KATEGORIZACE UBYTOVACÍCH SLU*EB

Download Report

Transcript KATEGORIZACE UBYTOVACÍCH SLU*EB

KATEGORIZACE
UBYTOVACÍCH SLUŽEB
TECHNIKA SLUŽEB V CESTOVNÍM RUCHU
MICHAELA CHARVÁTOVÁ, TEREZA GIECIOVÁ
Definice ubytovacích služeb
 Ubytovací služby umožňují přenocování nebo přechodné
ubytování účastníkům CR mimo místo jejich trvalého
bydliště
 S poskytováním ubytovacích služeb souvisí i další složky
uspokojení potřeb zákazníků – např. úschova zavazadel,
ranní buzení nebo stravovací služby
 Právní vztah mezi ubytovatelem a ubytovaným hostem
upravuje Občanský zákoník a Ubytovací řád
 Ubytovací zařízení musí být označené jménem osoby
odpovědné za činnost provozovny, provozní dobou a
kategorií
Materiálně – technické podmínky
 Materiálně – technickou podmínkou je ubytovací
zařízení :
1) veřejně přístupné ubytovací zařízení (vysoký počet
účastníků CR)
2) ubytování v soukromí (chaty, prázdninové byty,
rekreační chalupy)
3) ubytovací prostředky (stany, obytné vozy, přívěsy)
Kategorizace ubytovacích zařízení
 Hotel – min. 10 pokojů, poskytované služby: stravování,






bazén, posilovna
Hotel garni – poskytuje pouze snídaně
Motel – min. 10 pokojů, příjezdová komunikace, služby
pro motoristy (parkoviště, garáže)
Penzion – min. 5 pokojů a max. 20 pokojů, má omezený
sortiment stravovacích služeb, někdy pokoje vybaveny
kuchyňkou
Depandance – vedlejší budova (max. 500 m) bez
recepce, organizačně souvisí s hlavním ubytovacím
zařízením
Ostatní ubytovací zařízení – kempy, chatové osady,
chaty
Botel – ubytování v trvale kotvící lodi
Kategorizace ubytovacích zařízení v ČR
 Ubytovací zařízení, které je zařazeno do kategorie podle
poskytovaných služeb, dostává certifikát jako záruku
kvality poskytovaných služeb → v ČR tyto certifikáty
uděluje:
1) AHR ČR (Asociace hotelů a restaurací ČR)
2) UNIHOST (Sdružení podnikatelů v pohostinství,
stravovacích a ubytovacích službách)
•Kategorizaci vypracovalo Ministerstvo pro místní
rozvoj a Czech Tourism
• Certifikát je časově omezen na 2 roky a náklady na něj
činí 3 000 Kč
Ubytovací zařízení v Portu
 k dispozici: turistický apartmán (€€), penzion (€€/€ €€ ),
hotel (€€€), hostel (€), kempy (€)
 turistický apartmán: Belomonte 20,
48€/apartmán/noc, přímo v centru, kuchyňský kout i
koupelna
 penzion: PortoRiad Guest House, 29€/osoba/noc, přímo
v centru, východně orientovaná výzdoba interiéru
 hotel: Pestana Porto Hotel, 130€/pokoj, přímo v centru
 hostel: Andarilho Hostel, 17€/osoba/noc, cca 10 minut
metrem
 kemp: Parque de Campismo da Prelada , 5 €/osoba/noc,
5 €/stan/noc, 3 km od centra
DĚKUJEME ZA
POZORNOST