Para pararam

Download Report

Transcript Para pararam

2012 METŲ LITUANISTINIŲ
MOKYKLŲ MOKYTOJŲ
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
SEMINARAS
• ,,Lietuvių kalba ateina su mokykla‘‘, todėl anot LR
užsienio reikalų ministro A. Ažubalio mokytojų
kvalifikacijos kursai yra labai svarbu.
• Šiemet buvo 3-asis mokytojų seminaras. Dalyvavo 51
mokytoja iš 22 šalių.
• Tai paskutiniai metai, kai mokyklėles užsienyje tiesiogiai
priklauso Užsienio Reikalų Ministerijai, nuo 2013 metų
sausio mėnesio šią funkciją perims Švietimo
Ministerija.
• ,,Mokytojas yra tikras ne tas, kuris mokina, o tas kuris
įkvepia,, - tokiais žodžiais mus pasveikino
pristatydamas programą ir kartu pasidžiaugdamas, jog
kasmet mokytojų skaičius seminaruose didėja, URM
Užsienio lietuvių departamento direktorius
A.Daunoravičius.
Kūrybinis rašymas
Sigitas Parulskis - poetas, eseistas, dramaturgas, kritikas
• Ugdyti kūribingumą netik vaikų, bet ir savo.
• Rašyti ne tam, kad būtum rašytojas, bet tam,
kad lavintum vaizduotę. Atpaliduotum
fantaziją.
• Skatinti vaikus skaityti garsiai. Skaitomas
tekstas skamba kitaip nei tyliai. Garsiai tariant
žodžius išgirsti savo klaidas. Išgirsta kalba
kitokia.
Pratimai, užduotys, žaidimai
• O ką jeigu. O ką jeigu...mano kaimynai ateiviai iš kosmoso.
• Maišas su daiktais : Jūs randate krepšį, kuriame yra 5-7
daiktai. Mokinys turi parašyti ištrauką apie tų daiktų
savininką. ( koki daiktai būdingi kuriant žmogaus
charakterį).
• Klišės/fraziologizmai: pratimo esmė, tą žodį su kuriuo
lyginama – pakeisti kitu – klišės laužymas. Ilga kaip smilga –
ilga, kaip upė. Aukštas kaip šaukštas – aukštas kaip eifelio
bokštas.
• Nebaigti sakiniai...
Aš visada svajojau apie... / kai dūmai išsisklaidė aš pamačiau...
• Sugalvoti rimus: juodas – puodas .
Maironio 150-osioms gimimo
metinėms skirta programa
Maironio poeziją skaitė Andrius
Bialobžeskis, aktorius
Kalbos mokymo metodika
Asta Kisielienė - Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės
tarnybos specialioji pedagogė ekspertė
Kalbai labai svarbi žodyno plėtotė.
Žodyno plėtotei svarbu jo:
• 1. turtinimas (tai ypač svarbu ikimokykliniame
amžiuje),
• 2. žodžių reikšmių suvokimo tikslinimas (patikrinimas ar
vaikas tikrai supranta žodžio reikšmę),
• 3. aktyvinimas (stengtis naudoti naujai išmoktus
žodžius),
• 4. švarinimas.
Skaitymas – rašto kalbos suvokimas. Rašto kalba
yra kodas, kurį skaitydami iššifruojame. Skaitymas
atsiliepia viso tolimesnio gyvenimo kokybei, todėl
svarbu mokytis skaityti.
Įdomūs fakatai:
• Jei suaugęs žmogus nustoja skaityti, nustoja jo
žodyno vystymąsis.
• Daugiau neskaitančių suaugusiųjų yra tų,
kuriems nebuvo skaitoma garsiai.
