PREZENTACJA - Konta studentów UEK

download report

Transcript PREZENTACJA - Konta studentów UEK

PREZENTACJA
Podsumowanie ćwiczeń z Informatyki
Sara Obrok
Nr albumu: 181216
KrDzTo1014a
W czasie ćwiczeń z Informatyki nauczyliśmy się
obsługiwać podstawowe programy
komputerowe, takie jak:
Total Commander,
Microsoft Office Word,
Adobe Acrobat,
Microsoft Office Excel.
Zarówno ćwiczenia jak i wykłady były prowadzone
przez dra Andrzeja Grząkę.
Ćwiczenie 1
Tematem pierwszego ćwiczenia było stworzenie
krótkiego życiorysu. Każdy ze studentów miał
za zadanie napisanie około 500 słów o sobie.
Okazało się, że dla niejednego z nas był to nie
mały problem.
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
To ćwiczenie było bardzo podobne do
poprzedniego. Tym razem uczyliśmy się
zapisywać jeden plik w wielu różnych
rozszerzeniach.
Życiorys
z
pierwszego
ćwiczenia zapisaliśmy w formacie pdf.
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie to miało wiele wspólnego z naszym
kierunkiem. Można je podzielić niejako na dwie
części
W pierwszej części nauczyliśmy się tworzyć
skomplikowane reakcje chemiczne.
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 3
Drugą częścią tego ćwiczenia było tworzenie
rysunków
technicznych.
W
pierwszym
semestrze uczyliśmy się obsługi AutoCad’a.
Teraz, rysowaliśmy podobne elementy za
pomocą autokształtów.
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Podczas tego ćwiczenia poznaliśmy podstawy
Excela. Każdy z nas wykonał tabelę z imionami
i nazwiskami osób z naszej grupy. Przy okazji,
mieliśmy możliwość jeszcze lepszego poznania
się w grupie.
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Najbardziej
wymagające
ćwiczenie
ze
wszystkich. Wymagało ono od nas umiejętności
formułowania funkcji w Excelu.
Pierwszym krokiem było zaimportowanie listy
obecności z poprzedniego ćwiczenia i
stworzenie następującej tabelki:
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 5
Zadanie polegało na utworzeniu listy płac dla
członków naszej grupy. Kwota brutto podana
była w koronach szwedzkich. Należało za
pomocą odpowiedniej formuły i kursu złotówek
obliczyć dla każdej osoby podatek, koszt
uzysków oraz wynagrodzenie netto.
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 5
Podczas tego ćwiczenia wykorzystywaliśmy
takie formuły jak mnożenie, odejmowanie,
średnia, maksymalna, minimalna i odchylenie
standardowe. Na koniec ćwiczenia wykonano
wykres
kołowy
zależności
osób
i
wynagrodzenia.
Ćwiczenie 5