didaktik_og_maalgrupper_-_henrik_steen_jensen_

Download Report

Transcript didaktik_og_maalgrupper_-_henrik_steen_jensen_

Didaktik & målgrupper

Henrik Steen Jensen, Guldborgsund-bibliotekerne Vejle 10. oktober 2012

http://krigermad.blogspot.dk/2011/06/kog-din-egen-hamburgerryg.html

http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/7158674768/sizes/l/

Didaktiske spørgsmål

1) Hvem skal lære?

2) Hvad skal læres?

3) Af hvem skal der læres?

4) Hvornår skal der læres?

5) Med hvem skal der læres?

6) Hvor skal der læres?

7) Hvordan skal der læres?

8) Ved hjælp af hvad skal der læres?

9) Hvorfor skal der læres?

Didaktiske modeller

• • En almendidaktisk model – er en pædagogisk teoribygning til analyse og modellering af didaktisk handlen i og uden for skolemæssige sammenhænge – har til opgave at afdække forudsætninger, muligheder, følger og grænser for undervisning og læring på en teoretisk sammenhængende og praktisk anvendelig måde – kan i sin teoretiske kerne i reglen indordnes under en videnskabsteoretisk position (nogle gange også flere) Funktioner: – Etablere oversigt og orden – Reducere kompleksitet – Retningsgivende – Handlingsorientering

Udviklingsorienteret didaktik Registrering og beskrivelse Undervisning Planlægning Analytisk refleksion Normativ refleksion (Imsen / Juul)

Mål-middel didaktik Mål Læringserfaringer/Midler Vurdering [á la Ralph Tyler]

Didaktisk relationstænkning (Hiim & Hippe)

Kritisk-konstruktiv didaktik Betingelsesanalyse: analyse af de konkrete, sociokulturelt formidlede forudsætninger i en elevgruppe (klasse), hos underviseren eller underviserne såvel som en analyse af de undervisningsrelevante (på kort sigt foranderlige eller ikke foranderlige) institutionelle betingelser, herunder mulige eller sandsynlige vanskeligheder og forstyrrende faktorer (Begrundelses sammenhæng) 1. Nutidsbetydning 2. Fremtidsbetydning (Tematisk strukturering) (Bestemmelse af muligheder mht. indgangsvinkel og fremstilling) 3. Eksemplarisk betydning, udtrykt i undervisningsenhedens, projektets eller kursussekvensens målsætninger 4. Tematisk strukturering (inkl. dellæringsmål) og sociale læringsmål 5. Efterprøvelse og kontrollerbarhed 6. Tilgængelighed og fremstillelighed (bl.a. vha. undervisnings midler) (Metodisk strukturering) 7. Undervisnings lærings-proces-struktur forstået som variabelt koncept for læringens nødvendige eller mulige organisations- og gennemførelsesformer (inkl. successive afviklinger) samt tilsvarende undervisningshjælp., tillige forstået som interaktionsstruktur og som medium for sociale læreprocesser (Klafki)

Refleksionsmodel Refleksionsniveau Teoritype 3. niveau Systematisk funderede

helhedsudkast

2. niveau: Videnskabeligt reflekterede

handlingsudkast

F: Rammeteorier og partnervidenskaber E: Almene & fagdidaktiske modeller D: Helhedsprægede undervisningsplaner C: Hensigtsmæssige rationalitetsstrategier 1. niveau: Institutionelt og biografisk bundet

erfaringsviden

B: Eksplicitte handleforskrifter A: ’Indlejret rationalitet’ og irrationalitet i praksis 0. niveau: Undervisningens procesniveau Eksempler dannelsesteori, filosofi, forskning i læring, … forskellige didaktikker problemorienteret undervisning, hands-on læringsmålrelateret undervisning, ledelse … bevidste billeder, opskrifter, forskrifter … rutiner, holdninger, drømme, stil … (Jank & Meyer)

Byd op til dans!

http://www.flickr.com/photos/llgc/4540423553/

Summeopgave

Op af stolene! Find én eller to kolleger, som I ikke kender. Præsenter jer ganske kort og fortæl hver især:

Hvad gør I på jeres biblioteker for at udvikle undervisningens kvalitet?

Fokus på målgrupper?

Didaktisk relationstænkning

Fra it-fremmed til it fortrolig: 4 målgrupper Lånt fra: Gertrud Øllgaard, NIRAS. Digitalt landsmøde, Vejle 4. oktober 2012

Målgrupper og identitet

• Deltagelse i praksisfællesskaber – identitetsbaner: perifere, indadgående, insider, grænse (=mægler), udadgående udenfor indenfor periferitet marginalitet

Målgrupper og identitet

Domæne Fællesskab Praksis

Didaktisk relationstænkning

Nærmeste udviklingszone

Kan ikke endnu Kan med hjælp Kan selv

Didaktisk relationstænkning

Vurdering

http://www.dr.dk/undervisning_flash/seniorsurf/diplom.pdf

Læringsstilsmodel: http://www.adlandia.dk/ls/laeringsstilsmodel.htm

Time out!

Udveksling