SAP PP - Üretim Planlaması Modülü

Download Report

Transcript SAP PP - Üretim Planlaması Modülü

SAP R/3
ERP
Yazılımı
SAP Business Suite
SAP SCM
Supply Chain
Management
Suppl
SAP SRM
 İleri Seviye Talep, Arz ve Üretim Planlama ve
Çizelgeleme
 Tedarik Ağı İşbirliği
 Global Kullanılabilirlik Kontrolü
 İleri Seviye Depo Yönetimi
 Nakliye Optimizasyonu
SAP
Customer Relations
Management
Supplier Relations
Management
 Tedarik Stratejisi Geliştirme
 Stratejik Tedarik (tedarikçi
belirleme, RFX, ihale,
müzayede)
CRM
 Pazarlama ve Kampanya
Yönetimi
SAP ERP
 Merkezi Sözleşme Yönetimi
 Fırsat ve Aktivite
Yönetimi
 Saha Uygulamaları
 Çağrı Merkezi
 Kanal Yönetimi
 Ek uygulamalar
 Emisyon Yönetimi
SAP PLM
 Proje Portföy Yönetimi
Product Life
Cycle Management
 Yeni Ürün Geliştirme
SAP ERP
Self Servisler
Analitikler
Stratejik Kurumsal Yönetim
Finansal Analitikler
İşgücü Analitikleri
Operasyon Analitikleri
Finansallar
Mali Muhasebe
Yönetim Muhasebesi
Kurumsal Şeffaflık
Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi
Operasyonlar
Operasyonlar:
Destek
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Satınalma
Stok & Depo
Yönetimi
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Çalışan İlişkileri Yönetimi
Nakliye & Dağıtım
Üretim Planlama
Program ve Proje Yönetimi
Kalite Yönetimi
Çalışan Yaşam Döngüsü Yönetimi
Satış & Servis
Kurumsal Varlık Yönetimi
(Bakım & Onarım )
Çalışan İşlem Yönetimi
Teknoloji
SAP NetWeaver™
Kullanıcı Entegrasyonu
Bilgi Entegrasyonu
Süreç Entegrasyonu
Uygulama Platformu
Destekleyici Çözümler
Çevre Sağlığı ve
İş güvenliği
Bordro
Hazine ve Risk Yönetimi
Gayrimenkul Yönetimi
R/3 Entegre Model
FI
SD
Satış ve
Dağıtım
Mali
Muhasebe
MM
Malzeme
Yönetimi
PP
CO
İşletme
Kontrolü
AM
Üretim
Planlaması
R/3
QM
Client/Server
ABAP/4
Kalite
YönetimiPM
Fabrika
Bakımı
Sabit değerler
Yönetimi
WF
PS
Proje
Sistemi
İş Akışı
HR
İnsan
Kaynakları
IS
Endüstriyel
Çözümler
SAP ANA MENÜ
SAP ANA MENÜ
SAP ANA MENÜ
Uygulamadan Bağımsız Veri Akışı
Satış/dağıtım
Malzeme tahmini
Ön planlama
Üretim programı
Satış ihtyç.
