Slayt 1 - Gediz Havzası

download report

Transcript Slayt 1 - Gediz Havzası

1/45
Eylem 1. Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
Eylem 2. Münferit Sanayiler ve OSB Atıksu Arıtma
Eylem 3.Katı ve Tehlikeli Atık İşleme, Geri Kazanım ve
Bertaraf Tesisleri
Eylem 4. Dere Yatağının Temizlenmesi ve Islahı
Eylem 5. Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma
Eylem 6. Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü
Eylem 7. Nehir Su Kalitesinin İzlenmesi ve Denetlenmesi
2/45
Manisa Merkez (301.218) 22.11.2012 tarihinde firmaya düzeltme yapılacak
konular bildirildi 17.12.2012 tarihinde İlbank A.Ş. Bölge Müdürlüğüne proje
düzeltmeleri teslim edildi. 1 hafta içerisinde onaylanacağı ve ihaleye hazır
hale geleceği bildirilmiştir.
Manisa Turgutlu (119.985)AAT’nin İlbank A.Ş.. Tarafından istenilen
düzeltmeler 07-11.01.2013 tarihleri arasında Belediyeye teslim edilecektir.
Son değerlendirme yapılarak ihaleye çıkılacaktır.
Manisa Akhisar (104.777)AAT Bu ay sonunda işletmeye alınacaktır.
AAT ve
Kanalizasyo
Manisa Salihli (97.810)AAT İnşaatı başlamıştır
n Durumları
Manisa Alaşehir
(47.722) AAT’nin 17.10.2012 tarihinde
düzeltme
istenilmiştir. 20.12.2012 tarihinde eksiklikleri düzeltilmiş İlbank A.Ş. Bölgeye
teslim edilmiştir.
Manisa Kula (24.713)AAT Şubat ayında işletmeye alınacaktır.
Manisa Demirci (20.350) AAT yeri ile ilgili kamu yararı kararının çıkartılması
için çalışmalar devam etmektedir.
3/40
Kütahya Gediz (20.113) AAT projesinde İlbank A.Ş.’ nin istediği düzeltmeler
yapılıyor, Mart 2013' te inşaat ihalesine çıkılabilecektir.
Manisa Saruhanlı (15.364) AAT’nin Bu ay sonunda işletmeye alınacaktır.
Manisa Sarıgöl (13.758) AAT 2012 SUKAP listesine eklenmiştir. AAT için
düşünülen yer mera olup devir işlemleri başlatılacaktır.
AAT ve
Kanalizasyo
Manisa Gördes (10.411) AAT İlbank A.Ş. AAT projesi için ihale yapmıştır.
n Durumları
14.12.2012 tarihinde İlbank A.Ş. İle firma arasında sözleşme imzalanmıştır.
Manisa Selendi (6.609) AAT Yer seçimi tamamlanmış, yerle ilgili kamulaştırma
davası devam etmektedir.
Manisa Köprübaşı (5.267) AAT için belirlenen 6800 m²'lik yerin 6428 m²'si
DSİ'den satın alınmıştır geriye kalan 372 m²'lik yer şahsa ait olup kısa zaman
içinde kamulaştırılacaktır.
