(DRG) taikymo pirmieji rezultatai ir perspektyvos

Download Report

Transcript (DRG) taikymo pirmieji rezultatai ir perspektyvos

Giminingų diagnozių grupių (DRG)
taikymo pirmieji rezultatai
ir perspektyvos
Gintaras Kacevičius
Tatjana Golubajeva
Laura Šlepikaitė
Valstybinė ligonių kasa
Vilnius, 2012-06-06
nieko
DRG projekto eiga
1 diegimo
etapas.
Parengiamasis Intervencijų
kodavimo
etapas
diegimas
2008
2009
2010
2 diegimo
etapas.
Visos DRG
sistemos
diegimas
2011
Apmokėjimo
pagal DRG
taikymas
2012
LRV nustatyta diegimo
termino pabaiga
Pranešimo planas
• DRG suvokimas
• DRG praktinis taikymas nuo 2012 m.:
pagrindiniai pokyčiai
• Pirmoji patirtis ir tolesnės perspektyvos
Klaidos suvokiant DRG
Pagrindinė klaida:
„DRG veikia tarsi kainoraštis: kiekviena diagnozė ir
procedūra turi savo kainą, ir galutinė kaina susideda
iš visų kainų sumos“
Paaiškinimas. DRG veikimo principas kitoks:
• Priklausomai nuo to, koks kriterijų rinkinys (žr.
sekančią skaidrę) susidaro konkrečiu atveju, šis
atvejis priskiriamas sunkesnei ar lengvesnei DRG
grupei, kurių kiekviena turi atitinkamą kainą
• Ši kaina yra vidutinė t.y. konkrečiu atveju
ligoninės sąnaudos yra didesnės ar mažesnės už
4
vidutines
Klasifikavimo kriterijai pagal DRG
Kriterijus
1.
Pagrindinė diagnozė
2.
Gretutinės ligos, komplikacijos
3.
Intervencija (operacija, procedūra, manipuliacija)
4.
Lytis
taip
5.
Amžius
taip
6.
Išrašymo būdas
taip
7.
Gydymo trukmė
taip
8.
Vienos dienos statusas
taip
9.
Gimimo svoris (naujagimiams)
taip
10.
Dirbtinio kvėpavimo trukmė
taip
11.
Psichinės sveikatos teisinis statusas (priverstinis
gydymas)
taip
taip
taip
(iki 30 diagnozių)
taip
(iki 30 intervencijų)
5
Du pavyzdžiai, kaip DRG grupių kainos
priklauso nuo paciento sudėtingumo
Koeficientas dauginamas iš bazinės kainos - 1762 balo
6
Du svarbiausi tikslai,
kurių buvo siekiama pradedant
taikyti DRG nuo 2012 m. pradžios
• Paskatinti gydymo įstaigas pažinti,
suprasti ir išmokti dirbti su nauja
apmokėjimo sistema – DRG
kartu
• Užtikrinti stabilumą, išvengti gydymo
įstaigų veiklos ekonominių sąlygų
žymaus pasikeitimo dėl DRG taikymo
7
Kaip būtų pasikeitusios ASPĮ pajamos,
jei nuo 2012-01-01 būtų mokama pagal
DRG be jokio indeksavimo
2011 m. gruodžio mėn. atlikto modeliavimo rezultatai
iki 1,5 Lt
9
DRG PRAKTINIO TAIKYMO PIRMIEJI
REZULTATAI
Aktyviojo gydymo atvejų skaičiaus palyginimas
2011 m. rugsėjo – gruodžio ir 2012 m. sausio – balandžio mėn.
TLK
Bendras aktyviojo gydymo atvejų skaičius
2011 m. 09-12 mėn.
2012 m. 01-04 mėn.
Pokytis
Kauno TLK
70.203
72.593
3,40%
Klaipėdos TLK
42.552
42.962
0,96%
Panevėžio TLK
29.253
29.387
0,46%
Šiaulių TLK
31.703
30.713
-3,12%
Vilniaus TLK
85.568
88.009
2,85%
Iš viso
259.279
263.664
1,69%
11
Aktyviojo gydymo (stacionarinių ir dienos
chirurgijos) atvejų skaičius 2012 m. sausiobalandžio mėn. pagal ASPĮ veiklos zonas
Stacionarinių
Dienos
Bendras
aktyviojo
Dienos
chirurgijos atvejų
aktyviojo
gydymo chirurgijos atvejų
dalis (%) tarp visų
gydymo
atvejų
skaičius
aktyviojo gydymo
atvejų skaičius
skaičius
atvejų
TLK
Kauno TLK
63.424
9.168
72.593
12,63%
Klaipėdos TLK
37.192
5.770
42.962
13,43%
Panevėžio TLK
25.706
3.681
29.387
12,53%
Šiaulių TLK
26.714
3.999
30.713
13,02%
Vilniaus TLK
72.776
15.233
88.009
17,31%
225.812
37.851
263.664
14,36%
Iš viso
12
DRG atvejų pasiskirstymas pagal PDK Vilniaus TLK veiklos
zonos ASPĮ 2012 m. sausio – balandžio mėn.
