Metody hodowlane i wyposa|enie w hodowli ryb

Download Report

Transcript Metody hodowlane i wyposa|enie w hodowli ryb

Kurs-04
Metody hodowli ryb i wyposażenie
Autorstwo i edycja:
Sigurður M. Einarsson and Valdimar I. Gunnarsson
Institute of Freshwater Fisheries, Iceland
Klasyfikacja miejsc prowadzenia
akwakultury
• Intensywność hodowli
• Wymagana wymiana wody
• Biologiczna charakterystyka
wyselekcjonowanych ras
Akwakultura intensywna i
ekstensywna
Table 1. Comparison of the general characteristics of extensive and intensive
aquaculture systems.
Intensive aquaculture
Extensive aquaculture
culture
Natural water bodies and Fabricated
Culture system used
containment systems, tanks, cages,
simple
raceways, etc.
structures
High
Low
Technology level
High
control, Very low
of
Degree
predators,
nutrition,
environment, disease
fabricated
Food source for cultured Natural food organisms; Pelletized,
often some input of animal feeds which must be
animals
nutritionally complete
and plant wastes
Low (per unit area or High; maximizing output of
Production (kg/ha/year)
product in minimal surface
volume) (< 500 kg)
area, water volume and
time
Wymiana wody
Wymiana wody opisuje ilość wody wymienionej lub
kontrolowanej na farmie.Generalnie poziom
wymienionej wody może być statyczny, otwarty, półzamknięty oraz cyrkulacyjny (zamknięty).
Struktury akwakultur
Stawy
Zbiorniki
Klatki
Struktury akwakultur w
Europie w produkcji ryb
zawierają stawy, zbiorniki,
tory oraz klatki.
Jeden typ struktury rzadko
jest użyty dla trwałości
całości gatunków
hodowlanych, oprócz
niektórych extensywnych
hodowli.
Stawy
Farma pstrągów tęczowych w Islandii
Stawy są najbardziej
popularną formą hodowli
Ogólnie, stawy są tańsze,
by zbudować na obszarze
części niż zbiorniki i klatki i
mogą być niedrogie w
użyciu, w zależności od
ponoszonych kosztów. W
stawach najczęściej
wystepuje najmniejsze
zagęszczenie ryb,
jakkolwiek zagęszczenie
zalezy od systemu hodowli
- ekstensywnego, pól
intensywnego lub
intensywnego.
Przepływ w zbiornikach i na torach
W użyciu są zwykle dwa wzory strumienia : wzdłużny i kołowy (rysunek powyżej).
We wzdłużnym strumieniu, woda wchodzi do na jednym końcu i płynie w
bezpośredniej linii, w jednolitej szybkości do odpływu w przeciwnym końcu.
Prostokątny tor jest najbardziej popularnym przykładem. W okrężnym trybie, woda
wchodzi do części w wybranym miejscu i przepływa w kołowym ruchu do wylotu w
centrum. Kołowe lub okrągłe zbiorniki są najbardziej popularnym reprezentantem
tego typu projektów (rysunek powyżej).
Tory
Typowe tory mają < 50 m długości,
głębokość < 1.5 m i wymagają dużej
wymiany wody. Tory zazwyczaj mają
stosunek długości do szerokości jak 1:10.
Większość torów zbudowana jest z
betonu , ale niektóre a szczególnie małe
zbiorniki są wykonane z innych
materiałów takich jak plastik, włókno
szklane, oraz geomembrany
Land-based farms in Italy. Tanks of concrete,
geomembrane and wood
Zbiorniki okrągłe
Zbiorniki kołowe stosowane do hodowli ryb łososiowatych są generalnie duże ,
zazwyczaj między 10 a 30 metrów średnicy. Mniejsze zbiorniki używane są zazwyczaj
jako wylęgarnie , hodowle płastug i jako mniejsze hodowle. Stosunek średnicy do
głębokości wynosi od 3:1 do 10:1. Najpopularniejszym materiałem jest beton, stal
włókno szklane używane do mniejszych zbiorników.
