Reklamos skleidimo priemones / Uploaded File

Download Report

Transcript Reklamos skleidimo priemones / Uploaded File

REKLAMOS SKLEIDIMO
PRIEMONĖS (I dalis)
Doc. dr. Kristina Zikienė
1
Reklamos priemonės




Visos reklamos žinutės yra pateikiamos tam
tikros reklamos priemonės pagalba.
Reklamos priemonė – atskira žinutės
perdavimo sistema (pvz., spaudos reklama)
Reklamos nešiklis – konkreti žinutės
perdavimo tikslinei auditorijai priemonė
(pvz., konkretus spaudos leidinys)
Reikia parinkti tą priemonę (ir nešiklį), kuris
pridės vertės žinutėi padidindamas jos
poveikį auditorijos požiūriui ir elgsenai.
2
Reklamos priemonės
Priklausomai nuo to, kokiai auditorijai
reklama skiriama, organizacija pasirenka
vieną ar kelias reklamos rūšis, t.y.
reklaminę informaciją perduodančias
reklamos priemones.
 Reklamos priemonių planavimas –
parinkimas geriausio priemonių
komplekso (Media mix), t.y. geriausios
kombinacijos tikslinės auditorijos
pasiekimui.

3
Reklamos priemonių planavimo
procesas
Priemonių planavimo
procesas apima šiuos
pagrindinius etapus:
 Tikslinės auditorijos
parinkimas;
Priemonių tikslų
nustatymas;
Priemonių ir nešiklių
parinkimas.
4
Reklamos priemonių planavimo
procesas
Tikslinės
auditorijos
parinkimas
Priemonių tikslų
nustatymas
Priemonių ir
nešiklių parinkimas
• Tikslinės auditorijos parinkimas turi sietis su priemonių auditorijos
parinkimu. Parenkant reklamos priemones, būtina atsižvelgti, kad jų
auditorija (skaitytojai, žiūrėtojai, klausytojai, naršytojai...) kuo tiksliau
atitiktų reklamos tikslines auditorijas.
• Pasiekiamumas – kokia auditorijos dalis turi sukontaktuoti su reklamos
žinute per tam tikrą laikotarpį;
• Dažnumas – kaip dažnai auditorija turi sukontaktuoti su reklamine žinute
per šį laikotarpį;
• Kaštai – koks ekonomiškiausias būdas šiems tikslams pasiekti?
• Kokias konkrečiai reklamos priemones ir nešiklius naudosime?
5
Reklamos priemonių klasifikacijos
Tarptautinės
reklamos
asociacijos
klasifikacija:
1.Spaudos reklama – aprėpia įvairiausias reklamines medžiagas,
publikuotas periodinėje spaudoje.
2.Spausdinta reklama – orientuojasi į regimąjį (vaizdinį)
suvokimą.
3.Audiovizualinė reklama – apima reklaminius kino filmus ir
videofilmus. Dar skirstoma į: a) reklaminiai klipai; b)
reklaminiai-techniniai filmai; c) reklaminiai prestižiniai filmai; d)
reklaminė ekspresvideoinformacija; e) skaidrių filmai.
4.Demonstracinė – propaguojanti reklama – dalyvavimas
parodose ir mugėse, įmonės gaminių demonstravimas.
5.Reklaminiai suvenyrai – priemonė populiarinti organizaciją.
6.Pašto reklama – reklaminės medžiagos siuntimas tam tikru
adresu.
7.Lauko reklama – viskas, ką matome gatvėse.
8.Ryšiai su visuomene – veiksmų ar renginių kompleksas, kurių
tikslas yra sukurti visuomenės nuomonę ir palankumą įmonės
atžvilgiu.
9.Kompiuterizuota reklama – reklaminės informacijos
skleidimas į kompiuterinių sistemų informacinius bankus.
6
Reklamos priemonių klasifikacijos
Reklamos
priemonių
klasifikavimas pagal
tarpusavio ryšius
Pagal žmogaus
pojūčių veikimą
• Regimosios
• Girdimosios
• Mišrios
Pagal panaudojimo
vietą
• Vidinės
• Išorinės
Pagal poveikio
masiškumą
• Individualios
• Masiškos
Pagal informacijos
perdavėją
• Reklamuojamo objekto
demonstravimas
• Reklamuojamo objekto
aprašymas
•Demonstravimo derinimas
su aprašymu
7
Reklamos priemonių klasifikacijos
Reklamos priemonių klasifikacija
pagal reklamai skiriamas lėšas:
“Virš linijos” (above the line) – lėšos,
panaudotos reklamai žiniasklaidoje;
 “Žemiau linijos” (belove the line) – visos
lėšos, sunaudotos prekei ar paslaugai
remti, išskyrus žiniasklaidą.