MİP
B
A C D
E
Planlı sipariş
Üretim siparişi
Satınalma talebi
Sipariş işleme
Sİpariş
Depo girişi
Mal girişi
Sipariş masraf yüklemesi
Fatura girişi
Mal çıkışı
Maliyet hesaplaması
Kapasite planlaması
Stok
SD- Satış Dağıtım
Satış Desteği
Satış
Sevkiyat
Faturalama
Kontak kişiler, Rakipler, Satış aktiviteleri
Teklif talebi, teklif, Sözleşme/teslimat planı/
sipariş,fiyatlandırma, sevkiyat terminlemesi
Mal hazırlama, irsaliye, sevk
Fatura, Fatura listesi, kredi ve borç listesi
Ana Veriler
Müşteriler
Malzemeler
Fiyatlar /İndirimler
Fiyatlandırma Prosedürleri
Vergiler
SD- Satış Dağıtım - Teslimat Planı
MM- Malzeme Yönetimi
SAT, Teklif Talebi,Teklif,
Sözleşme/teslimat planı/sipariş,
Satınalma
Depo yapısı, depolar arası nakil ve
mal hareketleri
Depo Yönetimi
Envanter yönetimi
Malzeme stok hareketleri, fiziki envanter
Fatura
Fatura girişi ve kontrol
Ana Veriler
Satıcılar
Malzemeler
Satınalma şartları
MM- Malzeme Yönetimi- Satınalma Talebi
MM- Malzeme Yönetimi- Teslimat Planı
PP - ÜRETİM PLANLAMA
Temel Verilerin Entegrasyonu
PP
SFC
Üretim
yöneltimi
PP
PC
PP
CRP
Kapasite
planlaması
PP
PI
Maliyet
hesaplaması
PP
MRP
PP
İhtiyaç
planlaması
pl
PP
MPS
Program
planlaması
PP
BD
Temel
veriler
PP
IS
Üretim bilgi
sistemi
Temel Veriler ve Temel İşlevler
Temel veriler
Malzeme
Ürün ağacı
İş planı
Kalem10
20
30
İşlem
.
.
.
.
İşyeri
10
20
Üretim yardımcı
araçları
30
Dokümanlar
Sözcük işlem
Sınıflandırma
Temel işlevler
Malzeme Ana Verileri Bakımı için Görünümler
Satınalma
Satış/dağıtım
Malzeme ana verileri
Tasarım
MİP
ÜY/depo yeri
stoku
A
XX
B
XX
Muhasebe
Depolama
Tanım
Malzeme ana verileri
SAP- sistemindeki
merkezi veri nesnelerinden
biridir.
Hammadde,
yardımcı malzeme, işletme
malzemesi,
yarı mamul ve
ürünleri temsil eder.
Maliyet
hspl.
İş planlaması
Tahmin
Sınıflandırma
Depo yönetimi
Mamul Ağacı Kullanımı
Tasarım
Üretim
Üretim
siparişi
Teknik veriler
İşlemler
Maliyet
Mamul Ağacı
Satış
Satış
siparişi
Fiyat
Sipariş miktarı
İş Merkezi Ana Verileri
 İşlem sıralarında kullanılacak varsayılan
değerler
 Kapasite verileri
 Çizelgeleme verileri
 Maliyetlendirme verileri
İş Planı Ana Verileri
Malzeme
İş planı grubu
A
Malzeme
İş Planı
0
1
Sıra türleri
Paralel sıra
0002
9
9
Standard
sıra
0000
Alternatif sıra
0001
İşl. 10
İşl. 10
İşl. 20
İşl. 15
İşl. 30
İşl. 20
İşl. 40
İşl. 50
İşl. 60
İşl. 70
İşl. 80
0
2
İşl. 70
İşl. 80
İşl. 90
:
Malzeme - İşlem Bağlantısı
A
Malzeme
B
Malzeme
İş Planı
Mamul ağacı
İşl. 10
Kalem 10
İşl. 20
Kalem 20
İşl. 30
Fason İşlemleri
İş Planı
Fabrika 0001
İşl. 10
İşl. 20
İşl. 30
İşl. 40
Fabrika 0002
Fason göstergesi
Satınalma
talebi
MRPII Planlama Felsefesi
Kazanç analizi
- Gelir planı
- Satış planı
Bölge 2
Bölge 1
CO/PA
Geri besleme / Düzeltmeler
o.k.?
Satış ve üretim planlaması
- Satış planı
- Üretim planı
Ürün Grubu
SOP
o.k.?
Ana ürün planlaması
- İhtiyaçlar programı
- Ana ürün planı
Ürün 1
Ürün 2
MPS
o.k.?
Malzeme ihtiyaç planlaması
- Ana ürün planı
- İkincil ihtiyaçlar
- Dıştan tedarik planı
o.k.?