PDK
DRG atvejų DRG atvejų
skaičius
dalis (%)
PDK pavadinimas
PDK 05 Kraujo apytakos sistemos ligos ir sutrikimai
13.524
15,37%
PDK 08 Kaulų ir raumenų sistemos bei jungiamojo audinio ligos ir sutrikimai
8.888
10,10%
PDK 06 Virškinimo sistemos ligos ir sutrikimai
8.569
9,74%
PDK 01 Nervų sistemos ligos ir sutrikimai
7.518
8,54%
PDK 09 Odos, poodinio audinio ir krūties ligos bei sutrikimai
6.519
7,41%
PDK 03 Ausų, nosies, burnos ir gerklės ligos bei sutrikimai
5.479
6,23%
PDK 04 Kvėpavimo sistemos ligos ir sutrikimai
5.328
6,05%
PDK 14 Nėštumas, gimdymas ir pogimdyminis laikotarpis
4.858
5,52%
PDK 13 Moterų reprodukcinės sistemos ligos ir sutrikimai
4.761
5,41%
PDK 02 Akių ligos ir sutrikimai
3.553
4,04%
PDK 11 Inkstų ir šlapimo takų ligos ir sutrikimai
3.528
4,01%
PDK 07 Kepenų ir tulžies takų bei kasos ligos ir sutrikimai
2.880
3,27%
PDK 19 Psichikos ligos ir sutrikimai
2.450
2,78%
PDK 15 Naujagimiai
1.940
2,20%
PDK 10 Endokrininės, mitybos ir metabolinės ligos bei sutrikimai
1.504
1,71%
PDK 21 Traumos, apsinuodijimai ir vaistų toksinis poveikis
1.488
1,69%
PDK 12 Vyrų reprodukcinės sistemos ligos ir sutrikimai
1.401
1,59%
PDK 18 Infekcinės ir parazitinės ligos
1.111
1,26%
PDK 17 Navikai (hematologiniai ir solidiniai navikai)
940
1,07%
PDK 16 Kraujo ir kraujodaros organų ligos ir sutrikimai bei imunologiniai sutrikimai
525
0,60%
PDK 20 Alkoholio / narkotinių medžiagų vartojimas ir alkoholio / narkotinių medžiagų vartojimo sukelti organiniai psichikos sutrikimai
444
0,50%
PDK 00 Didžiosios procedūros, kai pagrindinė diagnozė susijusi su bet kuria kita PDK
301
0,34%
PDK 88 DRG, kai nesusijusios su pagrindine diagnoze procedūros, atliekamos operacinėje
271
0,31%
PDK 22 Nudegimai
129
0,15%
PDK 23 Veiksniai, darantys įtaką sveikatos būklei
100
13 0,11%
88.009
100,00%
Iš viso
DRG atvejų skaičiaus pasiskirstymas pagal DRG pobūdį
2012 m. sausio – balandžio mėn.
Vilniaus TLK veiklos zonos ir Lietuvos ASPĮ
Vilnius
Lietuva
14
2011 m. rugsėjo-gruodžio mėn. ir 2012 m. sausiobalandžio mėn. aktyviojo gydymo atvejų skaičiaus
palyginimas pagal gulėjimo trukmes
2011 m. 09-12 mėn.
2012 m. 01- Pokytis
04 mėn.
(%)
Vienos dienos
25.413
26.500
4,28%
Vienos paros
16.300
15.626
-4,13%
Gulėjimo trukmė < MIN
Gulėjimo trukmė >=MIN ir
<= MAX
7.926
8.066
1,77%
204.899
209.181
2,09%
4.741
4.291
-9,49%
259.279
263.664
1,69%
23.468
22.688
-3,32%
Gulėjimo trukmė > MAX
Iš viso
Iš jų, kai gulėjimo trukmė =
MIN, kai MIN>1
16
2011 m. rugsėjo-gruodžio mėn. ir 2012 m. sausio-balandžio
mėn. aktyviojo gydymo atvejų skaičiaus palyginimas
pagal DRG sudėtingumą (1)
DRG
sudėtingumas
2011 m. rugsėjogruodžio mėn.
2012 m. sausiobalandžio mėn.
