El_ knygos-2014-09-Ana-Vensloviene

Download Report

Transcript El_ knygos-2014-09-Ana-Vensloviene

Elektroninių knygų komplektavimas
akademinėse bibliotekose
Ana Venclovienė
Komplektavimo skyrius
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Elektroninės knygos elementai
• Skaitmeninis formatas,
• Įsigijimas internetu, skaitymas įrenginio ekrane
• Tekstas (gali būti papildytas garso bei vaizdo turiniu,
ryšiais į susijusią informaciją)
• Monografinis (o ne serialinis) leidinio pobūdis
• Apimtis
• Prieiga suteikta tik sumokėjusiems
• Palyginus su žurnalu, knyga pateikia išsamesnę ir labiau
struktūrizuotą informaciją.
Įrenginiai ir formatai
PDF - visi įrenginiai
HTML - visi įrenginiai
ePub2, ePub3 - Nook,
Kobo, Android ir kt.
ePib - Nook
iBooks - Apple
MOBI, KF8 - Kindle
Diskusija: elektroninės ar spausdintos?
•
•
•
•
•
•
•
•
Veiksniai:
Ilgaamžiškumas
Svoris, mobilumas
Įsigijimo greitis
Naudojimo patogumas
Prieigos ribojimai; DRM
Teisė į nuosavybę
Knygos vertė kaip objekto
Ekologiškumas
Elektroninių knygų prekyba
El. knygų pardavimų procentas nuo visų knygų
pardavimų:
JAV:
2009 m. – 3 %,
2011 m. – 17 %
2012 m. – 23 %
2013 m. – panašiai ar net mažiau
Japonija:
2012 m. – 9 %
Rusija:
2012 m. < 1%
Europos šalys : 2012 m. 1-4 %
Kodėl el. formatas ypač tinka mokslinei literatūrai
•
•
•
•
Skaitoma dažniausia darbo vietoje, prie kompiuterio ekrano; informacija
greitai prieinama internetu
Nereikia daug formatų; geriausia tinka PDF, kuris gerai rodomas būtent ant
didelio ekrano.
Galimas automatinis citavimas, paieška visame tekste, teksto žymėjimas ir
išsaugojimas, aplinkos personalizavimas.
Knyga traktuojama kaip informacijos šaltinis; jos vertė kaip objekto
skaitytojui nesvarbi
Tačiau mokslinės el. knygos kol kas
naudojamos mažai. Priežastys:
Įprotis skaityti spausdintas knygas
Informacijos apie el. knygas stygius
Nemokėjimas naudotis el. knygomis
Naudojimą trikdantys licencijų apribojimai
Pernelyg sudėtinga ar blogai veikianti sąsaja; nekokybiškas
teksto pateikimas ekrane
• Maži įrenginiai netinka mokslinės literatūros skaitymui
• Problemos ieškant reikalingos literatūros (el. formatų daug
pavadinimų neišleidžiama ar išleidžiama pavėluotai)
•
•
•
•
•
VGTU leidykla „Technika“ : 2012 m.
apklausa „Elektroninių knygų naudojimas
Lietuvos akademinėje bendruomenėje“
– tik 43,6 % respondentų naudojasi
el. knygomis bent valandą per savaitę
Akademinių bibliotekų pozicija el. knygų
atžvilgiu
• Akademinei visuomenei pateikiama nauja mokslinė informacija
• Siūlomos naujos paslaugos
• Eksperimentuojama su naujais pirkimo modeliais siekiant sutaupyti
lėšas.
Neilgaamžiškumas
Sudėtingas įsigijimo procesas
Sudėtinga kainodara; didelė pavienių pavadinimų kaina; daugiklis
Problemos integruojant el. knygas į jau esamus bibliotekinius
procesus
• Maža paklausa
•
•
•
•
Elektroninių knygų tiekėjai
• Leidėjai: platina savo
išleistas knygas
• Agregatoriai: platina
įvairių leidėjų knygas, turi
savo sąsają
• Knygų prekybos įmonės:
platina įvairių leidėjų
knygas, neturi savo
sąsajos
Lietuvos el. knygų tiekėjai
