Transcript PowerPoint

Qruplar.
Canlıların quruluşu.
II. Canlıların fiziologiyası.
III. Canlılar arasında əlaqə.
IV. Maraqlı faktlar.
V. Bitkilər və heyvanlar haqqında
atalar sözləri.
I.
I-QRUP
1.
2.
3.
4.
5.
Birhüceyrəli bitkilərin hansı toxuması heyvan toxumasına
oxşayır? Cavab:Toxuması yoxdur
Niyə birillik bitkilərdə ehtiyat halda qida maddələri toplanmır?
Cavab: Çünki 1 il yaşayır.
Onların daxili möhtəriyyatı dağılıb,ölü hüceyrələrərdən təşkil
olunub.Bitkilərin skeleti təşkil edir.Söhbət nədən gedir? Cavab:
Hansı barmaqvarı və üçər yarpaqı tanıyırsan? Cavab: Safora və
Moruq
Kök borucuqlarının diametri hansı boruların diametrinə uyğun
olmalıdır? Cavab:
II-Qrup
1. Mineral gübrələri hansıdır və niyə bitki
tərəfindən tez mənimsənilir?
2. Xəzanın əsas səbəbini izah edin.
3. Hansı tip qida yeyən heyvanların bağırsağı uzun
olur və niyə?
4. İkisi də bitkilər üzərində yaşayır.Sinebioz və
parazit göbələklərin fərqini izah edin.
5. Məməlilərin ən böyük iri həzm vəzilərinin adı
nədir?
III-Qrup
1. Bitkilərin və heyvanların həyatı 1 başa hansı
canlıdan aslıdır? Cavab:Bakteriya
2. Bitkilərin çiçək açması canlının hansı xüsusiyətinə
aiddir?
3. Bakteryalar müəyyən xəstəliklər yaradır.Vəba və
diftoriya yaradan bakteryalar hansı formalıdır?
4. Yaşıl bitkilərin hansı xüsusiyyəti bütün heyvanların
yaşamasına şərait yaradır?
5. Bitkinin ağızcıqları heyvanın hansı orqanına
oxşardır?
IV-Qrup

1. Mikroskop 400 il bundan əvvəl
yaranıb.Tarixçəsini izah edin.
2. Hansı canlılar 3,5 milyard il əvvəl meydana gəlir
və heç dəyişməyib? Cavab:Bakteriya
3. Hansı ağacdır ki, gövdəsi həm vitamin həmdə
şirə ilə zəngindir.Eyni zamanda gövdə
4. Güclü küləklər ağacları əyir ama
sındırmır.Səbəb?