4/40
BELEDİYELER
VE NÜFUSLARI
GELİŞMELER
Manisa Ahmetli
(9.878)
AAT işletmede
Manisa
Gölmarmara
(9.734)
AAT işletmede
İzmir Kemalpaşa
(73.423)
AAT işletmede
İzmir Menemen
Asarlık
(122.722)
AAT işletmede
İzmir Foça
(28.629)
AAT işletmede
5/40
2011 SUKAP
İL
2011 SUKAP LİSTESİNDE
YER ALAN BELEDİYE LER
MANİSA
AKHİSAR
MANİSA
BALLICA
√
MANİSA
BEYOBA
√
MANİSA
DAĞDERE
√
MANİSA
KAYALIOĞLU
√
MANİSA
MECİDİYE
√
MANİSA
SÜLEYMANLI
MANİSA
ZEYTİNLİOVA
MANİSA
ALAŞEHİR
MANİSA
ULUDERBENT
√
MANİSA
YEŞİLYURT
√
MANİSA
BORLU
√
MANİSA
DEMİRCİ
√
MANİSA
İCİKLER
MANİSA
MAHMUTLAR
MANİSA
GÖRDES
MANİSA
AŞAĞIÇOBANİSA
MANİSA
KARAAĞAÇLI
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MURADİYE
İçmesuyu
Atıksu
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2011 SUKAP
İL
2011 SUKAP LİSTESİNDE YER ALAN
BELEDİYE LER
İçmesuyu
Atıksu
MANİSA
ADALA
√
√
MANİSA
DURASILLI
√
MANİSA
GÖKEYÜP
√
MANİSA
POYRAZDAMLARI
√
MANİSA
TAYTAN
√
MANİSA
YILMAZ
√
MANİSA
SARIGÖL
√
MANİSA
BÜYÜKBELEN
MANİSA
DİLEK
UŞAK
GÜRE
UŞAK
İLYASLI
MANİSA
KOLDERE
MANİSA
MÜTEVELLİ
√
MANİSA
PAŞAKÖY
√
MANİSA
SARUHANLI
MANİSA
SELENDİ
MANİSA
DERBENT
MANİSA
TURGUTLU
MANİSA
URGANLI
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUKAP’ a
ÖNERİLEN BELEDİYELER
Manisa Gördes
2012 SUKAP LİSTESİNDE YER ALAN
BELEDİYELER
√
Manisa Sart
TALEBİ YOK
Manisa Akselendi
TALEBİ YOK
Manisa Zeytinliova
TALEBİ YOK
Manisa Güneşli
TALEBİ YOK
Manisa Köprübaşı
TALEBİ YOK
Manisa Gökçeören
TALEBİ YOK
Manisa Hacırahmanlı
TALEBİ YOK
Manisa Halitpaşa
TALEBİ YOK
Uşak Güre
√
Kütahya Gediz
√
Kütahya Eskigediz
√
Kütahya Gökler
TALEBİ YOK
Kütahya Yenikent
TALEBİ YOK
Kütahya Pazarlar
TALEBİ YOK
8
9
10
PLANLANAN MÜŞTEREK AAT 'ler
Althavza
AAT
Kodu
Alaşehir Çayı Alt Havzası
87
Alaşehir Çayı Alt Havzası
Alaşehir Çayı Alt Havzası
Gördes-Gürdük Çayı Alt
Havzası
Gördes-Gürdük Çayı Alt
Havzası
Gördes-Gürdük Çayı Alt
Havzası
Gördes-Gürdük Çayı Alt
Havzası
Menemen
Akhisar
Tür
ü
Bağlı Yerleşimler
Bağlı Nüfus 2011
Proje Nüfusu 2040
2486 + 3639 = 6125
2834 + 4149 = 6983
88
3 Killik, Yeşilyurt
Kavaklıdere,
4 Piyadeler
5061 + 1567 = 6628
5771 + 1567 = 7338
104
2 Avşar, Derbent
2385 + 2125 = 4510
2710 + 2414 = 5124
115
2 Alibeyli, Halitpaşa
1187 + 2844 = 4031
1187 + 3068 = 4255
116
118
4 Koldere, Mütevelli
Akhisar, Medar,
4 Süleymanlı
123
Hacırahmanlı,
2 İshakçelebi
3438 + 2960 = 6398
3709 + 3193 = 6902
104777 + 1871 + 2137 = 117397 + 1871 + 2305 =
108785
121573
3035 + 1595 = 4630
3274 + 1595 = 4869
Yahşelli
Kayalıoğlu
11
İNŞAAT AŞAMASINDAKİ AAT 'ler
Althavza
Alaşehir Çayı Alt
Havzası
Gördes-Gürdük
Çayı Alt Havzası
Yukarı Gediz Alt
Havzası
Alaşehir Çayı Alt
Havzası
Aşağı Gediz Alt
Havzası
AAT
Kodu
Değerlendirme
Türü
Bağlı Yerleşimler
Bağlı Nüfus 2011
Proje Nüfusu 2040
İnşaat devam ediyor.
89
135
1
A.Ç
Kemaliye
Zeytinliova
1661
3682
1661
3972
Kimyasal + Biyolojik arıtma sistemleri
tasarlanmıştır. Yöredeki zeytin
işletmelerinin de faydalanması
düşünülmüş ancak müteahhit firma
yüzünden inşaat durmuştur.
