Kurumsal Kaynak Planlama ERP

Download Report

Transcript Kurumsal Kaynak Planlama ERP

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ERP

Kurumsal Kaynak Planlama

ÜRETİM VE PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR DERSİ Doç. Dr. Selami ÖZCAN

İÇİNDEKİLER

• • • • • • • • • • • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP) Dağıtım Kaynakları Planlama(DRP) Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (CIM) Kapasite İhtiyaç Planlama(CRP) Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Üretim Kaynakları Planlama(MRP II) Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) Müşterek Ürün Ticareti (CPC) ERP Yazılımları SAP

ERP Nedir?

Tedarikçiler Nakliye Üretim Nakliye D istribitör D ağıtım Müşteri Tüketici Nakliye & Dağıtım Satış & Müşteri Hizmetleri

ERP Nedir?

• ERP işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için ; ‘ İşletmenin bütün verilerini ve organizasyon iş süreçlerini Bilgi Teknolojileri (BT) vasıtasıyla tek bir sisteme dönüştüren bir yazılımdır.’ • ERP, ‘kurumların tedarikten dağıtıma kadar tüm is süreçlerini bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi desteğiyle yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip yazılım paketidir .’ • Sonuç olarak, ERP; işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemidir.

ERP Entegrasyonu gerçekleştirmek için ERP sistemi bir çok bilgisayar donanım ve yazılım ürünlerini kullanır.

ERP sistemleri ortak bir veritabanı kullanarak verileri depolar.

Ürünler Hammadde

Müşteri

Siparişler

Sipariş Giriş Sistemi Üretim ve Dağıtım Sistemi Tedarik Sistemi

Satınalmalar

Tedarikçiler Müşteriler Satışlar Muhasebe

Müşteri Veritabanı

Üretim Çizelgeleme Nakliye

Üretim Veritabanı

Satıcı Envanter

Tedarik Veritabanı Geleneksel Bilgi Teknolojileri

ERP’nin en önemli özelliği, firmanın bütün departman ve fonksiyonlarını tek bir sistem içinde birleştirmeye çalışmasıdır. İhtiyaç ve beklentileri birbirinden farklı olan çok sayıda bölümün aynı bilgisayar sistemi içinde bir araya getirilmesi ve aynı bilgi tabanını paylaşması amaçlanmıştır.

ERP Ne Yapar? ERP Nasıl Çalışır?

Çalışanlar Raporlamala r Satış ve Dağıtım Müşteri Hizmetleri Servis Planlama Analizler Veri Girişi İşletme Veritaba nı Marka ve Promosyon Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Finansal Uygulamalar Üretim Uygulamaları Material Tedariği Planlama &Bütçeleme

ERP işletmenin bütün fonksiyonlarının entegre olduğu, bütün verilerin tek bir veri tabanında toplandığı, yönetim ve karar alma mekanizmalarının sorunsuz işlediği bir sistem amaçlar….

ERP’nin Tarihsel Gelişimi

MRP Malzeme İhtiyaç Planlama (Material Requirement Planning) MRP II Üretim Kaynakları Planlama (Manufacturing Resource Planning) DRP Dağıtım Kaynakları Planlama (Distribution Requirements Planning) CIM Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (Computer Integrated Manufacturing) ERP Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning) CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management) SCM Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management) CPC Müşterek Ürün Yönetimi (Collaborative Product Commerce)

ERP Gelişim Süreci

• 1960’lar- Sadece Envanter Kontrolü Devri • 1970’ler- MRP ( malzeme miktarlarının ve zamanların hesaplamasını ) • 1980’ler-MRPII (MRP sistemine pazarlama ve finans fonksiyonlarının eklenmesi) -DRP(MRP II ile birlikte dağıtım kanalları ve dağıtımın planlanması) -CIM( DRP ile birlikte ürün geliştirme(AR_GE) ve imalat faaliyetlerinin birleştirilmesi) • 1990’lar- ERP(işletme genelinde bilgi entegrasyonunu gerçekleştiren bütünleşik bir yönetim sistemi) • 2000’ler ERP II (ERP sistemine Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Müşterek Ürün Ticareti (CPC)gibi faaliyetlerin eklenmesi )

ERP’ye Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

MRP- Malzeme İhtiyaç Planlama

Kapasite İhtiyaç Planlama(CRP)

