İdare Hukuku Slaytı 3

Download Report

Transcript İdare Hukuku Slaytı 3

İDARENİN GÖREVLİLERİ
KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI VE MEMURLUK
MESLEĞİ
YASAL DÜZENLEMELERDE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI
1)GENEL OLARAK KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI
YÜRÜTÜLEN GÖREVİN NİTELİĞİ ESAS ALINARAK KAMU
TÜZEL KİŞİLERİNDE KAMU HUKUKU BAĞI İLE ÇALIŞAN
VE BU İŞİ BİR MESLEK OLARAK YÜRÜTEN KİŞİLERDİR.
2)YASAL
DÜZENLEMELERDE
KAMU
GÖREVLİSİ
KAVRAMI
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA GÖRE KAMU
HİZMETLERİ; MEMURLAR, SÖZLEŞMELİ PERSONEL,
GEÇİCİ PERSONEL VE İŞÇİLER ELİYLE GÖRDÜLÜR.
a)MEMUR:MEVCUT
KURULUŞ
BİÇİMİNE
BAKILMAKSIZIN, DEVLET VE DİĞER KAMU TÜZEL
KİŞİLİKLERİNCE GENEL İDARE ESASLARINA GÖRE
YÜRÜTÜLEN ASLİ VE SÜREKLİ KAMU HİZMETLERİNİ
İFA İLE GÖREVLENDİRİLENLER.
b)SÖZLEŞMELİ PERSONEL:ÖZEL BİR MESLEK
BİLGİSİNE VE İHTİSASINA İHTİYAÇ GÖSTEREN
GEÇİCİ
İŞLERDE,
BAKANLAR
KURULUNCA
BELİRLENEN ESAS VE USULLER ÇERÇEVESİNDE
KURUMUN TEKLİFİ VE DEVLET PERSONEL
BAŞKANLIĞININ
GÖRÜŞÜ
ÜZERİNE
MALİYE
BAKANLIĞINCA
VİZELENEN
POZİSYONLARDA,
MALİ YILLA SINIRLI OLARAK SÖZLEŞME İLE
ÇALIŞTIRILMASINA KARAR VERİLEN VE İŞÇİ
SAYILMAYAN KAMU HİZMETİ GÖREVLİLERİ.
c)GEÇİCİ PERSONEL:BİR YILDAN AZ SÜRELİ VEYA
MEVSİMLİK HİZMET OLDUĞUNA DEVLET
PERSONEL BAŞKANLIĞI VE MALİYE BAKANLIĞININ
GÖRÜŞLERİNE DAYANILARAK BAKANLAR
KURULUNCA KARAR VERİLEN GÖREVLERDE VE
BELİRTİLEN ÜCRET VE ADET SINIRLARI İÇİNDE
SÖZLEŞME İLE ÇALIŞTIRILAN VE İŞÇİ SAYILMAYAN
KİMSELERDİR.
d)İŞÇİLER:FIKRALARINDA BELİRTİLENLER DIŞINDA
KALAN VE İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİNCE TAHSİS
EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINDA BELİRSİZ
SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİYLE ÇALIŞTIRILAN
SÜREKLİ İŞÇİLER İLE MEVSİMLİK VEYA KAMPANYA
İŞLERİNDE YA DA ORMAN YANGINIYLA MÜCADELE
HİZMETLERİNDE İLGİLİ MEVZUATINA GÖRE GEÇİCİ
İŞ POZİSYONLARINDA ALTI AYDAN AZ OLMAK
ÜZERE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİYLE
ÇALIŞTIRILAN GEÇİCİ İŞÇİLERDİR.
3)DEVLET MEMURU-DİĞER KAMU GÖREVLİSİ
AYRIMI
a)MEMUR:
657 SAYILI KANUNUN 4\A MADDESİNE GÖRE
‘DEVLET VE DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİNCE
GENEL İDARE ESASLARINA GÖRE YÜRÜTÜLEN ASLİ
VE SÜREKLİ KAMU HİZMETLERİNİ İFA İLE
GÖREVLENDİRİLENLERE’ MEMUR DENİR.DEVLET
MEMURLARI KENDİ İÇİNDE İKİYE AYRILIR:
1)657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
ÇERÇEVESİNDE İSTİHDAM EDİLEN GÖREVLİLER.
2)KENDİ ÖZEL KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE
İSTİHDAM EDİLEN GÖREVLİLER.
b)DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ:
KAMU TÜZEL KİŞİLERİNDE KAMU HUKUKU BAĞI İLE
İSTİHDAM EDİLEN ANCAK MEMUR OLMAYAN
GÖREVLİLER, DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİ
OLUŞTURMAKTADIR.
