File - Kjo web faqe është e dizajnuar nga Muhamer Ujkani

Download Report

Transcript File - Kjo web faqe është e dizajnuar nga Muhamer Ujkani

Tema :Dallimet dhe ngjashmërit
e transportit
Temat
Transporti
 Transporti ujor
 Transporti ajror
 Transporti tokësor
 Dallimet dhe ngjajshmërit e llojeve te
transportit

Transporti
Transport apo transporti është lëvizja e njerëzve, kafshëve dhe mallrave nga
një vend në një tjetër. Që në kohët e mëparshme, me zhvillimin e njerëzve dhe
mjedisit përreth tyre, lindi nevoja për trasportin. Njerëzit kërkonin një mënyrë
për të lëvizuar objekte nga një vend në njëtjetër. Si fillim ata përdornin forcën e
krahut. Më vonë filluan të përdornin kafshë si: buajt, kuajt për të lëvizur
ngarkesa më të rënda. Pastaj zbuluan edhe transpote të tjera. Transporti
ndahët në: transport ujor, ajror, dhe hekurudhor.
Transporti ujor
Trasnporti ujor që në lashtësi ka qenë mjaft i rëndësishëm
për zhvendosjën e njerëzve dhe të mallrave. Po të shihni
hartën e globit do të vini re që rreth 70% e saj është në
ngjyrë të kaltër, që përfaqëson ujin, oqeanet, detet dhe
liqenet. Ky mjedis ka krijuar kushtet e vecanta për zhvillimin
e mjeteve dhe sistemeve të transportit ujor. Disa nga llojet
e mjeteve të trasnportit ujor janë: anije për mallra dhe për
udhëtar.
Llojet e transportit ujor
Transporti ajror
Transporti ajror është shumë më mbrapa transportit
tokësor ose ujor për nga vëllimi i mallrave dhe numri
i udhëtarëve të transportuar. Por ai është i
pazëvendësueshëm për kryerjen e disa shërbimeve
të vecanta, sidomos për udhëtarët. Këtë përparësi ja
jep shpejtësia e madhe e lëvizjes. Disa lloje te
transportit ajror janë : balonat, parashutat,
aeroplanët dhe helikopterët.
Llojet e transportit ajror
Transporti tokësor
Një nga shpikjet më të rëndësishme ishte kur u zbulua
motori me lëndë djegëse. Transporti automobilistik, mban
vendin e parë midis llojeve të ndryshme të transportit për
nga numri i njerëzve dhe vëllimi i mallrave për të
transportuar. Transportit tokësor ndahët në dy lloje:
rrugor dhe hekurudhor në rrugor hynë:automobili,
motoçikleta, autobusi, kamioni, biçiklet ndërsa tek
hekurudhor hynë: treni dhe tezheveja.
Llojet e tranportit tokësor

Mjetet e transportit rrugor:
Ndërsa mjetet e transportit hekurudhor janë :
Dallimet dhe ngjajshmërit e llojeve
të transportit

Dallimet mes transportit ajror, tokësor dhe
ujor janë se njëra është në ujë, njëra në
tokë dhe tjetra në ajër. Ndërsa
ngjajshmërit janë se të gjitha punojnë me
lëndë djegëse(benzini, nafta, gazi etj) dhe
njerëzit i përdorin për nevojat e tyre.
Përmbajtja:
Nga kompjuteri dhe libri i teknologjis

Faleminderit për vëmendje
 Arsimtari: Muhamer Ujkani
Punoi: Ajshe Maxhuni
Klasa: IX\9
Vushtrri 2013