Paie*ka internete: darbo strategija ir *g*d*iai

Download Report

Transcript Paie*ka internete: darbo strategija ir *g*d*iai

Paieška internete: darbo
strategija ir įgūdžiai
Donatas Ustinavičius
LMAVB Mokslinės informacijos skyrius
Rekomenduojama literatūra
• Naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų
ištekliais neformaliojo mokymo medžiaga:
http://www.lmba.lt/apielmba/projektai/emodblt2/mokymo-moduliai
Įvadas
• Internetas yra pasaulinis kompiuterių tinklas,
kuriame sukaupta daugybė labai skirtingų ir
nevienodos vertės informacijos išteklių.
• Maždaug po 10 metų nebepajėgsime suvokti
jame egzistuojančio duomenų kiekio.
• Informacijos paieškos internete sėkmė
priklauso nuo informacijos paieškos žinių bei
įgūdžių
Informacijos paieškos strategija
• Informacijos poreikio nustatymas
• Dėl informacijos gausos surinkti visos tinkamos
informacijos neįmanoma
• Nėra vieno teisingo sprendimo, vieno paieškos
įrankio ar tik keleto tinkamų paieškos žodžių
• Tikslas – pasirinkti tinkamiausius paieškos
įrankius, kuriuose galima rasti pakankamai
kokybiškų šaltinių neeikvojant per daug
pastangų
Informacijos paieškos strategija [2]
Paieškos įrankių pasirinkimas
•
•
•
•
•
•
Universalios paieškos sistemos
Specializuotos paieškos sistemos
Atvirosios prieigos ištekliai
Duomenų bazės
Virtualios bibliotekos
Teminiai katalogai
Paieškos įrankių pasirinkimas [2]
Paieškos įrankių pasirinkimas [3]
Universalios paieškos sistemos
Universalios paieškos sistemos [2]
• PageRank - technologija, pakeitusi principą,
kuriuo atliekamos paieškos, priklauso nuo
unikaliai demokratiškos interneto prigimties
naudojant jo milžinišką nuorodų struktūrą kaip
atskiro tinklalapio vertės indikatorių.
Specializuotos paieškos sistemos
• Google Scholar
http://scholar.google.lt
• Google Books
http://books.google.com
• Google Patents
http://www.google.com/patents
• Worldwidescience
http://worldwidescience.org
• Ir daug kitų.
Paieškos tikslinimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dvigubos “kabutės“
Minuso ženklas “-“
Žodis “OR” arba | simbolis
Tildės ženklas ~
Minuso ženklas “-”
Žvaigždutė “*”
Skliaustai (tokie)
Du taškai “..”
link: ; related: ; info: ; site: ; define:
Paieškos tikslinimas
• Rekomenduojama:
http://www.powersearchingwithgoogle.com/
• Kontrolinis žodynas – kruopščiai atrinktų terminų ir
sampratų sąrašas, dažniausiai naudojamas į katalogus ar
duomenų bazes įtraukiamiems informacijos šaltiniams
aprašyti. Kontrolinio žodyno terminai paprastai vadinami
dalykiniais terminais arba deskriptoriais.
• Tezauras – kontrolinis žodynas, nurodantis prasminius
žodžiu ryšius. Pagrindinė tezauro dalis yra abėcėlinis ir
teminis dalykinių terminų ir reikšminių žodžių sąrašas su
pateiktais prasminiais ryšiais. Tezaurai gali būti bendrieji ar
skirti konkrečiai sričiai, vienos ar dviejų kalbų, daugiakalbiai
• Pavyzdžiui: EUROVOC http://www3.lrs.lt/eurovoc
Kiti paieškos įrankiai
•
•
•
•
Prenumeruojamos duomenų bazės
Atviros prieigos duomenų bazės
Bibliografinės duomenų bazės
LMAVB institucinė virtuali biblioteka
http://lmavb.lvb.lt
Ačiū už dėmesį.