PresentationPackage - Kahramanmaraş Valiliği

download report

Transcript PresentationPackage - Kahramanmaraş Valiliği

SUNUM İÇERİĞİ
MEVCUT DURUM
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
TARIM VE HAYVANCILIK
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
2003-2011 yılları arasında,
•
•
•
244.614 müracaat için 91.953.868 TL mazot ve gübre desteği,
92.957 çiftçimize 100.892.033 TL hayvancılık desteği,
108.013 çiftçimize 234.835.444 TL fark (prim) ödemesi
sağlanmıştır.
GELİŞİM
STRATEJİSİ
2003 - 2011 yılları arasında,
EYLEM
PLANI
Çiftçimize toplam 652.536.271 TL tarımsal destek ödemesi yapılmıştır.
TARIM VE HAYVANCILIK
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, çok sayıda baraj, sulama
tesisi ve gölet inşaatı tamamlanmış, bir çoğunun inşaatı ise büyük bir hızla
devam ettirilmektedir.
Bunlar arasında;
• Aksu Çayı Kontrol Tesisleri
• Merkez Yenicekale Göleti ve Sulama İnşaatı
• Çağlayancerit - Merk Göleti ve Sulama Tesisi
• Ayvalı Barajı inşaatları tamamlanmıştır.
Ayrıca;
• Pazarcık ve Sireşanlı Pompaj Sulaması İnşaatı
• Adatepe Barajı
• Kılavuzlu Barajı inşaatları ise bitme aşamasındadır.
SANAYİ
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
Kahramanmaraş sanayi sektörü, enerji tüketimi açısından 81 il içerisinde,
2007 yılında 14, 2008 yılında 13 ve 2009 yılında ise 9. sırada yer almıştır.
2002 yılından 2011 yılına kadar sanayi enerji tüketimimiz, yaklaşık iki kat
artmıştır.
ENERJİ VE MADENCİLİK
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
Trafo merkezi sayısı 2002 yılında 13 iken, 2012 yılı itibariyle bu sayı
20’ye ulaşmıştır. Kurulu güç ise aynı dönemde, %67 artarak, 2012
yılında 2523 MWA değerine ulaşmıştır.
ENERJİ VE MADENCİLİK
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
Son 10 yılda elektrik enerjisi üretimi yaklaşık 2,5 kat, elektrik
enerjisi tüketimi ise yaklaşık 2 kat artmıştır.
EĞİTİM, KÜLTÜR VE TURİZM
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
İlimizde 2003 yılına kadar 5.091 derslik yapılmış iken, 2003 - 2012 yılları
arasında 2.778 derslik tamamlanarak, toplam 7.869 derslik eğitim öğretime
açılmıştır. 2003 yılına kadar, ilköğretim ve ortaöğretimde 6.376 öğrencilik
yurt yatak kapasitesi bulunmakta iken, 2003 - 2011 arası yeni yapılan
pansiyonlarımızla 3.274 yatak kapasitesi daha oluşturularak, toplam 9.650
öğrenci kapasiteli yurt
hizmete sunulmuştur.
EĞİTİM, KÜLTÜR VE TURİZM
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
İlimize gelen turist sayısı, 2003 yılına
kadar 39 bin iken, 2011 yılı sonu itibariyle
89 bine ulaşmıştır.
Tescilli taşınmaz kültür varlıkları sayımız,
2002 yılında 171 adet iken, 2011 yılı itibarı ile
483 adete ulaşmıştır.
2002 yılında ilimizdeki lisanslı sporcu sayısı
4.673 iken, 2012‘de bu sayı yaklaşık
6 kat artarak 30.000 seviyelerine ulaşmıştır.
SAĞLIK
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
Sağlık Bakanlığı tarafından kentimize
yapılan yatırım ve onarım harcamaları,
1994-2002 dönemine nazaran, sonraki
sekiz yıllık periyotta yaklaşık 16 kat
artış göstermiştir. Yine aynı dönemler
karşılaştırıldığında, 2003 – 2011 yılları
arası araç ve tıbbi donanım için, 51 kat
daha fazla kaynak kullanılmıştır.
SAĞLIK
MEVCUT
DURUM
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son on yılda, hastane ve sağlık
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
ocaklarımızdaki uzman hekim sayısı yaklaşık iki katına çıkmıştır. 2002
yılında uzman hekimlerin %12’si tam zamanlı çalışmakta iken, 2011 yılı
sonu itibariyle uzman hekimlerin tamamı tam zamanlı olarak görev
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
yapmaktadır.
Aynı dönemde, ilimizde görev yapan
pratisyen hekim ve diş hekimi sayıları
EYLEM
PLANI
da yaklaşık %50 artış göstermiştir.
ÇEVRE VE ALTYAPI
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
Kahramanmaraş ilinde içme ve kullanma suyu ihtiyacını şebeke suyundan
temin etme oranı son 10 yılda yapılan çalışmalarla, %100’e ulaşmıştır.
Kahramanmaraş merkez ve diğer belediyelerimize İller Bankası tarafından
11.605.000 TL kaynak kullandırılarak, 2011 yılı Haziran ayından 2012 yılının
aynı ayına kadar, toplam 10 yatırım projesi tamamlanmıştır. Ayrıca söz
konusu belediyelerimize, Haziran 2011-Haziran 2012 döneminde, toplam
94.328.500 TL kredi tahsis edilmiştir.
Kahramanmaraş Belediyesi ile bağlı diğer ilçe ve
belde belediyelerine, bu dönemde toplam
281.154.305 pay tahakkuk etmiş, belediye borçları
düşüldükten sonra tahakkuk eden miktarın %80’i
olan 226.131.243 TL ilgili belediyelere gönderilmiştir.
ÇEVRE VE ALTYAPI
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
Son yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, çevre ve altyapı alanlarına
yönelik, belediyelerimize verdiği desteklerde önemli artışlar yaşanmış
olup, 2011 yılında toplam 4.215.196 TL yardım yapılmıştır.