KAMU GÖREVLİLERİNİN FARKLILIKLARI
a)HİZMETE ALINMA YÖNÜNDEN
b)ÜCRET YÖNÜNDEN
c)HİZMET SÜRELERİ YÖNÜNDEN
d)UYGULANAN HUKUK BAKIMINDAN
MEMUR İLE İDARE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ
NİTELİĞİ:KARŞILIKLI ANLAŞMAYA (SÖZLEŞMEYE)
DAYANAN BİR İLİŞKİ DEĞİL, KANUNA DAYANAN BİR
STATÜ İLİŞKİSİDİR.
MEMURLUK MESLEĞİNİN İLKELERİ
a)SINIFLANDIRMA İLKESİ
DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN
SINIFLAR:
1)GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
2)TEKNİK HİZMETLER SINIFI
3)SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
4)EĞİTİM VE ÖĞRETİM SINIFI
5)AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI
6)DİN HİZMETLERİ SINIFI
7)EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI
8)YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
9)MÜLKİ İDARE HİZMETLERİ SINIFI
10)MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI
SINIFLANDIRMANIN SONUÇLARI:
1)BU KANUNA TABİ KURUMLARDA SINIFLAR DIŞINDA
MEMURLUK KADROLARI İHDAS EDİLEMEZ.
2)BİR SINIFTA GÖREVE BAŞLAYAN KİŞİ, KENDİ İSTEĞİ
DIŞINDA BAŞKA BİR SINIFTA ÇALIŞTIRILAMAZ.
b)KARİYER İLKESİ
c)LİYAKAT İLKESİ
MEMURLUĞA GİRİŞTEKİ İLKELER
a)SERBESTLİK İLKESİ
b)EŞİTLİK İLKESİ
c)GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERDEN BAŞKA
BİR NİTELİĞİN ARANMAMASI İLKESİ
MEMUR OLABİLMENİN GENEL ŞARTLARI
1)VATANDAŞLIK
2)YAŞ
3)ÖĞRENİM
4)KAMU HAKLARINDAN MAHRUM OLMAMAK
5)ASKERLİK
6)SAĞLIK
7)MAHKUMİYET
ÖZEL ŞARTLAR:
1)HİZMET GÖRÜLECEK SINIF İÇİN 36 VE 41 NCİ
MADDELERDE BELİRTİLEN ÖĞRETİM VE EĞİTİM
KURUMLARININ BİRİNDEN DİPLOMA ALMIŞ OLMAK.
2)KURUMLARIN ÖZEL KANUN VE DİĞER
MEVZUATINDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIMAK.
ATAMA AŞAMALARI, İLERLEME VE ÇALIŞMA
SAATLERİ
1)ATAMA AŞAMALARI
a)KADROLARIN DUYURULMASI
b)SINAV ŞARTI
c)ADAYLIK AŞAMASI
d)ASLİ MEMURLUĞA ATANMA
e)GÖREVE BAŞLAMA
ATAMAYA İLİŞKİN BAZI KURALLAR
1)ATAMAYA YETKİLİ MERCİLER
-BAKANLAR KURULU KARARI İLE ATANANLAR
-MÜŞTEREK KARARNAME İLE ATANANLAR
-ÖZEL KANUNLARDA GÖSTERİLEN MERCİLER
2)NAKLEN ATAMA
3)KURUMLAR ARASI NAKİL
2)İSTİSNAİ MEMURLUK
657 SAYILI KANUNUN ATANMA, SINAVLAR,
KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELMESİ
HÜKÜMLERİNE
TABİ
OLMAKSIZIN
ATAMA
YAPILABİLEN MEMURLUKLARA DENİR.
3)MEMURLARIMN İLERLEMESİ
MEMURLAR ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE
BELLİ BİR KADEME VE DERECEDEN GÖREVE
BAŞLARLAR.DERECE DERECE KADEME KADEME
İLERLER.
ÖRNEK:BAŞLANGIÇ-BİTİŞ DERECE VE KADEMELERİ
-İLKOKUL:15\1-7\SON
-ORTAOKUL:14\2-5\SON
-LİSE:13\3-3\SON
-İKİ YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM:10\2-1\SON
-DÖRT YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM:9\1-1\SON
-BEŞ YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM:9\2-1\SON
-ALTI YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM:9\3-1\SON
KADEME İLERLEMESİ-YATAY İLERLEME:
KADEME:DERECE İÇİNDE, GÖREVİN ÖNEMİ VEYA
SORUMLULUĞU ARTMADAN, MEMURUN AYLIĞINDAKİ
İLERLEMEDİR.
DERECE
İLERLEMESİ-DİKEY
İLERLEME:ÜCRET
YANINDA GÖREVDE DE İLERLEME SÖZ KONUSUDUR.