Yra keturios skaitymo mokymosi stadijos:
• pseudo skaitymas - skaitymo žaidimas, leidžiant
žaisti su knygomis,
• iškodavimas - pradinio skaitymo stadija, kai
atrandamas ryšys tarp garsų, kuriuos jau galima
jungti į skiemenis,
• įtvirtinimo - skalndaus skaitymo stadija, kai vaikui
duodami lengvi tekstai ir skaitoma per žaidimus,
• skaitymo mokymosi stadija - kai jau vaikas
suvokia ką skaito ir jam galima duoti ilgesnius
žinių suteikiančius tekstus.
Gero skaitymo prielaidos:
•
•
•
•
geras regėjimas,
Klausa ir motorika,
pakankamas lygio intelektas,
gera socialinė, kultūrinė aplinka (matyti knygas
aplinkoje),
• išlavėjęs iškodavimas (regimasis suvokimas).
Tam, kad vaikui išliktų mokymosi motyvacija 80%
užduočių turi būti sėkmingos. Parinkta medžiaga
pagal vaiko amžių, užduotys nesunkios, žaidybinės.
Rekomenduojama mokomoji medžiaga:
• Asta Kisielienė ,,Rūta ir Lukas‘‘, ,,Labas raide‘‘
• Danilevičius ,,Aušrelė‘‘.
Ar vis dar noriu būti lietuviu? Psichologiniai mokymosi
lituanistinėse mokyklose veiksnai.
Dr. Asta Zbarauskaitė - Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos
psichologė
Jei mokiniai nenorės mokytis, jie nieko ir neišmoks, taigi juos reikia
sudominti.
Norą mokytis skatina:
• praktinė nauda ( susirasti draugų, bendrauti su giminėmis Lietuvoje,
pažinti šalį.),
• ateities perspektyvos (galimybė studijoms, nekalbėjimas gali tapti
kliūtimi grįžus į Lietuvą.),
• Savigarba (Tai sudėtinga, viena iš seniausių kalbų ir Aš ją sugebu. Aš
nesigėdinu pats savęs ir savo šaknų. Aš gabus ir man gera –
pasididžiavimo jausmas),
• mokymasis dėl kitų (jei gerai mokysiuos patiksiu mokytojams ir
bendraklasiams,...),
• žmogiškasis interesas ( kuo daugiau kalbų mokaisi, tuo labaiu pleti
savo akiratį, pažintiniu sinteresus ).
Psihologiniai mokymosi motyvacijos veiksniai:
• Mokymosi sėkmė visada susijusi su geru abipusiu
ryšiu.
• Pritraukti per žaidimą ir bendradarbiavimą.
• Būti kūrybiškam.
• Leisti pačiam atrasti.
• Neliepti – daryk taip ir ne kitaip !!!
• Pateikti taip, jog pats suvoktų, jog to nori.
• Atrasti ryšį.
DAUG JUOKTIS – humoras praskaidrina ir suminkština
aplinką 
Lietuvių namai
• Mokyklos misija Teikti užsienio lietuvių ir tremtinių palikuonių
vaikams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,
sudaryti sąlygas tenkinti lavinimosi ir saviraiškos poreikius bei ugdyti
mokinių kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, profesinei
karjerai ir savarankiškam gyvenimui. Bendradarbiauti su užsienio
lietuvių bendruomenėmis ir užsienio lietuviškų mokyklų pedagogais
formaliojo švietimo srityje: tobulinti pedagogų kvalifikaciją, teikti
metodinę pagalbą ir sudaryti sąlygas atestuotis.
• Mokyklos vizija Nacionalinė užsienio lietuvių ir tremtinių
palikuonių vaikų gimnazija – užsienio lietuvių bendruomenių
švietimo ir kultūros centras, teikiantis kokybišką išsilavinimą,
ugdantis bendrąsias ir dalykines kompetencijas reikalingas
tolimesniam gyvenimui, teikiantis visapusišką pagalbą užsienio
lietuvių bendruomenėms ir mokykloms švietimo ir kultūros srityje.