• MRP tarafından hesaplanmış iş emirleri gerçekte atölyedeki iş yükünü belirler. CRP modülü kullanıcıya mevcut ve planlanan atölye yükünün kapasite ile karşılaştırılmasını vermekte, kullanıcıya üretimi dengelemesi ve iş gücü planlaması için temel oluşturmaktadır. CRP modülü; 1. Mevcut yerleşim düzeninin değerlendirilmesi ve yeni tasarımların yapılmasında, 2. Mevcut bir işi alabilmek için mevcut kapasitenin yeterli olup olmamasında, 3. Mevcut tesislerin yararlanma düzeyinin incelenmesinde, 4. Üretim hattı dengelemesinde, atıl kalan tesis kapasitesinin belirlenmesinde, 5. Üretim yönteminde yapılabilecek değişikliklerin kapasite kullanımına etkilerinin incelenmesinde

ETKİLİ OLUR.

MRP II –Üretim Kaynakları Planlama

ERP-Kurumsal Kaynak Planlaması

• • • • •

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)

Tedarik Zinciri Nedir?

Bir tedarik zinciri, ürünlerin, tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler arasındaki hareketini sağlayan ilişkiler ve bağlantılar bütünüdür.

Mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. İş süreçleri açısından bakıldığında, tedarik zinciri; satış süreci, üretim, envanter yönetimi, malzeme temini, dağıtım, tedarik, satış tahmini ve müşteri hizmetleri gibi pek çok alanı içine almaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management) Nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir. Bir başka deyişle zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve iş modellerinin oluşturulmasıdır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

1 8

CRM

• • • CRM iş stratejileri, taktikler, süreçler, beceriler ve teknolojinin kesiştiği noktada yükseliyor. Bir

iş disiplini

, anlayış ve yaklaşım biçimi.

Temeli, Müşteri Odaklılık.

Tüm iş süreçleri, kuralları, ürün yapılanmaları hedef müşterinin etrafında şekilleniyor.

Stratejiler Beceriler Taktik Adımlar Planlar İş Süreçleri Teknoloji Ölçme Bağlılık İzleme 1 9

Pazar

CRM Zorunlu Kılan Gelişmeler

İletişim Teknolojileri

GPRS GSM Akıllı Kartlar (Smart) Internet

İnsan Yaşamı

Fiyat Bilgilerine Erişim Ürün / Hizmet Deneyimi Paylaşımı Modern ve Çeşitli Ödeme Şekil ve Erişim Noktaları Rekabet Nedeniyle Hizmet Kalitesi Beklentisi

Müşteri Özellikleri

Sabırsız Seçeneği Çok Bilgili, Beklentisi Yüksek

İş Süreçleri

Pazara Giriş Engelleri Alçaldı Pasta Aynı, Rakip Çok Verimlilik Yetmiyor Karlılık Lazım Rekabet Avantajı / Uzmanlaşma / Odaklılık

Tedarikçi Firma Yeni İş Modeli Firma Müşterisi SANAL İŞLETME

Karlılık Önlemleri: Süreç İyileştirme, Giderleri Kontrol, İzleme (KDS, HR, ErP, TQM) Sistem Otomasyonu (Satın alma, Faturalama,vs.) Müşteri Destek Hizmetleri (CC), Kontak Noktaları Kar Marjlarını Düşürme, Değer Zinciri Satış-Pazarlama Araçları (Müşteri Değeri, Çapraz Satış, Kişiye Özel Muamele)

2 0

CRM Teknolojileri

İletişim Posta Telefon Fax e-Posta Internet Yönlendirme Uygulama İletişim Ağları Satış Müşteri Hizmetleri Pazarlama E-Ticaret Bilgi Yönetimi Diğer Teknik Altyapı Veri Yapısı Verileri Diğer Uygulamalarla Bağlantılar Ürün ve Hizmet

Veri Tabanları

Müşteri Verileri Kurumsal Kaynak Verileri 2 1

CRM

 Strateji – Müşteriyi nasıl tanımlıyoruz?

– Kilit Müşteriler Kimler?

– Değişik Müşteri grupları için Yatırımları nasıl dağıtmalıyız?

– Her Satış kanalımıza nasıl yatırım yapmalıyız?

– Karlılığı garantiliyecek hedeflerimiz nelerdir?

– Rakipler önemli müşterilerimizi çalarken fark ediyor muyuz? Çalmalarını nasıl önleriz?

