Transcript File

Sistemi Operativ
Windows XP
Bardha Oshlani
IX/9
Donjeta Xhosha
Tringa Mulaku
Sistemi operativ Windows XP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Desktopi
Hapja e ikonave
Zmadhimi ,zvoglimi dhe minimizimi i dritares
Mbyllja e dritares
Puna me shume dritare
Nderprerja e kompjuterit ne menyre te rregullt
Çbllokimi i kompjuterit nga dritaret aktive
Te dhenat e kompjuterit dhe hard-diskut
Krijimi , riemertimi , zhvendosja dhe fshirja e nje follderi
Bllokimi i ikones “Recycle Bin” (shportes)
Radhitja e ikonave ne desktop
Pllaka kontrolluese – Control panel
DESKTOPI
IKONAT
FOLLDERAT
Siperfaqja e lire e
deskopit
Menyja START
Dritarja e hapur e
minimizuar
Shiriti i detyrave
Hapja e ikonave
1.E pozicionojme
shigjetem mbi ikone
3.Pozicionojme
shigjeten mbi opsionin
OPEN
4.Shtypim nje
here me tastin
e majte
2.Shtypim
tastin e
djathte
Zmadhimi dhe zvoglimi i dritares
Ketu duhet te
shtypim nje
here tastin e
majte per ta
zmadhuar
dritaren ne
maksimum
ZMADHIMI
ZVOGELIMI
Ketu duhet te shtypim
nje here me tastin e
majte per ta zvogeluar
dritaren
Minimizimi i dritares
Per te
minimizuar
dritaren ne
kete pjese
shtypim nje
here me
tastin e majte
Dritarja e minimizuar
Mbyllja e dritares
Menyra II
Menyra I
Menyra III
Ketu pozicionojme shigjeten dhe
shtypim nje here me tastin e
majte
Permes tastieres dritarja mbyllet duke kombinuar tastet : ALT dhe F4
Puna me shume dritare
Ne kete
foto shihen
6 dritare te
hapura .
Dhe kur ne
duhet qe te
punojme
me te
gjitha
njeheresh
atehere ja
se si duhet
te veproni :
Nderprerja e kompjuterit ne
menyre te rregullt
1.START
2.TurnOff
computer
Turn off
Restart
Stand by
Çbllokimi i kompjuterit nga
dritaret aktive
1.Ne
shiritin e
detyrave
zgjedhim
task
manager
2.Ketu zgjedhim
dritaren qe
deshirojme ta
mblyllim
3.Pastaj ne End
Task mbyllet
dritarja
Te dhenat e kompjuterit
1.My
computer
2.Properties
Ketu shihen te dhenat e nje
kompjuteri
Te dhenat per Hard-diskun
1.My computer
2.Local Disk C
3.Properties
Ketu shihen te dhenat e Diskut C
Krijimi i nje follderi te ri
1.New
3.Enter
2.Folder
Riemertimi i follderit
2.Enter
1.Rename
Zhvendosja e follderit
2.Paste
1.Cut
Fshirja e follderit
2.Yes
1.Delete
1.Recycle Bin
Bllokimi i ikones
“Recycle Bin”
2.Properties
E vendosim
shigjeten
deri te 0%
OK
Radhitja e ikonave ne desktop
1.Ne hapsiren
e lire te
desktopit
shtypim me
tastin e
djathte
2.Arrange
Icons By
3.Radhitja e
ikonave behet
sipas: Emrit ,
Madhesise ,Llojit
dhe Dates
Pllaka kontrolluese – Control panel
2.Control
panel
1.Start
1.Open
Dritarja e Control Panel
Menyra e renditjes se
ikonave ne kategori
Menyra klasike e
pllakes kontrolluese
Faleminderit per vemendje!