Ön montaj 1
Ön montaj 2
MRP
Parça 1
Parça 2
Müşteri İhtiyacı
Satış/kaba plan
Satış/dağıtım
Müşteri siparişi
tahmini
Müşteri siparişi
Müşteri ihtiyacı
Malzeme
Sipariş miktarı
Termin
Birincil İhtiyaç Girişi Aracılığıyla Üretim
Programları Yaratılması
Manüel
bakım
Satış planından
devralma
Malzeme
Üretim kaba
planından
devralma
Müşteri
İhtiyacından
kopyalama
İhtiyaç planlama no.
Üretim programı
Ana ürt.programı/
İhtiyaç planlaması
Tahminden
devralma
İlk plandan
devralma
Referans
değişiklikleri izleme
Depoya Üretim
Üretim programı ve
müşteri ihtiyacı
İhtiyaç planlaması
Depo stoku
Mamul
Stoktan mştr.siparişleri
A
z
a
l
t
m
a
Malzeme İhtiyaç Planlaması Yöntemleri
Ürün ağacı açılımı ile plana dayalı MİP
Planlanmamış ek ihtiyaç tahmini aracılığıyla
Toplam ihtiyaç tahmini aracılığıyla
Ayrı MİP çalıştırmasındaki ana üretim programı
Tüketime dayalı MİP
Stok
Yeniden
Manüel yeniden sprş.seviyesi
Otomatik yeniden sprş.seviyesi sprş.svy.
Tahmine dayalı MİP
Emniyet stoku
Bşl.
tarihi
Malzeme ihtiyaç planlaması yok
Teslimat
tarihi
Zm.
MRP
MRP
Simulatif MRP
Terminleme
Terminleme
Dışardan tedarik
için
Dahili üretim
için
Teslimat ve onay terminlerinin
belirlenmesi
Üretim için planlanan tarihlerin
belirlenmesi
Geriye yönelik ya da İleriye yönelik
terminleme ile
terminleme ile
Geriye yönelik ya da İleriye yönelik
terminleme ile
terminleme ile
İş akışı terminlemesi
(Üretim terminlerinin
belirlenmesi)
İş Planı Aracılığıyla İş Akışı Terminlemesi
Üretim sonrası
tampon zaman
Üretim öncesi
tampon zaman
10
Plnl.bşl.
tarihi
20
Üretim
bşl.tarihi
30
Üretim
bitiş tarihi
İşlemler
(iş planından)
Plnl.bitiş
tarihi
Sipariş Terminlerinin Belirlenmesi
İhtiyaç termini
Mamul
Geriye yönelik terminleme
Bşl
Btş
Bşl
Hammadde
Btş
ürün
Bileşen grubu
Bşl
Btş
Plnl. teslimat süresi Dahili üretim süresi
Anahtar:
Bşl
Planlanan başlangıç tarihi
Btş
Planlanan bitiş tarihi
Dahili üretim süresi
Zaman
Kapasite Planlaması Ortamı
Temel veriler
Malzeme
İşlem sırası
Mamul ağacı
PM / PS / QM
PP
Malzeme ihtiyaç
planlaması
Planlanmış siparişler
Üretim siparişleri
...
Fabrika bakımı
Projeler
Kalite kontrol
planlaması
Kapasite ihtiyaçları
Ana
veriler
Kapasite değerlendirmesi
Mevcut kapasite
Takvim
İş merkezi / Kapasite
Üretim Siparişi
Üretim siparişi
 Miktarlara bağlı
 Tarihlere bağlı
İşlemler
 Onay / durum izlenmesi
 Sipariş / işlem tamamlama
onayı
Bileşenler
Kaynaklar
Maliyetler
 Siparişe bağlı
maliyetlendirme
 Siparişe bağlı malzeme
hazırlanışı
 İmalathane iş akışına uygun
kontrol
Sipariş Öğeleri
Sipariş başlığı
Sipariş no.
