Infrastruktura ne Prishtine

Download Report

Transcript Infrastruktura ne Prishtine

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
INFRASTRUKTURA RRUGORE
PRISHTINË
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
VAZHDIMI I NDËRTIMIT TË UNAZËS “QENDËR”
•Ndërtimi i krahut të djathtë nga
rrethi në”Arbëri “ deri te rrethi i
madh,
•Zgjerimin e rrugës “Fehmi Lladrovci”
•Zgjerimi i rrugës “Agim Ramadani”
•Zgjerimi i bulevardit “Bill Klinton”
•Kalimi nga rr. Agim Ramadani në rr.
Luan Haradinaj
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
LIDHJET E REJA TË QENDRËS ME PERIFERINË
•Vazhdimi i rrugës së “Vushtrrisë”
deri në fshatin “Shkabaj”
•Vazhdimi i ndërtimit të rrugës
“Hasan Remniku” deri në fshatin
“Llukar”
•Vazhdimi i rrugës “Enver Maloku”
•Ndërtimi i rrugës së lugut”B”
•Lidhja e rruges së “Caralevës”
me unazë
•Lidhja e rrugës “Shkupi “dhe
“Hollgen Petersen” me
magjistralen per Gjilan
3
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
NDËRTIMI I UNAZËS SË BRENDËSHME
Realizimi i unazës së brendëshme do ta zvoglojë trafikun në qytet.
•Faza e par : ndërtimi i rrugës
nga rruga e Shkupit deri te
rruga e F. Kosovës
FAZA E TRETË
FAZA E KATËRT
FAZA E DYTË
FAZA E PARË
•Faza e dytë : ndërtimi i
rrugës nga udhëkryqi I Gjilanit
deri te Zllatari
•Faza e tretë :nga rruga e
F.Kosovës deri te rruga e
Podujevës
•Faza e katërt : nga Zllatari
deri te rruga e Podujevës
4
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
NDËRTIMI I RRUGËVE NË LAGJET E URBANIZUARA
“MATI 1”
Rrugën e lugut” B”
Rrugën “Enver Maloku”
Rrugën “Nue Përleshi’
5
Rrugën e lugut “A”
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
NDËRTIMI I RRUGËVE NË LAGJET E URBANIZUARA
“ARBËRIA 3”
•Rrugën që lidhë unazën
me “Ahmet Krasniqi”
•Rrugën “K1”në lagje
6
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
NDËRTIMI I RRUGËVE NË LAGJET E URBANIZUARA
“KALABRIA”
•Rrugën paralele me
rrugën Prishtinë-Shkup
•Rrugën “Tahir Zajmi
•Mbulimin e Lumit fekal
“Prishtina”
•Rrugën që lidh lagjet
“Kalabria” me “Matin1”
7
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
NDËRTIMI I RRUGËVE NË LAGJET E URBANIZUARA
“LAKRISHTE”
•Rrugën “Tirana”
•Rrugën që qon te
shkolla “Gj. Doda”
•Rrugën mes bllokut “B”
8
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
UDHËKRYQET, RRETHRROTULLIMET
Vala e gjelbër do të lehtsojë qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve ne
qytet
Në akset kryesore të rrugëve të
qytetit do të bëhet një trajtim i
veçanët
në
aspektin
e
harmonizimit të udhëkryqeve
ndërmjet veti dhe menaxhimi i
kapacitetit të automjeteve duke
aplikuar valën e gjelbër dhe
dhënia prioritet e automjeteve
në shiritat më të ngarkuar në
komunikacion
9
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
UDHËKRYQET, RRETHRROTULLIMET
Kryqëzimet rrethrrotulluese do ta lehtsojnë qarkullimin e automjeteve ne qytet
Kryqëzimi rrethrrotullues në udhëkryqin
e rrugëve “Agim Ramadani” me rrugën
“Fehmi LLadrovci”
•Kryqëzimi rrethrrotullues në
udhëkryqin e rrugëve “Enver Maloku”
me rrugën “Xheladin Rekaliu”
•Kryqëzimi rrethrrotullues në
udhëkryqin e rrugëve “Bulevardi I
dëshmorëve” me rrugën “28 Nëntori”
10
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
NDËRTIMI I MBIKALIMEVE
Me ndërtimin e mbikalimeve ne do të lehtsojmë qarkullimin e këmbësorëve
•Mbikalimi në udhëkryqin te spitali
•Mbikalimin te shkolla Ali Sokoli
•Mbikalimi te Konviktet e
studentëve
•Mbikalimi te Bibloteka Kombëtare
mbi rrugën “A.Ramadani”
•Mbikalimi te Xhamia e LLapit mbi
unazë
•Mbikalimi te M e shëndetësis mbi
unazë
•Mbikalimi te shkallët në Aebëri
mbi unazë
•Mbikalimi ose nënkalimin te
Termokosi
11
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
NDËRTIMI I MBIKALIMEVE
SHEMBUJ TË MBIKALIMEVE
12
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
NDËRTIMI I NËNKALIMEVE
Me ndërtimin e Nënkalimeve do të rritet siguria e qarkullimit të këmbësorëve
dhe do të zhvillojmë bizneset përciellëse.
•Nënkalimi te KEK-u nën
bulevardin“B.Klinton”
•Nënkalimi te shtatorja e Bill
Klintonit
•Nënkalimi te Menza e
studentve nën rrugën
“A.Ramadani”
•Nënkalimi te stacioni i
Autobusëve
13
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
NDËRTIMI I NËNKALIMEVE
DISA PAMJE NGA NENKALIMI TE KEK-u
14
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
NDËRTIMI I NËNKALIMEVE
Baza e nenkalimit te shtatorja e Bill Klintonit
15
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATRAT E PRISHTINËS
Do të investohet në ndërtim tërrugëve:
•Koliq-Lagjeja Podaj 12.5 km
•Siqev-Sharban 6.0 km
•Llukar –Siqevë 3.5 km
•Rimanisht-Siqevë 4.0 km
•Vranidoll Lagjeja Serovc
•Teneshdoll Lagjeja Rexhepaj
•Prugovc lagjeja 2
•Slivovë – Llajshevc
•Stallovë – Zllashë
•Halabak-Sharban
•Në fshatin Hajvali
•Sashkovc-Sushicë
16
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
VENDPARKINGJET
P
P
P
P
• Te Komuna
• Te Pallati I Rinisë
• Mbrapa Hotel Grandit
• Te QKU-ja
• Në Dodonë
• Te fakulteti Filologjikë
• Në hyrje nga Fushë
Kosova
P
P
P
17
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina
ANALIZAT DHE SYNIMET
-Kategorizimi i rrugëve sipas parametrave gjeometrike dhe
funksionale
-Përpilimi i rrjetit rrugor sipas planeve rregulluese
-Identifikimi dhe rritja e kapaciteteve të akseve më të frekuentuara
-Identifikimi dhe rritja e kapaciteteve të udhëkryqeve më të ngarkuara
-Përpilimin e grafit të rrjetit rrugor me një databazë të dhënash për rrugët
-Transportin publik të udhëtarëve
-Atraktivitetin e lëvizjes me biçikleta etj.
18