2 2

CRM

 Odaklaşma – Müşterilerimizi nasıl sınıflarız?

– Müşteriler sınıflar arasında nasıl hareket ediyorlar?

– En kolay bizi bırakacak müşteriler hangileri?

– Kullanmamız gereken iletişim kanalı hangisi?

– Kampanyalarımızdan beklediğimiz sonuçlar neler?

– Müşterilerimizin istediği ürünler ve özellikler nelerdir?

– Müşterilerimizin bizim için gelecekteki değerleri ne?

– İyi Müşteriyi nasıl tanımlarız?

– Müşteri edinirken yüksek değerde müşterilere mi yöneliyoruz?

2 3

CRM

 Verimli İşletme: – Kaynaklarımızı değişik müşteri sınıfları arasında nasıl paylaştırmalıyız?

– Kaynaklarımızı satış kanalları arasında nasıl paylaştuırmalıyız?

– Hangi kanal ve hizmetler daha çok kullanılıyor neden?

– Gerekli hizmet seviyelerine ulaşabiliyor muyuz?

– Hangi kapasitelere gereksinimizi var?

– Sektördeki en iyi örneklerin verdiği dersler neler?

2 4

CRM

 Ölçümler – Kaç müşterimiz var?

– Müşteri kaybı oranı nedir?

– Hangi müşteriler sınıf değiştiriyor?

– Ürün ve hizmetlerimizden memnuniyet nasıl?

– Müşterimizin değeri artıyor mu, azalıyor mu?

– Pazarlama stratejilerimizin getirileri hedeflerimizle çakışıyor mu?

– Müşterilerimizle kaç kez ilişki kuruyoruz?

– Özel müşteriler kaç kez bizimle ilişki kurdu?

2 5

Müşterek Ürün Ticareti - Collaborative Product Commerce (CPC)

Tedarikçi İşbirliği Tasarım Ortakları Tedarik Zinciri Yönetimi Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi ERP ile Prosedür Uyumu Müşteri İlişkileri Yönetimi Tüketiciler ve Dağıtım Kanalları

Müşterek Ürün Yönetimi- Collaborative Product

• •

Commerce (CPC)

Müşterek Ürün yönetimi Kapsamlı bir girişimdir. Ürün tasarımından, ürün geliştirmeye, pazara ürünün tanıtılmasına kadar ürün ile ilgili bütün süreçleri ve çalışmaları kapsayan iç ve dış çevre ile ortak çalışmayı gerektiren bir yaklaşımdır. İşletme içerisinde sadece bir birimin kontrolünde olamayacak kadar kompleks bir süreçtir. Bu nedenle yönetilmesi ve koordinasyonu oldukça zordur ve herhangi bir işletme bu süreci kolaylıkla başaramaz.

Düşük işletme gideri,ciro artışı, daha yüksek kalite geliştirme gibi faydaları vardır. En önemli katkısı ise zamanlılık ve pazardaki ürün ile ilgili yaşam çevriminin ve Pazardaki gelişmelerin tahmin edilebilirliğinin arttırılmasıdır.

ERP Gerekli midir? Niçin ERP?

• Yönetici, İşletmede nelerin olup bittiğini bilmek istiyorsa • Zamandan tasarruf sağlamak istiyorsa, • Maliyet kontrolü gerçekleştirmek istiyorsa, • İşletme sermayesini azaltarak kontrol altında tutmak istiyorsa, • Son teknolojileri işletme bünyesine katmak istiyorsa, • Tedarik zincirindeki sorunları en aza indirmek istiyorsa, • Artan müşteri beklentilerine cevap vermek istiyorsa, • Rekabet edebilmek ve hayatta kalmak istiyorsa, ERP gereklidir.

ERP Ürün Seçim Kriterleri

Amaç: En uygun ERP paket programını seçmek 5 Stratejik ihtiyaç Fonksiyonellik Teknoloji Satıcı Destek Maliyet

• • • • • • •

ERP Seçim Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

ERP ürününün piyasadaki ünü İşletmenin tüm fonksiyonlarına cevap verebilen ve tüm prosedürleri kapsayabilen modül sayısı ‘Kişiselleştirme’ imkanları Satış Sonrası Destek(Servis) Yatırım Planı ve Bütçe Kurulumu yapan firmanın geçmiş deneyimleri Son teknolojik gelişmeleri içermesi