8
Reklamos priemonių klasifikacija
pagal reklamai skiriamas lėšas

“Virš linijos” vadinama reklama, atliekama
tradicinėmis reklamos priemonėmis, t.y.
komercinė TV, radijas, plakatai, kino ir spaudos
(laikraščiai ir žurnalai) reklama;

“Žemiau linijos” vadinama reklama, kuriai
naudojamus metodus gali kontroliuoti pati
įmonė, pvz., demostravimas mugėse ir parodose,
reklama pardavimo vietoje, pašto reklama ir t.t.
9
Reklamos skleidimo priemonių
parinkimas
Pagrindiniai reikalavimai, parenkant reklamos
skleidimo priemones:
 reklamos skleidimo priemonių
efektyvumas;
 reklamos skleidimo priemonių gebėjimas
perduoti kampanijos kūrybinį
sumanymą, atitinkantį komunikacijos
iškeltus tikslus.
10
Reklamos skleidimo priemonių
parinkimas
Pagrindiniai komunikacijos tikslai reklamos
priemonių parinkime:
 Konkrečios prekės/paslaugos (arba prekės
ženklo) žinomumo didinimas;
 Norimo vartotojo požiūrio į prekės
ženklą formavimas.
11
Reklamos skleidimo priemonių
parinkimas
Konkrečios prekės/paslaugos (arba prekės
ženklo) žinomumo didinimas
Prekės/paslaugos (arba prekės ženklo) žinomumas
pasiekiamas dviem būdais:
1.
2.
Atpažinimu
Priminimu.
12
Reklamos skleidimo priemonių
parinkimas
1.
ATPAŽINIMAS
Atpažinimui yra svarbiausia vizualinė prekės
raiška ir spalva. Todėl ją reklamuoti geriausiai
tinka žiūrovo matomos reklamos priemonės (TV,
kinas, internetas, spausdinta reklama, išorės
reklama, demonstracinė reklama). Radijo reklama
tinka labai retai.
13
Reklamos skleidimo priemonių
parinkimas
ATPAŽINIMAS
Prekei atpažinti būtinas
vizualinis turinys – raiški prekės
pakuotė, prekės ir/ar
parduotuvės logotipas,
pavadinimas, įsimintinas spalvų
parinkimas, kuris, reklamuojant
prekės ženklą, turi kartotis
visose reklamos skleidimo
priemonėse. Vartotojai tokią
reklamą turi sugebėti labai
greitai apdoroti. Kaip pažymi
tyrėjai, prekės atpažinimo
reklamą nebūtina dažnai kartoti,
kad “nenupigtų” pats prekės
ženklas.
14
Reklamos skleidimo priemonių
parinkimas
2.
PRIMINIMAS
Priminimo reklamai tinka visos reklamos
skleidimo priemonės. Joms ypač aktuali verbalinė
ir dažnai kartojama reklama, kad vartotojas ją
įsimintų. Dažnas pakartojimas tinka, kai norima
apsiginti nuo konkurentų analogiškų vartojimo
prekių ar paslaugų ženklų reklamos.
15
Reklamos skleidimo priemonių
parinkimas
Norimo vartotojo požiūrio į prekės
ženklą formavimas:
 Vartotojo požiūrį prekės/paslaugos
ženklą formuoja keturios strategijos,
kurios vaizduojamos kaip keturių laukų
(Bostono) matrica. Joje tikslinė auditorija
pasiskirsčiusi pagal:
 įsitraukimą į prekės ženklo vartojimą;
Informuotumo lygį apie tą prekės ženklą.
16
Reklamos skleidimo priemonių
parinkimas
Tikslinės auditorijos požiūrio į prekės ženklą
formavimo strategijos
A. Mažai įtraukta /
informuota
C. Aukštai įtraukta /
informuota
B. Mažai informuota /
transformuota
(įsitraukimas mažas)
D. Aukštai įtraukta /
transformuota
(informuotumas mažas)
17
Reklamos skleidimo priemonių
parinkimas
Tikslinės auditorijos požiūrio į prekės ženklą
formavimo strategijos:
 A situacijoje rekomenduotinos trumpos
verbalinės žinutės, tinka naudoti visas reklamos
priemones. Išimtis gali būti tik tada, kai prekės
ženklo pranašumui reikia demonstravimo.
 B situacijoje rekomenduotina reklamuotis
televizijoje, internete. Radijas gali būti
panaudojamas ribotai, išskyrus tuos atvejus, kai
pirkimo motyvas yra intelektualinė arba profesinė
paskata. Laikraščius ir žurnalus galima naudoti
ribotai kaip ir lauko (išorės) reklamos priemones.
18
Reklamos skleidimo priemonių
parinkimas
Tikslinės auditorijos požiūrio į prekės ženklą
formavimo strategijos:

C situacijoje reklamai netinka TV, nes TV filmukai
sudėtingai ir rimtai informacijai perteikti yra per
trumpi, bet jei yra galimybė panaudoti nestandartinius,
ilgesnius reklaminius siužetus, tuomet TV reklama
tinka. Radijas taip pat nerekomenduotinas, nes
klausytojui per trumpas laikas apdoroti informaciją.
Stacionari ir mobili lauko (išorės) reklama gali būti
panaudota ribotai, pirmoji – dėl reto pasikartojimo,
antroji – dėl nepakankamo laiko informacijai
apdoroti. Optimalus šiai situacijai yra laikraščių,
žurnalų, skrajučių ir smulkios reklamos panaudojimas.
19
Reklamos skleidimo priemonių
parinkimas
Tikslinės auditorijos požiūrio į prekės ženklą
formavimo strategijos:
 D situacijoje galima panaudoti beveik visas
reklamos priemones, tik kai kurių naudojimas
ribotas. Pvz., laikraščiai ne visada gali pateikti
kokybišką spalvotą vaizdą, radijas negali išreikšti
vizualiai, bet jie tinka profesionaliai ir intelektualiai
motyvacijai. Lauko reklamą taip pat galima naudoti.
Puikiai tinka stacionari lauko (išorės) reklama, nes
ji su reklamos vartotoju kontaktuoja gana ilgą laiką
ir gali pateikti gausią informaciją. Ją galima prilyginti
žurnalų reklamai. Jeigu nereikia išsamios
informacijos, o tik būtiniausios arba išankstinės, tai
galima naudoti ir mobiliąją reklamą.
20
Reklamos skleidimo priemonių parinkimas
Svarbiausios
reklamos
skleidimo
priemonės
POŽIŪRIS
ŽINOMUMAS
Pažinimas Priminimas
A
B
C
D
Televizija
Taip
Taip
Taip
Taip
Ne
Taip
Kabelinė TV
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Radijas
Ne
Taip
Taip
Rib(rvi)
Ne
Rib(rvi)
Rib(rs)
Taip
Taip
Rib(rs)
Taip
Rib(rs)
Žurnalai
Taip
Rib(rs)
Taip
Rib(rd)
Taip
Taip
Lauko stac.
Taip
Rib(rks)
Taip
Rib(rks) Rib(rks)
Taip
Lauko mob.
Taip
Rib(rks)
Taip
Rib(rks)
Taip
Laikraščiai
Rib(ria)
21
Reklamos skleidimo priemonių
parinkimas
Modelio santrumpos
Taip – tinka tikslui pasiekti
Ne – netinka
Rib – tinka su ribojimais
rs – spalvos ribojimai
rd – dažnumo ribojimai
ria – laiko apribojimai informacijai apdoroti
rks – kontaktų skaičiaus apribojimai
rvi – vizualiniai apribojimai
22
Reklamos skleidimo priemonės
23
Spaudos reklama
Reklama
laikraščiuose
• Tarptautiniai, nacionaliniai, regioniniai, vietiniai;
specializuoti, bendrojo pobūdžio; dienraščiai,
savaitraščiai, mėnraščiai.
Reklama
žurnaluose
• Tarptautiniai, nacionaliniai, regioniniai, vietiniai;
specializuoti, bendrojo pobūdžio; dienraščiai,
savaitraščiai, mėnraščiai
Spausdinta
smulkioji
reklama
• Žinynai, prospektai, katalogai, lapeliai, skrajutės,
informaciniai laiškai ir įvairi kita spausdinta ir
masiškai platinama reklaminė medžiaga
24
Spaudos reklama
Spaudos reklamos sudėtis ir reikšmė:
 Žmogus iš visų reklamos formų geriausiai suvokia ir
reaguoja į spausdintą informaciją;
 Spaudos reklama geriausiai tinka racionaliai
argumentacijai išreikšti;
 Racionalus reklamos pobūdis spaudoje pabrėžia
sąlygiškai didesnį argumentų, faktų, palyginimų skaičių,
panaudojant atitinkamas iliustracijas. Reklamos davėjas
gali logiškai išdėstyti savo pasiūlymus, nuosekliai
pereidamas nuo vienos detalės prie kitos, siekdamas
galutinio tikslo – įtikinti reklamos skaitytoją siūlomos
prekės ar paslaugos nauda. Spaudoje tai galima
padaryti daug efektyviau nei kitose reklamos
skleidimo priemonėse!
25
Spaudos reklama
Spaudos reklama padeda spręsti šiuos uždavinius:
1.
2.
Siūlo prekes ir paslaugas. Reklaminėje žinutėje
skaitytojas randa atsakymus į klausimus, kuriuos
reklamos davėjas pateikia tradicine schema: kas, ką
kada, kur ir kodėl? Kas – įvardijamas reklamos davėjas.
Ką – reklamuojama prekė ar paslauga. Kada – laikas,
kada galima pirkti reklamuojamą prekę arba paslaugą.
Kur – nurodoma pardavimo vietą. Kodėl – pirkėjui
aiškinama nauda, kurią jis patirs, nusipirkęs tą prekę ar
paslaugą.
Skatina pirkti. Šio reklamos būdo imamasi tada, kai