Pokytis
A
30.835
49.101
59,24%
B
126.065
110.859
-12,06%
C
14.231
12.110
-14,90%
D
4.177
4.119
-1,39%
Z
83.971
87.475
4,17%
Iš viso
259.279
263.664
1,69%
17
2011 m. rugsėjo – gruodžio mėn. ir 2012 m. sausio –
balandžio mėn. aktyviojo gydymo atvejų skaičiaus
palyginimas (2)
18
Case-Mix indeksas (CMI)
Case-Mix indeksas (CMI) – tai vienos ASPĮ visų atvejų už pasirinktą
laikotarpį vidutinis DRG koeficientas.
19
2012 m. I ketv. Case-Mix indeksas pagal ASPĮ lygius
Lygis
CASE-MIX
indeksas
ASPĮ
skaičius
Privati
Rajono
Regiono
Respublikos
Respublikos/universiteto
Iš viso
1,97
1,16
1,28
1,53
1,87
1,52
3
35
11
19
3
71
20
Kompiuterinės tomografijos, hemodializės ir magnetinio
rezonanso procedūrų, suteiktų ambulatorinėmis ir
stacionarinėmis sąlygomis, kiekio dinamika
2011 m. spalio – 2012 m. balandžio mėn.
21
Hemodializės procedūrų, teiktų ambulatorinėmis ir
stacionarinėmis (aktyviojo gydymo metu) sąlygomis,
kiekių proporcijos 2011 spalio mėn.-2012 m. balandžio
mėn.
22
Kompiuterinės tomografijos procedūrų, teiktų
ambulatorinėmis ir stacionarinėmis (aktyviojo gydymo
metu) sąlygomis, kiekių proporcijos 2011 spalio mėn.2012 m. balandžio mėn.
23
Magnetinio rezonanso tomografijos procedūrų, teiktų
ambulatorinėmis ir stacionarinėmis (aktyviojo gydymo
metu) sąlygomis, kiekių proporcijos 2011 spalio mėn.2012 m. balandžio mėn.
24
DRG atvejų, apimančių kardiologinės intervencinės
radiologijos procedūras, skaičius
2011 m. spalio – 2012 m. balandžio mėn.
aktyviojo gydymo metu
25
Brangių tyrimų ir procedūrų
santykis su DRG
• Tai vienas iš svarbių DRG klasifikavimo kriterijų
(žr.6 skaidrę), kai kuriais atvejais – pagrindinis (žr.
8 skaidrės 2 pavyzdį)
• Todėl brangių tyrimų ir procedūrų „išėmimas“ iš
DRG neturėtų būti svarstomas
Išeitis:
• Tobulinti DRG kainų koeficientus
26
Dienos chirurgijos atvejų skaičiaus pagal apmokėjimo
grupes dinamika 2011 m. IV ketv. ir 2012 m. kovo ir
balandžio mėn. (1)
2011 m. IV
ketv.
Pokytis
2012 m.
vidutinis 2012 m.
(%)
balandžio
Dienos chirurgijos paslaugų vienam kovo mėn. lyginant
mėn.
grupė
mėnesiui
atvejų
su 2011
atvejų
tenkantis skaičius m. IV ketv.
skaičius
atvejų
vidurkiu
skaičius
Dienos chirurgija I
1.009
1.402 38,95%
1.433
Dienos chirurgija II
3.091
3.644 17,88%
3.164
Dienos chirurgija III
1.264
1.388
9,81%
1.252
Dienos chirurgija IV
708
766
8,19%
701
Dienos chirurgija V
1.774
2.093 18,00%
1.725
Dienos chirurgija VI
1.225
1.368 11,70%
1.146
Iš viso
9.071
10.661 17,53%
9.421
Pokytis
(%)
lyginant
su 2011
m. IV
ketv.
vidurkiu
42,02%
2,35%
-0,95%
-0,99%
-2,74%
-6,42%
3,86%
27
Dienos chirurgijos atvejų skaičiaus pagal
apmokėjimo grupes dinamika 2011 m. IV ketv. ir
2012 m. kovo ir balandžio mėn. (2)
28
Dienos chirurgija: apibendrinimas
Tendencijos:
• Pradėjus taikyti DRG, dienos chirurgijos atvejai pasiskirstė į
186 DRG grupes, šiuo metu - jau į 247 DRG grupes
• Vertinant pagal anksčiau galiojusias dienos chirurgijos 6
grupes, lengvesnės I-III grupės pabrango, sudėtingesnės IVVI atpigo
• Vidutinė dienos chirurgijos atvejo kaina sumažėjo 5,65 %
• Paslaugų skaičius stabilus, struktūra kiek pasikeitė
lengvesnių atvejų naudai
• Jei nebūtų pritaikytas joks indeksavimas, buvo
prognozuojama, kad atskirų ASPĮ uždirbamos lėšos,
palyginus su 2011 m., būtų pasikeitusios nuo +150% iki -70%
Sprendimai:
• Indeksuojama analogiškai stacionarinėms paslaugoms
29
• VLK ir TLK aktyviai stebi šių paslaugų kiekį ir struktūrą
Problemos?