İnşaat devam ediyor.
64
84
103
A.Ç
A.Ç
A.Ç
Kula
Salihli
Saruhanlı
24713
97810 + 5281 +
5756 = 108847
1441 + 15364 =
16805
30012
115288 + 5893 +
6423 = 127604
1441 + 17214 =
18655
Sart ve Yılmaz Belediyeleri kolektör
hatları ile Salihli AAT’ye bağlanmıştır.
Selimşahlar Belediyesi kolektör hattı ile
Salihli AAT’ye bağlandı.
12
İL
MANİSA
KÜTAHYA
UŞAK
BELEDİYE
ALAŞEHİR BELEDİYESİ
AAT YARDIMI
400.000
ÇEV.KİR.GİD.
AKHİSAR BELEDİYESİ
139.500
POYRAZDAMLARI BELEDİYESİ
2.400.000+400.000
100.000
AHMETLİ BELEDİYESİ (MANİSA)
800.000+450.000
50.000
KULA BELEDİYESİ
KEMALİYE BELEDİYESİ
URGANLI BELEDİYESİ(MANİSA)
ADALA BELEDİYESİ
SALİHLİ BELEDİYESİ
KARAOĞLANLI BELEDİYESİ
SELENDİ BELEDİYESİ
PİYADELER BELEDİYESİ
KAVAKLIDERE BELEDİYESİ
GÖLMARMARA BELEDİYESİ
SARUHANLI BELEDİYESİ
MURADİYE BELEDİYE
TURGUTLU BELEDİYESİ
SART BELEDİYESİ
GÖRDES BELEDİYESİ
DAĞDERE BELEDİYESİ
MAHMUTLAR BELEDİYESİ
SANDAL BELEDİYESİ
DİLEK BELEDİYESİ
SÜLEYMANLI BELEDİYESİ
MANİSA BELEDİYESİ
DEMİRCİ BELEDİYESİ
SARIGÖL BELEDİYESİ
ŞAPHANE BELEDİYESİ
SOFULAR BELEDİYESİ
KARAMANCA BELEDİYESİ
GEDİZ BELEDİYESİ
GÜRE BELEDİYESİ
İLYASLI BELEDİYESİ
972.000
70.000
100.000
142.652
800.000
250.000
200.000
100.000
99.838
KANALİZASYON
MÜŞAVİRLİK
107.380
100.000
80.000
106.200
93.634
93.634
85.500
99.838
135.937
99.838
85.205
99.838
104,850,13
550000
320.000
97.170
36.450
30.539
300.000
50.000
100.000
50.000
100.000
1.996.959
85.204,+ 40.000
104,066 + 60.000
95.000
92.489
99.838,+30.000
104.850,13
82.225
54.390
13
AKHİSAR OSB AAT’nin Yeni bir AAT yeri belirlenmiş imar planına işlenmiştir. İnşaat
ihalesine Ocak-Şubat 2013' te çıkılacaktır. %30 u dolu. Tesisler; gıda, yapı, kimya,
makine, ağaç-mobilya, nakliye, kağıt, nakliye, elektrik, otomotiv, statik boya, doğalgaz
kombine çevrim santrali. AAT’ si olmayan tesisler var ve bunlar uygunsuz şartlarda
deşarj gerçekleştiriyor.
AAT
TURGUTLU OSB, İlbank A.Ş. Tarafından zemindeki sıvılaşma için üniversite raporu ve
elektrik projesinde enerji nakil hattı güzergahının gösterilmesi istenmiştir. Firma
düzeltilmiş projeleri 07-11.01.2013 tarihleri arasında Belediyeye teslim edecektir. 2200
m3/gün atıksu oluşmakta ve Gıda tesisleri bulunmaktadır.