2012 yılı Haziran ayına kadar Bakanlık tarafından onay verilen yardım tutarı
ise 2.035.000 TL’dir.
ADALET
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
Kahramanmaraş il ve ilçe adliyelerimiz ile ceza infaz kurumlarının bilişim
sistemleri için, 2002 yılından bu güne kadar, 2.115.409 TL yatırım
yapılmıştır. Bu dönem içerisinde, dört adet adalet sarayı tamamlanarak
hizmete girmiş olup, Elbistan ilçemizde yapılması planlanan Adalet Sarayı
projesi ise yatırım programına alınmıştır.
2002 yılına kadar 22 olan hakim ve savcı sayısı, 2011 yılı
sonu itibariyle, 46’ya çıkmıştır. Adalet hizmetleri, 2002
yılına kadar 3 bin 717 m2 ’de hizmetini yürütürken, 2011 yılı
sonu itibariyle 25 bin 800 m2 ‘de hizmet vermeye devam
etmektedir.
ULAŞTIRMA
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
1998 - 2003 Yılları arasında, 35 km. Otoyol, 37 km. Bölünmüş Yol, 7 km. Tek
Yol, 914 km. Asfalt Onarımı, 3 km. Bütümlü Sıcak Karışım, 3 Adet Köprü
yapımı, 9 Adet Kaza Kara Nokta muhtelif Bakım ve Onarım hizmetleri için,
24.117.195 TL harcanmıştır.
2003 - 2010 yılları arasında 196 km. bölünmüş yol, 32 km. tek yol, 2913 km.
asfalt onarımı ve yenileme, 18 km. BSK, 9 adet köprü yapımı ve muhtelif
bakım onarım hizmetleri için, 265.850.631 TL harcanmıştır.
İlimiz trafik tesciline kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtı sayısı, 2003
yılından 2012 yılı Mart ayına kadar, yaklaşık iki katına çıkmıştır.
Şehrimizde, 2003 yılında, 35.123 adedi otomobil olmak üzere toplam 68.115
motorlu kara taşıtı var iken; 2012 yılı Mart ayı itibariyle, 81.041 adedi
otomobil olmak üzere, toplam 156.145 motorlu kara taşıtı bulunmaktadır.
ULAŞTIRMA
MEVCUT
DURUM
Kahramanmaraş çevre yoluna 4 adet köprülü kavşak yapımı için, kavşak
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
proje ihaleleri bitirildi. En kısa zamanda yapım ihalesi bitirilerek
Kahramanmaraşlıların hizmetine sunulacaktır.
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
TOKİ
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
Son 10 yılda toplam 14 şantiyede, 2.305 konut, 6 ilköğretim okulu binası, 6
lise binası, 1 kreş binası, 4 ticaret merkezi, 5 cami, 16 spor salonu, 4
pansiyon, 1 hastane, 2 adet aile sağlık merkezi ve sosyal tesisler,
Kahramanmaraşlılar’ın hizmetine sunulmuştur. Söz konusu yatırımların
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
toplam bedeli, 240 milyon TL’dir.
KÖYDES
EYLEM
PLANI
Bu proje kapsamında; 58 Köy ve 175 Mahalle suyla buluşturulmuştur.
YATIRIM VE TEŞVİK
MEVCUT
DURUM
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde uygulamaya giren
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
yeni teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların
teşviki uygulamalarından oluşmaktadır. Kahramanmaraş ili, bölgesel
GZFT
ANALİZİ
teşvik sisteminde 5. bölgede yer almaktadır. Bu bölge kapsamında
belirlenen konulara ilişkin yatırımlar; gümrük vergisi muafiyeti, KDV
GELİŞİM
STRATEJİSİ
istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri
tahsisi, faiz desteği unsurlarından yararlanabilecektir.
EYLEM
PLANI
İLİMİZİN GELİŞİMİYLE İLGİLİ YAPILAN
DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
Bu
çerçevede,
“Kahramanmaraş’ı
Toplantıları’nın
2023
Şehirler
Marka
Yeniden
Hayal
Vizyonu
Etmek”
başlıklı
kapsamında,
Ortak
ilki 15-16-17 Eylül 2011’de gerçekleştirilmiş,
Akıl
Sağlık
Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ, Kalkınma Bakanımız Cevdet YILMAZ ile
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
Çevre
ve
Şehircilik
Bakanımız
Erdoğan
BAYRAKTAR’ın
katıldığı
toplantılarda, Kahramanmaraş’ın sağlık, kalkınma ve şehircilik sorunları
ele alınmıştır.
İLİMİZİN GELİŞİMİYLE İLGİLİ YAPILAN
DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
Bu toplantıların; ikincisi 11 Kasım 2011 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanımız Binali YILDIRIM, üçüncüsü 7 Ocak 2012 tarihinde
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner YILDIZ ve dördüncüsü ise 9
Mart 2012 tarihinde Maliye Bakanımız Mehmet ŞİMŞEK’in katılımlarıyla
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme Toplantılarına, Kültür, Eğitim, İçişleri
Bakanlarının ve diğer ilgili Bakanların katılımıyla gelecekte de devam
ettirilmesi planlanmaktadır.
GZFT (SWOT) ANALİZİ
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
KAHRAMANMARAŞ İLİ GELİŞİM STRATEJİSİ
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
Kahramanmaraş Gelişim Stratejisi ve Eylem Planı’nın, ilgili Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İl Özel
İdaresi ve STK’lardan oluşan İzleme ve Değerlendirme Kurulu
aracılığı ile takibi yapılacaktır. İzleme ve Değerlendirme Kurulu,
gelişmeler karşısında, stratejik plan içeriğinde revizyon
gerçekleştirebilecektir.
İzleme ve Değerlendirme Kurulu, altı aylık aralıklarla toplanacaktır.
Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler, altı aylık
dönemler halinde raporlanarak, ilgililerin değerlendirmesine
sunulacaktır.
UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından, her bir hedef için,
Hedef Çalışma Grubu oluşturulacak ve Hedef Çalışma Grubu
Başkanı belirlenecektir. Belirlenen eylemlerden sorumlu kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği yapılacak kuruluş temsilcilerinin yer alacağı
Hedef Çalışma Grupları, üçer aylık dönemler itibariyle toplanacak
ve eylemlere ilişkin gelişmeleri rapor haline getirerek, İzleme ve
Değerlendirme Kuruluna sunacaklardır.
Stratejik plana yönelik tüm işlem adımları, İzleme ve
Değerlendirme Kurulu tarafından oluşturulacak sekreterya
tarafından yürütülecektir.
Belge, dinamik bir yapıya sahip olup; ihtiyaç halinde, İzleme ve
Değerlendirme Kurulu kararıyla yeni eylemler eklenebilecektir.
EYLEM PLANI
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
HEDEF 1 : Şehrin Sanayi ve Ticaret Merkezi Haline Getirilmesi
MEVCUT
DURUM
NO
SORUMLU
KURULUŞ
EYLEM ADI
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
2014
Kahramanmaraş yeni Yatırım Teşvik
Programı’nda
5.
Bölgede
yer
almaktadır. Şayet yatırım OSB’de
yapılırsa 6. Bölge teşviklerinden
yararlanılacaktır.
Bu
düzenleme
OSB’lerde
yatırımı
cazip
hale
getirmiştir.
Sürekli
Yatırım Teşvikleri konusunda çoğu
sanayicimiz yeterli bilgiye sahip değildir.
Bu konuda ilgili kuruluşlarımız ve
odalarımızın sanayici ve üyelerine,
seminerler, bilgilendirme toplantılarıyla
bilinç oluşturması sağlanmalıdır.
Sürekli
Ar-Ge konusunda çoğu sanayicimiz
yeterli bilgiye sahip değildir. Özellikle
sanayici ve üniversite işbirliğinin
artırılması, Ar-Ge konusunda hızla yol
almamızı sağlayabilir. (1.4)
Sürekli
Kahramanmaraş’ta bu potansiyelin
gelişme imkanı mevcuttur. İşbirliği
sayesinde özellikle Ar-Ge konusunda
sanayicimiz, yeni üretim teknikleri ve
metodları konusunda bilinçlenecektir.
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
1.1
Mevcut OSB’nin genişletilmesi ve yeni
OSB’lerin faaliyete geçirilmesi
konusunda çalışmalar yapılacaktır.
Kahramanmaraş
Valiliği
Ticaret ve Sanayi
Odası
İlgili STK’lar
GZFT
ANALİZİ
1.2
Sanayicilerin
yatırım
teşvikleri
konusunda bilgilendirilmesi yönünde
çalışmalar yapılacaktır.
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl
Müdürlüğü
TSO
KOSGEB
DOĞAKA
1.3
Sanayiciler için Ar-Ge çalışmaları
konusunda farkındalık oluşturucu
faaliyetler planlanacaktır.
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl
Müdürlüğü
TSO
KOSGEB
DOĞAKA
1.4
Üniversite-Sanayi
artırılması
yönünde
yapılacaktır.
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl
Müdürlüğü
KSÜ
TSO
DOĞAKA
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
işbirliğinin
çalışmalar
HEDEF 1 : Şehrin Sanayi ve Ticaret Merkezi Haline Getirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
NO
EYLEM ADI
1.5
Potansiyel yatırım alanları belirlenerek
yatırımcıların
Kahramanmaraş’a
yatırım
yapmaları
noktasında
bilgilendirme
ve
yönlendirme
faaliyetleri yürütülecektir.
GZFT
ANALİZİ
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
Ticaret ve Sanayi
Odası
KSÜ
KOSGEB
AÇIKLAMA
Sürekli
Son teşvik mevzuatıyla Kahramanmaraş
yatırımlar için cazip hale gelmiştir. Bu
durumun şehir dışındaki yatırımcılara
anlatılması gerekmektedir.
Sürekli
KOBİ’ler finansmana erişim noktasında
yeterli bilgi sahibi değildirler ve
finansman
erişiminde
zorluk
çekmektedirler. Bu konuda sanayi ve
esnaf odamızın çalışmaları önemlidir.
2015
Gelişen şehirler bu tür cazibe
merkezlerine ihtiyaç duymaktadırlar.
Şehrimizin sosyo kültürel alanlarına
katılması durumunda, GAR Sahası ciddi
bir boşluğu doldurmaya adaydır.
DOĞAKA
TSO
1.6
KOBİ’lere
üretim,
Ar-Ge
ve
finansmana
erişim
konusunda
destekler sağlanacaktır.
KOSGEB
BTSB İl Müdürlüğü
İlgili STK’lar
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
SÜRE
1.7
Kahramanmaraş gar sahası sosyal ve
kültürel alanlara
dönüştürülerek
şehrin
cazibe
merkezi
haline
getirilecektir.
Kahramanmaraş
Belediyesi
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
HEDEF 1 : Şehrin Sanayi ve Ticaret Merkezi Haline Getirilmesi
MEVCUT
DURUM
NO
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
SÜRE
DOĞAKA,
1.8
Kahramanmaraş Günleri adı altında
ilimizin sanayi ve ticaret potansiyelini
tanıtıcı faaliyetler yürütülecektir.
Kahramanmaraş
Belediyesi
GZFT
ANALİZİ
Ticaret ve Sanayi
Odası
2015
İlgili STK’lar
GELİŞİM
STRATEJİSİ
1.9
EYLEM
PLANI
İLGİLİ
KURULUŞ
Bölge dışındaki büyük yatırımcılara
Kahramanmaraş’ın yatırım imkanları
anlatılarak yatırım yapmaları teşvik
edilecektir.
