Internet w logistyce

download report

Transcript Internet w logistyce

Internet w logistyce
Propozycje tematów
1. Zarządzanie zapasami przez dostawcę (VMI)
2. Internetowe giełdy towarowe
3. Przepływy informacji w procesie logistycznym
4. System ECR (Efektywnej Obsługi Konsumenta)
5. Strategia szybkiego reagowania (QR)
6. Logistyka sklepu internetowego
7. Informatyczne zasoby logistyczne
8. Przegląd serwisów internetowych z zakresu
logistyki