ERP kurulumunda başarı kriterleri

• Proje Yönetimi • İş Süreçleri Geliştirme/yeniden yapılandırma • Kullanıcı Eğitimleri • Teknolojik altyapı • Değişim Yönetimi • ERP uygulamasına geçişte üst yönetim desteği • İletişim • ERP uygulamasındaki takım çalışması • ERP Kurulumuna çalışanların dahil edilmesi • ERP kurulumunda danışman desteği • ERP uygulamasına geçiş amaçlarının net bir şekilde ortaya konulması

• • • • • • • •

ERP Avantajları

Kullanım Kolaylığı Birçok probleme karşı hazır çözümler İşletme fonksiyonlarının bütününün entegrasyonu Kişilere bağımlılığın ortadan kalkması Kurum içi bilgi paylaşımının kolaylığı Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde kolaylık Yeni teknolojilere otomatik adaptasyon sağlanması Test edilmiş bilgilerin/uygulamaların işletmeye transferi

• • • • • • • •

ERP Dezavantajları

Başarı işgücünün niteliği ve tecrübesine bağlıdır., İşe yeni alınan çalışan iş konusu ile mevcut KKP sistemi arasında bütünlük sağlayamayabilir.

Bazı sistemlerdeki kişiselleştirmeler, KKP sisteminin yapısını değiştirebilir, ancak çoğu sistem genelde buna izin vermez.

KKP sistemi tarafından önerilen, sanayi standardındaki bir yeniden mühendislik işlemi, şirketin rekabet gücü avantajının kaybına yol açabilir.

KKP sistemi oluşturmak çok pahalı olabilir.

KKP sistemleri genellikle özel iş akışları ve iş alanlarına adapte edilmesi zor sistemlerdir, bu da şirketlerin çeşitli kayıplarının ana kaynağıdır.

Sistemi verimsiz ya da iyi kullanamayan bir departman ya da kullanıcı, diğer departmanları veya kullanıcılarıda olumsuz şekilde etkileyebilir.

Departmanlar arasındaki hassas iç bilgilerin paylaşılması zorluğu nedeniyle, yazılımın verimliliği azalabilir.

Piyasadaki ERP Paketleri

Ücretsiz veya Açık Kaynak Kodlu KKP Yazılımları

o o o o o o o o o o Compiere OpenBravo Adempiere Enterprise Model ERP ERP5 GNU Enterprise SQL Ledger OFBiz TinyERP Opentaps

Piyasadaki ERP Paketleri

Tescilli KKP Yazılımları ve Satıcıları (Dünyada)

o o o o o o o o o o o o o o SAP SAP R/3 , mySAP Oracle PeopleSoft , Oracle e-Business Suite , JD Edwards EnterpriseOne INFOR INFOR ERP LN (yeni versiyon Baan) Microsoft Microsoft Dynamics IFS IFS Applications The Sage Group Sage MAS 500 Lawson Software Lawson Financials QAD MFG/PRO Exact Software Macola ERP ABAS abas ERP IAS IAS - Industrial Application Software , Canias ERP Epicor Epicor Enterprise NetSuite SIV.AG

NetERP kVASy4

Piyasadaki ERP Paketleri

Tescilli KKP Yazılımları ve Satıcıları (Türkiye’de)

o o o o o o o o o LOGO YAZILIM CGI Group LBS AMS Advantage DINAMIK COZUM Intentia Movex DCAX Made2Manage Systems Ramco Systems Enterprise Business System Ramco e.Applications

SunGard SYSPRO NETSIS SYSPRO ERP software

Systems Analysis and Program Development

SAP NEDİR?

• • • • • Merkezi Walldorf, Almanya'da bulunan, Avrupa'nın en büyük yazılım şirketidir 1972 yılında IBM’in 5 eski çalışanı tarafından kurulmuştur.

SAP, Systems Analysis and Program Development kısaltmasıdır.

SAP ayrıca bir sistem uygulama ürününün adıdır. Pek çok sistem modülünden oluşmaktadır. Örneğin ERP (Enterprise Resource Planning) entegre kaynak planlama sistemidir.

NEDEN SAP?

• • • • • • • •

Süreçlerin etkin ve verimli kurulumu/kontrolü Yeniliklere, değişime ve büyüme açık ortam Maliyetlerin düşürülmesi Performansın artırılması Kurumsal Ortak Kültür Simülasyon Yapabilme Özelliği İstemci/Sunucu Mimarisi Kullanımı Bütünleşik Sistem

NEDEN SAP ?

