Metodologija istra*ivanja uzroka *umskih po*ara

Download Report

Transcript Metodologija istra*ivanja uzroka *umskih po*ara

Metodologija istraživanja uzroka šumskih požara

BSc. Ing. Malkočević Damir Dr. Sc. Avdić Sead

Uvod  Istraživanje šumskih požara  Objedinjavanje sposobnosti istražitelja, nauke i tehnologije  Sistematski pristup sa fokusom na relevantnim detaljima  Primjena međunarodnih metodologija  NFPA 921 “Guide for fire and explosion investigation” 2

Naučno – inžinjerski pristup 3

Istraga Koraci istrage: 1.

2.

3.

4.

5.

Definisanje odgovornosti Priprema za istragu Prikupljanje – čuvanje dokaza Analiza podataka (mjesto nastanka, uzrok, širenje, odgovornosti) Izvještaj 4

NFPA 921  Formiranje istražnog tima  Podaci prije izlaza na teren: Lokacija Datum i vrijeme incidenta Vremenski uslovi Veličina i kompleksnost Osiguranje mjesta incidenta 5

Zaduženja i odgovornosti          Koordinacija sa drugim agencijama Ispitivanje uzoraka gorenja Pregled mjesta nastanka požara Fotografisanje Bilješke Izrada dijagrama mjesta nastanka Izjave svjedoka Izjave osoba koje su učestovale u gašenju Prikupljanje i čuvanje dokaza 6

Bilješke – Evidencija Ime. Prezime. (radno mjesto; funkcija) Datum. Vrijeme.

Osoba koja je informisala o incidentu Osobe i vozila Kapije/tragovi Dim Stvari koje nedostaju Potencijalni dokazi

TKO? ŠTA? GDJE? KADA? ZBOG ČEGA? KAKO?

7

Mjesto nastanka požara  Šire mjesto nastanka  Specifično mjesto nastanka (15x15)  Mjesto nastanka (3x3) 8

Istraga mjesta požara  Pregled šireg mjesta nastanka požara:  Ulaz  Kretanje  Pravac napredovanja požara  Izrada dijagrama 9

Istraga mjesta požara  Pregled specifičnog mjesta nastanka požara:  Uspostavljanje gridnih linija (3 do 5 m razmak)  Obilježavanje  Fotografisanje  Čuvanje dokaza 10

Zaključak  Ekspertiza uzroka šumskih požara svodi se na lično iskustvo i osposobljenost istražitelja.

 Uspostavljanjem jedinstvene metodologije smanjuju se individualne greške  Uspješnije adekvatne preventivne mjere, ubrzan postupak iznošenja dokaza za sudski postupak  U cilju pojednostavljenja kompleksnosti i kooperacije agencija/organa tokom postupka prikupljanja dokaza, potrebno je izraditi ili usvojiti primjenu jedne od meðunarodnih metodologija.

11

Pitanja, diskusija…