Predmet i grane psihologije

download report

Transcript Predmet i grane psihologije

PREDMET I GRANE
PSIHOLOGIJE
 ISTORIJAT
Vunt kao osnivač psihologije
Psihologija se sredinom XIX veka
izdvojila iz filozofije i medicine
zahvaljujući Vuntu.
Wilhelm Wundt
(1832-1920)
Vilhelm Vunt, nemački filozof i
psiholog, je 1874, objavio svoju
knjigu „Principi fiziološke
psihologije” kojom je psihologija
odvojena od medicine i filozofije.
Godine 1879. Vunt je osnovao prvu
psihološku laboratoriju (u Lajpcigu).
Laboratorija u Lajpcigu
Tu je ispitivao osećaje i opažaje, a pre svega prag
osetljivosti, vreme reakcije i dr.
 ZNAČENJE TERMINA
Reč PSIHOLOGIJA
je grčka kovanica
„psiho”
duh
”logos”
nauka
PSIHOLOGIJA
nauka o duši
 PREDMET
Svaka nauka je definisana predmetom i metodama.
Predmet predstavljaju pojave kojima se ta nauka bavi, a metode su načini
otkrivanja i proučavanja tih pojava.
Psihologija se bavi proučavanjem psihičkog života i ponašanja.
PSIHIČKI ŽIVOT
Kognitivni procesi
Psihički procesi
Psihičke osobine
Emocionalni procesi
Motivacioni procesi
Manifestacije
u ponašanju
Psihički život čine:
• psihički procesi – opažanje, učenje, mišljenje, osećanja, motivacija, ...
• psihičke osobine – temperament, karakter, sposobnosti, interesovanja...
• manifestacije u ponašanju – pričanje, ćutanje, smejanje, plakanje, trčanje...
 DEFINICIJA
PREDMET
To je nauka koja proučava psihički život ljudi i životinja, a na
osnovu proučavanja ponašanja i neposrednog iskustva.
METOD
 CILJEVI PSIHOLOGIJE
Razlikujemo:
1.Teorijski cilj – upoznavanje
karakteristika i zakonitosti psihičkih
pojava.
Otkrivanje i opisivanje psihičkih pojava, kao i
utvrđivanje uzroka i pravilnosti po kojima se odvijaju.
1.Praktični cilj – primena rezultata
psiholoških istraživanja u
svakodnevnom životu.
Ciljevi u psihologiji su povezani.
Teorija je smisleno objašnjenje određene pojave,
koje se delimično zasniva na činjenicama, a
delimično na prepostavkama.
 GRANE PSIHOLOGIJE
I Teorijske discipline:
• Opšta psihologija – proučava osnovne psihičke pojave (opažanje, učenje, mišljenje, emocije)
• Fiziološka psihologija – proučava organsku osnovu psihičkog života
• Razvojna psihologija – proučava razvitak psihičkog života od rođenja do smrti.
• Socijalna psihologija – proučava društveno ponašanje ljudi
• Psihologija ličnosti – proučava psihološka obeležja, crte i osobine pojedinca
II Praktične discipline
• Pedagoška psihologija – proučava psihološku stranu vaspitanja i obrazovanja
• Psihologija rada – proučava vezu između čoveka, posla i uslova rada
• Mentalna higijena – bavi se merama zaštite i unapređenja duševnog zdravlja
• Klinička psihologija – bavi se razumevanjem i rešavanjem problema pojedinca
OPŠTA
PEDAGOŠKA
FIZIOLOŠKA
PSIH. RADA
RAZVOJNA
MENT. HIGIJENA
SOCIJALNA
KLINIČKA
PSIH. LIČNOSTI
PRAKTIČNE
TEORIJSKE
GRANE
TERMIN
PSIHO
LOGOS
PSIHOLOGIJA
PREDMET
PROCESI
PONAŠANJE
OSOBINE
METOD
NA SLEDEĆEM
ČASU