PowerPoint-præsentation

Download Report

Transcript PowerPoint-præsentation

Digitalisering og it integration
Didaktik og læringsrum
Vordingborg 2014
Vordingborg 2014
Bernt Hubert
Program
•
•
•
•
•
•
• It integration
• Didaktik 2.0
• Praktiske opgaver
--------------------------------• Skolekultur og -udvikling
• Præsentation af opgaver
• Opsamling og evaluering
Lærer i Greve kommune
Underviser DLH
Forskningsassistent DPU
CVU København & Nsj.
UCC København
Lektorkompagniet.dk
Digitalisering er ikke et valg men et vilkår
kulturteknikker
•
•
•
•
•
læsning
skrivning
regning og matematik
sprog
it- og mediekompetencer
integrationsberedskab
•
1% af de lærerstuderende integrerer it (AD)
•
5% af de lærerstuderende medtænker it (AD)
•
meritstuderende integrerer i højere grad it
•
72% af de lærerstuderende oplever ikke it som en
integreret del af læreruddannelsen (LL)
•
95% af de lærerstuderende
er autodidakte (LL)
•
38% af danskerne har ikke de
mest basale it-færdigheder (TI)
Eleverne og ny teknologi?
elevernes mediekompetencer
•
•
•
•
•
•
•
primært uformelle mediekompetencer
Pisa: …eleverne er kompetente på et rutinært plan
den parallelle skole
eleverne mere kompetente end lærerne ?
lærer- og elevroller
eksponeringsangst
et vilkår, intet prestigetab for lærerne
Digital mutation i grundskolen
70’erne
datalære
fag
80’erne
edb obligatorisk §6
emne
90’erne
it integration
uv.middel/ress.
00’erne
web2, didaktik2
multimedie
10’erne?
almen didaktik
læringskultur
Videnshieraki
Vidensniveauer
Vidensbetegnelse
Praksisbetegnelse
1. orden
Kvalifikationer
Faktaviden, informationer
2. orden
Kompetencer
Brug, anvendelse, analyse
3. orden
Faglige paradigmer
Perspektivering
4. orden
Kultur
Ontologisk praksis
Hvad var it integration?
• Undervisning og læring ved hjælp af it
• undervisning i it
• mulighed for at ændre og udvikle
fagenes emner, begreber og metoder
It er noget ekstra…..
• Noget ud over den almindelige undervisning
• Noget der blev koblet på den traditionelle
undervisning
• Et område med andre adfærdsnormer og
regler
• Et ”frirum” fra undervisningen
• Et sofistikeret område
nyt integrationsbegreb
”…evnen til kompetent at kunne fravælge it,
når hverken læreproces eller
læringsprodukt kvalificeres...”
Fra Hiim og Hippe
til
Didaktik 2.0
Paradoks
Web 2.0 er allerede en del af praksis men
som formaliseret læremiddelkultur stiller
den stadig udfordringer til skolernes
didaktiske hverdag!
Hvad er web 2.0
•
•
•
•
Indholdet er brugergenereret
Ingen kommercielle rettigheder til indhold
Legitimt at redigere og remediere
Legitimt at anvende web2 materiale i nye
sammenhænge og kontekster
• Indholdet er altid digitalt medieret
Web2 som lærermiddelkultur
”Scenarier hvor læremidler indgår i nye
strukturer, processer og symboler, som lærere og
elever danner og deltager i med henblik på at
skabe mening og sammenhæng i en praksis, der
har læring som mål”
Web2 og traditionelle læremidler
Tegn
Traditionel
lærermiddelkultur
Ny
lærermiddelkultur
Didaktisk valg og rutine
Professionel kæde af
vurderende fagpersoner
Ikke styret udvalg af
læringsmateriale
Udgiver
Forlagsproduceret
Internetbaseret
Interesse
Kommerciel
Open source
Økonomi
Budgettungt
Gratis
Valg
Gatekeepers
Frit valg
Styring
Institutionsperspektiv
Deltagerperspektiv
Reliabilitet
Driftsikre læremidler
Usikre rammefaktorer
Validitet
Fagligt pædagogisk legitimt
Afhængig af brugers
informationskompetence
Didaktisk design
Ekstern didaktisering
Elever som didaktiske
designere
Eksempel
Lærerbogssystem
Wikipedia
Web2 som metode
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bestille eksternt valideret materiale
Genanvende materialer
Lurke i websites og netværk
Forespørge og deltage i netværk og teams
Google, surfe, søge informationskompetent
Vurdere validitet, kildekritisk
Remediere
Producere fra bunden ”den dybe tallerken”
Redigere, sortere
Videndele, erfaringsudveksle
Begrunde valg og fravalg
