Mokytojų-rezultatų

Download Report

Transcript Mokytojų-rezultatų

Projekto „Mokykla vaikams ir auklėtojams“ efektyvumo tyrimas
„SOCIALINĖS INFORMACIJOS CENTRAS“
1
MOKYTOJŲ TYRIMAS
2013 KOVAS - BIRŽELIS
TYRIMŲ TIKSLAS
Diagnozuoti
bendradarbiavimo
mokyklų bendruomenėse
lygį.
Įvertinti mokymų įtaką
mokyklų bendruomenių
santykiams bei
nuostatoms į tarpusavio
bendradarbiavimą.
2
TYRIMŲ DIZAINAS
3 bendruomenės: MOKYTOJAI, MOKSLEIVIAI, TĖVAI
6 apklausos: anketavimas PRIEŠ ir PO mokymų
3 grupinės diskusijos
10 Lietuvos mokyklų
3
MOKYKLOS, DALYVAVUSIOS TYRIME
Šiaulių „Didždvario“
Šiaulių „J. Janonio“
Šilutės „M. Jankaus“
Jurbarko „Naujamiesčio“
Vilkaviškio raj. „Gražiškių“
Anykščių „Kavarsko“
Kaišiadorių raj. „Žaslių“
Vilniaus „Sietuvos“
Vilniaus „S. Stanevičiaus“
Druskininkų „Atgimimo“
4
APKLAUSŲ TEMOS
DIAGNOZĖ:
EFEKTO
ĮVERTINIMAS:
Atmosfera ir santykiai
mokykloje;
Ar keitės?
Nuostatos ir gebėjimai
auklėti vaikus;
Ar keitėsi?
Lūkesčiai mokymams
5
Ar buvo pateisinti?
6
PRIEŠ MOKYMUS
MOKYTOJŲ
NUOMONĖS
TYRIMAS
Mokytojų charakteristikos
94%
24%
85%
turintys vaikų
54% vaikai iki 18 metų
iki 39 metų
39%
33%
Moterys
40-50 metų
virš 50 metų
56%
turi savo auklėtinius
81%
moko 5 -12 klases
Apklausti
7
151 mokytojai
Atmosfera
Situacija mokykloje
1
10
labai blogai
puikiai
7.7
Mokytojai
7.6
Mokytojai
Mokytojai
8
7.3
Vaikai
Mokytojai
Tėvai
Vaikai
7.2
Vaikai
Vaikai
7.2
Tėvai
7.4 balai
Mokytojo asmeniniai santykiai
1
10
Labai nepatenkinti
Labai patenkinti
Mokykloje bendrai
Mokytojas
8.4
Mokiniai
7.7
Mokytojas
8.4
Kiti mokytojai
7.6
Mokinių tėvai
7.3
Mokytojas
9
8.2
Moksleivių bendradarbiavimas
Nebendradarbiauja
1%
Būna visaip, bet
dažniau
bendradarbiauja
49%
Bendradarbiauja
51%
Santykiai su mokiniais + tėvais
Santykiai su mokiniais + tėvais
Pasitikėjimas savo gebėjimais
10
Pasitikėjimas savo gebėjimais
Moksleivių problemos
KOMPETENCIJŲ STOKA
Komunikacinės
Socialinės
5.1
5.1
Asmeninės 4.9
Abejingumas užklasinei
mokyklos veiklai 4.6
11
Aktualumas
4.6 balai
SANTYKIŲ PROBLEMOS
Pasyvumas pamokose
5.0
Tarpusavio nesutarimai 4.9
Nemandagūs su mokytojais 4.7
Destruktyvus elgesys 3.4
Mokytojų savęs vertinimas
POZITYVUS
8.5 Su mokiniai bendrauja atvirai ir abipusiai
8.3 Su mokiniais bendradarbiauja sėkmingai
8.2 Pasitiki savo gebėjimais auklėti vaikus
4.2 Patiria stresą dėl nesusitvarkymo
3.8 Jaučia įtampą mokykloje
2.4 Konfliktuoja su mokiniais
12
NEGATYVUS
Nuostatos į auklėjimą
AUKLĖJIMO TIKSLAI
9.0 Mokytojo tikslas – šilti
santykiai su mokiniais
9.0 Viena svarbiausių užduočių –
išugdyti vaiko savigarbą
6.1 Mokytojo tikslas – išsikovoti
autoritetą, kuriam paklūsta
mokiniai
3.8 Kai viskas išbandyta, bet vaikas
nebendradarbiauja, padėti gali tik
bausmė
JAUSMŲ PAŽINIMAS IR VALDYMAS