Kahramanmaraş
Valiliği,
Ticaret ve Sanayi
Odası
OSB
DOĞAKA
Sürekli
AÇIKLAMA
Yılda bir kez Ankara, İstanbul gibi
şehirlerde yapılacak etkinlikler şehrin
tanıtımına katkı sağlayacaktır.
Hali
hazırda büyük şehirlerimizin çoğunda
bu tip günler için fuariye alanları
bulunmaktadır. Başka şehirlerde ikamet
eden hemşehri derneklerimizin de bu
tip organizasyonlara katılması teşvik
edilmelidir.
Büyük firmaların şehre yatırım yapması
beraberinde başka yatırımları da
getirecek ve şehir cazibe merkezi haline
getirilecektir.
HEDEF 2 : Kültür ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
2.1
Sütçü İmam Üniversitesi’nde ihtiyaç
duyulan alanlara yönelik nitelikli
eleman istihdamını sağlayacak yeni
fakülte ve bölümler açılacaktır.
YÖK
2.2
Elbistan’da mevcut yerleşkenin, bir
Teknik Üniversite olması yönünde
çalışmalar yapılacaktır.
YÖK
İLGİLİ
KURULUŞ
Sütçü İmam
Üniversitesi
SÜRE
AÇIKLAMA
2015
Kahramanmaraş
Sütçü
İmam
Üniversitesi ile sanayi işbirliğinin sağlıklı
ve kalıcı hale getirilmesi; ayrıca
inovasyon, Ar-Ge ve rekabetçiliğin
geliştirilerek katma değeri yüksek,
teknoloji tabanlı ürün ve üretim
yöntemleri geliştirilmesi sağlanmalıdır.
2015
Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli
teknik eleman ihtiyacının karşılanması
öngörülmektedir.
2015
Şehirde önemli oranda yayla turizmi
potansiyeli mevcuttur. Yaylalarımızın
tanıtımı
konusunda
fotoğraf
yarışmaları, doğa sporları alanında
teşvik edici projeler geliştirilmesi,
yaylalarımızı
tanıtıcı
televizyon
programlarının çekimi sağlanabilir.
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
DOĞAKA
EYLEM
PLANI
2.3
Yayla turizmin geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yürütülecektir.
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
İlgili Kaymakamlık
ve Belediyeler
STK’lar
HEDEF 2 : Kültür ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi
MEVCUT
DURUM
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
2015
Kentin
turizm
potansiyelinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Göç
mevsiminde
gerekli
önlemlerin
alınarak, başta TRT çağrılabileceği gibi,
fotoğraf
sanatçılarımızın
da
özendirilerek tanıtım için mesafe
alınabilir.
2015
Kentin
turizm
potansiyelinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2015
Şehrimiz
turizm
geliştirilmesi
ve
vurgumuzun
amaçlanmaktadır.
2015
Kentimiz
turizm
potansiyelinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
2.4
Kuşların göç istasyonu durumda olan
Gavur Gölü ile ilgili olarak çevre
düzenleme çalışması yapılacaktır.
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
DOĞAKA
İlgili Kaymakamlık
ve Belediyeler
GZFT
ANALİZİ
2.5
Andırın, Göksun ve Afşin’de bulunan
tarihi kaleler restore edilerek turizme
kazandırılması yönünde çalışmalar
yapılacaktır.
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü
2.6
Göksun’da bulunan mozaiklerle ilgili
kazı çalışmaları devam ettirilecektir.
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü
2.7
Germenicia antik kentinin turizme
kazandırılması sağlanacaktır.
GELİŞİM
STRATEJİSİ
DOĞAKA
İlgili Kaymakamlık
ve Belediyeler
DOĞAKA
EYLEM
PLANI
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
İlgili Kaymakamlık
ve Belediyeler
potansiyelinin
‘Antik
Kent’
güçlendirilmesi
HEDEF 2 : Kültür ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
Kahramanmaraş
Belediyesi
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
2015
Kentteki sosyal, kültürel ve yaşam
alanlarımızın
artırılması
amaçlanmaktadır.
2.8
Sır ve Kılavuzlu Barajları etrafında
sosyal alanlar üretilecektir.
2.9
İl Merkezi ve İlçelerimizde Gençlik ve
Spor Merkezleri kurulması yönünde
çalışmalar yapılacaktır.
Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü
Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
2.10
Ulusal ve uluslararası gençlik ve spor
organizasyonlarının yapılması teşvik
edilecektir.
Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü
Kentte mevcut olan potansiyelin
artırılmasıyla, ulusal ve uluslar arası
düzeyde
tanınırlığın
sağlanması
amaçlanmaktadır.
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
HEDEF 3 : Bölgenin Enerji Üretim Merkezi Haline Dönüştürülmesi
MEVCUT
DURUM
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
2013
1- Sanayicilerin uygun elektrik tarifesine
geçmesi
yönünde
faaliyetler
yürütülmesi.
2- Sanayi Sicil Belgesi noktasında Bilim,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce
çalışma yapılması .
2014
Mevcut Planlamalar, ilgili kurumlardan
temin edilerek Planların zamanında
gerçekleşip
gerçekleşmediği
takip
edilecektir.
2015
Türkiye’nin enerji alanında dışa
bağımlılığını azaltmaya yönelik önemli
potansiyele ve Dünya’da sayılı linyit
rezervlerine sahip olan bölgenin enerji
sektörüne
yönelik
kapasitesinin
artırılması, cazip bir yatırım merkezi
haline getirilmesi, bölgede enerji
alanındaki
yeni
teknolojilerin
kullanıldığı yatırımların desteklenmesi
gerekmektedir.
EPDK
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
3.1
Sanayicilerin uygun elektrik
tarifesinden yararlanması yönünde
çalışmalar yürütülecektir.
Ticaret ve Sanayi
Odası
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl
Müdürlüğü
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
GZFT
ANALİZİ
3.2
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
3.3
İlimiz sınırları içerisinde yapımı devam
eden hidroelektrik santrallerinin
zamanında bitirilmesi takip
edilecektir.
