Seminarë - Kjo web faqe është e dizajnuar nga Muhamer Ujkani

download report

Transcript Seminarë - Kjo web faqe është e dizajnuar nga Muhamer Ujkani

Punoi:Urata Merovci
Arsimtari:Muhamer UJkani
Tema;Pjesët kompjuterike.
Lënda;Teknologji
Pjesët përbërse te kompjuterit:pjesët përbërse te kompjuterit ndahen ne pjes te
jashtme dhe te brendshme pra që ndodhen jasht kasës të kompjuterit dhe brenda saj.
Monitori:monitorët jan dy llojesh:
CRT(Cathode Ray Tube)dhe Ekrane të sheshta
CTR:keta jan monitor tradicional te ngjashme me ekrani e televizorit.Në bazë
te parimit te punes te ketyre ekraneve është drejtimi I një tufe elektronesh nga një fushë
elektrike drejt ekranit I cili është I mbuluar së brendshmi nga një shtresë e hollë
elementesh fosforoshente te cilet kur goditen nga elektronet shëndrrohen në një pikë të
ndritshme që në gjuhen e kompjuterit njihet si PIXEL.
Ekranet e sheshta:këto janë ekrane me të cilët janë të pajisur
të gjith lloptopët por gjithmonë edhe më shum edhe kompjuterët e zakonshëm.
Përveq se te kompjuterat ekranet e sheshta mund ti keni parë edhe tek televizorët që shkurt I
quajmë ‘plazma’.Disa nga parametrat më të rëndësishëm te ekranet qofshin te sheshta apo jo:
madhsia llogaritet duke matur diagonalen e ekranit që shprehet në POLI(mas gjatsie e barabart me
2.54 cm).Madhsit tipite janë 15,17,19 dhe 21 poli.
Qartësia dhe Zbërthimi:
Qartësia ka te bej me numrin e pixel-ave që mund të shfaq ekrani p.sh.
1024x768 që do të thot ekrani mund të shfaqë 1024 pixel horizontalisht dhe
768 vertikalisht sa me shum pixel do të thotë më shumë qartësi.
Zbërthimi I shprehur në DPI(Dots Per Inch :pika per poli)tregon numrin e
pixel-ave per njesi lineare te siperfaqes.Sërisht sa më shum DPI aq me e lart është cilsia e pamjes.
Nje lloj I ekraneve te sheshta te kompjuterit:
Tastiera dhe miu :tastiera moderne jan te orientuara drejt qellimit te perdorimit me te
lehtë.Kështu një tastier për multimedia ofron lehtësira ne ekzukutimin e komandave për dëgjimin e
muzikes, një tastier per internet lehtëson hyrjen ne web apo komandimin e programeve të e-mailve etj.
Miu:Miu është më I zakonshmi nga pajisjet shënjuese.Pjesa më e madhe e mouse-ve janë optik(që
kapin lëvizjen duke skanuar me llaser siperfaqe mbi te cilen lëvizin).Gjithashtu mouse-t mund te
klasifikohen me kab II dhe pa kab II
(teknologjit kryesore te mouse-ve pa kabII janë infrared dhe bluetooth)tastiera dhe mousi jan pjes
hyrëse.
Speakers+kufje+migrofon :mund te quhen së bashku paisje multimediale të kompjuterit jan ato
paisje që na mundsojn dëgjimin e tingujve me zë të lart apo me kufje dhe incizimin përmes
migrofonit.Kufjet jan paisje dalëse ndersa migrofoni dhe speakers jan paisje hyrëse.
Nje llojë i altoporlantave.
Printeri,Scanner, dhe Web Cam:paisje me anë të të cilave mundemi
përkatsisht :të printoj materiale që kemi ne kompjuter, të skanoni materiale të ndryshme si
dokumente apo fotografi, të komunikoni në internet me figurë apo
të bëni foto nga kamera e kompjuterit. Printeri është paisje dalëse, skaneri është paisje hyrse dalse
kurse web cam është paisje hyrëse.
Scaneri dhe printeri.
KASA :Eshtë kutia metalike ose plastike ku ndodhen pjeset e brendshme te kompjuterit.Kasa
zgjithen ne varsi te permasave duhet shikurar nese ofron hapsiren e nevojshme per gjitha paisjet e
brendshme që duhet ti kemi ne kompjuter, dhe zgjidhet sipas shijes estetike persona
KULLA-:furnizom me rrym elektrike te gjitha pjeset e brendshme te kompjuterit,ndodhet
brenda kases dhe zakonisht shitet bashk me te.
Për vec furnizimit me energji elektrike behet edhe mbrojtja e kompjuterit nga
mbingarkesa elektrike,mbrojtjen nga mbitnsjoni dhe temperatura etj.
Main board(pllaka amë);Ndodhet ne njeren anë te kasës dhe ka forme
drejtkendeshi me permasa qe variojnë sipas firmave.Mbi këtë pllakëte holl plastike
tëdizajnuar me qarqe vendosen ose lidhen me kabllo të gjitha pajisjet e kompjuterit.Ky
është bordi kryesor dhe pa të ska kuptim të funksjonoj një
kompjuter.
Pllaka amë eshte pjesë qendrore.
CUP(Central Processin Unit)-Procesori:Eshtë një komponet shumë I rëndesishem
I kompjuterit I perbër nga një qark I cili në menyrë direkte apo indirekte kryen
tëgjitha punet qe ne bëjmë ne kompjuter.p.sh. operacionet aritmetike, leximi dhe shkrimi i të
dhënave në regjistrin e punës zbatimin e urdhëresave ne programe.Ka filluar te perdoret qysh ne
vitet 1960.
RAM Memoria;eshtë fjala me e pergjithshme per te treguar te gjitha pjeset qe sherbejne per
ruajtjen e informacioneve.
Memorja RAM eshte memoria kryesore e pekoheshme ,eshte udhkryqe per te gjith te dhenat
pavaresisht se nga vijnë ato, duhet theksuar se kur kompjuteri fiket memoria RAM zbrazet.
Kjo eshte nje pamje e memories RAM te vitit 1997.
Hard Disk-u; eshte nje lloj I memories mjafte e qendrueshme kjo do te thote se te dhenat qe I
kemi futur ne hard disk qe mund te jenë dokumente muzikë,lojra etj, ruhen edhe pasi kompjuteri
te fiket.Hard-disk-u lidhet me pllaken amë.
Kartela Grafike;eshte qarku qe mundeson shfaqjen e imazheve në ekran.
Quhet kartë sepse ka formë drejtkendshe dhe montohet ne pllaken amë.
Modemi; eshte paisje ne anë te se ciles behet e mundur lidhja e internetit permes linjes
telefonike.mund te jetë ne formen e nje karte te vendosur ne pllaken amë ose paisje e jashtme si p
.sh printeri.
NIC(Netwok Interface Card);eshte katë e rrjetit e cila sherben per lidhjen ne rrjet të kompjuterave
duke I lidhur ato fizikisht me anë te kabllove nëse ne katë
eshtë Wireless nuk ka nevoj per kabllo.
CD/DVD Drivers ;ndodhen ne pjesen e perparme te kasës janë paisje qe
lexojnë apo shkruajnë mbi CD dhe DVD
Floppy Drive ;ndodhet ne pjesen e perparme te kasës dhe sherben per te
punuar me disketa, gjithashtu edhte ruajtes mesatar I te dhenave.