A Tanácsköztársaság

Download Report

Transcript A Tanácsköztársaság

A Tanácsköztársaság
A belpolitikai helyzet
1918 végén




Megalakul a Kommunisták Magyarországi Pártja
1918. november 24-én
Tagjai főként volt oroszországi hadifoglyok
(akiket a bolsevizmus megérintett) – céljuk az
orosz példa követése, proletárdiktatúra
bevezetése
Külpolitikai helyzetre: „világforradalom”
Magyar hadsereg – szétesett, demoralizált






A kormányt támadják, ezért népszerűségük
növekszik – ettől erőszakosabbak is lesznek
Egyre nagyobb lesz a különbség köztük és az
MSzDP között
A kormány ugyanakkor balra tolódik – 1919.
január: Károlyi államfő lesz
Miniszterelnök: Berinkey Dénes, a kormányába
a korábbinál több szocdem tagot emel be
Tüntetések – 1919 február 20 behatolnak a
Népszava szerkesztőségébe, szétverik
Erre a kommunista vezetők egy részét
letartóztatták
Külpolitikai helyzet




1918 őszén az antant szövetségében harcoló
cseh, román, délszláv alakulatok egyre több
területet szállnak meg
Ezek jóval túlmennek az addig kijelölt
demarkációs vonalon
Az antant azonban utólag elfogadja a jogtalanul
kijelölt új demarkációs vonalat – ld. Tkv. 29. o.
térkép
E folyamat betetőzése: a VIX-jegyzék
A Tanácsköztársaság





Károlyi ezt nem fogadhatta el – de vissza sem
utasíthatta, ezért: lemond
Terve: az MSzDP-nek adja át a hatalmat
Az MSzDP azonban nem vállalta az MKP nélkül
a kormányzást – titokban megegyeznek velük
Erről Károlyi nem tudott – így ez tp puccs
Március 21: az új kormány, az ún. Forradalmi
Kormányzótanács megalakulása






Vezetője Garbai Sándor
A tényleges hatalom gyakorlója: KUN BÉLA
(külügyi népbiztos)
A tanácsköztársaság rendszerének felépítése:
tkv. 31.oldal
Intézkedések: államosítások, ld. Tkv. 30.,
részlet egy rendeletből
Propagandisztikus ígéretek – gyerekek
nyaraltatása, Margitsziget megnyitása
Valódi életszínvonalemelést nem tudtak elérni –
erőszakos fellépéseik („vörös terror”)miatt
ellenállás

Ludovika tisztjeinek lázadása pl., de más akciók
is voltak ellenük
A Tanácsköztársaság és a
katonai helyzet




Vix-jegyzék visszautasítása – nyílt
szembenállást jelent az antanttal
A cseh, román hadsereg erre egyre tovább
nyomul, cél: az elfoglalt területek végleges
birtokba vétele
A Tanácskormány nem rendelkezik hadsereggel
Vörös Hadsereg megalakítása – a régi rendszer
tisztjei is csatlakoznak, ideológiai fenntartásaik
ellenére – így áprilisra 53 ezer fős hadsereg!
Léva elfoglalása
Stromfeld
Aurél




1919 május végén VH ellentámadás – siker:
Felvidék nagy részének a visszafoglalása
(Stromfeld Aurél, Szamuely Tibor, Landler Jenő)
– ennek nyomán június elején: Szlovák
Tanácsköztársaság jön létre, mindössze hat
napig tudott megmaradni
A győzelmek hatására: Clemenceau-jegyzék
(tkv. 32. o.) – ezt a Tk elfogadja
Ez a győzelmek feladását jelentette – a
hadsereg demoralizálódott, általános csalódás
Mivel a románok nem vonultak ki – ellenük
támadás
A Tanácsköztársaság
összeomlása





A románok elleni támadás sikertelen volt
A románok ellentámadás meghátrálásra
kényszerítette a VH-t
A románok Budapest felé nyomulnak –
augusztus elején bevonulnak a fővárosba
Ennek hatására a Kormányzótanács lemond
augusztus 1-jén
A hatalmat a Peidl Gyula vezett ún.
„szakszervezeti” kormánynak adják át
Román
tisztek
Budapest
közelében