Siūlau visiem užsukti –
http://www.lietuviunamai.lt
Seminaro apibendrinimas
• Švietimo ministerijos viceministras Vaidas Bacys, minėjo, kad padės
užsienio mokyklėlėms. Ministerijos parama suprantama, kaip metodinė
parama. Šiuo metu kuria virtualę erdvę, kur informacija būtų prieinama
visiems.
• Pabrėžiamas vienas iš svarbiausių dalykų - glaudus bendradarbiavimas.
Anot viceministro - yra daug problemų ir formaliąjame ir neformaliąjame
mokyme, kurias reikia svarstyti ir spręsti. Žada svarstyti ir del pazymejimu,
baigusiems lietuviškas mokyklas užsienyje.
• Daug demesio skiria internetiniam puslapiui http://portalas.emokykla.lt,
kad vaikai galetų mokytis per atstuma. Kuriamas portalas, kur bus
susiteminta visa literatura. Skiria dėmesį metodikai, paramai. Taip pat yra
užsienio lietuviams skyrelis tinklapyje Lietuvių namų puslapyje.
http://www.lietuviunamai.lt Lietuviu namuose dirba 4 žmones, kurie
galetu atsakyti į visus rupimus klausimus.
Nemokamos informacinės prieigos skirtos
mokymuisi, kūrybai, saviraiškai :
http://www.valstybinek.puslapiai.lt/Lietuvių kalba nelietuviškose mokyklose
Vilniaus miesto mokytojų metodinio būrelio svetainėLituanistika mokykloje: ką keisti, ką išsaugoti? 2010 m. gruodžio 3 – 4 d. konferencijos
medžiaga. http://www.upc.smm.lt/naujienos/lituanistai/video.php
Vilniaus mokyklų informacija. http://www.egzaminai.tk/
Jono Trukano filmas knygnešys.
Švietimo portalas. http://portalas.emokykla.lt
Kalbos namai. http://www.kalbosnamai.lt/
Lituanistų miestelis. http://www.kalbam.lt/
Lietuvių kalbos kultūra. http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/
Kelionės po Lietuvą. http://www.lietuvosmarsrutai.eu/
Ugdymo plėtotės centras. http://www.upc.smm.lt
Vilniaus mokytojų namai ( Mokymosi ir informacijos centras)www.kultura.lt
Nacionalinis egzaminų centras http://www.nec.lt
Švietimo ir mokslo ministerijahttp://www.smm.lt/
Švietimo plėtotės centrashttp://www.pedagogika.lt/
Švietimo informacinių technologijų centro puslapiswww.ipc.lt
Lietuvių kalbos instituto puslapiswww.lki.lt
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungahttp://www.ipc.lt/liet/
Lietuvių klasikinės literatūros tekstaihttp://www.antologija.lt/
Mokytojo Algimanto Urbanavičiaus svetainė http://ualgiman.dtiltas.lt
Lietuvių kalba informacinėse technologijosewww.likit.lt
Leidyklos „Gimtasis žodis“ puslapisgimtasiszodis.w3.lt
Savaitraštis „Dialogas“http://www.dialogas.com
Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“http://svietimas.takas.lt/il/
Rubinaitis. http://rubinaitis.lnb.lt/
Vilniaus miesto savivaldybėwww.vilnius.lt
Valstybinė lietuvių kalbos komisijawww.vlkk.lt
Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekahttp://www.lnb.lt/
Mokslų akademijos bibliotekahttp://www.mab.lt
Lietuvos elektroninės periodikos bazėhttp://lua1.lzua.lt/eperiodika/
Žemaitijahttp://samogitia.mch.mii.lt
Žemaitijos parkai ir muziejaihttp://mpkelias.mch.mii.lt
Lietuvos Dailės muziejushttp://Ldmuziejus.mch.mii.lt
Lietuvos muziejaihttp://muziejai.mch.mii.lt
Meniniai projektaihttp://www.menas.lt
Ačiū 