14/45
MANİSA DERİ SANAYİCİLERİ AAT’i işletmede
MANİSA OSB AAT’i işletmede
SALİHLİ DERİ SANAYİCİLERİ AAT’i işletmede
İDESBAŞ İZMİR-MENEMEN SERBEST BÖLGESİ AAT’i işletmede
UŞAK OSB AAT’i işletmede
AAT
ATATÜRK OSB AAT’i işletmede
KULA DERİ SANAYİCİLERİ AAT’i işletmede
DEMİRCİ HALI SANAYİCİLERİ AAT’i işletmede
KEMALPAŞA OSB AAT’i işletmede
SALİHLİ OSB AAT işletmede
15/45
KATI VE TEHLİKELİ ATIK İŞLEME
GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ
Banaz
Uşak
Eşme
Sivaslı
Ulubey
Karaisalı
16/45
BİRLİKLER
GELİŞMELER
AÇIKLAMALAR
Uşak İli Sürdürülebilir Çevre
Yönetimi Belediyeler Birliği
Tesis inşaatı tamamlanmıştır.
Kütahya İli Yerel Yönetimler
Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Yapma ve İşletme Birliği
Tesis Geçici
faaliyettedir.
İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanlığı (Kemalpaşa,
Menemen, Foça)
Harmandalı’da bulunan tesis faaliyette olup
ömrünü tamamlamak üzeredir.
Problem alanın genişlemesinden
Menemen’de
kurulmasına
karar
verilen kaynaklanıyordu. Şu an alan
KADDT için yeni proje hazırlanmış, ihaleye genişletilmesinden vazgeçilmiştir.
çıkılacak.
Faaliyet
Belgesi
Transfer istasyonları yapılmaktadır.
almıştır
ve
Tıbbi atıklar toplanmaktadır.
Saruhanlı
Develi
Köyü’nde
yapılması
planlanan katı atık düzenli depolama alanı
yerine Uzunburun köyü mevkii K18-d2, K18- 810 dönümlük orman alanı için
d3, K18-c3 pafta nolu 83,607872 ha tahsise başvurulacakmış.Yap işlet
Manisa İli Çevre Hizmet Birliği
büyüklüğündeki alanda Katı Atık Bertaraf devret ile yılbaşından önce yapmayı
Tesisi yapılması için yer seçiminin uygun planlıyor.
olduğu 29/06/2012 tarihli ve 4 nolu MÇK
Kararı ile belirlenmiştir.
İl Özel İdaresi, Salihli
Tesis için yer
Belediyesi ve Belde Belediyeler
etmektedir.
Katı Atık Bertaraf Tesisi Birliği
seçimi
çalışmaları
Demirci Belediyesi Meclis Kararı ile bu
devam birliğe katılmıştır. Köprübaşı İlçe ve
Belde Belediyelerinin birliğe katılması
öngörülmektedir.
Turgutlu ve Ahmetli İlçe ve
Belde Belediyeleri Katı Atık
Bertaraf Tesisi Birliği
Tesis yer seçimini tamamlamıştır.
Kula İlçesi Belediyeleri Çevre
Birliği
Düzenli depolama tesisi uygulama projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun
görülmüş ve onaylanmıştır.
AKÇEB + SOMKIRÇEB
Yer seçimi tamamlanmıştır.
17 IPA
Fizibilite, ÇED, uygulama projesi
kapsamında değerlendirilmektedir.
Gediz Havzası Koruma Eylem Planına
kadar 28 adet proje kapsamında 37
derede yaklaşık 101 km ıslah çalışması
ile, 4 ilçe, 10 köy, 3 mahalle ve 6673 ha
arazi taşkın ve rusubat zararlarından
korunmuştur.
Eylem Planı ile;
Toplam 70.157.000 TL proje bedelli
45 proje kapsamında,
 73 adet derede yaklaşık 253 km
uzunluğunda ıslah yapılarak
6.751 ha arazi, 6 ilçe, 4 belde, 12
köy taşkın ve rusubat zararlarından
korunacak
Gediz Nehri ana yatağına gelen
rusubat hareketi de kontrol altına
alınmış olacaktır.
18/45
EROZYONLA MÜCADELE VE AĞAÇLANDIRMA
Gediz Havzası Koruma Eylem Planı
kapsamında son 5 yılda;
Rehabilitasyon, Ağaçlandırma,
Erozyon, Özel Ağç.= 72.801 ha.
