„Paprasta pradėti“ medžiaga – Šiaulių bankas

Download Report

Transcript „Paprasta pradėti“ medžiaga – Šiaulių bankas

Finansų instrumentai Jūsų verslui
2014-06-18
Raseiniai
1
Šiaulių bankas – ilgametis smulkiojo ir vidutinio verslo partneris Lietuvos
finansų rinkoje daugiau kaip 22 m.
Šiaulių banko misija – esame tam, kad padėtume savo klientams augti,
įgyvendinant tikslus, siekius ir projektus, bei drauge kurtume geresnę gyvenimo
kokybę Lietuvoje.
„The Financial Times“ leidžiamas tarptautinis žurnalas „The Banker“
Šiaulių banką pripažino „Geriausiu 2013 metų banku Lietuvoje“
2
Stiprūs akcininkai remia banko plėtrą
Šiaulių banko įstatinis kapitalas – 250 000 000 Lt
3
Rinkos dalis
Paskolų rinkos dalis
1
2
3
4
5
2013-12-30 (%)
Pokytis (%) nuo
2012-12-31
28,46
25,05
17,56
6,01
5,81
-1,92
+1,38
+0,96
-0,38
+0,08
5,10
+1,30
1,93
1,17
0,85
-0,15
+0,05
-0,06
AB SEB bankas
,,Swedbank", AB
AB DnB bankas
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos sk.
Danske Bank A/S, Lietuvos filialas
6 AB Šiaulių bankas
7 Kredito unijos
8 AB ,,Citadele” bankas
9 UAB Medicinos bankas
6.00
Pokytis (%) nuo
2012-12-31
1 ,,Swedbank", AB
2 AB SEB bankas
3 AB DnB bankas
30,16
26,76
12,62
-2,41
-1,44
-0,30
4 AB Šiaulių bankas
9,27
+4,48
6,18
6,1
3,77
1,41
1,39
+0,11
+0,01
-0,24
-0,12
-0,22
5
6
7
8
9
Danske Bank A/S, Lietuvos filialas
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos sk.
Kredito unijos
UAB Medicinos bankas
AB ,,Citadele” bankas
12.00
5.10
5.00
4.00
3.77
3.00
2.00
2013-12-31 (%)
Indėlių rinkos dalis
2.59
10.02
10.00
9.27
8.00
3.85
6.00
2.80
4.32
4.00
2.00
1.00
3.76
3.78
0.00
0.00
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
4
Finansų valdymas
Tai mokslas ir menas, kuris apima tris
pagrindinius reiškinius:
iš kur gauti pinigų?
kaip juos efektyviai valdyti?
kaip racionaliai panaudoti, kad duotų
grąžą (kad sutaupytume)?
5
KREDITAVIMAS įmonei steigti ar veiklai plėtoti
Turite verslo idėją?
Realizuokite savo verslo svajonę ir pasiekite užsibrėžtus
tikslus!
6
Šiaulių bankas – smulkiojo ir vidutinio verslo partneris
Įgyvendindamas ilgalaikę veiklos strategiją, bankas išskirtinį dėmesį skiria smulkiojo ir
vidutinio verslo (SVV) finansavimui, mažoms ir vidutinėms įmonėms bei privatiems klientams
suteikia visas galimybes siekti finansinės gerovės bei stabilumo.
SVV finansuoti Šiaulių bankas yra suteikęs daugiau kaip 1,4 milijardo litų. 2013 m. SVV teko
69 % banko kreditų portfelio.
Bankas ieško naujų finansavimo galimybių ir bendradarbiauja su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)
UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF)
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu (LAAIF)
Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA)
Nacionaline mokėjimo agentūra (NMA)
Centrine projektų valdymo agentūra (CVPA)
Miestų ir rajonų savivaldybėmis
Angelų fondu „MES INVEST“
Rizikos kapitalo fondais: „BaltCap“ ir „LitCapital“
Stipri partnerystė ir bendradarbiavimas banką sieja ir su tarptautinėmis finansų institucijomis:
•Europos investicijų banku (EIB), •Europos Tarybos vystymo banku (CEB), •Šiaurės investicijų
banku (NIB), •Europos investicijų fondu (EIF), •Vokietijos finansų kompanija KfW ir t. t.
7
Pasidalintos rizikos kreditų sąlygos (1)
Kreditų paskirtis:
ilgalaikio verslo plėtra / vystymas, investuojant į materialų ir nematerialų turtą
apyvartinio kapitalo, kurio poreikis tiesiogiai susijęs su vykdomomis ilgalaikio
verslo plėtros investicijomis į materialų ir nematerialų turtą, finansavimas (verslo
plane turi būti pagrįstas (1) ir (2) punktuose numatytų investicijų tarpusavio
