رایانش ابری

download report

Transcript رایانش ابری

‫رایانش ابری‬
‫چکیده‬
‫رایانش ابری (‪ )cloud computing‬فناوری جدیدی در جهت پردازش‬
‫در سرورهای بزرگ و ارائه نتایج بر روی کامپیوتر کاربران‪.‬‬
‫این پردازشها در ابر انجام می شود و بدین دلیل ابر نامیده چون با وجود الیه‬
‫های مختلف از دید کاربر پنهان است و استفاده کننده فقط از آن لذت می‬
‫برد‪ .‬در واقع نرم افزارها بجای نصب بر روی سیستم کاربر و اشغال فضا‪،‬‬
‫استفاده از حافظه‪ ،‬و پردازش بر روی ابرنصب می شود و کاربرانی که قصد‬
‫استفاده از این نرم افزارها را دارند از طریق اینترنت به ابر متصل و در کثری‬
‫از زمان با سرعتی بیشتر از اجرای ان در کامپیوتر‪ ،‬اجرا می گردد‪.‬‬
‫رایانش ابری چیست؟‬
‫دنیا به سمت پیشرفت فناوری و آسان تر شدن کارهای روزمره است‪ .‬دیگر نیاز‬
‫نیست برای ایجاد و ویرایش یک سند یا ویرایش یک عکس برنامه ‪ word‬یا‬
‫فتوشاپ را بر روی کامپیوتر خود نصب کنید بلکه تمام این ها به آسانی بصورت‬
‫آنالین فراهم شده است‪.‬‬
‫ایده اصلی رایانش ابری ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری از طریق اینترنت‬
‫به کاربران و سازمانها در تمام سطوح‪.‬‬
‫نرم افزار‪ ،‬قدرت پردازش‪ ،‬فضای ذخیره سازی و پایگاه داده ها از جمله خدماتی‬
‫است که توسط غولهای سخت افزاری و نرم افزاری دنیا ارائه می شود‪.‬‬
‫کاربران در ازای میزان استفاده و خدماتی که دریافت می کنند پول پرداخت می‬
‫کند(‪)a pay – per – use‬‬
‫در رایانش ابری داده ها و اطالعات روی ابر ذخیره می شود و همیشه و در همه جا به‬
‫آن دسترس ی دارد‪.‬‬
‫کاربران نیاز به سخت افزار پر قدرت ندارند‪.‬‬
‫• منظور از رایانش ابری استفاده از منابع محاسباتی (سخت افزار و نرم افزار)‬
‫مجموعه ای از سرورها از طریق یک شبکه است‪ .‬به عبارت دیگر در این روش‪،‬‬
‫بجای اینکه کاربر نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز خود را بر روی کامپیوتر‬
‫شخص ی خود نصب کند‪ ،‬از طریق هر کامپیوتر متصل به شبکه خدمات مورد‬
‫نیاز خود را بصورت وب سرویس دریافت می کند‪ .‬نرم افزارهای کاربردی بر‬
‫روی سرورهای پر سرعت شبکه نصب می شوند و کاربر می تواند به تمامی این‬
‫نرم افزارها از طریق شبکه دسترس ی پیدا کند‪ .‬در این روش فایلهای کاربر نیز بر‬
‫روی سرور ذخیره شده و از هر کامپیوتر متصل به شبکه قابل دسترس ی‬
‫هستند‪.‬‬
‫رایانش ابری چیست؟‬
‫‪ Cloud computing‬از دید زیر ساخت ‪ ،‬به گونه ای سیستم های توزیع‬
‫شده موازی طلقی می گردد که مجموعه ای از سیستمهای مجازی که به هم‬
‫متصل هستند را شامل می شود‪ .‬این کامپیوترها بطور پویا عرضه شده و به‬
‫عنوان یک یاچند منبع محاسباتی یکپارچه بر اساس توافقات سطح سرویس ارائه‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪ Cloud computing‬مدلی برای داشتن دسترس ی آسان و بنا به سفارش‬
‫شبکه ‪ ،‬به مجموعه ای از منابع محاسباتی پیکر بندی پذیر( مثل شبکه ها‪،‬‬
‫سرورها‪ ،‬فضای ذخیره سازی‪ ،‬سرویس ها و برنامه ها کاربردی) که بتواند با کمترین‬
