vállalat vs. projektfinanszírozás

download report

Transcript vállalat vs. projektfinanszírozás

XIII.
Távhőszolgáltatási
konferencia
2013. május 13-14-15.
KBC Csoport
K&H Bank 100 százalékos tulajdonosa a belga KBC Bank
a KBC Bank Európa egyik vezető pénzügyi csoportja
részvényeit a brüsszeli Euronext tőzsdén jegyzik
K&H Bank 2012. december 31-én (2011-es adat):
saját tőke: 215 Mrd HUF (194 Mrd HUF)
mérlegfőösszeg: 2.462 Mrd HUF (2.874 Mrd HUF)
adózás utáni eredmény: 20,5 Mrd HUF (1,0 Mrd HUF)
(IFRS konszolidált, nem auditált adatok)
2
Hazai piac:
Belgium
Bulgaria
Czech Rep.
Hungary
Slovakia
KBC
CIBank
CSOB
K&H
CSOB
100%
100%
100%
100%
100%
Fiókok:
France
Netherlands
UK
KBC
KBC
KBC
100%
100%
100%
Egyéb leányvállalatok:
Ireland
KBC
100%
Germany
KBC
100%
Serbia
KBC
100%
Partner bankok
vállalat vs.
projektfinanszírozás
vállalat vs. projektfinanszírozás
(megfelelő struktúra esetén)
jellemző
vállalati hitelezés
projektfinanszírozás
Hitelfelvevő
Cég vagy cégcsoport
Projekt társaság
SPV (Special Purpose Vehicle)
Hitelező
Jellemzően egy bank
A hitel nagysága és kockázata
függvényében inkább több bank
Hitelcél
Általános vállalat finanszírozás
Szigorúan körülhatárolt cél
Bankkapcsolat alapja
Múltbéli pénzügyi eredmények (mérleg, EK)
Jövőbeli pénzáram (cash-flow)
+ biztosítékok
+ a finanszírozás jogi struktúrája
Futamidő
Rövid vagy közép távú
Közép vagy hosszú távú
Visszafizetés forrása
A cég(csoport) általános működése
A projekttársaság cash-flow-ja
7
vállalat vs. projektfinanszírozás
(megfelelő struktúra esetén)
jellemző
vállalati hitelezés
projektfinanszírozás
Biztosíték
A cég(csoport) meghatározott
biztosítékai
A projekttársaság jogai,
követelései és eszközei
(teljes visszkereset)
(korlátozott visszkereset vagy
visszkereset nélküli)
Dokumentáció
Sztenderdizált, egyszerű
Egyedi, strukturált, projektre
szabott
Könyvelés
Mérlegen belüli
Mérlegen kívüli
Hitel nagyság
A cég(csoport) hitelképessége
A projekt hitelképessége
Kockázat megosztás
A cég(csoport) viseli a teljes
kockázatot
A hitelezők a kockátokból is
többet vállalnak
8
projektfinanszírozói
szempontok
projektfinanszírozói
szempontok 1.
szabályozói stabilitás => árbevétel biztonság
kiszámítható és átlátható szabályozáspolitika alapozza meg a bizalmat
visszamenőleges szabályozás rombolja a bizalmat
tervezhető bevétel vonzza a tőkét és a hitelt is
piaci kockázat csak akkor vállalható, ha az átvevő megfelelően
hitelképes az átvételi szerződés (PPA) teljesítésére
kötelező átvételi ár (FIT) nyújtja a legnagyobb biztonságot, ha a
szabályozói stabilitás fennáll
10
projektfinanszírozói
szempontok 2.
megbízható és bejáratott technológia
megfelelő nemzetközi tapasztalat
a szállító hosszú távú (strukturális) bevonása javítja a bizalmat
kereskedelmileg nem bizonyított technológiák a kockázati tőke és az
állami ösztönzés bevonásával valósulhat inkább meg
tapasztalt szponzorok
Referencia
megfelelő pénzügyi erő
11
projektfinanszírozói
szempontok 3.