Wloty do zbiorników
Odpowiedni projekt wlotów ma wpływ na
osiągnięcie optymalnej jakości wody i
samoczyszczenia zbiornika
A: PionowyB: Poziomy – Poprawia samooczyszczanie w
stosunku do wpuszczania wody przez rurę
lub poziomą rurę.
C: Zanurzeniowy -Maksymalnie uniwersalny
ze względu na warunki wodne możliwe do
osiągnięcia poprzez użycie połączonych
wlotów pionowych i poziomych.
Odpływy ze zbiorników
Okrągłe zbiorniki koncentrują odpady np. fekalia i niezjedzony pokarm
na dnie w środku zbiornika. Centrum zbiornika jest wtedy logicznym
miejscem do usytuowania odpływu. Centrum dna osusza ciągle
usuwając skoncentrowany odpady stałe i dla okresowego usuwania
martwych ryb zbierają się w kanale w centrum dna zbiornika.
Struktura kanału centralnego również uzywana jest też do kontroli
poziomu wody przez podłączenie do grobli albo dalej wewnątrz lub
poza zbiorniki (rysunek powyżej).
Główne różnice między torami a zbiornikami okrągłymi.
Kryteria
Tory
Zbiorniki okrągłe
Szybkość przepływu
Wpływ zależny
Wpływ niezależny
Niekorzystne usuwanie zanieczyszczeń
Samooczyszczanie
Nieodpowiedni dla ruchu ryb
Spełnia wymagania ruchowe ryb.
Rozróżnialny gradient od niskiej do
wysokiej
Bez możliwości określenia
Jakość wody
Szczyt owy moment przepływu
odpadów
Produkty przemiany materii
odprowadzane w sposób taki, że
istnieje możliwość pozostania
Powierzchnia ścian
Wymagane 1,5-2 razy większa
powierzchnia ściany w stosunku do
objętości wody
Najbardziej efektywny kształt
wolumenu wody do powierzchni
ściany
Zarządzanie
Łatwość zagęszczenia ryb podczas
połowu
Trudność zagęszczenia ryb
Łatwość wyposażenia w karmniki
Trudność wyposażenia w karmniki
Klatki
Klatki składają się z worków sieciowych, które są otwarte od góry i zawieszone
na pływających ramkach . Klatki mogą być kwadratowe, prostokątne lub
okrągłe. Klatki są na ogół stosowane w grupach albo pojedynczo lub
połączone ze sobą i przymocowane do podłoża. W grupach mogą być
zarządzane jak również może być wykonywane karmienie ryb z jednostki
bazowej z sąsiedniego brzegu albo od zarządzającej jednostki pływającej.
Rodzaje sieci
Sieć zawiesza się luzem w morzu, ale jest
utrzymywana w naprężeniu przez masę obciążników.
Główne sieci (A) są zwykle na głębokości 10-30
metrów, ale istnieją też sieci zanurzone na ponad 40
metrów głębokości i ponad 60.000-80.000 m3 .
Siatki przeciw drapieżnikom (B) są umieszczone
wokół głównej sieci w celu zapobieżenia stratom
spowodowanym przez drapieżniki takie jak np. foki .
Siatki przeciw ptakom (C) umieszcza się w górnej
części klatki aby zapobiec wybieraniu ryb (zwłaszcza
małych) przez ptaki .
Częścią sieci jest także kolektora na martwe ryby
(D).Kolektor na martwe ryby znajduje się w Centrum
sieci głównej dolnej
Recyrkulacyjne systemy akwakultury
Zalety RSA
Są to systemy lądowe, w których
woda jest wykorzystywana ponownie
po obróbce mechanicznej i
biologicznej.
Zalety: oszczędność wody, kontrola
jakości wody, wysoki poziom
bezpieczeństwa biologicznego i
łatwiejsza kontrola produkcji
odpadów, w porównaniu do innych
systemów produkcji.
Wady: wysokie nakłady kapitałowe i
wysokie koszty operacyjne.
Recyrkulacja staje się rozwiązaniem,
gdy woda jest droga, jej ilość jest
ograniczona i powinna być
ogrzewana. RSA stanowi nadal
niewielki ułamek produkcji
akwakultury w Europie
Zagęszczanie ryb
W płytkiej bieżni, personel w gumowcach może używać ekranów
zagęszczających do gromadzenia ryb na jednym końcu bieżni. W bieżniach
głębokich jest łatwiej używać ekranów zagęszczających niż w zbiornikach
okrągłych ( zdjęcie po lewej stronie).
