BATTHYÁNY-KORMÁNY ÉS A SZABADSÁGHARC

download report

Transcript BATTHYÁNY-KORMÁNY ÉS A SZABADSÁGHARC

BATTHYÁNY-KORMÁNY
ÖSSZETÉTELE
IDŐSZAKA
1848 MÁRCIUS 17
1848 MÁRCIUS 23/BEMUTATÁS AZ
OGY-BEN
1848 SZEPTEMBER 11 LEMONDÁS
1848 OKTÓBER 3 MANIFESZTUM A
FELOSZLATÁSRÓL
A HATALOM ÁTADÁSA AZ OHB-NAK
AZ OHB-T AZ OGY HOZZA LÉTRE AZ
ÜGYVEZETŐ KORMÁNY MELLÉ
HELYZETE
TÖRVÉNYES
KINEVEZETT
OGY-NEK FELELŐS
ALKOTMÁNYOS MONARCHISTA
MÉRSÉKELTEK ÉS RADIKÁLISOK
CÉLJAI
ÁPRILISI TÖRVÉNYEK
POLGÁRI ALK.ÁLLAM
SZABADSÁGJOGOK
CENZUSOS VÁLASZTÓJOG
PERSZONÁLUNIÓ/ÖNÁLLÓ HAD-ÉS
PÉNZÜGY LÉTREHOZÁSA
HONVÉDSÉG LÉTREHOZÁSA
KOSSUTH-BANKÓK/JÚNIUSTÓL
EGYSÉGES NEMZETÁLLAM ÉS UNIÓ
ERDÉLLYEL
KÖTELEZŐ ÖRÖKVÁLTSÁG,A TIZED ÉS
ÚRISZÉK ELTÖRLÉSE
JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS NEHÉZSÉGEI
NEHÉZSÉGEI
-KÉSLEKEDÉS NEMZETISÉGI TERÜLETEKEN
- KÁRPÓTLÁS NEHÉZSÉGEI(ÁLLAM A KINCSTÁRI
BIRTOKOK ELADÁSÁBÓL AKARJA),DE A JOBBÁGYOKNAK
NEM KELL FIZETNI
-NINCS FÖLDOSZTÁS A ZSELLÉREKNEK,DE A HÁZAS
ZSELLÉREK PARCELLÁHOZ JUTOTTAK A KÖZÖS
LEGELŐKBŐL
-MAJORSÁGI SZŐLŐBIRTOKOK ÉS KIHASÍTOTT TELKEK
NEM SZABADULTAK FEL
NEMZETISÉGEK EGY RÉSZE LÁZAD
GYŰLÉSEK ÉS CÉLOK(ZÁGRÁB,LIPTÓSZENTMIKLÓS,ÚJVIDÉK,KARLÓCA,
BALÁZSFALVA)
-HORVÁTOK A FÜGGETLENSÉGÉRT A DRÁVÁTÓL DÉLRE
-SZERBEK A SZERB VAJDASÁGÉRT
-ERDÉLYI ROMÁNOK AZ UNIÓ ELLEN
-SZLOVÁKOK MEGYEI-TERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÉRT ÉS NYELVHASZNÁLATÉRT
MAJD CSATLAKOZNAK AZ AUSZTROSZLÁV MOZGALOMHOZ
SZERVEZKEDNEK ÉS LÁZADNAK
-HORVÁT RENDI-TARTOMÁNYI KORMÁNYZAT/J.JELLACIC HATÁRŐREZREDES-BÁN
-SZERB LÁZADÁS ÉS VAJDASÁGI KORMÁNYZAT KIALAKÍTÁSA/RAJACIC PATRIARCHA
SUPLJIKAC VAJDA,STRATIMIROVIC NEMZETI BIZOTTMÁNYA
-ERDÉLYI ROMÁN NÉPFELKELÉS ÉS ROMÁN NEMZETI KOMITÉ SAGUNA ÉS BARNUT
VEZETÉSÉVEL
ELLENTÉTEK AZ OSZTRÁK KORMÁNNYAL ÉS UDVARRAL
-CENTRALIZÁCIÓ ÉS PERSZONÁLUNIÓ ELLENTÉTE/AUG.31 ÁLLAMIRAT KÖVETELÉSEI
ELSŐ TÁMADÁS
JELLACIC SEREGE
OSZTRÁK TÁMOGATÁS
TÁMADÁS SZEPT.11-ÉN
F.LAMBERG KATONAI PARANCSNOK
A LEMONDOTT NÁDOR HELYETT
ÖNVÉDELEM SZERVEZÉSE
-OHB,A BOMLÓ KORMÁNY MELLÉ(IX.16)
-TOBORZÁS/KOSSUTH AZ ALFÖLDÖN
-UJONCOZÁS/HONVÉDZÁSZLÓALJAK
