Nagy Tamás előadása

download report

Transcript Nagy Tamás előadása

XXVI. Vezérigazgató Találkozó
Növekedési és hitelezési kilátások, ahogy a bankok látják
Sárvár, 2013. október 2. Nagy Tamás, vezető közgazdász
Hazai gazdasági folyamatok
GDP – Fenntartható növekedéshez stabil fundamentum kell,
„…de, van ahol fordulat nélkül is javulást lehet elérni” /Chikán Attila/
■ Fokozatos kilábalás a recesszióból (+0.5% év/év), törékeny fundamentumok, egyszeri hatások (csak +0.1% né./né.)
■ Az ipar a gyenge kereslet, a szolgáltatások a „válság-adók” miatt szenvednek
■ Építőipar állami megrendelésekkel bővül, a mezőgazdaságnál a bázishatás dominál
■ Privát fogyasztásnál élénkülés jelei, de válság előtti szinteken
■ Beruházások növekedése: elsősorban állami „nem-termelő” projektek (úthálózat, stadionok, árvízi védekezés), a
magánszférában továbbra is visszaeső aktivitás
■ Folyamatos élénkülés 2013-2014-ben: magasabb terméshozam, állami stimulus és javuló külső kereslet
→ +0.7% GDP növekedés 2013-ban, +1.7% 2014-ben
GDP növekedés szerkezete, év/év %
6
2Q beruházások per industries, y/y %
%
%
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-10
-12
-12
2008
2009
2010
2011
Lakossági fogyasztás
Bruttó állóeszköz-felhalmozás
Nettó export
2
Forrás: KSH, MNB
2012
2013
2014
Közösségi fogyasztás
Készletváltozás
GDP
Hazai gazdasági folyamatok
Infláció történelmi szinteken - rezsicsökkentés és a kereslet hiánya
■ Fogyasztói árak február óta történelmi szinteken: ~2% vs. 3% MNB célérték
 Elsődleges ok az üzemanyag- és energiaárak csökkenése → rezsicsökkentés
■ Maginfláció 3%-os szintje (rezsicsökkentés nélkül) alacsony keresleti nyomást jelez
■ A szabályozói árak 2. (júliusi) és 3. (novemberi) csökkentése várhatóan kioltja a magasabb banki díjakat,
dohánytermékek árrés emelkedését és az elektronikus útdíj okozta költségnövekedést
■ Kormányzati intézkedések hatása* – MNB hatáskörén kívül – minimális középtávon
■ 2% körüli index horgonyzottá teheti a várakozásokat további monetáris lazítást engedve (3.0-3.5%)
impact on annual rate (percentage point)
Kormányzati intézkedések direkt hatása* az inflációra
3
Fogyasztói árak alakulása év/év%
4,5
4,0
3,5
average: 20012012
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
* indirekt adóintézkedések és szabályozói árak
Forrás: MNB, KSH
MNB
célérték
Bankszektor helyzete
Pénzügyi stabilitás hőábra – stabil de pro-ciklikus
Pénzügyi stabilitás hőábra
Előfeltétel
 Bankszektor akkor működik
megfelelően ha képes ellenállni az őt
érő sokkoknak és hitelezés útján
támogatja a gazdasági növekedést
Mit látunk most?
 Bankok ellenálló képessége tőke és
likviditás szempontjából
megfelelő, köszönhetően az
alkalmazkodó üzleti modellnek és a
tulajdonosi elkötelezettségnek
Pro-ciklikusság
Sokkellenálló-képesség
 Ugyanakkor a bankok pénzügyi
közvetítő szerepüket csak
korlátozottan töltik be, miután mind
a keresleti, mind a kínálati tényezők
erőteljes pro-ciklikus hatást fejtenek
ki, különösen a vállalati hitelezésben
 Monetáris politika (kamatvágások,
NHP) fordulatot elősegítő
 Fiskális politika korlátozó („208%”)
4
Forrás: MNB
Nem-konvencionális kormányzati intézkedések költsége
(tőke, eredmény)
3,0
+
-
Stabilitási törvény, 2009
(garancia és tőke program a 2008-as IMF megállapodásból)
Banki különadó 2010 - ?
(Európa legmagasabb adója, 140 Mrd Ft p.a)
Deviza jelzáloghitelek végtörlesztése, 2011-12
(370 Mrd Ft direkt veszteség)
%
Kilakoltatási moratórium, 2010 (2011 óta kvóták)
Kormány vállalása az „otthonvédelmi” tervben
(Árfolyamgát / gyűjtőszámla részleges kamatátvállalás;
végtörlesztésből és NPL elengedésből eredő veszteségek
30%-a leírható a bankadóból; NET*, „Növekedési paktum”)
2,0
Bankok vállalása az „otthonvédelmi” tervben
(Árfolyamgát / gyűjtőszámla, NPL hitelek Ft-konverziója és
25%-os elengedése)
1,0
Pénzügyi tranzakciós adó (FTT) 2013 (~170 Mrd Ft p.a)
MNB: NHP** (750 Mrd Ft 0%-os refinanszírozás KKV
hitelezésre), folytatás Októberben
0,0
-1,0
3,0
3.0
Kormányzati intézkedések és tulajdonosi tőkeemelések
mérlege (GDP %-ában)
%
2,0
2.0
-2,0
0,0
0.0
2009
Forrás: MNB.
2010
2011
2012. júl.
Nettó tulajdonosi
tőkeemelés
Tulajdonosi
tőkeemelések
osztalékfizetéssel csökkentve
Államitőkeemelés
tőkeemelés