MEMUR ÖZLÜK DOSYASI:MEMURUN MESLEKİ
BİLGİLERİ, MAL BİLDİRİMLERİ; VARSA İNCELEME,
SORUŞTURMA, DENETİM RAPORLARI, DİSİPLİN
CEZALARI İLE ÖDÜL VE BAŞARI BELGESİ VERİLMESİNE
İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER KONULUR.
ÇALIŞMA SAATLERİ
-HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ:GENEL OLARAK 40
SAATTİR.BU SÜRE CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ
TATİL OLMAK ÜZERE DÜZENLENİR.
-GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİ:MERKEZDE BAŞBAKANLIK
DEVLET VE PERSONEL BAŞKANLIĞINIMN TEKLİFİ
ÜZERİNE BAKANLAR KURULUNCA, İLLERDE VALİLER
TARAFINDAN TESPİ OLUNUR.
HİZMET İÇİNDE YETİŞTİRİLME
DEVLET
MEMURLARININ
YETİŞMELERİNİ
SAĞLAMAK, VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK VE DAHA
İLERİKİ GÖREVLERE HAZIRLAMAK AMACIYLA
UYGULANACAK HİZMET İÇİ EĞİTİM, DEVLET
PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İLGİLİ
KURUMLARLA
BİRLİKTE
HAZIRLANACAK
YÜRÜTMELİKLER DAHİLİNDE YÜRÜTÜLÜR.
-EĞİTİM BİRİMLERİ
-EĞİTİM MERKEZLERİ
YÜKÜMLÜLÜKLER, YASAKLAR VE HAKLAR
ANAYASAL İLKE:MEMURLARIN VE DİĞER KAMU
GÖREVLİLERİNİN
NİTELİKLERİ,
ATANMALARI,
GÖREV
VE
YETKİLERİ,
HAKLARI
VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ, AYLIK VE ÖDENEKLERİ VE
DİĞER ÖZLÜK İŞLERİ KANUNLA DÜZENLENİR.
MEMURLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:ÖDEVLER
1)ANAYASA VE KANUNLARA SADAKAT
2)DEVLETE BAĞLILIK
3)TARAFSIZLIK
4)EMİRLERE İTAAT
5)İŞ BAŞINDA BİZZAT BULUNMA
6)MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA
7)UYUMLU GİYİNME
8)RESMİ BELGE, ARAÇ VE GEREÇLERİ GERİ VERME
MEMURLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YASAKLAR
1)İKİNCİ BİR GÖREV ALMA YASAĞI
2)TİCARİ FAALİYETTE BULUNMA YASAĞI
3)GREV VE TOPLU ÇEKİLME YASAĞI
4)HEDİYE ALMA, MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI
5)SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA YASAĞI
6)GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA YASAĞI
7)DERNEK KURMA VE ÜYE OLMA YASAĞI
8)AYRILDIĞI KURUMA KARŞI GÖREV ALMA YASAĞI
MEMURLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN HAKLAR
1)MEMURLUK TEMİNATI(GÜVENLİK HAKKI)
2)HİZMET HAKKI
3)ŞİKAYET VE DAVA HAKKI
4)SENDİKA HAKKI
5)İZİN HAKKI
DMK MEMURLARA 5 TÜZ İZİN HAKKI TANIMAKTADIR:
a)YILLIK İZİN
b)MAZERET İZNİ
c)SAĞLIK İZNİ
d)HASTALIK İZNİ
e)AYLIKSIZ İZİN
6)AYLIK(MAAŞ) HAKKI
7)YOLLUK HAKKI
8)EMEKLİLİK HAKKI
9)İSTİFA HAKKI
10)SOSYAL HAKLAR
MEMURUN DİSİPLİN SORUMLULUĞU
KAMU HİZMETLERİNİN GEREĞİ GİBİ YÜRÜTÜLMESİNİ
SAĞLAMAK AMACI İLE KANUNLARIN,
TÜZÜKLERİN VE YÖNETMELİKLERİN DEVLET
MEMURU OLARAK EMRETTİĞİ ÖDEVLERİ YURT
İÇİNDE
VEYA
DIŞINDA
YERİNE
GETİRMEYENLERE,UYULMASINI ZORUNLU KILDIĞI
HUSUSLARI
YAPMAYANLARA,
YASAKLADIĞI
İŞLERİ YAPANLARA DURUMUN NİTELİĞİNE VE
AĞIRLIK DERECESİNE GÖRE 125 İNCİ MADDE DE
SIRALANAN DİSİPLİN CEZALARINDAN BİRİSİ
VERİLİR.
DİSİPİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ
a)UYARMA
b)KINAMA
c)AYLIKTAN KESME
d)KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI
e)DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA
DİSİPLİN SORUŞTURMASI USULÜ
DİSİPLİN SORUŞTURMASININ AÇILMASI:DİSİPLİN
USULÜ, DİSİPLİN SORUŞTURMASININ
AÇILMASIYLA BAŞLAYIP, MEMURA CEZA
VERİLMESİ YA DA VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ
KARARIN İLGİLİ MEMURA TEBLİĞİ İLE SONA EREN
BİR YÖNTEMDİR.DİSİPLİN SORUŞTURMASI,
SORUŞTURMA KARARI İLE BAŞLAR.HERHANGİ BİR
DİSİPLİN SUÇUNUN İŞLENDİĞİNİ ÖĞRENEN AMİR,
DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇAR.SORUŞTURMAYI
KENDİSİ VEYA ATADIĞI BİR SORUŞTURMACI
YÜRÜTÜR.SORUŞTURMACI, DELİLLERİ TOPLAR,
TANIK DİNLER, KEŞİF VE BİLİRKİŞİ YÖNTEMİNİ DE
KULLANABİLİR.
SAVUNMA HAKKI-ANAYASAL İLKE:MEMURLAR VE
DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE SAVUNMA HAKKI
TANINMADIKÇA DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ.
DİSİPLİN CEZALARINI VERMEYE YETKİLİ
MAKAMLAR:
1)UYARMA, KINAMA VE AYLIKTAN KESME CEZALARI
DİSİPLİN AMİRİ TARAFINDAN VERİLİR.
2)KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI,
MEMURUN BAĞLI BULUNDUĞU KURUMDAKİ
DİSİPLİN KURULUNUN KARARI ALINDIKTAN SONRA
ATAMAYA YETKİLİ AMİR TARAFINDAN VERİLİR.
3)DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI İSE
MEMURUN BAĞLI BULUNDUĞU KURUMUN YÜKSEK
DİSİPLİN KURULU KARARI İLE VERİLİR.
DİSİPLİN CEZASINDA ZAMANAŞIMI
aa)SORUŞTURMAYA
BAŞLAMA
SÜRESİNDE
ZAMANAŞIMI:UYARMA, KINAMA, AYLIKTAN KESME
VE KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI
CEZALARINDA BİR AY İÇİNDE; MEMURİYETTAN
ÇIKARMA
CEZASINDA
ALTI
AY
İÇİNDE
SORUŞTURMA AÇILMAZSA, DİSİPLİN CEZASI
VERME YETKİSİ ZAMANAŞIMINA UĞRAR.
bb)CEZA VERME ZAMANAŞIMI:BU GİBİ FİİLERİN
İŞLENDİĞİ TARİHTAN İTİBAREN 2 YIL İÇİNDE
DİSİPLİN CEAZSI VERİLMEDİĞİ TAKDİRDE CEZA
VERME YETKİSİ ZAMANAŞIMINA UĞRAR.
cc)CEZA
VERME
SÜRESİ:SORUŞTURMANIN
TAMAMLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN UYARMA,
KINAMA VE AYLIKTAN KESME CEZALARINDA, 15
GÜN İÇİNDE KARAR VERİLMESİ ZORUNLUDUR.
TEBLİĞ VE UYGULAMA
YETKİLİ MAKAMCA VERİLEN DİSİPLİN CEZASI
KARARI, YAZILI OLARAK CEZA ALAN MEMURA
TEBLİĞ EDİLİR.DİSİPLİN CEZALARI VERİLDİĞİ
TARİHTEN İTİBAREN HÜKÜM İFADE EDER VE
DERHAL UYGULANIR.AYLIKTAN KESME CEZALARI
VERİLİŞ TARİHİNİ TAKİP EDEN AYBAŞINDA
UYGULANIR.