MİP sorumlusu
Üretim yeri
Masraf yükleme kuralı
Masraflar
Masraf yükleme profili
Masraf alıcısı
Pln.masraflar
Fiili masraflar
İşlem sıraları
Standart sıra
Diğer sıralar
İşlem 0020
İşlem 0010
Stammfolge
İşyeri
weitere Folgen
Yöneltim bilgileri
Zaman
Malzeme bileşeni 0020
Malzeme bileşeni 0010
Stammfolge
Malzeme no.
weitere Folgen
Miktar
İhtiyaç termini
ÜYA 0020
ÜYA 0010
Stammfolge
ÜYA no.
weitere Folgen
ÜYA tipi
Sayısı
Teyitler
Miktar
Zaman
İşlem
Tanım
Sipariş başlığı
Siparişte yer alan her bir
iş adımı
İşlemler
Tipler
İşlem
Malzeme bileşenleri
Üretim yardımcı araçları
Alt işlem
Kaynak
Manüel
Masraflar
Planlanmış
20
100
Hedef
50
Fiili
İş planı
Standart iş planı
Üretim Siparişindeki İşlem Verileri (1)
İşleme genel bakış
İşlem sırası
Seçilen veriler
Genel görünüm
Üretim yerleri ve işyerleri
Metin
Yöneltim anahtarı
Durum (sistem)
Diğer özel veriler
Standart değerler
Taban miktar
Standart zamanlar
örn.: Hazırlık süresi
Makine süresi
İşçilik süresi
İşlem terminleri
Zaman öğesi başına terminler
Harici işleme
Satınalma grubu
Satınalma bilgi sistemi
Net fiyat
Satıcı
Miktar
Örtüşme
Ayrıştırma
Zorunlu/isteğe bağlı ayrıştırma
Yöneltim değerleri ayrıştırması
Zorunlu/isteğe bağlı çakışma
Akış tipi üretim
Yöneltim değerleri örtüşmesi
Üretim Siparişindeki İşlem Verileri (2)
Bileşenlere genel bakış
Malzeme no.
Malzeme tanımı
İhtiyaç miktarı
İhtiyaç termini
ÜYA’ya genel bakış
ÜYA no.
ÜYA tanımı
Miktar
İhtiyaç termini
Standart değer belirleme
Zaman belirleme türü
Belirleme tarihi
Uzun metin
Metin düzenleyici
Malzeme Bileşenleri
Tanım
Bir işlemin yürütülmesi ya da bir
malın üretilmesi için
gereken malzemeler
Sipariş başlığı
İŞlemler
Tipler
Depo malzemesi
Malzeme bileşenleri
Depolanmayan malzeme
Değişken ölçülü kalem
Metin (bileşenler)
Üretim yardımcı araçları
Masraflar
Planlanmış
20
100
Hedef
50
Fiili
Kaynak
Manüel
Ürün ağacı
Planlı sipariş
Üretim Yardımcı Araçları
Tanım
Bir işlemin yürütülmesi için
gereken yardımcı araçlar
Sipariş başlığı
Tipler
İşlemler
Malzeme
Malzeme (batch)
Malzeme bileşenleri
Ekipman
İşyeri
Doküman
Üretim yardımcı araçları
Metin
Diğer
Masraflar
Planlanmış
20
100
Hedef
50
Fiili
Kaynak
Manüel
İş planı
Üretim Siparişi İşleme Yöntemi
Arşivleme / silme
10
Masraf yüklemesi
1
11
Sipariş taslağı
2 Sipariş yaratılması
Sipariş başlığı
İşlemler
Stok girişi
9
3
Malzeme bileşenleri
Tamamlama
onayı
ÜYA
8
Sipariş işlenişi
Kullanabilirlik
kontrolü
Maliyet
4 Sipariş açılışı
Planlanmış
20
100
Standard
50
Fiili
7
5
6
Malzeme çekişi
Sipariş belgeleri
dökümü
Teyit Türleri ve İşlevleri
Teyit türleri
Münferit teyit
Toplu teyit
Özgün kontrol noktası teyidi
Toplamlar teyidi
İptal
Sipariş başlığı
İşlemler
Teyit durumları
Malzeme bileşenleri
Kısmi teyit
Son teyit
Teyit işlevleri
Üretim yardımcı araçları
Masraflar
Planlanmış
20
100
Hedef
50
Fiili
Durum belirleme (kullanıcı drm.)