‫کار و زحمت یا نیاز به دخالت فراهم کننده سرویس‪ ،‬به سرعت فراهم شده یا آزاد‬
‫گردند‪.‬‬
‫‪ Cloud computing‬به معنی توسعه و بکارگیری فناوری کامپیوتر بر مبنای‬
‫اینترنت می باشد ‪ .‬در واقع قابلیتهای کامپیوتری به صورت یک سرویس اینترنتی به‬
‫کاربر عرضه می شود‪.‬‬
‫انواع مختلف ابر‬
‫ابر خصوص ی‪ :‬ابرهای خصوص ی برای کاربران‬
‫دسترس ی سریع به منابع رایانش ی موجود درون‬
‫زیرساخت سازمان را فراهم میسازد‪.‬‬
‫ابر عمومی‪ :‬ابرهای عمومی دسترس ی به منابع‬
‫رایانش ی را برای عموم روی بستر اینترنت فراهم‬
‫میکنند‪.‬‬
‫ابر آمیخته‪ :‬ابر آمیخته منابع رایانش ی ( مانند سرورها‪ ،‬شبکه ‪ ،‬فضای ذخیرهسازی و…) را که از یک یا چند ابر‬
‫عمومی و یک یا چند ابر خصوص ی گرفته می شود را ترکیب می کند‪.‬‬
‫الیه های ابر‬
‫جهت تعین سطوح دسترس ی و همچنین خط مش ی و حوزه سرویس دهی رایانش ابری را به‬
‫الیه های زیر تقسیم کرده اند‪:‬‬
‫الیه کاربردی(‪:)client‬‬
‫این الیه معموال شامل یک سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری است‪ .‬که برای اجرای برنامه ها روی ابر تکیه دارد‪ .‬به‬
‫طوری که بدون وجود اتصال آنالین با ابر غیر قابل استفاده می شود و خصوصیات زیر را دارد‪:‬‬
‫‪ .1‬نرم افزاری یا سخت افزاری‬
‫‪ .2‬فقط گیرنده سرویس‬
‫‪ .3‬عدم کارایی بدون اتصال به ابر‬
‫برنامه ها(‪:)application‬‬
‫این همان الیه ‪ saas‬هست ‪ .‬در این الیه برنامه های کاربردی بصورت سرویس ارائه می گردند‪.‬‬
‫‪ .1‬برطرف کردن نیاز به نصب نرم افزار بر روی سیستم کاربر‬
‫‪ .2‬کاهش هزینه های بروز رسانی و پشتیبانی‬
‫‪ .3‬عدم مواجه با سرورها و مسائل امنیتی و کارائی‬
‫سکو(‪:)platform‬‬
‫این همان الیه ‪paas‬هست ‪ .‬در این الیه ارائه سرویهای توسعه برنامه های کاربردی صورت می گیرد‪.‬‬
‫‪ .1‬تسهیل در توصعه برنامه های کاربردی بدون هزینه و پیچیدگی در تامین سخت افزار و نرم افزار‬
‫‪ .2‬ارئه نیازهای اصلی چرخه تولید نرم افزار‬
‫زیر ساخت(‪:)Infrastructure‬‬
‫این الیه همان ‪ iaas‬می باشد یعنی ارائه زیر ساختهای محاسباتی به عنوان سرویس‬
‫‪ .1‬ارتباطالت‬
‫‪ .2‬ذخیره سازی‬
‫‪ .3‬محاسبات‬
‫سرور(‪:)server‬‬
‫بخش فیزیکی ابر و به سخت افزارها یا نرم افزارهایی که به طور ویژه به خدمات رایانش ابری اختصاص دارند‪.‬‬
‫‪Mobile‬‬
‫‪Laptop‬‬
‫‪Pc‬‬
‫‪Google‬‬
‫‪app‬‬
‫‪.net‬‬
‫‪Java‬‬
‫‪network‬‬
‫‪cisco‬‬
‫چالش هاي رايانش ابري‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫کنترل دسترس ي ‪:‬اطمينان حاصل کردن از اينکه سيستمي که داده هاي شخص ي در آن ذخیره ‪،‬‬
‫پردازش و يا استفاده مي شود‪ ،‬تنها توسط افراد با سطح دسترس ي مجاز مورد دسترس ي قرار مي‬
‫گیرد‪.‬‬
‫اطمينان حاصل کردن از اينکه داده در حال حرکت و ارسال حفاظت مي شود و بدون سطح‬
‫مناسب دسترس ي پاک‪ ،‬تغيیر و مشاهده نمي شود‪.‬‬
‫اطمينان حاصل کردن از اينکه شما توانايي تعيین و مشخص کردن ورود داده شخص ي ‪،‬زمان و‬
‫فردي که داده را به سيستم کامپيوتري وارد کرده است وتوسط چه کس ي و چه زماني داده‬
‫بروزرساني و يا پاک شده است‪.‬‬