-NÉPFELKELÉS ÉS NEMZETŐRÖK
-ISTVÁN NÁDOR,MAJD MÓGA JÁNOS
ALTÁBORNAGY A PARANCSNOK
-TISZTIKAR EGY RÉSZE A KORMÁNY MELLETT
-SZŐLŐDÉZSMA ELTÖRLÉSE
PÁKOZDI GYŐZELEM/IX.29/MÓGA
OZORAI GYŐZELEM/X.7/GÖRGEY-PERCZEL
JELLACIC KIMENEKÜLÉSE
LAMBERG FELKONCOLÁSA/IX.28.
MÁSODIK TÁMADÁSI
KÍSÉRLET
LATOUR-TERV
OKT.3-I MANIFESZTUM
(KORMÁNY ÉS OGY.FELOSZLATÁSA)
JELLACIC KIRÁLYI BIZTOS ÉS A MAGYAR
HADSEREG FŐPARANCSNOKA
REPUBLIKÁNUSOK HATALOMÁTVÉTELE
OKTÓBER 6-ÁN MEGHIUSÍTJA
WINDISCHGRATZ LEVERI(XI.1) ÉS A
BETÖRŐ MAGYAR SEREGET
SCHWECHATNÁL MEGVERIK(X.30.)
HARMADIK TÁMADÁS
ÚJ URALKODÓ/FERENC JÓZSEF/XII.2.
ÚJ KORMÁNY/SCHWARZENBERG/XI.24.
BIRODALMI HADSEREG/WIND./XII.16/
50 EZER FŐVEL
TÖBBIRÁNYÚ TÁMADÁS/BEKERÍTÉS
(F.SCHLICK,SZERBEK,A.PUCHNER)
VISSZAVONULÁS ÉS KITÉRÉS(GÖRGEY)
PEST-BUDA FELADÁSA
VEZETÉS DEBRECENBE(XII.31)
KATONAI ÖSSZPONTOSÍTÁS A TISZÁNÁL
ELSŐ SIKERTELEN ELLENTÁMADÁS
(DEMBINSKY,KÁPOLNA/II.26) ÉS TISZTI
LÁZADÁS ELHÁRÍTÁSA
MÁSODIK SIKERES ELLENTÁMADÁS
(TAVASZI HADJÁRAT/IV.2-V.21)
TAVASZI HADJÁRAT
ERDÉLY VISSZAFOGLALÁSA
ÉS A DÉLVIDÉK
PACIFIKÁLÁSA
BEM JÓZSEF HADJÁRATA(DEC.-MÁRC.)
SZERB LÁZADÁS LEVERÉSE(ÁPR.-MÁJ.)
ÁPRILIS 14/DEBRECEN/KOSSUTH LAJOS
FÜGGETLENSÉGI
NYILATKOZAT
TARTALMA/162.O.
VÁLASZ AZ OLMÜTZI ALKOTMÁNYRA/MÁRCIUS 4.
TISZTIKAR ÉS A BÉKEPÁRT ELLENZI
KISEBBSÉGI NÉZET VOLT
KÜLSŐ TÁMOGATÁST REMÉLT/KÖVETEK KÜLFÖLDRE
HATALMÁNAK NÖVEKEDÉSÉT REMÉLTE/KORMÁNYZÓ
ÚJ KORMÁNYT ÁLLÍTOTT FEL MÁJUS 1-TŐL
(SZEMERE BERTALAN)
NEGYEDIK TÁMADÁS
OROSZ SEGÍTSÉG(I.MIKLÓS V.1.)
200 EZER KATONA MÁJUS 9-TŐL
MEGNÖVELT BIRODALMI SEREG/HAYNAU
TÖBBIRÁNYÚ TÁMADÁSSAL
NAGY FÖLÉNY
SIKERTELEN KÍSÉRLET SZÖVETSÉGES
SZERZÉSRE/EURÓPAI EGYENSÚLYT VÉDIK
RÉSZSIKEREK A NEMZETISÉGI KÉRDÉS
RENDEZÉSÉBEN(ROMÁN MEGÁLLAPODÁS ÉS
NEMZETISÉGI TÖRVÉNY(JÚLIUS 28)
VITA A VÉDEKEZÉSRŐL
GÖRGEY-TERV KUDARCA/KOMÁROMI
CSATÁK( JÚLIUS 2 ÉS 11)
VISSZAVONULÁS ARADRA
ERDÉLY FELADÁSA/SEGESVÁR/VII.31
FŐSEREG VERESÉGE (TEMESVÁRI
CSATA/VIII.9.)
KOSSUTH HATALOMÁTADÁSA (VIII.11.)
VILÁGOSI FEGYVERLETÉTEL(GÖRGEY AZ
OROSZOK ELŐTT VIII.13-ÁN)
HAYNAU DIKTATÚRÁJA
ARADI VÉRTANÚK ÉS BATTHYÁNY KIVÉGZÉSE
AZ UTOLSÓ HADMŰVELETEK
HAYNAU BOSSZÚ