Kecskemét az els* világháború éveiben

Download Report

Transcript Kecskemét az els* világháború éveiben

Készítette:
Gracza Attila, Halmai Tamás, Szabó Géza





Épült 1886-1887 között.
Tervezői voltak: Pártos Gyula és Lechner
Ödön.
A vezető építész Erdélyi Mihály volt.
A főépület 6 méter magas.
II. Vilmos német katonái is lakták az első
világháború idején (IV. huszárezred).




A kecskeméti laktanyában a „38-asok”
állomásoztak.
A harcok kezdete 1914 július végére, augusztus
elejére tehető: Alfred Krauss tábornok
vezetésével győzelmek a szerbek ellen.
1914 végén és 1915 elején győzelmek az oroszok
ellen.
1915 tavasz: harcok az Isonzo folyónál (olasz
határ).





1915 márc. 20: a Premisl-erőd felszabadítása
1915 májusa: ,,a ragyogó május” (a központi
hatalmak jelentős katonai győzelmei)
1915. május 2-5.: gorlicei áttörés (győzelem az
orosz fronton)
1915. augusztus 20: Varsó elfoglalása
1918. november 11-én Lengyelország 123 év
után ismét függetlenné válik.
Piarista Gimnázium
( ma Piarista Kollégium )
Református
Gimnázium


Új iskolák építésére volt szükség, különösen is
a külvárosi gyermekek számára, mert iskolájuk
kórház lett vagy túl messze volt a lakóhelytől,
és az iskolába járás a háború idején veszélyes
volt.
Új iskolák:




Muszáji iskola
Kuruc-téri iskola
Mátyás király téri iskola
egyéb tanyasi iskolák építése





1916-tól egyre több a rekvirálás Kecskeméten.
Élelmiszer helyett már a fémtárgyakat, a
harangokat is elviszik, mert az emberek nem
tudtak már több ételt beszolgáltatni.
A szabadkai hatos gyalogezred heteken át
végezte a rekvirálást, de várakozáson aluli
eredménnyel.
1918 folyamán a legfiatalabb és a legidősebb
férfiakat is katonai szolgálatra rendelik.
1918 szeptemberére nyilvánvalóvá vált a
háború elvesztésének ténye.


1918 november 1-jén délelőtt 10 óra:
megkezdődött a forradalom Kecskeméten.
A háborúellenes hangulat oka: nélkülözések,
beszolgáltatások, katonai behívók.
A Piarista Gimnázium a későbbiek során számon tartja
azokat a diákokat, öregdiákokat, tanárokat, akik elestek a
„nagy háborúban”