didžiulė konkurencija arba kai pirminė paklausa yra
patenkinta, bet reklamos davėjas įvairiausiais būdais
skatina daugiau pirkti ar vartoti, rengdamas viliojančias
paskatas, kurios suteikia pirkėjui tam tikrą naudą.
26
Spaudos reklama
Spaudos reklama padeda spręsti šiuos uždavinius:
3.
Siekia sustiprinti įmonės įvaizdį. Dažniausiai tuo
naudojasi gamintojai ir stambūs tarpininkai, kai
reklaminėje žinutėje tiesiogiai neskatina pirkti. Uždavinys
– formuoti vartotojui teigiamą, palankų požiūrį į tam
tikrą prekės ženklą arba įmonę, ugdyti naujas vartojimo
tradicijas. Reklama vartotojui suteikia pasitikėjimą
naudoti tik tos įmonės gaminius/paslaugas. Įvaizdžio
reklama dažniausiai būna didelių formatų – tokia ji daro
didelį psichologinį efektą ir užkariauja vartotojo
pasitikėjimą: mes dideli, mes turime pinigų ir esame
finansiškai stiprūs, mumis galima pasitikėti.
27
Spaudos reklama
Spaudos reklama padeda spręsti šiuos uždavinius:
4.
Siekia išryškinti prekės ar paslaugos pranašumą.
Tokia reklama lygina siūlomą prekę/paslaugą su
analogiškomis. Kadangi lyginamosios reklamos
skleidimo galimybes riboja įstatymas, tai dažniausiai
manipuliuojama nekonkrečiais konkurentais: “Jis
naudoja įprastus skalbimo miltelius, o aš DOSIA –
rezultatas tas pats. Tai kam mokėti brangiau?” Tokia
reklama nukreipiama vartotojui, kuris jau nusprendęs
pirkti prekę, bet ieško ekonomiškiausio, geriausio
varianto.
28
Spaudos reklama
Spaudos reklama padeda spręsti šiuos uždavinius:
5.
Stengiasi perspėti pirkėją arba vartotoją apie galimas
pasekmes. Tokia reklama dažniausiai naudojama, kai
gali pasirodyti konkurentai, siūlantys prekes ar
paslaugas geresnėmis sąlygomis. Reklamos davėjas iš
anksto perspėja savo prekių/paslaugų vartotoją, kad
šis nepakliūtų į klastingas pinkles. “Jeigu kas nors
pasiūlys tokią prekę žemesne kaina, palyginkite kokybę”.
Arba, pvz., siūloma daug pigesnė turistinė kelionė,
bet nutylima kelionės, nakvynės ar maitinimo sąlygos.
Reklamos davėjas siūlo palyginti tokių kelionių
“komplektaciją”.
29
Spaudos reklama
Spaudos reklama padeda spręsti šiuos uždavinius:
6. Paneigia konkurentų paskleistas paskalas arba
susiklosčiusią neteisingą vartotojų nuomonę apie
prekę/paslaugą. Tai dažniausiai būna konkurentų
“juodas” darbas. Paskleidžiama melaginga informacija
apie blogus įmonės finansinius dalykus, apie bankroto
galimybes, apie prekės/paslaugos netinkamas
vartojamąsias savybes ir t.t. Tokia melaginga informacija
dažniausiai paskleidžiama nenurodant informacijos
davėjo, dažniausiai žodžiu, bet ji žaibiškai paplinta tarp
suinteresuotų vartotojų ir padaro nemažų nuostolių.
Paneigiamosios reklamos skleidimas dažnai yra rizikingas,
ja naudotis patartina labai atsargiai, nes visuomenėje
vyrauja nuomonė – jeigu teisiniesi, vadinasi – kaltas.
Vartotojui tokiu atveju kyla pagunda išbandyti
konkurento prekę ir dažnai būna, kad jis nebegrįžta prie
30
anksčiau vartotos.
Spaudos reklama
Spaudos reklama padeda spręsti šiuos uždavinius:
7. Kuria naują požiūrį į prekę, jos vartojamąsias
savybes. Tokio pobūždžio reklamose akcentuojami
šiuolaikiniai, madingi ir pažangūs požiūriai į prekes, jų
vartojamąsias savybes. Pvz., madinga vartoti kuo
mažiau cukraus, riebalų, produktus be konservantų ir
t.t. Reklamos davėjams aktualu tampa išnaudoti tą
situaciją ir, pvz., skatinti vartoti mėsos gaminius be E,
gerti sultis be konservantų, pirkti ekonomišką
lengvąjį automobilį, kuris yra prestižinis ir juo
važinėja tik nedaugelis išrinktųjų ir t.t. Tokio tipo
transformuojamoji reklama paprastai būna efektyvi
tada, kai vartotojas pats negali būti pajėgus spręsti
31
apie prekės/paslaugos kokybę.
Reklama laikraščiuose
Laikraščiai klasifikuojami pagal:
 išleidimo dažnumas;
 formatas;
 apimtis;
 paskirtis;
 skaitytojų auditorija;
 tiražas;
 platinimo auditorija ir kt.
32
Reklama laikraščiuose