DİĞER HUSUSLAR
-TEKERRÜR
-BİR ALT CEZA UYGULAMASI
-GÖREVE SON VERME
-DİSİPLİN VE CEZA SORUŞTURMA İLİŞKİSİ
DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
a)İTİRAZ
b)YARGISAL BAŞVURU
DİSİPLİN CEZALARININ ORTADAN KALKMASI
a)SİLİNME
b)MAHKEME TARAFINDAN KALDIRMA
c)AF
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
a)YETKİLİLER
b)SORUMLULUK
c)ÖDEME
d)GÖZDEN GEÇİRME
aa)DİSİPLİN KOVUŞTURMASI HALİNDE
bb)CEZA KOVUŞTURMASI HALİNDE
MEMURUN CEZA SORUMLULUĞU
1)MEMURLARIN KORUNMASI İHTİYACI VE İZİN
SİSTEMİ
2)İZİN VERMEYE YETKİLİ MERCİLER
a)KAYMAKAM
b)VALİ
c)EN ÜST İDARİ AMİR
d)BAŞBAKAN VE İLGİLİ BAKAN
e)TBMM BAŞKANI
f)CUMHURBAŞKANI
g)İÇİŞLERİ BAKANI
MEMURLARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU
1)MEMURUN
İDAREYE
KARŞI
HUKUKİ
SORUMLULUĞU
MEMUR KASIT, KUSUR VEYA İHMALİ NEDENİYLE
İDAREYE BİR ZARAR VERMİŞSE, GENEL
HÜKÜMLER
ÇERÇEVESİNDE
SORUMLU
OLUR.GENEL HÜKÜMLER, ÖZEL HUKUK YANİ
BORÇLAR
HUKUKU
HÜKÜMLERİDİR.İDARE
MEMURUN MAAŞINDAN DOĞRUDAN KESİNTİ
YAPAMAZ.İDARE ÖNCE ÖDEME EMRİ GÖNDERİR,
MEMUR ÖDEME YAPMAZ İSE ADLİ YARGIDA
TAZMİNAT DAVASI AÇAR.
2)MEMURUN
ÜÇÜNCÜ
KİŞİLERE
KARŞI
SORUMLULUĞU
DEVLET MEMURU GÖREVİNİ YAPARKEN KİŞİLERE
BİR ZARAR VERMİŞSE, ZARAR GÖREN KİŞİLER,
MEMURA KARŞI DEĞİL İDAREYE KARŞI BİR
TALEPTE BULUNMAK ZORUNDADIRLAR.İDARE
ZARAR GÖRENİN ZARARININ TAZMİN ETTİKTEN
SONRA, İLGİLİ MEMURA RÜCU EDER.
MEMURLUĞUN SONA ERMESİ VE EMEKLİLİK
MEMURLUĞU SONA ERDİREN HALLER
1)İSTİFA(ÇEKİLME)
2)MUSTAFİ(ÇEKİLMİŞ) SAYILMA
3)MEMURLUKTAN ÇIKARILMA(İHRAÇ)
4)KOŞULLARDA EKSİKLİK
5)BAĞDAŞMAZLIK
6)ÖLÜM
7)EMEKLİLİK
MEMURLARDA EMEKLİLİK
1)EMEKLİLİK SEBEPLERİ
a)ZORUNLU EMEKLİLİK
b)MEMURUN İSTEĞİ ÜZERİNE EMEKLİLİK
c)İDARENİN İSTEĞİ ÜZERİNE(RE’SEN) EMEKLİLİK
2)EMEKLİLİK HAKLARI
a)YAŞLILIK AYLIĞI
b)MALULLÜK AYLIĞI
c)ÖLÜM SİGORTASI AYLIĞI
d)YAŞLILIK TOPLU ÖDEMESİ
e)TOPTAN ÖDEME
İDARENİN YETKİLERİ
İDARİ İŞLEM KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
1)İDARİ İŞLEM KAVRAMI
İŞLEVSEL ANLAMDA İDARE TARAFINDAN,
HUKUK ALANINDA BİR ETKİ DOĞURMAYA
YÖNELİK VE KAMU GÜCÜ KULLANARAK
YAPILAN TEK YANLI İRADE AÇIKLAMALARIDIR.
2)İDARİ İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ
a)TEK YANLIDIR.
b)İCRAİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.
c)HUKUKA
UYGUNLUK
KARİNESİNDNE
YARARLANIRLAR.
d)KAMU YARARI AMACINA YÖNELİKTİR.
e)MUTLAKA
BİR
SEBEBE
BAĞLI
OLARAK
YAPILABİLİR.
f)RE’SEN
UYGULANABİLİRLİK
KABİLİYETİNE
SAHİPTİR.
İCRAİ İŞLEM-İCRAİ OLMAYAN İŞLEM
KAMU GÜCÜNÜN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ÜZERİNDE,
AYRICA BAŞKA BİR İŞLEMİN VARLIĞINA GEREK
OLMAKSIZIN
DOĞRUDAN
DOĞRUYA
HUKUKİ
SONUÇLAR DOĞURMASI İŞLEMİN İCRAİLİĞİDİR.
KESİN İŞLEM, İDARİ KARAR ALMA SÜRECİNİN
TAMAMLANARAK NİHAİ İŞLEMİN ORTAYA ÇIKMASI
DEMEKTİR.
İDARENİN AÇIKLADIĞI İRADE, HUKUK ALANINDA BİR
DEĞİŞİKLİĞE
SEBEP
OLMUYORSA,
KİŞİLERİN
HUKUKİ DURUMUNA BİR ETKİ YAPMIYORSA, BU
İŞLEM İCRAİ OLMAYAN İŞLEM NİTELİĞİNDEDİR.