Evaluere ressourcestrategi
Web 2.0 i praksis
Høj reifikation
Kollektive
ressource samlinger
Videndeling vha.
webplatforme
Lav deltagelse
Høj deltagelse
Lurking
Surfing
Chat
Lav reifikation
Eleverne som didaktiske designere
•
Elever kan vælge mål og indhold
•
Elever kan vælge ressourcer, aktiviteter og strategier
•
Elever kan vælge læringsprodukter
•
Elever kan ikke reflektere didaktisk!
•
•
Erling Lars Dale:
Didaktik 2.0:
•
Læring gennem ”deltagelse” eller ”tilegnelse” = traditionel logik
•
Viden som noget substantielt eller som kontekstuel konstruktion
Lærere K1
Lærere - Elever K1
K2
K2
K2
K3
K3
--
Didaktik 2 planlægnings- og evalueringsmodel
Lærerens didaktiske design
Stilladsering
Undervisningsloop
Vidensmål
Evaluering
Læringsaktiviteter
Adgang til
viden
Elevernes didaktiske design
Videns
produkter
Didaktik 1 Didaktik 2
Skolen 1.0
Skolen 2.0
Mål
Traditionsbevaring og
kulturel indkulturering
Differentierede faglige læringsmål og
arenaer for usædvanlige læreprocesser
Kilde til viden
Læreren og lærebogen –
lukket og kontrolleret
Informationsverden
Læreren, lærebogen, nettets
informationsverden, eksperter, digitale
læremidler, hverdagsteknologier, byens rum,
åben Informationsverden
Læringsrum
Rummet, tiden og
indholdets enhed –
læring adskilt samfundet
Undervisningsrum, virtuelle rum,
laboratorier, projektrum, nomadiske rum –
læring er global
Læringsmiljø
Monomedialt miljø:
lærebog, noteshæfte, tavle
Multimodalt miljø: Nettet, lærebogen,
computeren, hverdagsteknologier, digitale
læremidler
Fleksibel Integreret
Kompetence System
Bent B Andresen 2000 CTU
Software genrer
Organiseringsformer
Læringsprincipper
Softwaregenrer:
Organiseringsformer:
Web
Elektroniske konferencer
E-mail
Fag- og
funktionsspecifikke
programmer
Materialebaser
Tekstbehandling
Videokonferencer
Chat
Anarki – alle er aktører
Heterarki – centrale aktører
Hierarki – topstyring
Tilstedeværelse
Fleksibilitet i sted og tid
Hjemmearbejdsplads
Fleksible / Statiske
arbejdspladser
Læringsprincipper er
kendetegnet ved:
Induktiv/deduktiv
Helhedsorienteret
Differentieret
Synkron / asynkron
Formidling
Teamorienteret
Projektorienteret
Opgaveløsning eller
studierum
Blended learning
Karsten Gynther 2006
It og læringsrum
Bernt Hubert 2008
Akkomodativ erkendelse
elev
internet, databaser og
simuleringsprogrammer
studierum
Konvergent Material
erkendelse dannelse
undervisningsrum
præsentations- og
værktøjsprogrammer
internet og chat, mail
redigeringsprogrammer
projektrum
Formal
dannelse
Divergent
erkendelse
opgaverum
trænings- og
dataopsamlingsprogrammer
lærer
Assimillativ erkendelse
It integration: Studierum
Fremstil en Wiki med et fagligt indhold.
Det kan f.eks. være:
•
•
•
•
•
Novelleanalyse
Ligningsløsning
Dyrevelfærd
Historisk forløb
Træningselementer i idræt
http://da.wikipedia.org/wiki/Forside
http://www.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/user/my/bernthubert
It integration: undervisningsrum
Fremstil en Prezi om f.eks.:
•
•
•
•
Projektopgaven
Litteraturanalyse
Fremgangsmåden i et fysikforsøg
Et lejrskoleprojekt
http://prezi.com/dxgqeoserfkr/copy-of-elearning/
http://prezi.com/
It integration: projektrum
Fremstil en video om f.eks.:
•
•
•
•
Et fysikforsøg
Frikadellefremstilling
Et idræts forløb
”din skole”, ”din klasse”, ”en lejrskole”
Brug cameraer, mobiler, windows movie maker, Imovie, Avidemux,
VirtualDub, VideoSpin eller andet efter eget valg
http://webseasoning.com/technology/10-best-and-free-online-video-editingsoftware/1066/#.UKqjsofX58F
http://lp2013.mariannehubert.dk/#!album-1-180
Youtube
www.Skoletube.dk
It integration: opgaverum
Fremstil digitale opgaver til download fra ”skyen”.
Opgaverne skal have et fagligt indhold og være
alderssvarende for målgruppen. Besvarelserne
skal evt. kunne uploades eller mailes……
• Skydrive https://skydrive.live.com/
• Dropbox https://www.dropbox.com/
• Google doc’s https://drive.google.com/