Zbiorniki okrągłe są zbyt głębokie aby do niech wejść. Zagęszczarki sieciowe
najczęściej używane do gromadzenia ryb ale są trudne do użycia i wymagają
więcej osób do obsługi . W klatkach tylko siatki zagęszczenie są używane do
gromadzenia ryb.
Pompy rybne
Na rynku istnieje kilka rodzajów pomp rybnych; pompy próżniowe A) , pompy
odśrodkowe (B) (odśrodkowe pompy rybne), windy śrubowe, pompy Venturiego i
powietrzna pompy wyciagowe
A: Pompa próżniowa
B: Pompa odśrodkowa
Klasyfikacja ryb - cel?
Całkowita ilość biomasy i jej ilość w populacji przyrasta w czasie: jeśli zostanie
zignorowana, wzrosty, wykorzystanie paszy oraz jakość wody może się pogorszyć.
Regularne stopniowanie pomaga uniknąć rozbieżności w wielkości ryb w
konsekwencji zastraszania mniejszych ryb, w wyniku czego może wystąpić niski
wzrost wywołany stresem.
Klasyfikacje ułatwia także planowanie produkcji i ograniczenie klasyfikacji
poprodukcujnej . Również ryneg zazwyczaj płaci wyższą cenę za większe ryby.
Wewnątrz klatkowy system klasyfikacji .
Ekran jest popychany w kierunku
wskazanym strzałką, ryby większe niż
rozmiar oczek ekranu zostaną oddzielone
od mniejszych ryb
Waga ryb i biomasa
Próbne partie powinny być ważone i
mierzone w regularnych odstępach
czasowych w celu monitorowania
wzrostu i zdrowotności ryb.
Informacje te są konieczne do
ustalania polityki hodowlanej i
żywieniowej oraz o decyzji dotyczącej
terminu połowu.
Automatyczne urządzenia do mierzenia długości i oszacowania
masy ryb jest to liczniki biomasy (rysunek powyżej). Są to ramki
o specjalnej konstrukcji, które są zanurzone w zbiorniku / klatce,
połączone z sensorycznymi urządzeniami i systemem
komputerowym.
Kolektor martwych ryb
Śmierć ryb zawsze występują w gospodarstwach
rybnych. Wszelkie martwe ryby powinny być
usunięte, ponieważ ich ciała szybko gniją
szczególnie w ciepłej wodzie. Martwe ryby
zanieczyszczają wodę, narażając zdrowie innych
ryb w zbiorniku / klatce. Jeśli ryba padła z
powodu choroby ostatnią rzeczą, której chce
hodowca, jest spożywanie martwych części
padłej ryby przez inne ryby,. Należy więc usunąć
natychmiast padłe ryby ze zbiornika.
W hodowli klatkowej usuwanie martwych ryb
odbywa się poprzez wyłowienie ryb pływających
na powierzchni i przez codzienne czyszczenie
sieci i usuwania martwych ryb leżących na dnie
klatki (rys. A i B)
Karmienie ryb
Karmienie ryb musi być proste i nieskomplikowane. Taki sposób karmienia
powoduje szybkie przyrosty masy , brak stresu ryb i dobre wykorzystanie paszy
przez ryby. W swej istocie, hodowla ryb jest o konwersją minimalnej ilości drogiej
paszy dla ryb do maksymalnej ilość jakości mięsa ryb w jak najkrótszym czasie.
Koszt paszy jest największym kosztem operacyjnym i głównym zagadnieniem w
zakresie dopasowania racji żywieniowej do wymagań ryb i wyeliminowania strat.
Karmik w klatkach morskich
a) Automatyczne karmniki
b) Karmniki uruchamianie
przez ryby na żądanie
c) Systemy sprzężenia
zwrotnego
Karmniki automatyczne
Elektryczne automaty paszowe składają się z
trzech głównych wzorów (rysunek po
lewej):Obrotowa płyta (A) umieszczona pod
pojemnik porusza się powoli i pasza opada
w dół bezpośrednio do wody.