Afşin-Elbistan kömür havzasının Enerji
Endüstri Bölgesi haline getirilmesine
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Kahramanmaraş
Valiliği
DOĞAKA
Kahramanmaraş
Valiliği
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
HEDEF 3 : Bölgenin Enerji Üretim Merkezi Haline Dönüştürülmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
NO
3.4
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM ADI
Afşin-Elbistan Termik Santrallerinde
enerji üretimi sonrası ortaya çıkan ve
ekonomik değeri olan atıkların
değerlendirilmesine yönelik
yatırım/pazarlama konusunda
çalışmalar yapılacaktır.
3.5
Afşin ve Elbistan’da ısınmada
kullanılacak sıcak su projesine Göksun
İlçesi’nin de dahil edilmesi yönünde
çalışmalar yapılacaktır.
3.6
Andırın ilçemizin trafo ihtiyaçları
giderilecektir.
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
2014
Gityanın ekonomiye kazandırılması ve
diğer değerlendirilebilir atıklar için
çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Ayrıca bacalardan çıkan karbon gazının
tutularak, sudan daha hızlı ısınması
sebebiyle elektrik üretiminde su buharı
yerine
kullanıldığı
teknolojiler
bilinmektedir.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
2014
Halen faydalanılamayan bu kaynağın
ekonomiye
kazandırılması
gerekmektedir. Dünyada sadece termik
değil, demir-çelik fabrikaları da yakın
yerleşkelerinin ısınma ve sıcak su
ihtiyaçlarına katkı vermektedir.
Andırın Belediyesi
2013
Enerji
altyapısının
amaçlanmaktadır.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
DOĞAKA
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
TSO
İlgili Belediyeler
EYLEM
PLANI
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
iyileştirilmesi
HEDEF 3 : Bölgenin Enerji Üretim Merkezi Haline Dönüştürülmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
3.7
Göksun, Çağlayancerit, Nurhak ve
Andırın’daki enerji hatları yer altına
alınacaktır.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
İlgili Belediyeler
2014
Enerji
altyapısının
amaçlanmaktadır.
iyileştirilmesi
3.8
Afşin, Elbistan, Pazarcık ve diğer
ilçelerimize doğalgaz hattı
bağlanacaktır.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
İlgili Belediyeler
2014
Enerji
altyapısının
amaçlanmaktadır.
iyileştirilmesi
3.9
Afşin-Elbistan Termik Santrali baca
gazı artıma sisteminin iyileştirilmesi
sağlanacaktır.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
İlgili Belediyeler
Sağlık İl Müdürlüğü
2013
Santralin çevreye olabilecek olumsuz
etkilerinin
bertaraf
edilmesi
amaçlanmaktadır.
3.10
Kahramanmaraş OSB ve KSS’ye
doğalgaz hattı bağlanacaktır.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
Kahramanmaraş
Belediyesi
2014
Enerji
altyapısının
amaçlanmaktadır.
iyileştirilmesi
3.11
Kılavuzlu ve Karacasu Trafo Merkezi
ile diğer ihtiyaç duyulan altyapı
kapasitesi geliştirilecektir.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
İlgili Belediyeler
2013
Enerji
altyapısının
amaçlanmaktadır.
iyileştirilmesi
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
HEDEF 3 : Bölgenin Enerji Üretim Merkezi Haline Dönüştürülmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
NO
3.12
Pazarcık ilçemiz içerisinden geçen
NATO boru hattının ilçe dışına
çıkarılmasına yönelik çalışmalar
yürütülecektir.
3.13
TEİAŞ Kahramanmaraş İşletme Bakım
Müdürlüğü’nün Grup Müdürlüğü
haline getirilmesi için girişimde
bulunulacaktır.
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
Milli Savunma
Bakanlığı
Pazarcık Belediyesi
2014
Güvenlik riskinin en aza indirilmesi
amaçlanmaktadır.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
Kahramanmaraş
Valiliği
2013
Kurumsal anlamda daha etkin hizmet
verilebileceği öngörülmektedir.
2014
Tarımsal seracılığın gelişmesine önemli
katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.
Böylece tarım üretimimiz 4 mevsim
devam edecektir.
Sürekli
İlimiz işsizlik sorununun çözümüne
önemli katkılar sağlayacağı ve göç
oranımızı düşüreceği düşünülmektedir.
2015
Şehrin enerji üretim üssü olma hedefi
doğrultusunda proje ve faaliyetlerin
zamanında tamamlanması önem arz
etmektedir.
DOĞAKA
3.14
3.15
3.16
Termik Santrallerde ortaya çıkan sıcak
suların seracılıkta kullanılabilmesine
yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü
Termik Santrallerde yapılan hizmet
alımlarında bölge insanının istihdam
edilmesine özen gösterilecektir.
Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü
Afşin- Elbistan linyitleri işletmesi
yatırım programında yer alan proje ve
faaliyetlerin belirlenen takvime uygun
olarak gerçekleşme durumu takip
edilecektir.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
TSO
Enerji ve Tabii
Kaynaklar bakanlığı
İlgili
Kaymakamlıklar
Enerji ve Tabii
Kaynaklar bakanlığı
HEDEF 4 : Çevre ve Şehircilik Altyapısının Geliştirilmesi
MEVCUT
DURUM
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
Sürekli
Depreme karşı duyarlılığı artırmak
amacı
ile
vatandaşlara
yönelik
bilinçlendirme
faaliyetleri
yürütülecektir.
Sürekli
Deprem riskinin en aza indirilmesi
amaçlanmaktadır. Yeni inşaa edilen
yapılarda depreme dayanıklı projelerin
ve imar planlarının takip edilmesi
önemlidir. Yapı denetim firmalarının
hassasiyeti ve yerel yönetimlerimizin
konuya duyarlılığı artırılmalıdır.