Leidėjai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obuolys
Vaga
Kitos knygos
Baltos lankos
Alma Littera
Technologija
VGTU
Draudimo ir rizikos valdymo
institutas
KTU leidykla “Technologija”
Šiaulių valstybinė kolegija
Vitae Litera
VU tarptautinio verslo mokykla
Vytauto Didžiojo universitetas
Knygynai
•
•
•
•
•
•
•
•
bnygos.lt
skaitykle.lt
knygininkas.lt
manoknyga.lt
kriso.lt
pegasas.lt
mintis.eu
broliaigrimai.lt
El. knygų prenumeratos/pardavimo modelių
elementai
• El. knygų įkainojimas
• Pavienės knygos / kolekcijos
• Nuosavybės teisės (pirkimas) vs prenumerata
• Prieigos mokestis
• Knygų failų įsigijimas ir jų talpinimas bibliotekos serveryje
• Metaduomenys, MARC įrašai
• El. knygų formatai
• Prieigos apribojimai ir DRM
• Galimybė įsikelti knygas į skaitytojų įrenginius; mokestis už tai
• TBA
• „ Išduoties” (prieigos) variantai:
a) viena knyga - vienas vartotojas
b) tam tikras vartotojų skaičius
c) neribojama prieiga
d) vienkartinis panaudojimas
• PDA
eBooks on EBSCO host: el. knygos
įsikelimas į skaitytojo įrenginį - 1
eBooks on EBSCO host: el. knygos
įsikelimas į skaitytojo įrenginį - 2
Licencinių teisių į el. knygų naudojimą
lygiai bibliotekose
E-knygos bibliotekos
serveryje , prieiga per
bibliotekos sąsaja
Viešoji
nuosavybė
Nuolatinė prieiga be
prieigos mokesčio,
nuosavybės teises
Prenumerata
Trumpalaikė
prieiga
Nuolatinė prieiga,
nuosavybės teisės,
prieigos mokestis
Nuolatinė prieiga,
nuosavybės teisės, failai
bibliotekos serveryje
Atviroji prieiga
Pagal: Walters, William H. Ebooks in academic libraries:
challenges for acquisition and
collection management.
Libraries and the Academy,
2013, Vol. 13, Nr. 2, p. 187211.
El. knygos Lietuvos bibliotekose
Prenumeruojamos per LMBA: (18 bibliotekų)
• Ebrary
• eBooks on EBSCOhost
• VGTU leidyklos „Technika“ el. knygos
Įsigytos neterminuotam laikotarpiui per LMBA:
(15 bibliotekos)
• SpringerLINK E-Books
• eBooks on ScienceDirect
Prenumeruojamos savo lėšomis: (9 bibliotekos, 5 knygų kolekcijas
prenumeruoja VUB)
• VGTU leidyklos „Technika“ el. knygos
• Knygininkas: e. knygos
• Brill
• Chandos Publishing
• De Gruyter
• Ebrary’s Library Center
• Mybrary
• Oxford Handbooks Online
• Oxford Scholarship Online
• SPIE Digital Library
LMAVB elektroninių knygų įsigijimo planai
• eBooks on EBSCOhost prenumerata per
LMBA iš eMoDB.LT3 lėšų (85 %) ir savo
biudžeto (15 %) nuo 2015 m. 2-os pusės
• Cambridge Books Online kolekcijų
prenumerata per LMBA: Physics; Drama
and theatre; Life Sciences – ?
• Springer ebooks – ?
• Brill – ??
Literatūra:
• No shelf required: e-books in libraries.
– Chicago: American Library Association,
2011.
• No shelf required 2: use and management of electronic
books. – Chicago: American Library Association, 2012.
• The no shelf required guide to e-book purchasing. –
Chicago: American Library Association, 2011.
• Walters, William H. E-books in academic libraries:
challenges for acquisition and collection management.
Libraries and the Academy, 2013, Vol. 13, Nr. 2, p. 187211.
Kindle kelia knygoms tokį pat
pavojų, kaip eskalatoriai –
laiptams