Dikilen fidan=18.265.000
19/45
ZİRAİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN KONTROLÜ
Gübre Tüketimi
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Azotlu (%21N)
145.925
130.494
131.518
128.077
108.871
48.020
Fosforlu (%17 P2O5)
73.007
48.674
54.002
58.407
51.034
23.200
Potaslı (%50 K2O)
12.569
12.404
6.700
9.694
10.347
4.825
Toplam
231.501
191.572
192.220
196.178
170.253
76.045
Toplam Pestisit Tüketimi
Kg
lt
2008
1.762.491
500.514
2009
2.211.471
459.488
2010
1.976.396
1.311.263
2011
3.289.748
650.527
2012
1.224.355
260.415
2010 ve 2011 yıllarında
yağışlı ve nemli hava
şartlarının uzun sürmesi
özellikle mildiyö ve külleme
ile ölükol hastalığına karşı
fungusit kullanımını
arttırmıştır.
20/45
ZİRAİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN KONTROLÜ
2002 – 2012 yılları arasında 381 çiftçi kursuna 14.223 çiftçi
katılmış sertifika almaya hak kazanmıştır.
2011 Yılı Desteklemesi
İyi Tarım Uygulamaları için 118.271,58 TL
Organik Tarım için 1.125.876,61 TL
Toprak Analizi için 653.642,05 TL destek yapılmıştır.





Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin
azaltılmasına yönelik,
2008 yılında 6 noktada 13 analiz,
2009 yılında 6 noktada 18 analiz,
2010 yılında 6 noktada 18 analiz,
2011 yılında 6 noktada 18 analiz,
2012 yılında 33 noktada 65 analiz
yapılmıştır.
21/45
Su kalitesi izleme çalışmaları havza genelinde DSİ istasyonlarından alınan
verilerle yürütülmektedir.
18 yeni izleme noktası Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından
22/45
belirlenmiştir.
DSİ İstasyonları
23/45
Grafiklerdeki izleme istasyonlarının tam adları
İstasyon No
İstasyon Adı
05-02-00-047
Gediz Nehri-Gediz 1 Köprüsü
05-02-00-002
GEDIZ NEHRI-URGANLI
05-02-00-024
GEDIZ NEHRI-HACIHALILLER MANSAP
05-02-00-038
Gediz Nehri-Manisa Köprüsü
05-02-00-005
GEDIZ NEHRI-MURADIYE KÖPRÜSÜ
05-02-00-006
Gediz Nehri-Menemen Köprüsü
İstasyon No
İstasyon Adı
05-02-00-022
GEDIZ NEHRI-EMIRALEM REGÜLATÖRÜ
24/45
İstasyonların yıllara göre ortalama KOİ değerleri
45.00
40.00
35.00
KOİ (mg/lt)
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
47
17.17
22.51
16.73
18.82
16.35
13.38
35.82
3.10
41
22.02
38.57
20.20
21.53
23.30
11.14
10.58
13.50
38
13.37
11.54
26.96
27.88
17.10
13.62
27.34
16.60
25
6
27.08
22.67
24.55
22.17
24.80
9.51
12.80
20.13
DENETİMLER
Denetim Sayısı
5000

2010 yılında 4895 adet tesis

2011 yılında 3385 adet tesis
4000
3000
2000
1000
0
2010
2011
26
İDARİ YAPTIRIMLAR
İdari Yaptırım Miktarı
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2010

2010 yılında 3.896.041 TL

2011 yılında 7.358.702 TL
2011
27
YAZIŞMALAR
 30.01.2012 tarihinde 4811 sayılı yazı ile Gediz Havza Koruma Eylem Planı Revizyon Projesi
açılış toplantısına davet yazısı dağıtımlı olarak ilgili Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar, Valilikler,
Belediyeler, Sanayi ve Ticaret Odalarına yazılmıştır.
 15.02.2012 tarihli 7521 sayılı “Gediz Havza Koruma Eylem Planı Takip Komisyonunun
Oluşturulması” dağıtımlı resmi yazı ile ilgili Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar, Valilikler, Belediyeler,
Sanayi ve Ticaret Odalarına bildirilmiş ve GHKEP Takip Komisyonu’nda yer almak üzere ilgili
kurumlardan karar verme yetkisine sahip personelin isim ve iletişim bilgileri istenmiştir.
 04.05.2012 tarihli ve 159 sayılı “GHKEP Takip Komisyonu Kurulması” konulu olur Bakanlık
Makamına sunulmuştur.