‫اطمينان حاصل کردن و پيگیري و نظارت در مورد اينکه داده شخص ي بر اساس دستورالعمل ها و‬
‫تاييد مديريت پردازش و ذخیره سازي مي شود‪(.‬فرد يا موجوديتي که به داده ارجاع مي شود)‬
‫کنترل دسترس ي پذيري‪ :‬اطمينان حاصل کردن از اينکه داده از تخريب و يا از دست رفتن تصادفي در‬
‫امان باشد‪.‬‬
‫اطمينان حاصل کردن از اينکه داده هايي که براي مقاصد مختلف گردآوري شده اند‪ ،‬به صورت‬
‫جداگانه ذخیره‪ ،‬پردازش‪ ،‬استفاده و منتقل مي شوند‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫حفاظت از داده هاي وپايگاه هاي داده‬
‫قوانین مقابله با سرقت هويت‪ :‬ضمانت هاي حقوقي الزم در زمينه مبارزه با سرقت‬
‫هويت و مسائل جنايي برخاسته از اين فناوري‬
‫حفاظت از داده هاي شخص ي وحريم خصوص ي‬
‫استاندارد سازي فرآيند وخدمات و زير ساخت هاي رايانش ابري‬
‫کشورها ممکن است محدوديت هاي جغرافيايي بر مکان ذخیره داده توسط عرضه‬
‫کننده اعمال کنند‪ ،‬قانونهاي حريم يا امنيت داده اي تصويب کنند که به شرکت‬
‫هاي خارجي ضرر مي زند‪ ،‬يا شرايط پايگاه داده دوستدار محيط زيست را طوري‬
‫تصويب کنند که به طور غیر منصفانه از شرکتهاي داخلي در مقابل شرکت هاي خارجي‬
‫حمايت کنند‪.‬‬
‫مسئوليت پذيري در مورد اطمينان از حفاظت از داده بین شرکت مالک داده و عرضه‬
‫کننده خدمات ابر‬
‫رايانش ابري در نمودار دوره محبوبيت‬
‫خدمات رايانش ابري در دوره محبوبيت‬
‫رابطه مسئوليت و نوع خدمات رايانش ابري‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دولت‌ها‌و‌رایانش‌ابری‬
‫حمایت از توسعه فناوری یکی از مهمترین وظایف و دغدغههای دولتهاست‪ .‬که درخصوص رایانش ابری‬
‫شاید دولتها باید این نقش را ایفا کنند‪ .‬چراکه دولتها بهطور بالقوه یکی از بزرگترین ذینفعان رایانش‬
‫ابری خواهند بود‪ .‬امکانات رایانش ابری (بهویژه در بخش زیرساخت بهعنوان خدمت) میتواند در توسعه‬
‫دولت الکترونیکی مستقل و یکپارچه نقش اساس ی ایفا کند‪ .‬خبرگان برخی دولتها مانند دولت هند توسعه‬
‫رایانش ابری را راهی برای پر کردن شکاف دیجیتالی و در پی آن کاهش تبعیض و نابرابری اجتماعی در جامعه‬
‫خود یافتهاند‪ .‬کشورها همچنین میتوانند به رایانش ابری به مثابه یکی از ارکان توسعه صادرات دانش مبنا‬
‫بنگرند‪ .‬سیاستگذاران کشورهای توسعهیافته توانایی خود در حفظ سلطه را در توفیق در این عرصه‬
‫جستجو میکنند‪ .‬پروژههای نظامی و دولتی بسیاری در کشورهای پیشرو در جریان است که در رأس آنها‬
‫پروژهای دولت ایاالت متحده آمریکا قرار دارد‪.‬‬
‫دولتها در کشورهای مختلف در زمینه تشویق به پذیرش رایانش ابری و تسهیل استفاده از خدمات مبتنیبر‬
‫ابر توسط محققان و بخش کسبوکار و بخشهای مختلف دولت نقش مهمی ایفا میکنند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در‬
‫ایاالت متحده مؤسسه علوم ملی طبق برنامهای که در سال ‪ ۲۰۰۸‬آغاز شد‪ ،‬استفاده از خدمات ابر توسط‬
‫محققان را ترویج میکند‪ .‬دولتها در انگلستان‪ ،‬ژاپن و سوئد نیز استفاده از ابر توسط محققان و کسبوکار‬
‫را تسهیل و تشویق میکنند‬
‫پیشنهادهای راهبردی‬