Wał śrubowy i poziomy pas (B) służy do
odprowadzania i porcjowania paszy do
zbiornika rybnego.
Obracająca się płyta wiruje (C) szybko,
pasza jest rozsypywana na dużą
powierzchnię wody.
Karmniki na życzenie
Karmniki na życzenie są
uruchamiane na zyczenie przez
ryby w zbiornikach,
stawach(rysunek po lewej).
Mechanizm spustowy
zamontowany jest na cienkim
drucie znajdującym się w wodzie
poniżej leja zasilającego. Ryby
uderzając lub gryząc uruchamiają
spust połączony z podajnikiem i
dostarczają paszę spadającą ze
zbiornika paszowego do wody.
Systemy sprzężenia zwrotnego
Tutaj system karmienia rejestruje automatycznie granulki, które nie są
zjadane przy pomocy lejka, który jest zawieszony pod powierzchnią wody.
Dawka jest automatycznie albo zmniejszona lub zwiększona w zależności
od apetytu ryb. Są również wykorzystywane inne systemy takie jak systemy
monitorowania apetytu.
LINKI do kursu-04
• Książki i artykuły
•
•
•
•
•
•
•
•
Aquafarmer: http://holar.is/aquafarmer/
Beveridge, M.C.M. 2004. Cage aquaculture. Blackwell Publishing. 368 p.
Heldbo, J. (ed.) 2013. Bat for fiskeopdræt i norden. Beste tilgængelige teknologier fora Akvakultur i Norden (englis
abstract). TemaNord 2013:529. 406 p. (www.norden.org/en/publications/publikationer/2013-529).
Lekang, O.-I. 2013. Aquaculture Engineering. Willey-Blackwell.415 p.
Lucas, J.S. & Southgate, P. C. (eds.) 2012. Aquaculture: Farming Aquatic Animals and Plants. Wiley – Blackwell.
Pillay, T.V.R. (ed.) 1984. Inland aquaculture engineering. - Lectures presented at the ADCP Inter-regional Training Course
in Inland Aquaculture Engineering, Budapest, 6 June-3 September 1983. ADCP/REP/84/21. FAO, Rome, 591 p.
(www.fao.org/docrep/x5744e/x5744e00.htm#Contents)
Summerfelt, S.T., Timmons, M.B. & Watten, B.J. 2000a. Tank and raceway culture. pp. 921-928. In, Stickney, R.R. (eds.)
Encyclopedia of aquaculture. John Wiley & Sons Inc.
Summerfelt, S.T., Davidson, J., Wilson, G. &Waldrop, T. 2009. Advances in fish harvest technologies for circular tanks.
Aquacultural Engineering 40: 62-71.
LINKI do kursu -04
•
•
•
Timmons, M.B., Summerfels, S.T. & Vinci, B.J. 1998. Review of circular tank technology and management.
Aquacultural Engineering 18: 51–69.
(www.extension.org/mediawiki/files/1/1e/Review_of_circular_tank_technology_and_management.pdf).
Timmons, M.B. & Ebeling, J.M. 2007. Recirculation Aquaculture. Cayuga Aqua Ventures, LLC. 975 p.
Timmons, M.B. & Ebeling, J.M. Culture tank design:
http://ag.arizona.edu/azaqua/ista/ISTA7/RecircWorkshop/Workshop%20PP%20%20&%20Misc%20Papers
%20Adobe%202006/4%20Culture%20Tank%20Design/Culture%20Tank%20Design.pdf
•
•
Further information – Website
•
•
Simple Methods for Aquaculture: ftp://ftp.fao.org/fi/cdrom/fao_training/start.htm
Nuts & Bolts - The PR Aqua Team contributes articles to Hatchery International Magazine:
http://www.praqua.com/articles/nuts-bolts
•
•
Further information – Video
•
AQUATOUR: http://feap.ttime.be/aquatour/aquatourhigh.html
Dziękujemy za udział w kursie - 04.
‘FISHFARM project has been funded with support
from the European Commission. This document
reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained
therein’