8.6 Suaugę turi priimti ir
išklausyti visus vaiko jausmus
13
6.0 Pyktis – blogas jausmas,
negalima leisti vaikui pykti
Nuostatos į auklėjimą
SAVARANKIŠKUMO UGDYMAS
8.4 Vaiką būtina girti
8.3 Vaikui reikia leisti klysti
8.1 Visada reikia leisti vaikui
rinktis pačiam
4.3 Vaikas turi pats rasti
problemos sprendimą
14
8.3 Vaikas turi išgirsti kritiką
7.4 Vaikas privalo klausyti mokytojų
5.6 Suaugę geriau žino, ko vaikui
reikia
7.8 Net jei vaikas neprašo,
mokytojai privalo patarti vaikui,
nes jie turi daugiau patirties
Nuostatos į auklėjimą
8.0
DEMOKRATINIS
AUKLĖJIMAS
AUTORITARINIS
AUKLĖJIMAS
6.4
15
Nuostatostipai
Mokytojų
į auklėjimą
pagal nuostatas į auklėjimą
8.3
3.8
16
Mokytojų – tėvų santykiai
Mokiniai neklauso
7.8
4.6
4.1
Mokiniai pamokose pasyvūs
5.1
3.4
Mokytojas patiria streso dėl
nesusitvarkymo su mokiniais
4.5
Nuostatos į auklėjimą
Atsakomybė
už vaiko auklėjimą
8.6 TĖVAI
MOKYTOJAI
17
4.5
Nuostatosmokymams
Lūkesčiai
į auklėjimą
97%
Pagerinti
santykius su mokiniais
Pažinti save
Geriau pažinti vaikus
98%
Pažinti save
89%
Sužinoti, kaip
bendradarbiauti
99%
Išmokti išspręsti
asmenines problemas
70%
Pasitikrinti dabartinius
elgesio būdus
95%
18
80%
Mokymų temų aktualumas
Vaiko savarankiškumas ir savigarba
9.1
Bendradarbiavimas su vaiku,
konfliktų sprendimas
9.0
Jausmų pažinimas ir valdymas
8.6
Ribų santykiuose nustatymas
8.1
Auklėjimo tikslai
7.8
19
Taigi, mokytojai...
 Atmosferą mokykloje vertina vidutiniškai - 7 balai
 Tėvai per mažai įsitraukę į mokyklos ir vaiko gyvenimą
 Vadovaujasi demokratiniu auklėjimo stiliumi
 Mokytojas – privalantis patarti, nurodyti kryptį autoritetas
 Gana pasitiki savo gebėjimais auklėti vaikus ~ 8.2 balai
 Sudėtingesnė situacija mokytojų dirbančių plačiu profiliu; vyresnių nei 50
metų, besiremiančių autoritarinėmis auklėjimo nuostatomis.
20
MOKYTOJŲ
NUOMONĖS
TYRIMAS
21
MOKYTOJŲ
NUOMONĖS
TYRIMAS
PO MOKYMŲ
01
Mokytojo asmeninė situacija – ar pasikeitė?
1
10
Labai nepatenkinti
Labai patenkinti
Buvo prieš mokymus
8.6
Mokytojas
Mokytojas
Mokytojas
22
8.4
8.3
Mokiniai
8.4
Kiti mokytojai
8.4
Mokinių tėvai
8.2
Atmosfera
Situacija mokykloje – ar pasikeitė?
7.7
Mokytojai
7.6
Mokytojai
Mokytojai
7.2
7.4
Vaikai
7.7
Mokytojai
7.6
Tėvai
7.3
Vaikai
7.3
Vaikai
7.2
Vaikai
7.2
Tėvai
7.2
Dialogas
tėvai – vaikai - mokytojai
23
6.8
Situacija mokykloje – ar pasikeitė?
Fokusuotų diskusijų metu, mokytojai nurodė, kad
situacijai mokykloje pasikeisti kol kas trukdo:
7.4
7.7
• Per trumpas laikas, praėjęs nuo mokymų
pabaigos.
7.6
• Per mažas mokymuose dalyvavusių mokinių
ir tėvų skaičius lyginant su visuma.
7.3
• Mokytojams sudėtinga patiems perteikti
mokymų medžiagą kolegoms, tai turėtų
daryti specialistai.
24
Atmosfera
7.2
7.2
Mokytojų savęs vertinimas – ar pasikeitė?