2015
Kentsel dönüşüm projeleri kaçak
yapılaşmanın sona erdirilmesi ve
depreme dayanıklı yeni yerleşimlerin
oluşmasının
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Kahramanmaraş
Valiliği
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
4.1
Depreme karşı duyarlılığın artırılması
yönünde eğitim faaliyetleri
düzenlenecektir.
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
İlgili
Kaymakamlıklar
Milli Eğitim İl
Müdürlüğü
GZFT
ANALİZİ
İlgili Belediyeler
GELİŞİM
STRATEJİSİ
4.2
Yapı sektöründeki denetimlerin
etkinliği artırılacaktır.
Kahramanmaraş
Belediyesi
4.3
Gecekondu ve kaçak yapılaşmayı
ortadan kaldırmak üzere planlanan
Çamlık-Saçaklızade, Menderes
Mahallelerimiz ve diğer kentsel
dönüşüm projeleri hayata
geçirilecektir.
TOKİ ve
Kahramanmaraş
Belediyesi
EYLEM
PLANI
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
HEDEF 4 : Çevre ve Şehircilik Altyapısının Geliştirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
4.4
Sel tehlikelerine karşı bütün riskleri ve
önlemleri içeren stratejik planlar
oluşturulacaktır.
Kahramanmaraş
Valiliği
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
2014
Şehrin sel tehlikesine karşı altyapı
imkanlarının
artırılması
hedeflenmektedir.
4.5
İlimiz genelinde yeni yerleşim alanları,
alışveriş merkezleri ve rekreasyon
alanları oluşturulacaktır.
Merkez ve ilçe
belediyeleri
İlgili İl Müdürlükleri
Sürekli
Şehrin ekonomik ve sosyal altyapı
imkanlarının geliştirilmesi ile, cazibe
merkezleri
oluşturulması
hedeflenmektedir.
4.6
Kahramanmaraş merkezinde
yapılması planlanan evsel nitelikli atık
su arıtma tesisi tamamlanacaktır.
Kahramanmaraş
Belediyesi
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
2015
Şehrin çevre altyapı imkanlarının
geliştirilmesi, böylece ev ve sanayi
atıklarının uzun vadede yol açacağı
kirliliğin önlenmesi amaçlanmaktadır.
4.7
Katı atık bertaraf tesisi tamamlanarak
faaliyete geçirilecektir.
Kahramanmaraş
Belediyesi
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
2012
Şehrin çevre altyapı imkanlarının
geliştirilmesi ve geri dönüşüm imkanı
olan
atıkların,
ekonomimize
kazandırılması amaçlanmaktadır.
EYLEM
PLANI
HEDEF 4 : Çevre ve Şehircilik Altyapısının Geliştirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
2014
Ekonomik
ve
sosyal
altyapı
imkanlarımızın
geliştirilmesi
ve
bütüncül bir yapıya kavuşarak, hizmet
verimi
konusundaki
engellerin
kaldırılması hedeflenmektedir.
4.8
Sır Barajı üzerindeki köprü yapımı
tamamlanarak, baraj güneyinde
bulunan alanların şehir merkezimizle
bütünleşmesi sağlanacaktır.
Kahramanmaraş
Belediyesi
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
4.9
Şehrimizin aşırı yağışlardan
etkilenmemesi amacıyla Kuşaklama
Alanı Projesi hayata geçirilecektir.
Kahramanmaraş
Belediyesi
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
2014
Sel ve su baskını tehlikesine karşı,
şehrimizin
altyapı
imkanlarının
artırılması ve dış su baskınlarına karşı
önlem alınması hedeflenmektedir.
4.10
Kılavuzlu rekreasyon projesi hayata
geçirilecektir.
Kahramanmaraş
Belediyesi
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
2014
Şehrimizin ekonomik ve sosyal altyapı
imkanlarının
geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
4.11
Kumaşır Gölü Rekreasyon Projesi
tamamlanacaktır.
Kahramanmaraş
Belediyesi
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
2014
Ekonomik ve sosyal altyapı yaşam alanı
imkanlarının
geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
4.12
İl merkezinde yeni mezarlık yeri tahsis
edilecektir.
Kahramanmaraş
Belediyesi
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
2014
Mevcut
mezarlık
kapasitesinin
yetersizliğinden dolayı yeni bir alana
ihtiyaç duyulmaktadır.
HEDEF 4 : Çevre ve Şehircilik Altyapısının Geliştirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
4.13
Kahramanmaraş Master Planı
tamamlanacaktır.
Kahramanmaraş
Belediyesi
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
2014
Büyükşehir olma kararıyla Master Planı
ilimiz geleceğine yönelik önemli bir
husustur. Gelişmeyi ve büyümeyi
düzenli şekilde yapabilmemiz için önem
arz etmektedir.
4.14
Eski tugay alanının boşaltılması
yönünde çalışma yapılacaktır.
Kahramanmaraş
Belediyesi
Milli Savunma
Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
2013
İlimiz ekonomik ve sosyal altyapı
imkanlarının
geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
4.15
Göksun’da faaliyet gösterecek olan,
atık su arıtma tesisi ve katı atık
bertaraf tesisi tamamlanacaktır.
Göksun Belediyesi
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
2014
İlçenin çevre altyapı imkanlarının
geliştirilmesi, yer altı yer üstü
sularımızın
temiz
kalması
amaçlanmaktadır.
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
İLGİLİ
KURULUŞ
HEDEF 5 : Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
5.1
50 yataklı Afşin Devlet Hastanesi yeni
bloğu tamamlanarak faaliyete
geçirilecektir.
5.2
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı
2013
Afşin İlçemizin bu alanda var olan
ihtiyacı giderilecektir.
Pazarcık Devlet Hastanesi yeni blok
inşaatı tamamlanarak, 50 yataklı
nitelikli hastane haline getirilecektir.