• „Ligoninė pagal DRG uždirbo daugiau, o
indeksavus gavo sutartinę sumą – dalis
paslaugų neapmokamos...“
• „Anksčiau panašios paslaugos kaina buvo
vienokia, o dabar tapo kitokia...“
• „Brangūs tyrimai nekompensuojami, nes
pridėjus pvz. kompiuterinę tomografiją,
DRG kaina nesikeičia...“
• „Visa intervencinė radiologija nuostolinga,
nes kainos sumažėjo...“
30
Tikros problemos
• Nelogiškai per didelė ar per maža kaina:
– Tracheostoma su ir be dirbtinės plaučių ventiliacijos
– Kai kurios intervencinės radiologijos paslaugos (stentgraftų
implantavimas)
– Chemoterapija (nėra atskiros grupės) – buvo 8 kainos,
diferencijuotos pagal vaistus ir paslaugų lygius
– Nekomplikuota mažakraujystė (kaina 629 Lt, t.y. tiek kiek kainuoja
2 dozės eritrocitų masės)
• Dienos chirurgijos kainų pokyčiai (ypač buvusios I grupės –
ambulatorinė chirurgija?)
• Kodavimo kokybė: neretai koduojama tik pagrindinė
diagnozė ir intervencija (dializė yra, o inkstų
nepakankamumo nėra; kai dializės daugkartinės –
problema)
31
Taikomi DRG kainų koeficientai:
dabartinė padėtis
• Pagrindas – originalūs australiški koeficientai
• Šie koeficientai patikslinti pagal 11 Lietuvos
ligoninių ( 95% tikslumu reprezentuojančių visas
ligonines) pateiktus 2010 m. sąnaudų duomenis
• Taikomi koeficientai dar nėra pakankamai tikslūs,
nes, neturint detalių duomenų apie Lietuvos
ligoninių sąnaudas, jos paskirstytos į DRG grupes
pagal Australijos proporcijas
32
Problemų sprendimo kryptys
• Svarbiausia - nepriiminėti skubotų, nepakankamai pagrįstų
sprendimų, nes:
– Taikomą DRG sistemą tik pradedame pažinti
– 2012 (ir 2013?) metų apmokėjimo modelis skubėti mūsų neverčia
• Kaupti ar analizuoti duomenis, nustatyti tendencijas ir
realias problemas
• Svarstyti problemas SAM sudarytoje DRG taikymo priežiūros
darbo grupėje, sudarytoje iš SAM, VLK ir 5 gydymo įstaigų
atstovų (pirmas svarstymas – 2012-05-30)
• Laipsniškai tobulinti DRG apmokėjimą:
– Tikslinti kainų koeficientus
– Tobulinti atvejų klasifikavimą į DRG grupes*
33
Kas daroma ir numatyta
tobulinant DRG kainų koeficientus
• Esminis dalykas - sisteminis kasmetinis DRG kainų
koeficientų perskaičiavimas ir tikslinimas, panaudojant
paskutinių metų visų ligoninių sąnaudų duomenis
• Šiuos duomenis ligoninės pateikia kasmet iki liepos 1 d.;
siekiant kuo patikimesnių duomenų – VLK metodinė
pagalba ligoninėms
• Tolesni žingsniai - detalios sąnaudų apskaitos parengimas
ir įdiegimas Lietuvos gydymo įstaigose:
– VLK užsakymu 2012 m. bus atlikta galimybių studija dėl Lietuvai
tinkamiausios gydymo įstaigų sąnaudų apskaitos metodikos
parinkimo ir parengimo (įtraukta į LRV 2012 m. prioritetus)
– 2013-2015 m. metodika kartu su programine įranga bus laipsniškai
įdiegta visose stacionarinėse ir kai kuriose kitų tipų ASPĮ
– Gautų ASPĮ sąnaudų duomenų pagrindu bus įmanoma skaičiuoti
tikslius lietuviškus DRG kainų koeficientus
34
Ruošiantis 2013 metams
• 2012 m. III ketvirtį pakartoti ASPĮ pajamų modeliavimą
(su naujai perskaičiuotais kainų koeficientais), siekiant
įvertinti, kokias lėšas uždirbtų ligoninės 2013 m., jei
būtų apmokama pagal DRG
• Įvertinus 2013 m. modeliavimo rezultatus, apsispręsti:
1.
2.
Arba 2013 m. pratęsti 2012 m. taikomą apmokėjimą
Arba nustatyti 2013 –2017 m. pereinamąjį laikotarpį, per kurį
ligoninių sutartinės sumos palaipsniui susilygins su
teorinėmis, sumodeliuotomis pagal DRG
Sektinas pavyzdys: laipsniškas
DRG taikymas Vokietijoje
36