POZITYVUS
8.7
Su mokiniais bendrauja atvirai ir abipusiai
8.6
Su mokiniais bendradarbiauja sėkmingai (8.3)
8.5
Pasitiki savo gebėjimais auklėti vaikus (8.2)
4.2 Patiria stresą dėl nesusitvarkymo
4.0 Jaučia įtampą mokykloje
2.7 Konfliktuoja su mokiniais
25
NEGATYVUS
Mokytojų įtaka spręsti moksleivių problemas
„PROBLEMOS KLASĖJE“
Bendra įtaka
6.3 balai
Pasyvumas pamokose 6.7
PROBLEMOS „UŽ KLASĖS RIBŲ“
Neklausymas 6.6
Nemandagus bendravimas
tarpusavyje 6.3
Kompetencijų stoka 6.6
Nemandagus bendravimas su
mokytojais 6.4
Destruktyvus elgesys 5.8
Abejingumas popamokinei mokyklos
veiklai 6.3
Nenoras lankyti mokyklos 5.5
26
Mokytojų savęs vertinimas – įgyti įgūdžiai
POZITYVUS
Gebėjimas įvardinti mokiniams savo jausmus, tame tarpe ir pyktį
„aš tikrai neleisdavau sau įvardinti vaikams, kad pykstu ant jūsų už kažką“
Gebėjimas su mokiniais bendrauti lygiomis teisėmis ir pareigomis
„kaip prieš pamoką reikia, kad vaikai išjungtų telefonų garsus. Pats turi parodyti, kad
<vaikai išjungiam telefonus> ir pats išjungiu“
Gebėjimas pažvelgti į situaciją mokinių akimis
„pasirodo vaikai irgi pavargsta, kaip reaguoja į įvertinimą. Vienas gražiai nupiešė gavo
3, o kitas su makaliuze gavo 10. Kaip mes reaguojam, lygiai kaip ir vaikai, jausmai yra
vienodi“
Gebėjimas prisitaikyti prie skirtingų gebėjimų mokinių
„pamokų metu yra įvairių vaikų. Silpnesnio vaiko kartais kai paklausi, jam užima
daugiau laiko atsakyti, dažniausiai klasė 5 kartus atsakymą pasako... Dabar kartais
pavyksta nuraminti klasę ir išlaukti atsakymo iš to konkretaus vaiko, leisti pamastyti“
27
Mokytojų – vaikų bendravimo stilius
Išlaikomas „pagarbus atstumas”
Prioritetas – akademiniam ugdymui
7.9
7.7
Lygiaverčiai (partnerių) santykiai
Neformalus bendravimas
„tik labai svarbu išlaikyti ribą, ne prisileisti per
arti, kad draugiškumas nevirstų
familiarumu, sunkiausia tai ypač jauniems
žmonėms“
5.3
Daugiau laiko ir jėgų skiriama vaiko
savijautai nei mokymui
28
Nuostatos į auklėjimą: ar kito?
AUKLĖJIMO TIKSLAI
8.8 Mokytojo tikslas – šilti
santykiai su mokiniais
9.0 Viena svarbiausių užduočių –
išugdyti vaiko savigarbą
5.0 Mokytojo tikslas – išsikovoti
autoritetą, kuriam paklūsta
mokiniai (6.1)
4.0 Kai viskas išbandyta, bet vaikas
nebendradarbiauja, padėti gali tik
bausmė
JAUSMŲ PAŽINIMAS IR VALDYMAS
8.9 Suaugę turi priimti ir
išklausyti visus vaiko jausmus
29
4.5 Pyktis – blogas jausmas,
negalima leisti vaikui pykti (6.0)
Nuostatos į auklėjimą: ar kito?
SAVARANKIŠKUMO UGDYMAS
9.0 Visada reikia leisti vaikui
rinktis pačiam (8.1)
8.3 Vaiką būtina girti
8.6 Vaikui reikia leisti klysti
6.0 Vaikas turi pats rasti
problemos sprendimą (4.3)
30
4.3 Suaugę geriau žino, ko vaikui
reikia (5.6)
7.2 Vaikas turi išgirsti kritiką
(8.3)
6.5 Vaikas privalo klausyti mokytojų
(7.4)
5.7 Net jei vaikas neprašo,
mokytojai privalo patarti vaikui,
nes jie turi daugiau patirties (7.8)
Nuostatosį įauklėjimą
Nuostatų
auklėjimąpokytis
8.4
DEMOKRATINIS
AUKLĖJIMAS
8.0
6.4
AUTORITARINIS
AUKLĖJIMAS
5.3
31
Nuostatosį įauklėjimą
Nuostatų
auklėjimąpokytis
Tą patį patvirtina ir kokybinio tyrimo metu išsakytos mokytojų mintys:
„mano praktikos pradžioje mokytojas
turėjo būti autoritaras: atėjo atsistojo,
išdėstė, griežta struktūra, santykiai t.t.
Dabar mokytojas yra vyresnysis vaiko
draugas ir patarėjas ir daugeliu atveju
taip ir yra, o ne deklaruojama.
Anksčiau atėjai atskaitei paskaitą,
patikrinai ir tiek...“
32
Mokymų nauda
Dėstytų temų naudingumas 9.2
Bendrai
9.0 balai
Jaučiama teigiama įtaka:
 Santykiams su mokiniais 82%
 Santykiams su mokytojais 61%
 Santykiams su tėvais 54%
 Asmeninėms problemoms 52%
33
Mokymus labiausiai
rekomenduoja
tėvams
9.3
Taigi, mokymai...
 Keitė mokytojų nuostatas į auklėjimą:
 Mažėja pritarimas autoritariniam auklėjimui –
„mokytojai geriau žino“, „vaikai privalo paklusti“.
 Keičiasi vaiko savarankiškumo ugdymo samprata –
suaugusiųjų patarimai ne visada būtini, vaikui reikia erdvės pačiam rinktis ir spręsti.
 Kinta pykčio samprata, jis labiau toleruojamas.
 Didino mokytojų pasitikėjimą savo ugdymo kompetencija.
 Šiek tiek gerino santykius su mokiniais, ypač sudėtingose mokytojų grupėse
 Bet dar neturėjo įtakos bendrai mokyklos atmosferai.
34
35