megbízható tüzelőanyag szállítók és szerződések
Hitel futamidején túlnyúló szállítói szerződések
Rendkívüli felmondással mondhatók fel
Felmondás és szerződésszegés esetén arányos kötbér fizetendő
kulcsrakész fővállalkozói szerződések
Fix összegű, határozott idejű (EPC) szerződés
Garanciák, kötbér, etc
Hiteles projekt menedzsment
törvények, előírások, rendeletek => megfelelés
Equator Principles
12
globális hitelválság
likviditás hiány
magasabb banki marzsok (<=magasabb forrásköltség)
hitelkínálat szűkülése (mérlegalkalmazkodás)
hitelkereslet csökkenése
13
lehetséges jegybanki
válaszok a hitelválságra
feltétel nélküli likviditás biztosítása
feltételes likviditás biztosítása
alapkamat csökkentés
mennyiségi lazítás (QE) banki eszközökre
bankmentés (Rekapitalizáció)
szabályozás megváltoztatása
14
finanszírozási
pillanatkép
banki eredmények
16
2012-es banki eredmények
17
a külföldi tulajdonú bankok
eredménye, osztaléka, tőkeemelése
400
Mrd Ft
%
60
20
Adózott eredmény
Fizetett osztalék (ellentétes előjellel)
Tőkeemelés összege
2012. jún
-400
2011
25
2010
-300
2009
30
2008
-200
2007
35
2006
-100
2005
40
2004
0
2003
45
2002
100
2001
50
2000
200
1999
55
1998
300
18
a bankrendszer ROE mutatója
nemzetközi összehasonlításban..
30
%
%
30
0
-5
-5
Németország
Magyarország
Lengyelország
Olaszország
Bulgária
Csehország
2011
0
2010
5
2009
5
2008
10
2007
10
2006
15
2005
15
2004
20
2003
20
2002
25
2001
25
Ausztria
Horvátország
Szlovákia
19
… és régiós összehasonlításban
20
nem teljesítő vállalati hitelek
%
%
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
II.
18
2012.I.
18
IV.
20
III.
20
II.
22
2011.I.
22
IV.
24
III.
24
II.
26
2010.I.
26
Projekthitelek - bruttó
Egyéb vállalati hitelek - bruttó
Vállalati hitelek összesen - bruttó
Vállalati hitelek összesen - nettó
21
a nem teljesítő hitelek aránya és
értékvesztéssel való fedezettsége
Nemteljesítő hitelek állományon belüli
aránya (%)
20
Szerbia (1)
Albánia (1)
Litvánia (3)
Moldova (3) Románia (2)
Horvátország
Bulgária (1)
Magyarország
Ukrajna (3)
(3)
(3)
Szlovénia (2)
Lettország
Bosznia(2)
Hercegovina
Macedónia
(3)
(2)
Montenegro
(1)
15
10
5
Csehország
(2)
Szlovákia (2)
Lengyelorszá
g (1)
Észtország (2)
0
20
40
60
80
nemteljesítő hitelállomány értékvesztéssel való
fedezettsége (%)
100
22
külföldi források a régiós
bankszektorban
23
a vállalati hitelezés nemzetközi
összehasonlításban
120
%
%
120
75
75
Románia
Slovákia
Eurozóna
Bulgária
Csehország
Portugália
júl
80
ápr
80
2012.jan
85
okt
85
júl
90
ápr
90
2011.jan
95
okt
95
júl
100
ápr
100
2010.jan
105
okt
105
júl
110
ápr
110
2009.jan
115
2008.okt
115
Lengyelország
Magyarország
Spanyolország
24
vállalati hitelezés a régióban
25
a hosszú és rövid futamidejű
vállalati hitelek alakulása
%
%
Hosszú hitelek
jún
ápr
2012.febr
dec
okt
aug
jún
ápr
2011.febr
dec
75
okt
75
aug
80
jún
80
ápr
85
2010.febr
85
dec
90
okt
90
aug
95
jún
95
ápr
100
2009.febr
100
dec
105
2008.okt
105
Rövid hitelek
26
az egyes tényezők hozzájárulása
a bankok hitelezéséhez
%
%
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
II.