HAZIRLIK İŞLEMLERİ, BİLDİRİCİ İŞLEMLER VE
İÇ İŞLEYİŞE İLİŞKİN İŞLEMLER İCRAİ
OLMAYAN İŞLEMLERDİR.
İDARİ İŞLEM-DİĞER İŞLEMLER AYRIMI
-YASAMA İŞLEMLERİ İDARİ İŞLEM
NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR.
-YARGISAL İŞLEMLER İDARİ İŞLEM
NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR.
-HÜKÜMET İŞLEMLERİ İDARİ İŞLEM
NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR.
İDARİ İŞLEMİN TÜRLERİ
1)MADDİ BAKIMDAN İDARİ İŞLEMLER
a)DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER
b)BİREL(BİREYSEL) İŞLEMLER
2)İRADE AÇIKLAYANLARIN SAYISI BAKIMINDAN
İDARİ İŞLEMLER
a)BASİT (TEK) İRADELİ İŞLEMLER
b)KURUL (KOLEKTİF) İŞLEMLER
c)BİRLEŞME (KARMA) İŞLEMLER
d)ZİNCİR (AŞAMALI) İŞLEMLER
3)AÇIKLANAN İRADENİN ŞEKLİNE GÖRE İDARİ
İŞLEMLER
a)SARİH İDARİ İŞLEMLER
b)ZIMNİ İŞLEMLER
-ZIMNİ RET İŞLEMLERİ
-ZIMNİ KABUL İŞLEMLERİ
İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI
1)İDARİ İŞLEMİN YETKİ UNSURU
a)YETKİ UNSURUNUN ÖZELLİKLERİ
1)YETKİLER HUKUK KURALI İLE VERİLİR.
2)YETKİ UNSURUNUN KAMU DÜZENİNDEN
OLUŞU.
3)YETKİDE PARALELLİK İLKESİ.
4)YETKİNİN BİZZAT KULLANILMASI
ZORUNLULUĞU.
b)YETKİLERİN KULLANIMINDA İSTİSNALAR
1)YETKİ DEVRİ
2)VEKALET
c)YETKİ ÇEŞİTLERİ
1)KİŞİ BAKIMINDAN YETKİ
2)KONU BAKIMINDAN YETKİ
3)YER BAKIMINDAN YETKİ
4)ZAMAN BAKIMINDAN YETKİ
2)İDARİ İŞLEMİN BİÇİM UNSURU
a)İDARİ İŞLEMİN ŞEKLİ
b)İDARİ İŞLEMİN USULÜ
3)İDARİ İŞLEMİN SEBEP UNSURU
SEBEP UNSURUNDA HUKUKA AYKIRILIKLAR
1)İDARECE GÖSTERİLEN SEBEBİN GERÇEKTE VAR
OLMASI GEREKİR.
2)SEBEBİN KIYMET VE KUVVETİNİN İŞLEM YAPMAYA
ELVERİŞLİ OLMASI GEREKİR.
SEBEPLERİN ÇOKLUĞU VE SEBEP İKAMESİ
1)SEBEP ÇOKLUĞU
2)SEBEP İKAMESİ
4)İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU
a)İMKANSIZ BİR KONUDA İŞLEM YAPILMASI
b)HUKUKA AYKIRI İŞLEM TESİS EDİLMESİ
c)SEBEP-KONU İLİŞKİSİNDE SAKATLIK
5)İDARİ İŞLEMİN MAKSAT UNSURU
a)KAMU YARARINA YABANCI AMAÇLA HAREKET
EDİLMESİ
1)KİŞİSEL BİR AMAÇLA HAREKET EDİLMESİ.
2)SİYASAL BİR AMAÇLA HAREKET EDİLMESİ.
3)BİR KİŞİYE YARAR SAĞLAMAK YA DA ZARAR
VERMEK AMACIYLA HAREKET EDİLMESİ.
b)KANUNUN ÖZEL MAKSADININ DIŞINA ÇIKILARAK
İŞLEM YAPILMASI
c)USUL SAPTIRMASI VE MAKSATLARIN ÇOKLUĞU
1)USUL (YÖNTEM) SAPTIRMASI
2)MAKSATLARIN ÇOKLUĞU
İDARİ İŞLEMLERLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
1)BAĞLI YETKİ VE TAKDİR YETKİSİ
a)BAĞLI YETKİ
b)TAKDİR YETKİSİ
c)YERİNDELİK YETKİSİ
d)TAKDİR YETKİSİNİN YARGISAL DENETİMİ
2)İDARİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
a)DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
b)BİREYSEL İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
3)İDARİ İŞLEMLERİN KALDIRILMASI VE GERİ
ALINMASI
a)İDARİ İŞLEMLERİN KALDIRILMASI
-KALDIRMA
-KALDIRMA VE DEĞİŞTİRME
-AÇIK VEYA ZIMNİ KALDIRMA
-YETKİ VE USUL
b)İDARİ İŞLEMİN GERİ ALINMASI
VAR OLAN BİR İDARİ İŞLEMİN, YENİ BİR İDARİ
İŞLEMLE, İLK İŞLEMİN YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN
HUKUK ALEMİNDEN KALDIRILMASIDIR.
