfølelse i praksis
Mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær, og Selfcompassion, på norsk indre medfølelse, har vist seg å ha positiv
innvirkning på en rekke psykiske plager. Mange helsearbeidere ønsker å bringe kunnskapen inn i behandlingsfeltet. En
forutsetning for at det skal lykkes er å få inngående kjennskap
ved å trene på metodene selv. Trening i oppmerksomt nærvær
og indre medfølelse benyttes også til å forebygge utbrenthet,
som er en yrkesrisiko for oss helsearbeidere.
Kurset vil gi en innføring i bregrepene mindfulness og medfølelse. Det vil undervises i grunnleggende prinsipper for
hvordan man kan trene mindfulness og indre medfølelse.
Kurset vil være erfaringsbasert og dere får anledning til å
øve på metodene. Mot slutten av kurset vil vi berøre hvordan
metodene kan tilpasses og trekkes inn i klinisk praksis.
Første dagen vil vi fordype oss i mindfulness og dag nummer
to i indre medfølelse. Undervisningen vil knyttes opp mot
kursholdernes nye bok om mindfulness og medfølelse etter
traumer, som utgis løpet av våren og vil kunne kjøpes på
kurset.
Noen parkeringsplasser utenfor våre lokaler.
Pris: kr. 1.500,- pr. dag
(Studenter kr. 750,-)
Veiledningsgruppe kr. 1.000,- pr. dag.
Inkludert: Kaffe, te, enkel lunsj.
Rabatt gis ved påmelding av fem eller flere fra
samme arbeidssted.
Faktureres før kursstart.
Påmelding: [email protected]
eller kurs sekretær tlf. 977 02 250
Har du faglige spørsmål eller ønsker om tema
for framtidige kurs, kontakt oss på:
[email protected]
Alle kurs arrangeres med forbehold om nok påmeldte.
Påmelding er bindende.
Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo
Eilert Sundtsgate 34, 0259 Oslo
Telefon: 22 77 19 40 - E-post: [email protected]