KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK V DOMÁCNOSTI

Download Report

Transcript KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK V DOMÁCNOSTI

VY_32_INOVACE_CH1 – 07
Kyselost a zásaditost látek v domácnosti
AUTOR: Mgr. Jana Krajinová
VYTVOŘENO: duben 2011
STRUČNÁ ANOTACE: Praktické činnosti z chemie pro 8. ročník. Téma: kyselost a
zásaditost běžných látek, zjišťování pH univerzálním indikátorovým papírkem.
Časová náročnost: 1 vyučovací hodina v součinnosti s elektronickou verzí učebnice
FRAUS Chemie 8
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
VY_32_INOVACE_CH1 - 07
KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK V DOMÁCNOSTI
• Které látky doma v kuchyni, koupelně nebo prádelně jsou
kyselé?
• Neochutnávej.
Látky kyselé
Proč jsou kyselé?
Jaké mají pH?
Látky kyselé
• Obsahují vodíkový kation.
• pH je menší než 7
Látky zásadité
Proč jsou zásadité?
Jaké mají pH?
Látky zásadité
• Obsahují hydroxidový anion.
• pH je větší než 7
pH snadno zjistíme univerzální indikátorovým
papírkem
• Skleněnou tyčinkou nanes kapku zkoumaného roztoku na univerzální
indikátorový papírek a podle zbarvení urči pH.
pH metr slouží k přesnějšímu určení pH
LABORATORNÍ PRÁCE:
Po domluvě s učitelem přines vzorky roztoků nebo pevných látek
používaných doma.
LABORATORNÍ PRÁCE:
• Pevné látky rozpusť ve vodě. Čistou tyčinkou kápni roztok
na univerzální indikátorový papírek.
LABORATORNÍ PRÁCE:
• Podle zbarvení zapiš hodnotu pH roztoku.
LABORATORNÍ PRÁCE:
• Zjisti pH deseti roztoků. Srovnej je podle vzrůstajícího pH.
Sestav graf. Označ, které látky jsou kyselé a které zásadité.
Použitý zdroj:
•
Učebnice Chemie 8 FRAUS