GERİ ALINABİLECEK İŞLEMLER
1)HUKUKA UYGUN İŞLEMLER
2)HUKUKA AYKIRI İŞLEMLER:SAKAT BİR İDARİ
KARARIN, İDARENİN ALACAĞI BAŞKA BİR KARAR
İLE HÜKÜMSÜZ HALE GETİRİLMESİDİR.
İDARİ SÖZLEŞMELER
İDARİ SÖZLEŞME KAVRAMI VE TÜRLERİ
KAMU HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ OLAN
İDARE, BU HİZMETLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIRKEN
İKİ TARAFLI HUKUKİ İŞLEM OLAN SÖZLEŞMELER DE
YAPABİLMEKTEDİR.
İDARİ SÖZLEŞME KISTASLARI
a)KANUNLA BELİRLEME
b)İÇTİHATLA GELİŞTİRİLEN KISTASLAR
1)SÖZLEŞMENİN TARAFLARINDAN BİRİSİNİN İDARE
OLMASI.
2)SÖZLEŞMENİN KONUSUNUN KAMU HİZMETİNİN
YÜRÜTÜLMESİ OLMASI.
3)SÖZLEŞMEDE İDAREYE ÖZEL HUKUKU AŞAN
ÜSTÜN YETKİLERİN VERİLMİŞ OLMASI.
TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞME TÜRLERİ
-TÜRK HUKUKUNDA İDARENİN ÖZEL HUKUK
SÖZLEŞMELERİ
-TÜRK HUKUKUNDA İDARENİN İDARİ
SÖZLEŞMELERİ
SÖZLEŞMELERİN AKDEDİLMESİ:İHALE
1)GENEL BİLGİLER
a)HER İKİ SÖZLEŞMENİN YAPILIŞI AYNI
KURALLARA TABİDİR.
b)SÖZLEŞMELER ÇEŞİTLİ AŞAMALARDAN
GEÇEREK GERÇEKLEŞTİRİLİR.
c)SÖZLEŞMELERİN AKDEDİLMESİNE İHALE ADI
VERİLMEKTEDİR.
d)KAMU İHALE MEVZUATINDA BİRLİK YOKTUR.
KAMU İHALELERİNE HAKİM OLAN İLKELER
a)SAYDAMLIK (AÇIKLIK) İLKESİ
b)REKABET İLKESİ
c)EŞİT MUAMELE İLKESİ
d)GÜVENİLİRLİK İLKESİ
e)GİZLİLİK İLKESİ
f)KAMUOYU DENETİMİ İLKESİ
g)İHTİYAÇLARIN EN AVANTAJLI ŞARTLARDA VE
ZAMANLARDA KARŞILANMASI İLKESİ
h)KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASI İLKESİ
I)MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNİN
GEREKSİZ KISIMLARA BÖLÜNMEMESİ İLKESİ
k)ÖDENEĞİ BULUNMAYAN BİR İŞ İÇİN İHALEYE
ÇIKILMAMASI İLKESİ
l)ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME BELGESİNİN
ALINMASI
İHALE USULLERİ
a)DEVLET İHALE KANUNUNDA İHALE USULLERİ
1)KAPALI TEKLİF USULÜ
2)BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF
USULÜ
3)AÇIK TEKLİF USULÜ
4)PAZARLIK USULÜ
5)YARIŞMA USULÜ
b)KAMU İHALE KANUNUNDA İHALE USULLERİ
1)AÇIK İHALE USULÜ
2)BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ
3)PAZARLIK USULÜ
4)DOĞRUDANN TEMİN USULÜ
5)TASARIM YARIŞMALARI USULÜ
İHALENİN AŞAMALARI
1)HAZIRLIK AŞAMASI
2)İLAN AŞAMASI
3)İHALE DÖKÜMANININ ALINMASI AŞAMASI
4)TEKLİFLERİN SUNULMASI AŞAMASI
5)TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASI
İHALE SÜRECİNİN DENETİMİ
KAMU İHALE SÜRECİNİN BAŞLANGICINDAN
SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA VE
SONRASINDA SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA
ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR İÇİN İDARİ VE
YARGISAL DENETİMLER SÖZ KONUSUDUR.