Sağlık Bakanlığı
2014
Pazarcık İlçemizin bu alanda var olan
ihtiyacı giderilecektir.
5.3
75 yataklı Göksun Devlet Hastanesi ek
binası tamamlanarak faaliyete
geçirilecektir.
Sağlık Bakanlığı
2014
Göksun İlçemizin bu alanda var olan
ihtiyacı önemli ölçüde giderilecektir.
5.4
K. Maraş 100 yataklı Ruh Sağlığı
Hastanesi tamamlanarak faaliyete
geçirilecektir.
Sağlık Bakanlığı
2015
Şehrimizin sağlık altyapısının
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
HEDEF 5 : Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
5.5
300 yataklı olarak planlanan K.Maraş
Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi
tamamlanarak faaliyete geçirilecektir.
Sağlık Bakanlığı
5.6
100 yataklı olarak planlanan K.Maraş
Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi tamamlanarak faaliyete
geçirilecektir.
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
2015
İlimiz sağlık altyapısının geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
Sağlık Bakanlığı
2015
Sağlık altyapısının geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Ayrıca bu yatırım
uzun vadede termal turizm
potansiyelimizin alt yapısını
güçlendirecektir.
5.7
300 yataklı olarak planlanan Elbistan
Devlet Hastanesi Bölge Hastanesi
haline getirilerek kısa süre içerisinde
faaliyete geçirilecektir.
Sağlık Bakanlığı
2014
İlçemizin sağlık altyapısının geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
5.8
30 yataklı olarak planlanan Andırın
Devlet Hastanesi tamamlanarak
faaliyete geçirilecektir.
Sağlık Bakanlığı
2014
Andırın İlçemizin bu alanda var olan
ihtiyacı önemli ölçüde giderilecektir.
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
HEDEF 5 : Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
5.9
İlimiz genelinde sağlık elemanı
ihtiyaçları tespit edilerek, hızla
tamamlanması sağlanacaktır.
Sağlık Bakanlığı
2014
Şehrimizin sağlık altyapısının
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
5.10
İlimiz genelinde sağlık alanındaki araç,
gereç ve tıbbi cihaz eksiklikleri
belirlenerek giderilecektir.
Sağlık Bakanlığı
2014
İlimiz sağlık altyapısının geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
5.11
İlimiz genelinde kaplıca ve termal tesis
yatırım potansiyeli araştırılarak, il
ekonomisine katkı sağlayacak şekilde
projelendirilecektir.
2013
Sağlık turizmi sektörünün,
Kahramanmaraş ekonomisine önemli
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Planlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
merkezimizin bitmesi, kaplıca
turizmimize destek olacaktır.
Belediyeler
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
AÇIKLAMA
DOĞAKA
Kaymakamlıklar
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü
HEDEF 6 : Ulaştırma Altyapısının İyileştirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
NO
SORUMLU
KURULUŞ
6.1
Kahramanmaraş havaalanı pisti
uzatılarak, teknik imkanları ihtiyacı
karşılar hale getirilecektir.
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı
6.2
Kayseri güzergahında GöksunKahramanmaraş yolu
tamamlanacaktır.
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı
6.3
Kahramanmaraş şehir merkezi
ulaşımını kolaylaştıracak olan; Yeni
Sanayi Sitesi, Terminal, Yeni Terminal,
Ağcalı Yolu, Eski Andırın Yolu,
Üniversite Kampüsü, Ağabeyli ve OSB
kavşak projeleri tamamlanarak hayata
geçirilecektir.
Kahramanmaraş
Belediyesi
6.4
Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep,
Kahramanmaraş-Nurdağı, GöksunElbistan, Narlı-Pazarcık, GöksunKadirli, Göksun-Tufanbeyli-Tomarza,
Düziçi-Andırın, Kılavuzlu-Ekinözü yolu,
Süleymanlı il yolu, Pazarcık duble yolu
ile Çağlayancerit bağlantı yolu
tamamlanacaktır.
Karayolları Mersin 5.
Bölge Müdürlüğü
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM ADI
EYLEM
PLANI
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
2015
Olumsuz hava şartlarındaki uçuş
iptallerinin, asgari seviyeye çekilmesi
amaçlanmaktadır.
2013
Çalışmaların
tamamlanmasıyla
Kahramanmaraş,
Karadeniz’den
Akdeniz’e
kadar
bölünmüş
yol
güzergahı ile birleşecektir.
2014
Şehiriçi ulaşımın rahatlaması için bu
projelerin tamamlanması önem arz
etmektedir.
2014
İlimiz ulaştırma altyapısı eksikliğinin
önemli ölçüde giderilmesi, bu projelerin
bitirilmesine bağlıdır.
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
HEDEF 6 : Ulaştırma Altyapısının İyileştirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
NO
6.5
6.6
GELİŞİM
STRATEJİSİ
6.7
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
Kahramanmaraş-Türkoğlu lojistik
merkezinin tamamlanarak hizmete
açılması sağlanacaktır.
Kahramanmaraş
Valiliği
Kahramanmaraş İlimizin demiryolu
altyapısı tamamlanacaktır.
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı
Havaalanı uçuş saatleri, ihtiyaçları
karşılayacak şekilde yeniden gözden
geçirilerek, gerekli iyileştirmeler
yapılacaktır.
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
2015
Lojistik merkezinin bitirilmesi, ilimiz
ticari
ve
sanayi
kapasitesinin
artırılmasında
önemli
bir
rol
oynayacaktır.
2014
Şehrimizin
ulaştırma
altyapısının
iyileştirilmesi
hedeflenmektedir.
Demiryolu
altyapısının
güçlendirilmesinin, ticaret hayatına
etkileri görülecektir.
2013
Mevcut durum itibariyle, bu alanda
yaşanan sıkıntılardan dolayı konunun
tekrar gözden geçirilmesi faydalı
olacaktır.
Havaalanı
pistimizin
uzatılması ile gece uçuşlarının mümkün
olması sağlanacaktır.
