Sodródás a háborúba

download report

Transcript Sodródás a háborúba

SODRÓDÁS A HÁBORÚBA
Nagy-Britannia

Világ legnagyobb birodalma (30 millió km2)
 Lakosság



25%
Hajóhad, kereskedelmi flotta, tengerészeti bázisok,
távíró hálózat
Pénzügyi központ – City
De egyensúly megbomlott
 USA,
Oo (pl. Kína esete)
 Afrikában túl elfoglalt lett







Veszélyes, ha Kína, vagy Török Bir szétesik
No-gal gyarmati konfliktus
Venezuela – USA
Oo Afganisztánban
Fro az egyenlítőn
5-6 hajóhaddal nézett szembe
Ipari kereskedelmi felbomlott, védővámok kellenek

Hadsereg: GDP arányosan nem kerül sokba
 Védeni

könnyű
Bonyolult diplomáciai alkuk, és terveket kell
készíteni
 USA-val
háború népszerűtlen lenne
 Fro-gal alkudozni kell a gyarmatokon
 No-gal is enyhülő viszony kell

Kiszámíthatatlanná tette lehetséges lépéseit
Oroszország

Finnországtól Vlagyivosztokig







Nincs jele, hogy megállna a terjeszkedéssel
Nagy hadsereg, de drága
Növekvő lakosság (inkább kihívás)
Vasútépítés már a Schlieffen tervet fenyegeti
Japán háború után a flottát is fejleszti
No fél, NBr és Fro szövetségre törekszik
Fegyver-és olaj stabilizálta az ipart
De külföldiek kezében és fejletlen
 80% mg-ból él


Munkások száma nő – sztrájkok, elégedetlenség
 Kommunisták,

anarchisták
1905. forradalom
 Alkotmány,
pártok, országgyűlés
 Hadsereget állandóan lefoglalja

Pánszlávizmus, cár személye – nacionalizmus
 Idegengyűlölet
és pogromok

Hadsereg minősége alacsony, oktatás, paraszti
réteg nem jó, kevés altiszt
 Mozgósítást


nehezíti a rossz infrastruktúra
Ellentétek: tábornokok a Monarchia ellen készülnek,
de a politikai vezetés No (Fro kérésére)
Korrupt felső vezetés
 Cár
autokrata, de tehetségtelen
 Nincs művelt hivatalnoki réteg

Gazdasági elmaradottság egyre szembetűnőbb
Egyesült Államok

Minden adott a gazdasági fejlődéshez, és nem kell
részt vennie az eui versengésben
 Mg
– EU ellátója
 GDP itt a legmagasabb, aranytartalék 1/3-a
 Belső piac telítődött, ezért kellett Kína és LA
 Amerikai típusú világfelfogás megjelenése

Nagy flotta (1880. flottaépítési hullám)
 De
szárazföldi hadserege jelentéktelen

Monroe elv érvényesítése – 1895. Venezuela
 1902.
készültség a Karib tg-en
 Belügyekbe beavatkozik – „sticks and carrots”





1884-45. Berlinben jelen van
1900. boxer lázadás
1905. közvetítő a japán-orosz békében
1906. marokkói válság
Nagyhatalom, de nem része a rendszernek
Szövetségek intézményesülése


1871. máj. 10. frankfurti szerződés
1873. okt. 22. három császár szövetsége
 II.
Miklós, Ferenc József, I. Vilmos
 Balkán vet véget (1878)
 1878.


1879. kettős szövetség
1881. felújított három császár szövetsége
 1884.,

berlini kongresszus (Románia, Szerbia, Montenegró)
87-ben már nem
1882. hármas szövetség


1887. viszontbiztosítási szerződés
1892. francia-orosz szövetség (1894)
 Az

előző lejárt 1890-ben
1898. párizsi szerződés
 1899.

német-spanyol szerződés
1902. brit-japán szövetség
 „splendid
isolation” vége
 1902. francia-orosz segítségnyújtási szerződés

1904. ápr. 8. Entente Cordiale
 Japán-orosz


háború miatt
1905. björkö-i szerződés
1907. aug. 31. angol-orosz antant
 „nagy
játszmát” lezárta
Konfliktusok





Megmerevedett a rendszer, mert békeidőben
kötöttek katonai szövetséget
1894-95. Japán-Kína
1898. USA-Spo
1899-1902. második búr háború
1904-05. japán-orosz háború



1879. Bismarck ellenőrizni akarta Bécset és
visszacsábítani Oo-t
1882. Olaszo Fro ellen
1883. Románia Oo ellen
 Cél
Fro elszigetelése, és a szövetségesek
megnyugtatása – de Fro Oo közeledett

Fro a gyarmatok felé fordult
 De
mindenki a világpolitika felé (1897. Mon-Oo titkos
jegyzéke a Balkánról)

NBr stratégiailag elszigetelődni kezdett
 Kína
 Búr
háború miatt népszerűtlen
 USA-nak engedmények
 Tiszti kar No szövetségét akarta
 Kompromisszum kell Japánnal és Fro-gal

Antant veszélyes Olaszo-nak – közeledik
 Monarchia
ellenségévé tette

Weltpolitik miatt mégsem lett brit-német szövetség
Mezopotámiai törekvések
 Flottaépítés
 Nagyobb hadsereg, mint Fro



1905. forrongás Oo-ban – egyértelműen No a vezető
hatalom
1905. első marokkói válság




1906. algecirasi konferencia
1908. balkáni válság
1911. második marokkói válság
Keleti kérdés újra feléled