2012. I.
IV.
III.
II.
2011. I.
IV.
III.
II.
2010. I.
IV.
III.
II.
2009. I.
2008.III-IV.
-20
II.félév…
Enyhítés
Szigorítás
100
-20
Verseny (hajlandóság)
Ciklikus tényezők (hajlandóság)
Likviditás, forráshoz jutás (képesség)
Tőkehelyzet (képesség)
27
a beruházások és a külföldi
tőkebefektetések 1Q12
Beruházások a GDP százalékában
27
25
23
RO
CZ
21
LV
SK
EE
BG
PL
19
SI
17
LT
HU
15
0
1
2
3
4
5
6
Nettó közvetlen külföldi tőkebefektetések a GDP
százalékában
7
28
árupiaci export részesedése a
globális exportból
29
hitel/betét arány
30
átlagkamatok a magyar
bankrendszerben
31
Hét szűk
esztendő után
hét bő
esztendő?
Magyar makrogazdasági
környezet
Hét szűk esztendő…
2006 utáni hazai megszorítás
2008 után exportpiacaink recesszióban az európai megszorítás miatt
Lakossági fogyasztás visszaesése és a bankrendszer összehúzódása
…után hét bő esztendő?
Európa befejezte a megszorítást
A bankrendszer lassan megszabadul a rossz hitel állományától
MNB proaktív lesz
Globálisan alacsony kamatok => alacsony finanszírozási költségek
Esetleges forint leértékelés komparatív előnyt jelenthet
33
lehetséges
projektfinanszírozási
feltételek a jelenlegi
környezetben
projektfinanszírozási
feltételek a jelenlegi
környezetben 1.
tőkeáttétel
függően a projekt kockázati profiljától és bevételi struktúrájától
min. 25-30% önerő
az állami támogatás nem váltja ki az önerőt!
hitel futamidő és profil
kötelező átvétel és/vagy koncesszió volt sokáig az alapja
2008/09-től a forrás és likviditási költségek jelentősen megemelkedtek
jelenleg a 7-10 éves futamidő az elfogadott hosszú távú finanszírozás
35
projektfinanszírozási
feltételek a jelenlegi
környezetben 2.
kovenánsok
pü-i kovenáns: Adósságszolgálati Mutató (DSCR) min. 1,25-1,40
visszkereset esetén a csoport Nettó Adósság/EBITDA mutatója
tartalékszámlák
Adósságszolgálati Tartalékszámla (DSRA) min. 6 havi
Karbantartási Tartalékszámla (MRA) min. az első nagyfelújításig
működés során induló feltöltésük nem jellemző
árazás – magasabb, de az alapkamatok csökkennek
36
projektfinanszírozási
feltételek a jelenlegi
környezetben 3.
további szempontok
tranzakció alapú finanszírozás helyett kapcsolat alapú finanszírozás
stratégiai és/vagy meglévő ügyfelek preferálása
Basel III további szigorítást jelent a bankok számára
szerződéses feltételek, monitoring követelmények szigorítása
37
Távhő specifikus
finanszírozási szempontok
Energia stratégia (atom-szén-zöld + energiahatékonyság)
Szabályozás (távhő vezérelt ártámogatás)
METÁR, Távhő- és Erőmű-fejlesztési Cselekvési Terv
Alapellátás
Rezsicsökkentés, kompenzáció
Meglévő infrastruktúra megújulóval történő kiegészítése
Vissza nem térítendő támogatás
Termelő-szolgáltató-tulajdonos (önkormányzat)
Tüzelőanyag szerződés
A jelenlegi termelő/szolgáltató pénzügyi mutatói
38
Kérdések?
Köszönöm a
figyelmet!
Fábos Rudolf
főosztályvezető
Strukturált Finanszírozás
K&H Bank Zrt.
Email: [email protected]
Tel: +36 1 328 9049
Mobil: +36 30 610 2784