ÖNCESİ

Fonksiyonların desteklenmesi Çoklu Sistemler Arayüzlü Sistemler Erişilemeyen Bilgi    

SONRASI

Süreçlerin desteklenmesi Merkezi Sistem Bütünleşik Sistemler Tam Şeffaflık

• • • • • • • • • • • • • •

NEDEN SAP ?

Kurumsal Ortak Kültür Bütünleşik Sistem Uyarlanabilirlik Eşzamanlı Finansman, Lojistik ve İnsan Kaynakları Yönetimi Süreç ve Bilgi Konsolidasyonu Uluslararası Standardlara Uyumluluk Esnek ve Alternatif Uygulamalara Yatkınlık Yönlendirici Uyarı Sistemi Simülasyon Yapabilme Özelliği İstemci/Sunucu Mimarisi Kullanımı Parametrik Yapı Hızlı iletişim Kuvvetli Log Yönetimi Kapsamlı Yetkilendirme

SAP ve İŞLETME YÖNETİMİ

KAYNAK YÖNETİ Mİ ERP SİSTEMİ

FİNANS MODÜLLERİ FİNANSMA N EKİPMAN LOJİSTİK MODÜLLER İNSAN İNSAN KAYNAKLAR I Amaç; sistem içi entegrasyonda ve dış sistemlerle entegrasyonda en iyileme

SAP’ın Anahtar Kelimeleri

EKSİKSİZ ERİŞEBİLİR GÜNCEL BÜTÜN TUTARLI GÜVENİLİR HIZLI PAYLAŞILABİLİR DOĞRU

YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

Bilgi isteklerindeki değişiklikler     Doğru, hızlı ,güvenilir entegre bilgi Dinamik parametreler Stratejik kararlarda maliyet gereksinimi Uyarı sistemleri Şirketin stratejik politikasında değişiklikler    Teknolojik yenilikler Rekabetçi pazar baskısı Müşteri odaklı üretim Geleneksel maliyet hesaplama metotlarının yetersizlikleri    Genel giderlerin uygun dağıtımı Aktiviteye dayalı maliyetlendirme Malzeme ve maliyet işlemlerinin paralel yürümesi Yönetim Karar Desteği İçin Bilgi

ERP – İŞLETME KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TEMEL OLARAK SAP ERP’nin İÇERDİĞİ MODÜLLER

ERP Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım İnsan Kaynakları

ERP – MALZEME YÖNETİMİ

Organizasyon yapısı Şirket Kodu / Üretim Yeri / Depo Yeri / Satınalma Organizasyonu Ana Veriler Temel Kavramlar / Malzeme Ana Verileri / Satıcı Ana Verileri ERP Satınalma Süreci Satınalma Talebi / Teklif Talebi – Teklif / Onay Sistemi / Tedarik Kaynağının Belirlenmesi / Satınalma Siparişi / Çerçeve Sözleşme / Ödeme Koşulları Malzeme Yönetimi Stok Yönetimi Muhasebe Mal Giriş İşlemleri / Malzeme Çıkış İşlemleri / Nakil Hareketleri / Hareketler Sonucu oluşan muhasebe belgeleri / Konsinye İşlemleri / Fason İşlemleri Maliyet Muhasebesi Malzeme İhtiyaç Planlaması Proje Yönetimi Rezervasyon Oluşturulması / Planlama İşlemleri / Sonuçların Değerlendirilmesi Bakım Onarım Fatura Kontrolü Satış - Dağıtım Fatura Ön Kaydı / KDV’li Fatura Girişi / Sapmalar ve Blokaj Nedenleri Sayım İşlemleri İnsan Kaynakları Genel Sayım / Sürekli Sayım / Örnekleme Envanteri

ERP – MUHASEBE

Defteri Kebir Kayıt / Belge / Hesap / Ana Veriler / Düzenli İşlemler Müşteriler Satıcılar Kayıt / Belge / Hesap / Ana Veriler / Stopaj Vergisi / Düzenli İşlemler Bankalar Malzeme Yönetimi Girdiler / Çıkışlar / Ana Veriler / Düzenli İşlemler / Çek-Senet Muhasebesi / Online Ödeme Duran Varlıklar Muhasebe Amortisman / Bilanço Yeniden Değerleme / Yıl Sonu Kapanışı Özel Defterler Planlama / Fiili Kayıt / Düzenli İşlemler Finansal Kiralama Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım

ERP – MALİYET MUHASEBESİ

Masraf Çeşitleri Muhasebesi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Bilgi Sistemi Masraf Yeri Muhasebesi ERP Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Yıl Sonu Kapanışı / Bilgi Sistemi İç Siparişler Ana Veriler / Planlama / Bütçeleme / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Yıl Sonu Kapanışı / Bilgi Sistemi Malzeme Yönetimi Aktivite Temelinde Maliyet Muhasebesi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Bilgi Sistemi Muhasebe Ürün Masrafları Kontrolü Maliyet Muhasebesi Ürün Masrafları Planlaması / Masraf Taşıyıcısı Muhasebesi / Fiili Maliyet Hesaplaması / Malzeme Defteri Karlılık Analizi Proje Yönetimi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Bilgi Sistemi Bakım Onarım Kar Merkezi Muhasebesi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Bilgi Sistemi Ortam Dönem Blokajı / Arşivleme Satış - Dağıtım İnsan Kaynakları

ERP – PROJE YÖNETİMİ

Temel / Ana Veriler WBS / Ağ Plan / Milestones / İş Yeri / Malzeme / Ekipman Proje Proje / Ağ Plan / WBS / Aktivite / Simülasyon / Versiyon Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Bütçe / Plan / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Yıl Sonu Kapanışı İlerleme Teyit / İlerleme Analizi Kaynaklar Kapasite Planlaması / İş Gücü Planlaması Malzeme Rezervasyon / Planlama / MRP / Otomatik Malzeme Hareketleri Doküman Yönetimi ERP Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım Şikayetler / Genel Bildirimler

ERP – BAKIM ONARIM

Teknik Nesne Yönetimi Teknik Birim / Ekipman / Tesis / Seri Numaraları / Malzeme / Ürün Ağacı Bakım Onarım İşlemleri Bildirim / Sipariş / Kapasite Planlama / Teyit / Tamamlama / Tarihçe ERP Planlı Bakım Onarım Bakım Planları / Termin Planlaması / Bakım Stratejileri / İş Planları ( Teknik Birim, Ekipman, Görev Listeleri ) / Değerlendirmeler Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım İnsan Kaynakları

ERP – SATIŞ / DAĞITIM

Ana Veriler Muhatap / Ürünler / Koşullar / Anlaşmalar / Faturalama Terminleri Satış Dağıtım Desteği Satış Kampanyaları / Satış Etkinlikleri / Potansiyel Analizi / Satış ERP Teklif Talebi / Teklif / Sipariş / Teslimat Planı / Sözleşme / Karşılanamayan sprş.işlemleri / Müşteri siparişi kontrolü Malzeme Yönetimi Sevkiyat ve Nakliye Muhasebe Gönderilen teslimat / Çekme-Nakil / Ambalajlama / Yükle / Nakliye / Mal çıkış kaydı / Teslimat alındı teyidi / Faturalama / İletişim Maliyet Muhasebesi Faturalama Proje Yönetimi Fatura Listesi-Belgesi / Prim / Gelir Realizasyonu Bakım Onarım Kredi Yönetimi Satış - Dağıtım Dış Ticaret / Gümrük İnsan Kaynakları Genel dış ticaret işlemleri / Yasaklar ve sınırlamalar / Yasal Kontrol / Ödeme Garantisi / Gümrük verileri

ERP – İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Yönetimi Personel Ana Verileri / İşe Yerleştirme / Kariyer Planlaması / Haklar / Ödemeler Yönetimi / Personel Masrafları Planlaması / Bütçe Yönetimi / Şirket Emeklilik Şeması İK Zaman Yönetimi ERP Vardiya Planlaması / Yönetim / Teşvik Ücreti / Zaman Çizelgesi Maaş Bordrosu Eğitim ve Toplantı Yönetimi Malzeme Yönetimi Organizasyon Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım İnsan Kaynakları

SAP ERP KAZANIMLAR

Süreçlerin etkin ve verimli kurulumu/kontrolü Yeniliklere, değişime ve büyüme açık ortam Maliyetlerin düşürülmesi Performansın artırılması Kurumsal Ortak Kültür Simülasyon Yapabilme Özelliği İstemci/Sunucu Mimarisi Kullanımı Bütünleşik Sistem kurulumu sağlanmaktadır.

Dinlediğiniz için Teşekkürler