Diskussionsopl g DDD ryberg

Download Report

Transcript Diskussionsopl g DDD ryberg

Diskussionsoplæg
Didaktik, design og digitalisering
Overblik
• Bogens indhold og ambition
• Hvorfor er det væsentligt – hvilke aktuelle
problematikker skriver bogen sig ind i
• Et par tanker og spørgsmål
Indhold og ambition
•
•
•
•
•
•
•
•
Ambition forbilledlig
Kombinerer læringsteoretiske
refleksioner, teknologiske trends
og cases
Kombinerer nordisk/germansk
didaktisk tænkning med indsigter
fra Angelsaksisk tradition
(learning design feltet –
Goodyear, Conole, Laurillard)
Giver reflekteret og teoretisk
funderet indsigt i ‘design’-feltet
inden for læring og undervisning
Arbejder med ‘indirekte design’
Indeholder eksempler fra både
skole, bibliotek, offentlig
selvbetjening
Vigtigt at sammentænke
domænerne!
Hvorfor er det relevant?
#ENTERCORYDON – Vi trykker
ENTER – og så kører det
•
•
•
•
Stor tiltro til teknologi – ‘the
technological fix’ – ‘education is broken
– tech X will fix it’
Silicon-valley-narrativet og
kommercielle kræfter – hvad er
MOOCs og Ipads svaret på? Hvem har
interesser i ‘teknologi i uddannelse’
Danmark rigt på teknologi i
klasseværelset, men spændfelt mellem
‘mulighederne’ og ‘faktisk brug’…
Forskningsrapport på rapport: investér i
uddannelse af underviserne…og svaret
bliver:
Tweet fra: https://twitter.com/peterkofod/status/544853190534246401
Billede oprindeligt fra: http://www.business.dk/digital/bare-kom-an-hackere
Yaaaay - Ipads
Silicon Valley – we are listening to
all our dreams…oh…no....your
dreams we mean….
Vi trykker ENTER – og så kører det
•
•
Stadig meget fokus på teknologierne,
selvom der betales ‘lip service’ til
pædagogikken også 
Tovtræk mellem forskellige interesser
– Pædagogik vs. teknologi
•
•
•
•
•
Pædagog: What would Gert Biesta do?
Teknolog: Ehm – web 3.0?...
Hvordan kan vi bedre realisere
mulighedspotentialet mellem ‘kreativ itpædagogisk best practice’ som realiseres i
forskningsprojekter og ‘hverdagspraksis’
Der er stadig langt mellem de to – mere
teknologi er nok ikke løsningen.
Hvor ligger driveren til forandring?
https://da.wikipedia.org/wiki/Charles_Winckler
Bogen:
• Giver ikke én model, men redskaber og begreber til at tænke
over de spændfelter og den introducerer eksempler på
innovativ praksis
• Synergi mellem teknologi og pædagogik (Nina om
forsk.gruppen)
• Design som proces, plan,
produkt og udførelse
• Indirekte design – der findes
ikke bare plan og eksekvering
• Design-tænkning og -praksis er
et skridt på vejen mod at skabe
bedre ‘fit’ mellem ideal og
hverdag
Et par tanker
•
Design begrebet åbner måske for andre redskaber, tænkninger og
traditioner – design-spil, card-sorting, modeller etc. – Design et metafornetværk som trækker andre forbindelser og begreber frem
– Er design fx mere kollektivt orienteret?
•
•
•
Gennemgående brug af didaktisk model – kunne måske være interessant
til næste bog – eller dansk bog på tværs. Arbejde med og raffinere bestemt
model, der gøres til udgangspunkt for designs og designprocesser i bogen
og samtidig udvikles (DBR)
Hvorledes kan vi dele designs – også med ‘noter’ om nedbrud
Versionsnummereringer og teknologisk diskurs – 3.0 – er undervisning på
web 3.0 mere pædagogisk innovativt end på 1.0?
– Er pædagogisk praksis nødvendigvis mere innovativ fordi den foregår på nyere
platform/teknologi?
•
•
Falder vi ofte selv i fælden ved at fokusere på ‘nye teknologier’ – måske
kunne nyt koncept være: reduce, reuse, recycle
Politik og kommercialisering – er det områder vi er for vage omkring i dansk
it og læringsforskning