ryšys bei nurodytos konkrečios sumos)
apyvartinio kapitalo papildymas (pvz., įsigyjant gamybai / paslaugų tiekimui /
prekybai reikalingas žaliavas, medžiagas, prekių atsargas, paslaugas; apmokant
gamybos sąnaudas ir kitas išlaidas), steigiant įmonę / esamos įmonės veiklos
plėtrai / naujos veiklos vystymui
8
Pasidalintos rizikos kreditų sąlygos (2)
Kreditai suteikiami litais ir eurais
Kreditų laikotarpis – iki 5 metų
Minimali kredito suma – 14 481 euras / 50 000 litų
Maksimali kredito suma – 3 200 000 eurų / 11 048 960 litų
Kredito grąžinimo atidėjimas:
iki 12 mėn. – investuojant į materialųjį ir nematerialųjį turtą
iki 6 mėn. – apyvartinio kapitalo papildymui plėsti ir vykdyti įmonės veiklą
9
Mikrokreditų gavėjų grupės
Mikrokreditų gavėjai:
• labai mažos įmonės;
• individualūs asmenys.
Tikslinė gavėjų grupė:
• verslininkės moterys;
• labai mažos įmonės, kurių savininkės arba dauguma
darbuotojų – moterys;
• verslininkai.
10
Pagrindinės Mikrokreditų teikimo sąlygos:
Kreditai teikiami litais ir eurais
Maksimali kredito suma vienam gavėjui – iki 24 999 eurų
Kredito terminas – iki 5 metų
Paskirtis – investavimas arba apyvartinio kapitalo papildymas (naujai steigiant / vystant veiklą)
Mikrokreditai negali būti suteikiami kredito linijos forma ir naudojami ankstesnio kredito
refinansavimui
Kredito grąžinimo pradžią galima atidėti iki 12 mėn.
11
Netaikomi mokesčiai už suteiktą Mikrokreditą:
Dokumentų analizės mokestis
Administravimo mokestis
Įsipareigojimo mokestis
Išankstinio grąžinimo mokestis
Įkeičiamo turto įvertinimo mokestis (turto vertintojas – banko įgaliotas asmuo)
Hipotekos ar įkeitimo lakštų parengimo mokestis
Sutarties sąlygų pakeitimo mokestis – pirmas sutarties pakeitimas nemokamas
12
Kreditų su portfeline garantija pagrindinės sąlygos
Portfelinės garantijos verslo paskoloms – tai dar nauja SVV paramos forma Lietuvoje.
Dabar finansavimą galės gauti ir tie verslo subjektai, kuriems anksčiau dėl
nepakankamo užstato paskola nebūtų suteikta.
Kreditai teikiami litais ir eurais
Maksimali kredito suma vienam gavėjui* – 1 875 000 eurų / 6 474 000 litų
Kredito terminas – iki 10 metų
Kreditai gali būti suteikiami kredito linijos forma
* Kelių transporto sektoriuje – 937 500 eurų / 3 237 000 litų.
13
PASLAUGŲ PAKETAI NAUJIEMS VERSLO KLIENTAMS
14
Naujiems banko klientams, nuo kurių įregistravimo
praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių, NEMOKAMAS:
Banko sąskaitos atidarymas.
Banko sąskaitos administravimas.
Maestro Business debetinės mokėjimo kortelės išdavimas.
MasterCard Business / Visa Business kreditinės mokėjimo
kortelės išdavimas.
Mokėjimo nurodymo litais pateikimas Lietuvoje.
Pervestų lėšų užskaitymas į sąskaitą.
15
Taip pat su ženklia nuolaida galima
rinktis vieną iš papildomų paslaugų:
Mokėjimo nurodymai valiuta (Lietuvoje ir užsienyje).
Į kliento sąskaitą pervestų lėšų valiuta įskaitymas, kai
mokėtojo sąskaita yra užsienio banke ir mokesčius moka
gavėjas.
Grynųjų pinigų išmokėjimas.
16
Jūsų darbuotojams – NEMOKAMAI:
Visa Electron arba Maestro mokėjimo kortelės išdavimas.
Metinis mokėjimo kortelės aptarnavimas.
Įmonės pervedamų lėšų įskaitymas į mokėjimo kortelės
sąskaitą.
Grynųjų pinigų išmokėjimas bendro bankų tinklo
bankomatuose.
Kredito limito suteikimas.
MasterCard Gold ar Visa Gold mokėjimo kortelės išdavimas.
17
Klientų aptarnavimo tinklas
76 banko padaliniai, veikiantys 39-iuose šalies miestuose
18
DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!
Kęstutis Povilauskas
Raseinių klientų aptarnavimo skyriaus
viršininkas
Bendrasis klientų informavimo telefonas
8 700 55055
el. p. [email protected]
19