ČR – sídla a administrativní členění

Download Report

Transcript ČR – sídla a administrativní členění

Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název tematické oblasti:
Česká republika
Název učebního materiálu:
ČR – sídla a administrativní členění
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE_Z0208
Vyučovací předmět:
Zeměpis
Ročník:
2. ročník čtyřletého a 6. ročník osmiletého gymnázia
Autor:
Mgr. Zdeněk Zimmermann
Datum vytvoření:
5. 4. 2014
Datum ověření ve výuce:
10., 14. 4. 2014
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Očekávaný výstup:
Objasní problematiku sídel v ČR .
Pojmenuje a vyhledá správní jednotky v ČR.
Metodické poznámky:
Vytyčení základních pojmů, práce s mapou.
Česká republika
sídla a administrativní členění
Sídlo je území obývané lidmi skládající se ze sídelních jednotek, včetně
hospodářských objektů a dopravních zařízení.
Podle velikosti a charakteru se sídla dělí na:
venkovská sídla
samota - osamocené sídlo - hájenka
osada - prostorově oddělená část sídla - chaty, zahrádky
vesnice - převažuje nízkopodlažní zástavba s rozsáhlým zázemím
(dvůr, zahrada), ekonomicky převažuje zemědělská výroba nad
průmyslovou, počet obyvatel do 3000
zánik hlavně po 2. svět válce - stavba přehrad a těžba
Obr. 1 Samota
Obr. 2 Zahrádkářská osada
městská sídla
městečko = městys - významově mezi městem a vesnicí, plní
funkci spádového městečka pro okolní menší vesnice.
město - typická je vícepodlažní zástavba, převažuje průmyslová
výroba a služby nad zemědělstvím, větší hustota zalidnění, je více
neosobní, anonymní a účelové než vesnice.
vznik hlavně ve 12. a 14 stol., dnes 603, nejmladší Havířov 1950
Hlavní město
je určené zvláštním zákonem o hlavním městě a je jím pouze Praha
Krajská města
jsou podle zákona sídlem kraje, v současné době 12 krajských
měst: Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, Ústí nad Labem,
Hradec Králové, České Budějovice, Pardubice, Zlín,
Karlovy Vary, Jihlava
Středočeský kraj nemá krajské město, jelikož jeho úřady sídlí v
Praze a Praha též není krajským městem, protože je hlavním
městem
Statutární města
jsou města, která mají tento status podle zákona,
jsou řízena magistrátem vedené primátorem, mají více pravomocí než
běžná města a jsou většinou rozdělena na městské obvody či části.
V současné době je v ČR 24 statutárních měst: hlavní město
+ 12 krajských měst + 11 dalších měst - Havířov,
Kladno, Most, Karviná, Opava, Frýdek-Místek, Teplice, Děčín,
Chomutov, Přerov, Mladá Boleslav.
Okresní města
jsou sídlem správních orgánů (soudy, zastupitelství), v současné době
již nemají své pravomoce jako dřív, ty byly přesunuty na kraje nebo
na obce s rozšířenou působností, slouží spíše pro statistické potřeby
PRAHA
1 246 780
BRNO
378 327
OSTRAVA
297 421
PLZEŇ
167 472
LIBEREC
102 113
OLOMOUC
99 471
ČESKÉ BUDĚJOVICE
93 883
ÚSTÍ NAD LABEM
93 747
HRADEC KRÁLOVÉ
93 035
PARDUBICE
89 467
Obr. 3 Tabulka - největší města v ČR
Administrativní členění
území ČR je rozděleno na celky NUTS
(z fran. Nomenclature des Unites Territoriales Statistique)
pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU),
uplatnění je při regionální politice, zejména při využívání fondů z EU
NUTS má několik úrovní označené číslem
NUTS-0: stát (Česká republika)
NUTS-1: území nad 3 mil. obyvatel (takové samostatné území není na
našem území, proto se spojuje s NUTS-0)
NUTS-2: region nad 800 tis. obyvatel (podmínku splňují pouze
některé kraje, menší kraje jsou spojovány dohromady)
8 regionů NUTS-2:
Praha, Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod, Jihozápad,
Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko
NUTS-3: kraj (14 krajů)
NUTS-4: okres (76 okresů)
NUTS-5: obec (6 245 obcí)
Obr. 4 8 regionů pro EU
Obr. 5 Mapa krajů s okresy
Zdroje
Obr. 01 - 02 Foto z archivu autora
Obr. 03 Tvorba autora
Obr. 04 Mapa regionů v ČR,[cit.05.04.2014], data získaná
http://www.businessinfo.cz/images/archiv/nezarazeno/070502_obrazek01.jpg,
Obr. 05 Mapa kraje a okresy , [cit.05.04.2014] data získaná www. http://www.drbarna.cz/obr/mapa.gif