Állami
Korm-i állami
intézkedések
Magyar
elvonás(bankadó, végtör.)
Állami
hitel
Bankok számára nyújtott állami hitelek
-1,0
-1.0
-2,0
-2.0
-3,0
-3.0
5
 A közelmúltban a tulajdonosok viselték a nemkonvencionális intézkedések költségeit (2,4 Mrd
EUR tőkeemelés 2009 óta)
 Az állam szerepe a bankok segítésében csupán
marginális és átmeneti volt (IMF hitelből!)
1,0
1.0
-3,0
Egyszeri FTT „pótbefizetés” – Jan-Ápr befizetés 208%-a
(75 Mrd Ft)
2009
2009
Forrás: MNB.
2010
2011
2012.
júl.
2010
2011
2012
Tulajdonosi tőkeemelések osztalékfizetéssel csökkentve
Állami tőkeemelés
Magyar állami elvonás
Bankok számára nyújtott állami hitelek
2009 - 2009-től
től
összesen
2008-tól
összesen
összesen
 Tulajdonosi elkötelezettség kihívások előtt
2009 - től
összesen
2008-tól
összesen
 MNB hitelprogramja alkalmas lehet a KKV
finanszírozás érdemi javulásában és külső
sérülékenységünk csökkentésében
*NET = Nemzeti Eszközkezelő Társaság
**NHP = Növekedési Hitelprogram
Forrás: MNB
Nem-konvencionális kormányzati intézkedések költsége
(hitelezés, beruházások)
■ A csökkenő vállalati hitelezés árát a reálgazdaság is megfizeti
 Beruházási ráta a válság óta csökken, stabilizáció első jelei
 Válság óta nemzetközi összehasonlításban is csökken a hitelezés, de Mo-n még mindig zuhan
■ Alacsony befektetői bizalom szintén a beruházások ellen hat
 Mo. megítélése a régiós országok mögött
 A gazdasági fellendülés első hullámáról lecsúszhatunk
Válságot követő vállalati hitelezés a régióban
Beruházási ráták a GDP %-ában
Magyaro.
A gazdaságpolitika kiszámíthatóságának megítélése
PL
CZ
SK
SI
6
HU
Forrás: MNB, Eurostat, Deutsche Auslandshandelskammern,
CEE Investment Survey 2012
Nagyon elégedetlen
Elégedetlen
Közömbös
Elégedett
Nagyon elégedett
Vállalati hitelezés – keresleti és kínálati tényezők
Új hitelek változása vállalatméret szerint
A vállalati hitelezés visszaesésének dekompozíciója
Új hitelek változásának felbontása keresleti és kínálati
komponensre az egyes ágazatokban
7
Megjegyzés: A pozitív érték a kereslet/kínálat növekedését, míg a
negatív érték a csökkenését jelenti. Az ábrán a körök mérete az
ágazatok hitelállományával arányos.
Forrás: MNB
Növekedési Hitelprogram II.: előnyök > költség + kockázat (?)
■ NHP I. a KKV hitelezés visszaesésének fékezése; NHP II. A hitelezési és növekedési fordulat erősítése
 NHP I. = >50% új hitel; kamatterhek csökkenése; kisebb piaci szereplők térnyerése
■ 2 000 Mrd Ft refinanszírozási keret 2014 végéig (ebből 500 Mrd októbertől) „azonos” kondíciók mellett
 Erősebb fókusz az új hiteleken szemben a hitelkiváltással (90% vs. 10%) → hatása: +0.4%-os GDP növekedés
■ Költségek és kockázatok
 Addicionális Ft likviditás 2hetes MNB-kötvényben csapódhat le (vs. MNB célja csökkenteni)
 Hosszú távú 0%-os refinanszírozással az MNB kamatkockázatot fut (esetleges kamatemelések)
 KKVk megnövekedet hitelkereslete mellett továbbra is szigorú hitelfeltételek (hitelkockázat továbbra is a bankoknál)
 Erős nyomás egyéb termékek árazásánál (ügyfelek a 2.5% költségben érdekeltek)
Vállalatok nettó hitelfelvétele
Hitelek cél szerinti megoszlása
50
Vállalati
50
0
0
-50
-50
-100
-100
Vállalati
Lakossági
0
NHP II.
-100
hatás
-100
-200
-200
-300
NHP
I.
-300
hatás
NHP
előtt
-400
-150
-150
-200
-200
0
-400
-500
-500
-600
-600
-250
-250
2009 2011
-700
-700
2013 2015
2009 2011
2009
2011
2013
20152013 2015
2009
Aktuális
8
Forrás: MNB
Június
Március
Aktuális
Június
A bankszektor szereplői két részre szakadtak
„… pénzügyi közvetítő szerepüket csak korlátozottan töltik be”
10.0
Mfö. változás
1H 2013/2012, %
Veszteséges, de növekszik
Nyereséges és növekszik
5.0
Adózás előtti
eredmény
1H 2013, Mrd Ft
0.0
-5.0
-10.0
Veszteséges és zsugorodik
Nyereséges de zsugorodik
-15.0
-80
9
-60
-40
-20
0
20
X tengely: Adózás előtti eredmény Mrd Ft 1H 2013, Y tengely Mérlegfőösszeg változás 1H 2013 / 2012
Buborék mérete az adott bank piaci részét mutatja
Megjegyzés: konsz IFRS adatok (BB, Takszöv MSzSz), teljes egyszeri FTT az OTP, K&H, Erste, MKB, CIB és Raiffeisen; időarányos a BB és FHB
esetében; UC nem könyvelte le
Forrás: Banki jelentések
40
Zárógondolatok
„A hitel híja szinte minden mozgást elakaszt”
/Széchenyi/
„Ha nincs pénz, nincs foci”
/Puskás Öcsi/
10