Laikraščio išleidimo dažnumas:
 jei
laikraštis išeina su priedais, pagal pasirenkamą
priedą reklamą galima efektyviau pritaikyti tikslinei
auditorijai;
 šeštadieniniai laikraščiai dažniausiai turi didesnę ir
įvairesnę auditoriją, todėl reklama juose dažnesnė ir
efektyvesnė plačiai vartojamų prekių reklamos
atžvilgiu;
 specializuoti leidiniai išeina rečiau, jie kryptingesni
nei dienraščiai, jų auditorija mažesnė, todėl jie labiau
tinkami specifinių produktų reklamai.
33
Reklama laikraščiuose
 Laikraščio formatas:
 laikraščiai paprastai būna
dviejų formatų:
normalaus (A2) ir mažo (A3). Rečiau naudojami
specialūs mažo formato vadinamieji
amerikietiški populiarūs laikraščiai, vadinami
tabloidais (nesusegtais psl., dažniausiai
bulvariniai laikraščiai). Reklamos efektyvumui
laikraščio formatas didelės įtakos neturi, bet
pagal tradiciją manoma, kad pilno formato
laikraščiai yra solidesni ir ten spausdinama
“rimtesnių” reklamos davėjų ir brangesnių
prekių reklama. Laikraščio formatas aktualus tik
dėl skelbimo formos ir dydžio, nes sumažinta
reklaminė medžiaga gali atrodyti “nesolidžiai”. 34
Reklama laikraščiuose
 Tiražas:
 Reklamos
davėjams svarbus rodiklis ne vien
išspausdintų egzempliorių skaičius, bet
prenumeratorių skaičius, kuris garantuoja pastovų
potencialių reklamos skaitytojų ratą. Taip pat reikia
sekti tiražo dinamiką – jei jis auga, skaitytojų ratas
plečiasi ir reklamuotis apsimoka, jei mažėja –
reklamuotis ne visada apsimoka. Pravartu žinoti ir
neparduotų egzempliorių skaičių.
 Laikraščių skaitytojai:
 Tyrimai rodo, kad nuodugniau laikraščius skaito
vyresnio amžiaus žmonės, turintys aukštesnį
išsimokslinimą. Didesnę skaitytojų dalį sudaro vyrai.
Mažiau laikraščius skaito kaimo gyventojai, maži
skaitomumo rodikliai tarp jaunimo.
35
Reklama laikraščiuose
Reklamos laikraščiuose suskirstymas:
1. Klasifikuojamoji reklama;
2. Modulinė reklama;
◦
◦
◦
3.
Tradicinė modulinė reklama;
Tekstinė reklama;
Kuponų reklama;
Reklaminiai priedai.
36
Reklama laikraščiuose
Klasifikuojamoji reklama - tai istoriškai susiklostęs pirmasis
laikraščių reklamos tipas.
 Dabar klasifikuojami reklaminiai skelbimai dažniausiai yra
tekstiniai, grupuojami pagal jų rūšis: perka/parduoda automobilius;
perka/parduoda nekilnojamąjį turtą; siūlo/ieško darbo ir t.t.
 Klasifikuojamoji reklama užima apie 30-40% reklamai parduoto
laikraščio ploto;
 Klasifikuojamoji reklama dėl geresnio dėmesio atkreipimo gali
naudoti modulinės reklamos paryškinimus, kitokius šifrus ar
rėmelius (bet tai kainuoja daugiau);
 Klasifikuojamosios reklamos tekstas gali būti standartinis ir
laisvas. Standartinius tekstus siūlo patys laikraščių reklamos
skyriai. Griežtai reglamentuojamas arba eilučių, arba žodžių, arba
ženklų skaičius. Tokios reklamos klasifikuojamos pagal specialias
rubrikas, kurios ilgianiui nesikeičia, reklaminiai skelbimai
išdėstomi redakcijos numatyta tvarka.
37
Reklama laikraščiuose
Modulinė reklama – tai įvairaus dydžio ir
įvairiose laikraščio vietose spausdinami
mokami pranešimai (modulis – tai tradicinis,
standartizuotas reklamos plotas, matuojamas
kvadratiniais cm. Modulis gali būti tiek įrėmintas,
tiek neįrėmintas. Jame telpa iliustracinis paveikslas
ir reklaminis tekstas). Reklamai skirti plotai
diferencijuojami pagal kainas, priklausomai
kokiame puslapyje ir kokio dydžio modulyje
bus skelbiama reklama.
Dar skirstoma į tradicinę, tekstinę ir kuponų.
38
Reklama laikraščiuose
Modulinė reklama:
 Tradicinė modulinė reklama – tai ryškūs reklaminio teksto
skelbimai (pranešimai), reklamos davėjo rekvizitai, atitinkamo
pobūdžio iliustracija. Dažniausiai tai taisyklingos formos
horizontalus ar vertikalus keturkampis modulis, rečiau –
netaisyklingos konfigūracijos.
 Tekstinė reklama – tai reklaminė žinutė, imituojanti laikraščio
publikaciją. Žinutės forma ir turinys priklauso nuo leidinio,
kuriame ji įdėta. Dažniausiai tai “maskuojama” straipsnio, interviu
ar informacinės žinutės priedanga, nors turėtų būti pažymėta,
kad tai reklaminis straipsnis. Ji netiesiogiai veikia auditoriją,
sukuria palankumą prekei ar jos gamintojui. Tai vadinamoji
“paslėpta reklama”. Tokių reklamų tekstą dažniausiai perskaito
daug daugiau skaitytojų negu tradicinę reklamą.
39
Reklama laikraščiuose
Modulinė reklama:

Kuponų reklama – tai tokia reklama, kai prie reklaminio teksto yra specialus
kuponas, suteikiantis pirkėjui papildomą naudą. Kuponai naudojami pritraukti
pirkėjus ar lankytojus į parduotuvę, kino teatrą ar kitą masinių renginių ar paslaugų
vietą.

Kuponų naudojimo ypatumai:
Kuponai naudojami ir pirkėjų tyrimui, nes dažnai prašoma užpildyti ir nurodyti savo
rekvizitus.
Kuponai padidina reklamos efektyvumą.Ypač didelį pasisekimą turi naujų prekių
reklamavimas, kai kupono pateikėjai gali tą prekę ar paslaugą išbandyti, paragauti.
Jei kuponas suteikia nuolaidą, ji turi būti ne mažesnė nei 10% (antraip jie nustoja
skatinamojo poveikio).
Kupone turi būti nurodyta išsami informacija, kaip su juo elgtis;
Rekomenduojama kuponus talpinti patogiose vietose (pvz., puslapio kampe), kad būtų
galima lengvai išplėšti. Turi būti pažymėta kirpimo linija. Kuponai turi būti nedidelio
formato, kad tilptų į piniginę ar rankinę.
40
Reklama laikraščiuose
Reklaminiai priedai -tai specialiai reklamos
davėjo ar kelių reklamos davėjų paruošta
reklaminė medžiaga. Jie išleidžiami geresniame
popieriuje, aukštesnės poligrafinės kokybės,
dažniausiai spalvoti, kartais primenantys
žurnalus.
Reklaminiai priedai gali būti skirtingi atskiriems
miestams ar regionams, priklausomai nuo
reklamos davėjo pageidavimo ir to priedo tikslų.
Reklaminiai priedai gali būti spausdinami
reguliariai, arba būti vienkartiniai.
Gali būti platinami kartu su laikraščiu, gali atskirai.