2013
Bu bağlantının tamamlanması, söz
konusu güzergahtaki ulaşımı daha rahat
hale getirecektir. Ticaretin, yol ve
ulaşım
imkanlarının
rahatlığıyla
bağlantısı unutulmamalıdır.
Ekonomi Bakanlığı
TCDD
Kahramanmaraş
Valiliği
Sanayi ve Ticaret
Odası
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı
EYLEM
PLANI
6.8
Gaziantep Devlet Yolu ve Çevre Yolu
bağlantısı tamamlanacaktır.
Kahramanmaraş
Belediyesi
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
HEDEF 6 : Ulaştırma Altyapısının İyileştirilmesi
MEVCUT
DURUM
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
2015
İlimizin tren hattı geçiş güzergahında
bulunması, şehrin ekonomik ve sosyal
gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.
2013
Şehrimizin, lojistik sektöründe de
önemli bir merkez haline gelmesi
hedeflenmektedir.
Kahramanmaraş
Belediyesi
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
6.9
Ankara-Mardin-Halep Tren Hattı’nın
Kahramanmaraş’tan geçirilmesi
yönünde girişimlerde bulunacaktır.
Kahramanmaraş
Valiliği
Sanayi ve Ticaret
Odası
Diğer STK’lar
GZFT
ANALİZİ
6.10
6.11
ÇİMKO çimento fabrikasına iltisak
hattı tamamlanacaktır.
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı
2013
6.12
Köprüağzı-Kahramanmaraş arasındaki
mevcut demiryolu hattı
iyileştirilecektir.
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı
2013
İlimizin
ulaştırma
altyapısının
iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
6.13
Pazarcık İstasyonu’nun ihata ihtiyacı
tamamlanacaktır.
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı
2013
Ulaştırma altyapısının
hedeflenmektedir.
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
STK’lar
Havayolu kargo taşımacılığının
yapılabilirliği konusunda bir çalışma
yapılacaktır.
DOĞAKA
iyileştirilmesi
HEDEF 7 : Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
NO
EYLEM ADI
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
7.1
Tarım potansiyelimiz son gelişmeler
ışığında yeniden gözden geçirilecek ve
bir rapor haline getirilecektir.
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü
DOĞAKA
2013
Şehrimizin tarımsal
faaliyetlerde
mevcut durumu ve gelişme alanlarının
ortaya konması amaçlanmaktadır.
7.2
Tarımsal sulama ihtiyaçları ortaya
koyularak, ihtiyaçların giderilmesi
yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü
DOĞAKA
DSİ
Ziraat Odası
Tarım Md.lükleri
2013
Tarım ve hayvancılık sektörlerinde
farkındalık oluşturularak, kalite ve
üretimin artırılması amaçlanmaktadır.
7.3
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü
DOĞAKA
Tarım ve hayvancılıkta, bilinç artırıcı
faaliyetlerde bulunulacaktır.
Sürekli
Tarım ve hayvancılık sektörlerinde
farkındalık oluşturularak, kalite ve
üretimin artırılması amaçlanmaktadır.
7.4
Bölge insanına daha fazla gelir
sağlayacak tarım ve hayvansal üretim
için çalışmalar yapılacaktır.
2013
Üretimde verimlilik, pazarlama ve kar
boyutlarının da ön plana çıkarılması ve
bölge insanının yaşam standardının
artırılması amaçlanmaktadır.
GELİŞİM
STRATEJİSİ
Milli Eğitim İl
Müdürlüğü
EYLEM
PLANI
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü
DOĞAKA
HEDEF 7 : Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
NO
EYLEM ADI
7.5
Seracılığın geliştirilmesi yönünde
çalışmalar yapılacaktır.
7.6
Hayvancılık potansiyeli yeniden
gözden geçirilerek, mevcut
potansiyelin artırılması yönünde
çalışmalar yapılacaktır.
7.7
Gıda ve hayvancılığa dayalı sanayinin
geliştirilmesi yönünde çalışmalar
yapılacaktır.
SORUMLU
KURULUŞ
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü
İLGİLİ
KURULUŞ
DOĞAKA
SÜRE
AÇIKLAMA
2013
Özellikle modern seracılıkta ileri
teknoloji kullanılarak, kaliteli ve yüksek
verimli
bir
üretim
yapısı
hedeflenmektedir.
Termik
santrallerimizle
entegre
projeler,
seracılığın en önemli gideri olan ısıtma
maliyetlerini düşürebilir.
2013
K.Maraş’ın hayvancılık sektöründe
ülkenin sayılı şehirlerinden biri olması
hedeflenmektedir. Elbistan ilçemizde
Hayvan Borsası’nın varlığı, bu konuda
yapılacak
projeleri
destekler
mahiyettedir.
2013
Tarım ve hayvancılığa dayalı sektörlerin
gelişmesi, ekonomik çeşitliliğimizin
artırılmasını sağlayacaktır.
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü
DOĞAKA
DOĞAKA
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl
Müdürlüğü
HEDEF 7 : Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesi
MEVCUT
DURUM
ORTAK
AKIL
ÇALIŞTAYLARI
GZFT
ANALİZİ
GELİŞİM
STRATEJİSİ
EYLEM
PLANI
NO
7.8
EYLEM ADI
Kömür üretimi için kamulaştırılan
alanların, kömür elde etme işlemi
tamamlandıktan sonra, tarımsal alan
olarak düzenlenmesi konusunda
çalışmalar yapılacaktır.
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞ
SÜRE
AÇIKLAMA
2013
Kamulaştırılmış
ve
toplulaştırılmış
arazilerin, yeniden tarımsal üretime
kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca
uzun süredir tarımsal ilaçlama ve suni
gübrelemeye maruz kalmamış bu tarım
dışı temiz arazilerin, Organik Tarıma
kazandırılması önem arz etmektedir.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü
ve
İlgili Diğer
Bakanlıklar