Lista poznanika

download report

Transcript Lista poznanika

Osnovni koraci –
prošireno!
by Robert Paušić
karijerna pozicija 5.
januar 2011.
U čemu je
tajna
uspeha?
Rokovnik
• Planer sastanaka,
seminara
• Beleške sa treninga,
seminara
• Cilj se mora napisati
u rokovnik
• Lista se treba
napisati u rokovnik,
pomoćne liste
takođe
SCnet mobilni telefoni
• Telefon je osnovno oruđe u mrežnom
marketingu
• Umreženi telefoni vam mogu smanjiti Vaše
porodične izdatke!
• Koristeći umrežene telefone, dobija se
kvalitetna komunikacija i obuka i podrška
novim saradnicima!
I. korak – obavezan!
• Svakom novom saradniku, odmah uzimate karticu
za mobilni.. ODMAH!
• Ne prihvatajte izgovore – nema razloga da vi
mesečno potrošite na novog saradnika 500 ili 1000
- 2000 dinara zato što on neće da uzme karticu koja
ga košta 70 dinara mesečno!
• Objasnite im da ako se umreže porodično, onda će
za mesec – dva uštedeti cenu nekoliko najjeftinijih
mobilnih telefona!
Jednostavna lista
1. Cilj, vremenski okvir
2. Lista poznanika
3. Poziv na sastanak
4. Prezentovanje biznisa
5. Zaključenje posla
6. Start biznis sastanak – Novo!
7. Edukovanje sebe i svoje grupe - TRENING
Cilj
• Uvežbati se – pomoći saradniku da postavi
cilj
• Postaviti datume
• Proveriti da li saradnik
može da poveruje u cilj…
• Da li instruktor veruje u svog saradnika?
Ne verujem da mogu!
• Kada ljudi ne razumeju princip poluge, onda
im džabe pričamo da mogu i oni da se
obogate! NE VERUJU NAM!
• Pokušajmo da im objasnimo raznim
tehnikama… Tehnika po jedan mesečno, ili
tehnika 5x5 Don Faile itd…
Tehnika jedan mesečno
• Ako svako dovede jednog čoveka mesečno..
To neka bude zadatak..
• Ne govorimo o besplatno registrovanim, to
svaka budala može da napravi 10 mesečno…
Govorimo o onima koji kažu da hoće biznis
pa uplate minimum 3 PP-a (poželjno bi bilo
naći i one sa BC 33 modelom…
1 mesečno, prva godina
• I. mesec ja i još jedan, to je ukupno 2
• II. mesec, nas dvoje po 1 = 4
• III. mesec, ima nas 4, svi po 1 = 8
• IV. mesec 8 x 2 = 16
• V. mesec 16 x 2 = 32
• VI. mesec 32 x 2 = 64
I. godina, druga polovina
• VII. mesec 64 x 2 = 128
• VIII. mesec 128 x 2 = 256
• IX. mesec 256 x 2 = 512
• X. mesec 512 x 2 = 1024
• XI. mesec 1024 x 2 = 2048
• XII. mesec 2048 x 2 =
4096
Ako svi imaju po 3 PP
• Uzmimo minimum onih koji su u ovo krenuli
kao u BIZNIS: min. 3 PP
• 4000 x 3 PP = 12000 PP-a.. To je pozicija 5 u
karijeri!!!
• Samo ljudi treba da kažu MOGU umesto NE
MOGU, ili umem umesto ne umem, hoću
umesto neću, lako je umesto teško je!
Hajde da nastavimo…
• Recimo da je nakon prve godine 90% ljudi
odustalo od gradnje posla! Da li je dovoljno
crno?
• Krećemo od 400 ljudi u drugoj godini koji će
svakog meseca da dovedu još po jednog i da
ga nauče da radi to isto…
• Koliko članova ćete imati na kraju druge
godine? 10000? 100000? 500000?
Ne, imaćete:
Neko i dalje ne veruje?
• Ok, pitajte tog nevernog Tomu da li posle
1000 ljudi ili više može da zamisli da će ljudi
da se uključuju dalje BESPLATNO?
• Pošto je odgovor verovatno “da”, onda ga
pitajte da li misli da prosečan čovek može da
napravi za godinu dana 3 PP od KUPOVINA
KOD FIRMI PARTNERA?
Pošto je sve na početku
• Pitajte opet nevernog Tomu, da li misli da
pošto je na početku ovog projekta, on
uplatom 33 PP-a može da zaradi više nego
ako uplati samo 3 PP-a?
• Da li je svestan da sa silom od nekoliko
stotina hiljada ljudi SIGURNO pravi 16500
evra od uloženih 1260?
Lista poznanika
• Napisan, prepisan sa raznih mesta
• Napraviti ga odmah!
(minimum 100 imena)
• Ne dozvoliti da neke izostave..
• Podsetnik: rođaci, kolege s posla, komšije,
uži krug prijatelja, poslovni partneri, sport,
udruženja, crkva.. Bivše kolege, bivše
komšije itd..
Poziv na sastanak
• Mnogima nepremostiva prepreka i često ne
uočimo to!
• Pomoći da se obave pozivi..
Uvežbati novog saradnika..
Ne uzimajmo sve kao normalno i lako..
• Entuzijazam, pozvati na kratak sastanak, a
produžiti ako probudite interesovanje
Prezentovanje
• Koristite PPT prezentaciju, odštampanu
• Pomoć novom saradniku, 5 – 10 puta
• Ne predugo.. Ne prekomplikovano..
• Nemojte prezentovati bez odgovarajućih
uslova – nemojte očekivati da će ljudi shvatiti
ovaj sistem ako nemate vremena da im
objasnite sa štampanim materijalom!
Zaključenje posla – II
sastanak!
• Trebaju nam graditelji posla sada: trebalo bi
onda kaparisati jer je to najbolji način!
• Otklonite prigovore, pronađite šta je to što
interesuje sagovornika.. Ako nije
zainteresovan za biznis, nemojmo mu to
prodavati..
• Obavezno obaviti zaključenje
istog dana ili najkasnije sutradan! AKCIJA!
Edukuj sebe i grupu
• Knjige
• Treninzi
• Seminari
• Konsultacije
• Praktično: kupovine, online vaučeri,
pozicioniranje, kaparisanje itd..
Treninzi
• Svako sa svojom grupom
• Papir i olovka, crtanje,
računanje
• Grupe 3-5 ljudi... Jedan priča,
jedan kontroliše, ostali slušaju...
• Dva najvažnija treninga:
– Prezentovanje i prigovori
– Osnovni koraci u poslu
Šta je model
33®?
PP broj 5: 2/2 = 1.000 din
PP broj 4: 2/2 + 4/4 = 2.500 din
PP broj 3: 2/2 + 4/4 = 2.500 din
PP broj 2: 2/2 + 4/4 + 8/8 + 14/14
= 7.000 din + bonus na 8/8
Ukupno zarađeno 19.000 din = 4 PP
Provereno u istoriji!
Nu Skin Enterprises Historical Snapshot
$1 Milijarda
Rast sa Ruby programom
$500 Million
$
$45 Million
1984
1989
1991
2003
Provereni veliki modeli
• Osiguranja
• Fondovi
• GWC
• FFi
• Vodeći lideri iz
raznih MLM sistema!
Randy Gage
• Tajna bogatstva u
MLM-u jeste napraviti
skup jednostavnih
postupaka koje može
da kopira veliki broj
ljudi...
Želim Vam uspeh
u radu i razvoju
Vaše organizacije!
by Robert Paušić
karijerna pozicija 5.
januar 2011
Osnovni koraci