Őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság (5172224)

download report

Transcript Őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság (5172224)

8.1 Az OMM felbomlása és
következményei
Trianon gazdasági, társadalmi és
etnikai hatásai
A Károlyi-kormány bel- és külpolitikai mozgástere és intézkedései.
A tanácskormány uralomra kerülése, politikája, bukásának okai.
Trianon társadalmi, bel- és külpolitikai következményei
Ferenc
Ferdinánd
1918.Júnis 28.
Doberdo
Isonzo
Piave
OMM szétesése
1918. nov. 3.
I. világháború
Őszirózsás
forradalom
1918. okt.31.
9.1 OMM
felbomlása
1918. márc.21.
Tanácsköztársaság
Proletárdiktatúra
Vörös terror
Károlyi Mihály
Kun Béla
Magyarország a háborúban
1914.jún.28.
Ferenc Ferdinánd
TK 4-6. old
Isonzó
Doberdói -fensík
Piave
Tk.4-23.old
TK.4-23-old.
Tk.4 23.old
OMM
IV. Károly
a birodalom nemzetiségei
Tk4-17. old
a teljes függetlenséget követelték
antant nagyhatalmak
támogatták
Németellnes
nemzet államok rendszerét kívánták létrehozni
Kelet- Közép- Európában
A nemzetiségi területek központjaiban megalakultak a
Nemzeti Tanácsok
A hadseregben október közepétől sorra alakunk meg a
Katona Tanácsok
Függetlenségi 48-as párt
(Károlyi Mihály)
Polgári Radikális Párt
(Jászi Oszkár)
Magyar Nemzeti Tanács
Tk4- 23 old
Magyarországi
Szociáldemokrata Párt
Birodalom szétesése
Őszirózsás forradalom
Tk.4-23. old
Olaszország és az Osztrák-Magyar Monarchia
határtérsége az Isonzónál korabeli térképen.
Zöld színnel jelölve a határ, szaggatott kékkel a
tervezett védelmi vonal
Forrás: Tk 4 (Sz)27.old
1918. November 3
Pádovában
Weber tábornok aláírja a OMM nevében a fegyverszünetet
Tk.4-23-24. old.
Bízott a kedvezőbb elbírálásban
Franchet d’Esperey
Belgrádba
Fegyverszüneti szerződés
Károlyi
Erdély D-K részét birtokba vették a románok
D-Magyarországot a szerbek
Magyarország kezén hagyta Erdély és Kelet-Magyarország
jelentős részét, valamint egész É-Magyarországot
1918. November 16
A köztársaság kikiáltása 1918. november 16-án
Linder Béla
1918. november 2-án mondta el az Országház előtt összegyűlt, a
kormányra felesküdő tisztikarnak hírhedt beszédét:
"Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát nem
akarok látni!"
Károlyi
Mihály
Vakon bízott
Wilsoni elvekben
Pacifizmusban
Tk.4- 24. old
Forrás:26. old-16/17/18
Az egész magyarság jövőjét
fenyegető helyzet minden
eddiginél erőtejesebb
NEMZETI
ÖSSZEFOGÁST
követelt volna
Károlyi Mihály és
Jászi Oszkár
Tk.4-23-24. old.
Iuliu Hossu püspök felolvassa az 1918. december 1-i gyulafehérvári
román nemzeti gyűlés határozatát Erdély és Románia egyesüléséről
Népgyűlés Szatmárnémetiben 1919. március 2-án.
A tömeg Károlyi Mihály beszédét hallgatja
Tanácsköztársaság
Tk.4 -28/29. old
Garbai Sándor és Kun Béla
bejelentik a Tanácsköztársaság
kikiáltását
1919. Március 21.
Tanácsköztársaság
Proletárdiktatúra
Vörös terror
Stromfeld Aurél és Böhm Vilmos
A Tanácsköztársaság katonai sikerei
Megszálló román csapatok
Budapest utcáin
Ferenc
Ferdinánd
1918.Júnis 28.
Doberdo
Isonzo
Piave
OMM szétesése
1918. nov. 3.
I. világháború
Őszirózsás
forradalom
1918. okt.31.
9.1 OMM
felbomlása
1918. márc.21.
Tanácsköztársaság
Proletárdiktatúra
Vörös terror
Károlyi Mihály
Kun Béla