 06.04.2012 tarihli ve 16305 sayılı “GHKEP İzleme Çalışmaları” konulu resmi yazı, söz konusu
havzada izleme çalışmaları için Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin de yer alacağı bir heyetin
oluşturulması, heyet marifetiyle izlenecek parametrelere karar verilmesi ve Genel Müdürlüğümüz
tarafından daha önce belirlenen izleme noktalarında izleme yapılması hususunda Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğüne yazılmıştır.
 15.06.2012 tarihli ve 28240 sayılı “Gediz Havzasında Kirlilik Durumu” konulu resmi yazı Gediz
Havzasında yer alan Kemalpaşa OSB’den başlamak üzere havzadaki diğer OSB’lerin ve münferit
sanayilerin ivedi olarak ani denetimlerinin yapılması hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne yazılmıştır.
 08.08.2012 tarihli ve 37513 sayılı “Gediz Havzasında Kirlilik Durumu” konulu resmi yazı,
15.06.2012 tarihli ve 28240 sayılı ilgi yazıya istinaden gerçekleştirilecek denetimlerin, uygulanan
idari yaptırımların ve alınan numunelerin analiz sonuçlarının ivedi olarak Bakanlığımıza
gönderilmesi hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne
yazılmıştır.
28/45
YAZIŞMALAR
 20.04.2012 tarihli ve 18971 sayılı “Saha Çalışmaları” konulu resmi yazı, saha çalışmaları
sürecinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi, sağlıklı bir çalışma yapılabilmesi için proje
ekibine destek verilmesi amacıyla saha çalışmalarında yer almak üzere, havzada yer
alan illerden 1 adet personelin görevlendirilmesi hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED,
İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne yazılmıştır.
22.05.2012 tarihinde Bakanlığımızda yapılan “Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Kurulması, Katı
ve Tehlikeli Atık İşleme, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerinin Kurulması” konularındaki
sorunların ve gelişmelerin görüşüldüğü “GHKEP Değerlendirme Toplantısı”na davet yazısı
11.05.2012 tarih ve 22172 sayılı resmi yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü’ne ve İlbank A.Ş.’ye, 11.05.2012 tarih ve 22081 resmi yazı ile Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü’ne, 11.05.2012 tarih ve 22083 sayılı resmi yazı ile de 17 Belediye Başkanlığı’na
gönderilmiştir.
GHKEP Kapsamında nüfusu > 10.000 olan 11 Belediye’nin (Manisa, Turgutlu, Akhisar, Salihli,
Alaşehir, Kula, Demirci, Saruhanlı, Sarıgöl, Gördes ve Gediz Belediye Başkanlıkları) AAT’lerini
2012 yılı sonuna kadar işletmeye almaları konusunda Belediyelerin görev ve sorumlulukları
hatırlatılarak, gecikme durumunda gerekli cezai işlemin yapılacağını belirten 13.07.2012 tarihli
ve 32786 sayılı ikaz yazısı yazılmıştır.
 31.07.2012 tarihli ve 35798 sayılı resmi yazı “3 Ağustos 2012 tarihinde Eylem Planının
uygulanmasından sorumlu ilgili tüm paydaşların davet edildiği Manisa’da düzenlenen 10.
Değerlendirme Toplantısı”na davet yazısı dağıtımlı olarak ilgili Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar,
Valilikler, Belediyeler, Sanayi ve Ticaret Odalarına yazılmıştır.
29/45
YAZIŞMALAR
• 13.08.2012 tarihli ve 38109 sayılı resmi yazı söz konusu havzada kirliliğe sebep olan İzmir
Kemalpaşa OSB’de yer alan münferit sanayiler ile OSB dışında kalan diğer münferit sanayilerde
etkin bir denetim yapılması gerekliliğiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve
Denetim Genel Müdürlüğüne yazılmıştır ayrıca konuyla ilgili gelişmelerden Bakanlığımıza bilgi
verilmesi istenmiştir.
•31.08.2012 tarihli ve 40469 sayılı resmi yazı ile Belediyelerden iş takvimlerini tüm işleri 2013
sonunda tamamlanmış olacak şekilde güncellemeleri istenmiştir.
30/45
ARZ EDERİM
45/45