Aktiviteler için vrsy.değerler
İşlem sırası kontrolü
Teslimat toleransları kontrolü
İVK aktarımı
Üretim sonrası otm.çekme
Kapasite ihtyç. azaltılması
Fiili masrafların belirlenmesi
Sipariş Borçlandırması ve Alacaklandırması
Sipariş borçlandırması
Malzeme çekme
Teyit
Malzeme/fatura girişi
Siapariş başlığı
Malzeme masrafları
Malzeme genel masrafları
Üretim masrafları
Genel işçilik masrafları
Harici mal ve hizmetler
Masraf yükleme kuralı
İşlemler
Masraf alıcısısı
Dağıtım kuralı
Malzeme bileşenleri
Masraf yükleme parametreleri
Üretim yardımcı araçları
Masraflar
Planlanmış
20
100
Hedef
50
Fiili
Masraf yükleme anındaki fiili masraflar
Sipariş alacaklandırması
Depo girişi
Stok hesabı
(Miktar * std.fiyat/ değerleme varyantına göre fiyat)
ÜY aktivite hesabı
(Miktar * değerleme varyantına göre fiyat)
Sipariş masraf yüklemesi
ÜY aktivite hesabı
Farklar
Masraf yükleme hesabı
Batch (Parti) Yönetimi
 Kalite kontrol sonuçlarına göre batch’lerin
değerlendirilmesi
 Batch’in özellikleri değerleriyle saklanması
 Batch’in durum izlenmesi
 Koşullara uygun batch’lerin araştırılıp kullanılması
 Her üretim düzeyinde batch’lerin neyi kullandığı /
nerede kullanıldığını araştırması
Parti / Batch
Parti Yönetimi
Bilgi Ambarı
EIS
Yönetim bilgi sistemi
Şirketler
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
U1
U2
1
2
U3
U4
3
4
LIS
CIS
FIS
PIS
Lojistik
bilgi sistemi
İşletme kontrolü
bilgi sistemi
Mali işler
bilgi sistemi
İnsan kaynakları
bilgi sistemi
92
93
94
1
3
8
5
2
2
6
7
3
5
9
8
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Standard Analizler
Müşteri analizi
Malzemeye
göre ayrıntı
Müşteri
Gelen siparişler
Miller Corp. 100,000
Satış
90,000
Ek bilgiler
İşlemler
ABC analizi
Malzeme veri tabanı
Müşteri veri tabanı
Koşullar
Belgeler
Sınıflandırma
Çift sınıflandırma
Müşteri: Miller Corp.
Zaman birimine
göre ayrıntı
Malzemel
Gelen siparişler
Satış
Yazıcı
60,000
50,000
Bilgisayar
40,000
40,000
Müşteri: Miller Corp.
Malzeme: Yazıcı
A
y
Ocak
Şuba
t
.
.
.
Gelen
siparişler
25,00
0
35,00
0
Satı
ş
20,00
0
30,00
0
Plan / fiili
karşılaştırma
Toplamlar eğrisi
Esnek Analizler
398
Performans
ölçütleri
Nesneler
Devşirme
yöntemi
Müşteri
Malzeme
Ay
Açık
sipariş
Toplam
Açık sipariş
kalem sayısı
157
Açık siparişler
Açık siparişlerin
kalemlerinin sayısı
Açık
sipariş
Açık sipariş
kalem sayısı
200,000 USD
66
240,000 USD
75
90,000 USD
24
100,000 USD
26
40,000 USD
50,000 USD
18
8
40,000 USD
60,000 USD
16
10
110,000 USD
42
114,000 USD
49
Laser Yazıcı
60,000 USD
Kişisel Bilgisayar 50,000 USD
2
40
75,000 USD
65,000 USD
4
45
Smith Corp.
Yazıcı 6512
Bilgisayar H217
Miller Corp.
005