41
Laikraščių reklamos privalumai
PRIVALUMAS
PAAIŠKIMIMAS
Pritraukia visus visuomenės sluoksnius
Kiekvienas laikraštis turi savo skaitytojų auditoriją.
Bendras skaitytojų požiūris į laikraščius yra
palankus.
Tai lokalinė informacijos priemonė
Gebėjimas pasiekti geografiniu atžvilgiu reikiamą
vietą , pritaikymas konkretaus rajono interesams.
Laikraščiuose rašoma beveik apie visas
žmonių gyvenimo sritis
Žmonių suinteresuotumas juos skaityti
Laikraščiai skirti naujienoms skleisti
Laikraščiai yra pastovūs informacijos, taip pat ir
reklamos, skleidėjai
Suteikia pasirinkimo galimybę
Skaitoma tik tai, kas domina, kas naudinga
Laikraščiams būdingas lankstumas
Greitas prisitaikymas prie konkrečios rinkos, gali
formuoti reklaminę medžiagą
Laikr. reklama neįkyri, neerzina
Ją gali skaityt, gali neskaityt
Mažesnės skelbimų kainos
Pigūs laikraščių plotai, žema reklamos savikaina
Laikraščių reklama yra aktyvi
Ją galima išsikirpti, peržiūrėt daug kartų
Reklama gali būti bet kokio dydžio ar formos
42
Laikraščių reklamos trūkumai
TRŪKUMAS
PAAIŠKIMIMAS
Prastoka popieriaus kokybė
Todėl reklama atrodo skurdesnė, blogesnė
spalvinė gama negu žurnalų
Trmpas gyvavimo laikotarpis
Vidutiniškai laikoma, kad laikraščio gyvavimo
amžius – viena para ir dar trumpiau
Labai didelis reklaminis
triukšmas
Kiekvienas reklaminis skelbimas konkuruoja
su šalia esančiu
Laikraščiai užgožia vienas kitą
Žmonės skaito jų ne vieną, todėl pastebėti
reklamą darosi dar sudėtingiau
Konkretaus laikraščio skaitytojai
yra labai skirtingi
Sudėtinga kreiptis į tam tikrą žmonių grupę
Laikraščių reklamos ir prekių
specifika
Tam tikrų prekių ir paslaugų neverta
reklamuoti dėl jų specifinių savybių
43
Reklama laikraščiuose: kaip efektyviau
bendrauti su laikraščių skaitytojais?
Esminiai patarimai:
 Pasirinkti leidinį, labiausiai paplitusį tarp tikslinės
auditorijos;
 Rinktis mokamą, o ne nemokamą leidinį (jei jau
už jį sumokėjau – būtina perskaityti);
 Rinktis didžiausių tiražų dienas;
 Geriau rinktis tęstinę reklamą.
Apklausos rodo, kad didžioji dalis skaitytojų, pirmą
kartą versdami laikraštį, reklamos skelbimų nepastebi
ir neperskaito, nemaža dalis juos pastebi, bet
neperskaito, ir tik nedidelė dalis laikraščių skaitytojų
atidžiai perskaito tuos reklaminius skelbimus, kurie juos
tuo metu labiausiai domina.
44
Reklama laikraščiuose: kaip parinkti
skelbimo vietą?
Esminiai patarimai:
Kiekvienas laikraštis turi daugiau ar mažiau
skaitomas vietas;
 Skelbimai ir reklamos grupuojamos pagal prekių
grupes, žmonių interesus, kad kuo paprasčiau ir
lengviau būtų rasti norimą informaciją;
 Vyrauja nuomonė, kad laikraščio puslapis
skirstomas į 4 lygias dalis pagal skaitytojo
dėmesio patraukimą: viršutinė dešinioji puslapio
dalis patraukia 33% skaitytojo dėmesio,
viršutinė kairioji pusė – 28%, apatinė dešinioji 23%, apatinė kairioji -16% skaitytojų dėmesio.