İHALE SÜRECİNDE İDARİ DENETİM
KAMU İHALE KANUNU İDARİ DENETİM YAPMAK
ÜZERE KAMU İHALE KURUMU ŞEKLİNDE BİR
MÜESSESE OLUŞTURULMUŞTUR.
KAMU İHALE KURUMU
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE SAHİP, ÖZERK,
BAĞIMSIZ BİR KURUMDUR.
İDAREYE ŞİKAYET BAŞVURUSU
1)ŞİKAYETİN KONUSU
2)ŞİKAYET SÜRESİ VE ZAMANI
3)ŞİKAYET ÜZERİNE İDARECE ALINACAK
KARARLAR
KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKAYET
BAŞVURUSU
1)İTİRAZEN ŞİKAYET HAKKI OLANLAR
2)İTİRAZEN ŞİKAYET SÜRESİ:KARARIN
BİLDİRİMİNİ İZLEYEN 10 GÜN İÇİNDE
3)KURULUN İNCELEMESİ
4)KARAR SÜRESİ
5)ALINABİLECEK KARARLAR
6)KARARLARIN YAYINLANMASI
7)KARARLARAR UYMA ZORUNLULUĞU
SÖZLEŞMECİNİN HAKLARI VE BORÇLARI
SÖZLEŞMECİNİN HAKLARI
1)SÖZLEŞMECİNİN MALİ DENGENİN
BOZULMAMASINI İSTEME HAKKI.
2)SÖZLEŞMECİNİN ÜCRET ALMA HAKKI.
3)SÖZLEŞMECİNİN MALİ DENGESİ BOZULDUĞUNDA
TAZMİNAT İSTEME HAKKI.
YENİ OLAYLARIN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ
SÖZLEŞMENİN YAPILMASINDAN SONRAKİ
AŞAMALARDA, ORTAYA ÇIKAN BAZI YENİ
DURUMLAR SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİNİ
ZORLAŞTIRABİLİR YA DA İMKANSIZ HALE
GETİREBİLİR.
BU GİBİ DURUMLARDA SÖZLEŞMENİN YENİDEN
GÖZDEN GEÇİRİLEBİLMESİNE YÖNELİK MÜCBİR
SEBEP, FEDÜPRENS TEORİSİ VE ÖNGÖRÜLEMEZLİK
TEORİSİ GİBİ UYGULAMALAR GELİŞTİRİLMİŞTİR.
1)FEDÜPREN TEORİSİ
SÖZLEŞMENİN UYGULAMA KOŞULLARININ,
SÖZLEŞMENİN TARAFI OLAN İDARENİN DAVRANIŞI
NEDENİYLE AĞIRLAŞMASINI İFADE ETMEK İÇİN
KULLANILAN BİR TERİMDİR.
2)ÖNGÖRÜLEMEZLİK TEORİSİ
SÖZLEŞMENİN YAPILDIĞI SIRADA TARAFLARCA
BİLİNMEYEN VE ÖNGÖRÜLMEYEN, YİNE TARAFLARIN
İRADESİ DIŞINDA GELİŞEN TABİ VE SOSYAL OLAYLAR
SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİNİ ÖNEMLİ DERECEDE
ZORLAŞTIRIRSA
SÖZLEŞMECİNİN İDAREDEN TAZMİNAT VEYA EK
KOLAYLIKLAR SAĞLAMASINI TALEP
EDEBİLECEĞİNİ ÖNGÖRMEKTEDİR.
3)MÜCBİR SEBEP
SÖZLEŞMENİN TARAFLARININ İRADESİNDEN
BAĞIMSIZ, FAALİYETİN DIŞINDA GERÇEKLEŞEN VE
SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİNİ ENGELLEYEN
OLAYLARDIR.
İDARİ SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
1)GENEL OLARAK SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ
a)SÜRENİN DOLMASI
b)SÖZLEŞME KONUSUNUN YERİNE GETİRİLMESİ
c)TARAFLARIN ANLAŞMASI
d)İDARE TARAFINDAN FESİH
e)İDARENİN İŞİ SATIN ALMASI
f)MAHKEME KARARIYLA FESİH
2)KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDAKİ
DÜZENLEMELER
a)YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI,
TUTUKLULUĞU VE MAHKUMİYETİ DURUMUNDA
FESİH.
b)YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ.
c)İDARENİN SZÖLEŞMEYİ FESHETMESİ.
d)SÖZLEŞMEDEN ÖNCEKİ YASAK FİİL VEYA
DAVRANIŞLAR NEDENİYLE FESİH.
e)SÖZLEŞMENİN FESHİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER.
f)MÜCBİR SEBEPLERDEN DOLAYI SÖZLEŞMENİN
FESHİ.