PowerPoint pristatymas

Download Report

Transcript PowerPoint pristatymas

SLAUGOS PASLAUGOS
TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS SLAUGOS PASLAUGŲ
TEIKIMĄ BEI APMOKĖJIMĄ
Paslaugos
pavadinimas
Paslaugų teikimas
Paslaugų apmokėjimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d.
įsakymas Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos
teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011
m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1145 „Dėl Aktyviojo
gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų
asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos
apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir slaugos ir
palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo
patvirtinimo“
Paliatyviosios pagalbos
paslaugos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2007 m. sausio
11 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų
suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008
m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. V-470 „Dėl Paliatyviosios
pagalbos suaugusiesiems ir vaikams paslaugų bazinių
kainų sąrašo tvirtinimo“
Slaugos namuose
paslaugos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų
ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“
Sergančiųjų cukriniu
diabetu slaugos paslaugos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-337 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Palaikomojo gydymo ir
slaugos paslaugos
2012-05-4; V-393)
• (
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS, SUDARIUSIOS SUTARTIS SU
TLK DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ 2013 M.
6
3
1
1
1
Palanga
4 1 1
1 1 Mažeikiai
Skuodas
N. Akmenė
1
1
2
2
3
8
1
3
Plungė
1
Telšiai
4
1
1
3
1
1
2
4 1
1
2
8
Tauragė
Pagėgiai
1
1
1
7
1
1
1
Kupiškis
Panevėžys
2
1
1
2
1
5
1
1
2
1
7
1
4
2
1
1
1 1
Širvintos
29 2
Šakiai
Vilnius
5 1
1 1
Kazlų
7 3
Kaišiadorys
3
Rūda
1 4 4
Elektrėnai
1 6
Marijampolė Prienai
1 3 1 1
Vilkaviškis
1
1 1
1
Birštonas
Trakai
12
2 5
1 6 2
Alytus
2 1
3
Šalčininkai
5
2
Kalvarija
1
1 2 1
Varėna
1
47
Valstybės/savivaldybės ASPĮ
Privačios ASPĮ
Ambulatorines slaugos paslaugas
teikiančios ASPĮ
Stacionarines slaugos paslaugas
teikiančios ASPĮ
Valstybės/savivaldybės ASPĮ
teikiančios ambulatorines ir
stacionarines slaugos paslaugas
1
1 3
1
Lazdijai
Druskininkai
1
1
1
4
1
1
1
1
Ignalina
1
1
1
Visaginas
1
1
Molėtai
Ukmergė
5 2
Jonava
Kaunas
1
1
Utena
4
2
1
Zarasai
1
Kėdainiai
10 1 1
7 1 4
Jurbarkas
1
Rokiškis
1
3
Raseiniai
1
1
Anykščiai
1
6
1
Pasvalys
Radviliškis
2
1
Biržai
Kelmė
2
Šilutė
1
Pakruojis
4
Šilalė
6
5
1
Rietavas
19
Gargždai
Šiauliai10
1
1 1
5 1
1
2
2
3 2 1
1
1
Kretinga
Klaipėda
Neringa
2
1
2
Joniškis
2
Švenčionys
SLAUGOS PASLAUGŲ BALO VERTĖS
BALO VERTĖ
Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos
0,93
Paliatyviosios pagalbos paslaugos
0,93
Slaugos paslaugos namuose
Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos
paslaugos
negali būti didesnė nei 0,93
0,93
SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO PASLAUGOS
90
80
78.7
79.5
80.7
2011 metai
2012 metai
2013 metai
77.1
74.7
74.2
2008 metai
2009 metai
70
60
50
40
30
20
10
0
tūkst.
2010 metai
Paslaugų skaičius
SLAUGOS PASLAUGŲ SKAIČIUS (ATVEJAIS) 2008-2013 M.
300
280
262.8
280.1
279.4
270.8
260
240
228.7
Atvejai tūkst.
220
200
180
160
140
120
100
80
74.7
69.3
59.3
60
45.4
40
20
80.7
79.5
78.7
77.1
74.2
19.3
2.1
28.2
9.6
0
2008 metai
2009 metai
Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos
2010 metai
2011 metai
Slaugos paslaugos namuose
2012 metai
2013 metai
Paliatyviosios pagalbos paslaugos
SLAUGOS PASLAUGOS NAMUOSE
300
262,8 tūkst.
270,8 tūkst.
279,4 tūkst.
280,1 tūkst.
2012 m.
2013 m.
250
228,7 tūkst.
Paslaugų skaičius
200
150
100
69,3 tūkst.
50
0
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
Paslaugų skaičius
Paslaugos pradėtos teikti nuo 2008 m. gegužės mėn.
PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGOS
70
59.3
60
50
Paslaugų skaičius
45.4
40
28.2
30
19.3
20
10
2.1
2.6
2008 m.
2009 m.
0
2010 m.
2011 m.
Paliatyviosios pagalbos paslaugos
Paslaugos pradėtos teikti nuo 2008 m. gegužės mėn.
2012 m.
2013 m.