45
Reklama laikraščiuose: kaip parinkti
skelbimo vietą?




Yra ir daugiau sąlygų.Tai priklauso, kas laikraštį
skaito, kaip skaito ir kur jis padėtas:
Jei laikraštį laikome rankose, didesnis dėmesys
sukoncentruojamas į viršutinį dešinį kampą;
Jei jis guli ant stalo – dėmesys krypsta į apatinę
puslapio dalį;
Apatinė puslapio dalis pritraukia vyrų dėmesį;
Moterims reklamos vieta laikraštyje neturi
jokios reikšmės.
46
Reklama laikraščiuose: kaip parinkti
skelbimo vietą?
Geriausiomis reklamos vietomis laikomos:
Laikraščių pirmieji ir paskutiniai puslapiai;
 Viršutinė lapo dalis;
 Vieta redakcijai skirtoje skiltyje arba
tuojau po jos;
 Laikraščio priedo pirmasis puslapis;
 Šalia svarbių straipsnių.

47
Reklama laikraščiuose: kaip parinkti
geriausią skelbimo laiką?
Esminiai patarimai:



Kuo arčiau prekės/paslaugos pirkimo laikas, tuo
reklama tampa aktualesnė ir duoda geresnių
rezultatų;
Verslo žmonės aktyvesni pirmoje savaitės
pusėje, todėl reklaminiai skelbimai nukreipti į jų
auditoriją turi “pasirodyti” atitinkamu metu;
Buitiniai reikalai tvarkomi savaitgaliais,
pramogos ir laisvo laiko leidimas aktualesnis
savaitgalis, todėl reklamos, susijusios su šiomis
sritimis, turi “pasirodyti” savaitgalio
laikraščiuose.
48
TEMOS PABAIGA
49