File - Kjo web faqe është e dizajnuar nga Muhamer Ujkani

Download Report

Transcript File - Kjo web faqe është e dizajnuar nga Muhamer Ujkani

TRANSPORTI
Transporti
dhe ndikimi i tij ne shoqeri
Sistemet e transportit
Historia e transportit
Llojet e transportit
Punuar nga Bardha Oshlani
KL-IX-9
TRANSPORTI DHE NDIKIMI
I TIJ NE SHOQERI
-Ç’eshte transporti ?
-Transporti eshte nje faktor me rendesi te madhe
ne veprimtarine e ndryshme te nje shoqeria.
-Çka mundeson transporti ?
-Transporti mundeson lidhjet e domosdoshme mes
njerezve te vendeve te ndryshme.

Cila eshte rendesia e transportit ?
Rendesia e transportit eshte shume e madhe .
Transporti ka rendesi ne importin dhe eksportin
e mallrave, ndertimin e objekteve , rrugeve ,
hekurudhave , tuneleve e urave te ndryshme .
Transporti ka rendesi
edhe ne bujqesi , ne
industri , por edhe ne
fusha te tjera si ne
fushen sociale ,
kulturore e ate politike .

SISTEMET E TRANSPORTIT

Per dallim nga e kaluara sot ekzistojne sisteme
te ndryshme te transportit , te cilat sisteme
ndahen ne tre grupe :

Sistemi i transportit tokesor

Sistemi i transportit ujor

Sistemi i transportit ajror
Edhe sistemet e transportit perbehen
prej disa elementeve :
--Automjeti
--Njeriu
( mjeti transportues )
( vozitesi )
--Komandimi
--Drejtimi
HISTORIA E TRANSPORTIT
Çka ndikoi ne zhvillimin e trafikut dhe mjeteve
te transportit ?
 Faktori kryesor ishte tregtia ,por kishte edhe
faktor te tjere.

Cilat ishin periudhat ne te cilat kaloi zhvillimi I
transportit?
 Periudhat qe kaloje zhvillimi I transportit ishin :
 -skllavopronaria
 -feudalizmi
 -kapitalizmi
 -koha moderne

TRANSPORTI GJATE PERIUDHES
SE SKLLAVOPRONARISE
Gjate kohes se
skllavopronarise
trafiku filloi te
zhvillohej dukshem .
 Filloi te behej persosja
e rrugeve dhe mjeteve
te transportit .
 Me se shumti
perdoreshin anijet ,
per transportimin e
mallrave neper
vende te ndryshme.

TRANSPORTI GJATE
PERIUDHES SE FEUDALIZMIT
Edhe gjate kohes se feudalizmit me se
shumti u zhvillua transporti ujaor , dhe bartja
e mallrave behej kryesisht me anije.
 Shkaqet kryesore ishin:
- Largesia mes shteteve te ndyshme
- Oqeanet sidomos oqeani Atlantik.
TRANSPORTI
GJATE
PERIUDHES SË KAPITALIZMIT
Transporti pati zhvillimin me te madh gjate
periudhes se kapitalizmit. Gjate kesaj kohe :
U
zhvillua lidhja postare
Transporti
i njerezve ne trafikun rrugor
Transporti
hekurudhor
U
ben zbulime ne fushen e energjetikes
U
ndertua anija e pare e drurit ( ANGLI-1802 )
U
ndertua anija e pare tejoqeanike metalike me avull
( ANGLI-1858 )
U
U
vune ne perdorim tramvajet elektrike ( SHBA-1876 )
aplikua motori me djegie te brendshme te automjetet (
Benz & Daimler – GJERMANI-1885-1887 )
TRANSPORTI GJATE KOHES SE
SOTME MODERNE (XX-XXI)
SHEKULLI XX

Ne shekullin XX u
ngrit aeroplani I pare
ne vitin 1903 nga
vellezerit Rait . Ata
fluturuan per 12
sekonda dhe
pershkuan distances
prej 53 metrash.
SHEKULLI XXI
Ne shekullin XXI , ne
ditet e sotme ka
aeroplane qe
fluturojne mijera
kilometra per ore dhe
ne lartesi mbi 100km.
 Keta aeroplane
gjenden ne shume
vende te botes , por
kryesisht ne Gjermani

AEROPLANI I PARE
AEROPLANET NE DITET E SOTME

LLOJET E TRANSPORTIT
LLOJET E TRANSPORTIT JANE :
TRANSPORTI
TOKESORE
TRANSPORTI
AJROR
TRANSPORTI
UJOR
RRUGOR

TRANSPORTI TOKSOR
HEKURUDHOR
NE TRANSPORTIN RRUGORE MJETET JANE TE
TIPEVE TE NDRYSHME :

AUTOMOBILI

MOTOÇIKLETA

AUTOBUSI

KAMIONI

BICIKLETA
NE TRANSPORTIN HEKURUDHORE PERDOREN :

TRENI

TEZHEVEJA
TRANSPORTI UJOR
TRANSPORTI AJROR
AEROPLANI
BALONA
HELIKOPTERI
ANIJA
KOZMIKE
KJO ISHTE E TERA
JU FALEMINDERIT PER
VEMENDJE
LENDA : TEKNOLOGJI
TEMA : TRANSPORTI
PUNOI : BARDHA OSHLANI IX9
ARSIMTARI: MUHAMER UJKANI