egyéni és szervezeti célok összekapcsolása

download report

Transcript egyéni és szervezeti célok összekapcsolása

Szervezetfejlesztési Program
ÁROP-1.2.18-2012-2012-0001
TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT
EGYÉNI ÉS SZERVEZETI CÉLOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA
Előadó: Papp Imre
Egyéni célok:
melyek a munkahelyen keresztül valósulnak meg:
jövedelem, biztonság, státusz, hatalom, presztízs,
társadalom szolgálata, szakértői kiemelkedés és
hasznosság. (Williamson)
Szervezeti célok:
Szervezet hatékonyságának feltétele: a szervezeti
célok elősegítsék az egyéni célok megvalósulását.
Egyéni teljesítmény
rendszer kialakítása
 Célja
o A stratégiai célok megvalósításának
biztosítása
o Az elvégzett munka minőségének és
mennyiségének javítása
o Az egyén munkavégzésből származó
megelégedettségének erősítése
Illeszkedés a
módszertanokhoz
Szervezeti
célok
Szervezeti
egység célja
Egyéni célok
 A teljesítménymenedzsment feladata a szervezeti célok
lebontása a szervezeti egységek és az egyének szintjére
 Eredményessége esetén a szervezeti egység tagjainak
tevékenysége a szervezet stratégiai szintű céljainak
megvalósítása irányában hat
Jogszabályi környezet
 A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (Kttv. 130. §)
 A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013.
(I.21.) Korm. rendelet
FONTOS MÉG:
 A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012
(IX.28.) Korm. Rendelet
 Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
A teljesítményértékelés
folyamata
• egyéni
teljesítménykövetelmények
részmérése és/vagy
részértékelése
• a kompetencia alapú
munka-magatartás év
végirészértékelése;
A teljesítmény edzése,
a folyamatok vezetői
nyomon követése.
év végi
részértékelés
és
MINŐSÍTÉS
(január)
egyéni
teljesítménykövetelménye
k
meghatározása
(január)
félévi
részértékelés;
egyéni
teljesítménykövetelmények
meghatározása
(július)
A teljesítmény edzése,
a folyamatok vezetői
nyomon követése.
• egyéni kiemelt
teljesítménykövetelmény
ek meghatározása a
munkaköri leírás alapján;
A teljesítmény edzése, a
folyamatok vezetői
nyomon követése.
Főbb szakaszok
Módszertan
TÉR Korm. Rend megfeleltetés
Célkijelölés – tervezés
egyéni kiemelt
teljesítménykövetelmények
meghatározása a munkaköri
leírás alapján (év elején)
Beszámolás – mérés
Értékelés (év közben)
Visszacsatolás – értékelés, értékelés és minősítés (év végén)
fejlesztés és tanulás
Célkijelölés
A szervezeti egység szintű célok
összekapcsolása az egyéni célokkal
 A teljesítményértékelési rendszer működésének
alapja (mérőszámok, magatartási sztenderdek)
 A szervezeti célok elérésének ösztönzése
Egyéni célok
 Munkavégzéshez kötődő fejlesztési cél
o értékelő vezető által irányított, támogatott,
munkavégzéshez kapcsolódó tudatos egyéni
fejlesztés
 Munkavégzésen kívüli fejlesztési cél
o intézményes
keretek
között
zajló
iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli
képzések
Ütemezés –
mérés, értékelés
 1. félévre vonatkozóan június 15. és július 15.
között kerül sor.
 2. félévre illetve az egész évre vonatkozóan
január 1. és január 31. között.
 A kompetenciák szintjeit évente egyszer, az egész
tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet követő január
1-je és január 31-e között kell értékelni.
 A munkáltatói jogkör gyakorló döntése alapján
bármikor
Értékelő személye
Értékelő vezető a munkáltatói jogkör gyakorlója,
illetve akire a munkáltatói jogkör gyakorlója a
teljesítményértékeléssel
kapcsolatos
jogkört
átruházza.
Ki nem lehet értékelő?
 aki etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
 akinek a munkavégzéstől való egybefüggő távolléte a
teljesítményértékelési időszak alatt meghaladja a két
hónapot.
Beszámolás - mérés
 Célja:
A szervezeti egységre, szakterületre vonatkozó
mutatószámok,
valamint
a
munkakörökre
meghatározott mutatók összehasonlítása
 Mutatószámok jellemzői:
o az adott szervezeti egység működésére
tevékenységére szabottak
o célokhoz hozzárendeltek
o minden érintett szereplő számára világos
o mérhető
o objektív
és
Visszacsatolás
A szervezeti egység teljesítményének
elemző összefoglalása
Javaslat a szükséges beavatkozásra
Képzési fejlesztési terv kidolgozása
Tesztelési tapasztalatok
A tesztelés során megfogalmazódott
egy sablon kidolgozása a nyomon
követésre
Egységes
leírás
a
megbeszélés menetére
A módszertan
vizsgálata
célkijelölő
alkalmazhatóságának
Miért fontos?
 A 2014. évtől a továbbképzések egyéni tervek alapján
zajlanak, aminek értelmében minden tisztviselőnek „egyéni
fejlesztési terve” lesz, ami a teljesítményértékelésen
alapul.
 A továbbképzés folyamatában fontos, hogy az egyéni
tervek összhangba kerüljenek az szervezeti célokkal.
 Magyary Program
 Továbbképzésekről szóló 273/2012. Korm. Rendelet
o Fejlesztendő területek meghatározása
Köszönöm a figyelmet!