‫‪ -۱‬حمایت از بخش خصوص ی و تنظیم بازار برای سرعت بخش ی به رشد افزایش‬
‫ظرفیت میزبانی و خدمات رایانش ابری در کشور برای تامین نیازمندی حال و چند سال‬
‫آینده و بهره مندی از آثار اقتصادی آن از جمله سهم آن در تولید ناخالص داخلی و‬
‫افزایش فرصت های شغلی در کشور‬
‫‪ -۲‬ایجاد و توسعه بخش رگوالتوری جهت ساماندهی بازار و نظارت بر کیفیت و اعمال‬
‫استاندارد سطح خدمات رایانش ابری‬
‫‪ -۳‬حمایت از شرکت های دانش بنیان و ایده های نو برای بومی سازی کاربردها و‬
‫خدمات رایانش ابری و توسعه آنها‬
‫‪ -۴‬توسعه خدمات رایانش ابری در بخش خصوص ی و دولتی و کاربری آن‬
‫دستآوردهای مورد انتظار‬
‫‪ -1‬اشتغال کامل در رشتههای مرتبط با فاوا‬
‫‪ -2‬کاهش نرخ بیکاری در سایر بخشها‬
‫‪ -3‬مشارکت مؤثر در اجرای برنامهی هدفمندسازی یارانهها و کاهش تعهدات مالی غیرواقعی‬
‫‪ -4‬ایجاد و یکپارچهسازی پایگاه دادههای اساس ی کشور و تقویت مدیریت کارآمد در دولت‬
‫‪ -5‬ایجاد شفافیت و مدیریت هوشمند در نظام درآمد و هزینهی دولت‬
‫‪ -6‬چابکسازی سازمان اداری کشور با کاهش هزینه و زمان ارایه خدمات‬
‫‪ -7‬کمک به تحول صنایع و خدمات کشور با کاربرد فناوریهای نوین با ارزش افزوده باال‬
‫‪ -8‬افزایش سهم بهرهوری در کلیهی بخشهای کشور‬
‫‪ -9‬تحول اقتصاد منبع پایه و تکمحصولی به دانشبنیان و افزایش سهم خدمات در تولید‬
‫ناخالص ملی‬
‫‪ -10‬تقویت عدالت اقتصادی و اجتماعی و افزایش سهم رفاه ملی‬
‫آینده پردازش ابری‬
‫شرکتها برای تشویق مشتریان بیشتر‬
‫برای خرید محصوالت در ازای ارائه‬
‫سرویسهای پردازش ابری‬
‫شغلی جدید و رشته های‬
‫آکادمیک جدید ( مسآله ای که‬
‫برای هوش مصنوعی اتفاق‬
‫افتاد)‬
‫افزایش اعتماد و‬
‫سابقه درخشان‬
‫برای جلب‬
‫رضایت استفاده‬
‫کنندگان‬
‫توسعه بازار کسب و کار نرم‬
‫افزار بدلیل بسته شدن دست‬
‫هکرها برای هک نرم افزارها‬
‫عدم نیاز به سخت‬
‫افزار های قدرتمند‬
‫‪Cloud‬‬
‫‪computing‬‬
‫به کار گیری سیستم‬
‫عاملهای رایگان و در‬
‫راس آنها لینوکس‬
‫ارائه راه کارهای جدید‬
‫برای اتصال با اینترنت‬
‫کم سرعت و آفالین‬
‫خالصه و نتیجه گیری‬
‫پردازش ابری فناوری نوین برای بکارگیری توان پردازش ی پردازنده های با قدرت باال و انتقال‬
‫برنامه های سنگین به ابر برای اجرا و معاف کردن کاربران برای خرید سیستمهای گران قیمت‬
‫جهت اجرای این نرم افزارهای می باشد‪.‬‬
‫بدلیل مشکالت فراوان این فناوری در حال حاظر توسط بزرگان نرم افزاری و اینترنتی دنیا‬
‫عرضه می شود ولی دیری نمی انجامد که این فناوری چنان جای خود را در دنیای کامپیوتر باز‬
‫کند که حتی رشته های دانشگاهی هم درباره آن(مثل هوش مصنوعی) ایجاد شود‪.‬‬
‫البته بدلیل نبود اینترنت مطلوب باعث عدم بهره برداری هر چه بهتر و بیشتر از آن شده است‪.‬‬
‫ولی امید است در آینده مدلها و راهکارهایی معرفی شود که با اینترنت کم سرعت و بصورت‬
‫آفالین نیز با ابر کار کرد‪.‬‬
‫پردازش ابری باید برای دانشجویان رشته های کامپیوتری به خوبی تفهیم شود و شاید ا مشعل‬
‫این فناوری بدستان دانشجویانی دیگر مانند سران گوگل و یاهو و اچ پی و ‪ ...‬فروزان شود‪.‬‬