Veronika Slepičková a Tereza Pešová

Download Report

Transcript Veronika Slepičková a Tereza Pešová

HODNOCENÍ DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ
KAZUISTIKY
Bc. Tereza Peštová ([email protected])
Mgr. Veronika Slepičková ([email protected])
ERGO AKTIV O.P.S. – CENTRUM ODBORNÉ PÉČE
PRO OSOBY PO CMP (A JINÉM ZPM)
komplexní rehabilitace pro osoby v produktivním věku
po cévní mozkové příhodě (nebo jiném ZPM)
 hlavní cíl – návrat osob
po získaném poškození mozku
zpět do aktivního života
 hlavní přístup – plánování
zaměřené na člověka

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Intenzivní
RHB
program
Poradna
PZ
ERGO
Aktiv
Skupinové
kurzy
JOB
CLUB
Tréninková
pracovní
místa
INTERDISCIPLINÁRNÍ TÝM
Neurolo
g
RHB
lékař
ERGO
terapeut
i
ERGO
Aktiv
ARTE/D
RAMA
terapeut
FYZIO
terapeut
i
Sociální
pracovní
k
Logoped
Psychoterapeut
KAZUISTIKA I
Nar. 1946 – 68 let, vdova
 Stp. po ischemické CMP s levostrannou symptomatikou
 Velmi soběstačná – částečná dopomoc rodiny v pADL
a především iADL
 Mobilita – chůze o čtyřbodové holi, pro překonání delší
vzdálenosti – mechanický vozík
 Žije ve svém rodinném domě s dcerou a její rodinou –
vícepodlažní dům (1. patro obytné, přízemí – technické
místnosti)
 Již ve starobním důchodu, dříve pracovala jako
projektantka
 Záliby – rodina, zahrada, vaření

DOTAZNÍK PRO SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ BARIÉR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vcházení a odcházení do/z bytu – schody (5)
Ovládání dveří, přijímání návštěv – zvonek (4)
Pohyb v domácnosti (4)
Ukládání a vyjímání věcí denní potřeby do/z úložných
prostor (4)
Vykonávání fyziologické potřeby (5)
Manipulování s domácím odpadem (4)
Ukládání se ke spánku a vstávání (4)
Péče o zdraví (4)
Přístup do venkovních prostor (5)
DOTAZNÍK PRO OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ BARIÉR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Schody/výškové rozdíly
Absence rampy nebo její nefunkčnost
Výška prahu neumožňuje průchod
Manipulační prostor uvnitř/ v okolí místnosti
Absence madla
Absence pod pracovní deskou/dřezem
Umístnění odpadkového koše
Umístění úložných prostor
Venkovní prostor
ROZHOVOR S RODINOU
Zapojení klientky do více činností
 Celková úprava bytové jednotky – nejlépe rekonstrukce
technických místností v přízemí
 Odstranění prahů
 Madla, domovní zvonek, postel…
 Rozložení a umístění nábytku
 Upravit venkovní povrch – příjezdová cesta, zahrada

KAZUISTIKA II








Klient, 30 let
Hemoragická CMP s kvadrusymptomatikou
s přetrvávající pravostrannou těžkou parézou (2010)
Reziduální organický psychosyndrom, frontální syndrom,
fatická porucha
Invalidní důchod 3. st., zažádáno o PnP
Soběstačnost – nutná dopomoc v aktivitách pADL (hygiena,
přesuny, příprava jídla) i iADL (nákupy, mobilita, manipulace
s penězi…)
Mobilita – pohyb možný pomocí mechanického invalidního
vozíku
Bydlí s rodiči v rodinném domě
Letecký mechanik, pracovník zásilkové služby
SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ
Aktivity, s jejichž vykonáváním
je klient nespokojen:
Aktivity, které klient označil
jako nerelevantní:
Ovládání jednotlivých
prvků domácnosti
 Hygiena celého těla
 Vykonávání osobních
aktivit
 Využívání technických
prostor


Ovládání dveří
a přijímání návštěv
 Péče o prádlo
OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ
Hodnocení ergoterapeuta







Schody/výškové rozdíly
neumožňují vstup 3/5
Absence zábradlí 0/0
Výška prahu v koupelně 1/5
Absence madla ve sprchovém
koutě 2/4
Ergonomie jídelního stolu 1/4
Technické prostory – vstup 0/0
Venkovní prostor neumožňuje
jeho užívání 2/2
Hodnocení sociálního
pracovníka







Schody/výškové rozdíly
neumožňují vstup 0/0
Absence zábradlí 3/5
Výška prahu v koupelně 0/0
Absence madla ve sprchovém
koutě 0/0
Ergonomie jídelního stolu 0/0
Technické prostory – vstup 3/1
Venkovní prostor neumožňuje
jeho užívání 0/0
Schody/výškové rozdíly
neumožňují vstup 3/5 vs. 0/0
Absence madla ve sprchovém
koutě 2/4 vs. 0/0
ZÁVĚR HODNOCENÍ

Klient by byl rád více soběstačný v domácnosti




Klient by rád chodil sám ven na procházky/do obchodu


Primární doporučení: přemístění pokoje do přízemí
Kuchyně: umístění nádobí do spodních skříněk kuchyňské linky
Přesun na židli u jídelního stolu: zvolit stabilnější tip židle,
protiskluzné opatření
Doporučení: nájezdová rampa z ulice na pozemek, elektrický
vozík
Klient by rád sám zvládal hygienu celého těla

Doporučení:
bez stavebních úprav (madla do sprchového koutu, protiskluzová
podložka)
 se stavebními úpravami (přebudování sprchového koutu – odstranění
vaničky, vyspádování podlahy k odtokovému kanálku…)

PŘIPOMÍNKY
Pozitivní






Dobře popsané jednotlivé
oblasti/pokoje
Jednoduchá a stručná
metodika
Srozumitelné
pro ergoterapeuta
i sociálního pracovníka
Nelze hodnotit
tzv. „od stolu“
Ideální kombinace se
sociálním šetřením
Objektivizace podmínek
k bydlení
Negativní


Podpis hodnoceného, popř.
zákonného zástupce
Položky psané v záporném
znění (např. absence
manipulačního prostoru)

Nerozhodnost mezi
bodovým ohodnocením
závažnosti/četnosti
DĚKUJEME ZA POZORNOST!